Zoeken
 


Update Star-people: Uitspraak rechtszaak Cozzmoss/Auxen en Banning VS Star-people

Laatste wijziging: dinsdag 22 april 2014 om 15:13, 6066 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 22 april 2014

 

We beginnen de kick-off van Star-people met de rechtszaak die door Banning/Cozzmoss was aangespannen tegen Star-people. Zoals gezegd hadden we de rechtszaak aangehouden. Helaas, tot een inhoudelijke oordeel op het verweer is het nooit gekomen. De rechtbank maakt zich er vanaf en durft het naar mijn mening niet aan.

Eind februari ontvingen we de Vonnis die was gedaan op 27 februari 2014.


Tja wat zullen we over de vonnis zeggen. Laten we voorop zeggen dat ik nooit geloofd heb in een uitspraak waarin de rechter zal zeggen dat star-people gelijk heeft. Er was bij voorbaat maar 1 uitkomst. Winnen is haast onmogelijk maar verliezen was dit geval ook onmogelijk. Het is een interessante rechtszaak geweest. Blij dat we deze hebben mogen ervaren c.q. heb mogen mee maken. En moge deze rechtszaak een positieve voorbeeld zijn voor anderen. Er is geen reden om angst te hebben voor partijen zoals stichting Brein of Cozzmoss.

Even een korte terugblik
Het gerommel begon op 30 maart 2012. Star-people kreeg een sommatie van Banning advocaten voor het integraal overnemen van artikelen met een schadeclaim van á € 6.319,19. Star-people heeft toen besloten de rechtszaak voor te laten komen. Banning heeft de rechtszaak ingetrokken. Star-people was het hier mee oneens en wou de rechter alsnog een vonnis laten uitspreken uit principe overwegingen.

Zelf ervaar ik de rechtszaak niet als een echte overwinning. Wel is het voor mij een bevestiging van wat ik altijd al dacht. Al jaren roep ik dat bedrijven zoals Cozzmoss, advocaten bureaus zoals Banning en stichtingen zoals Brein geen enkele bestaansrecht hebben. Eigenlijk begrijp ik er niks van waarom dergelijke instellingen kunnen blijven leven. Nou ja ik begrijp het wel alleen ik snap er werkelijk niks van. Auteursrechten is geen vak apart en zit relatief simpel in elkaar. Het is een vak zoals alle andere vakken.  Echter wat de meeste mensen doen is het inhoudelijk aanvechten. De wet geeft een regel, overtreed je die dan krijg je straf. Nee dat willen ze graag echter de grootste tactiek is uit de inhoud te blijven. Het is de overheid, het bedrijfsleven en de Rechtbanken die de regels, de vormen, de "rechtvaardigheid" bepalen.

Goed, laten we de vonnis van de rechter eens onder de loep nemen.

 

De officiële dagvaarding heb ik zo geloof ik niet zo digitaal bij de hand maar ik heb wel iets veel leukers. Het eerste wat wij kregen was een mailtje van ene Maarten Rijks van Banning N.V. Als bijlage had hij er een concept dagvaarding bij gedaan. Deze kunt u hier vinden.

De schadeclaim zoals Banning in den beginne had gesteld was oorspronkelijk € 6.319,19. Alleen al door naar de rechtbank te stappen zakte de schadeclaim met bijna € 2700. Dus komt u in aanraking met Cozzmoss/Banning ga dan altijd naar de rechtbank. Ze dreigen heel veel en praten je angst aan die nergens op is gebaseerd. Dit doen ze alleen maar om je zo snel mogelijk te laten betalen. Laat dergelijke zaken altijd maar dan ook echt altijd voor de rechter komen. En ga nooit in op enige schikkingsvoorstellen. Daarmee beken je per definitie schuld.

De officiele dagvaarding is hetzelfde als de concept dagvaarding. Behalve dat de fouten er uit zijn gehaald zoals de valse beschuldigingen dat star-people verantwoordelijk is voor de inhoudt van www.dewindvogel.nl. Leuker nog, als in het digitale document op de link klikt komt u uit bij geert wilders. Ik vond het maar bizar. Goed, we gaan verder...

Dit is de eerste onjuiste bewering van de rechter. Op 30-3-2012 ontving ik het eerste mailtje van Maarten rijks van Banning advocaten. Wij hebben sindsdien onderling regelmatig contact gehad middels de mail. Als je een rechtszaak op safe wil spelen zorg dan dat alle communicatie via je advocaat loopt of in mijn geval via Rechtbank Noord-Nederland. Persoonlijke communicatie met de tegenpartij is geen verplichting en in de meeste gevallen een afrader.

In mijn geval heb ik de communicatie aangehouden. Ik heb gelukkig kennis en weten van de strategieën en technieken die ze gebruiken. De voornaamste reden is puur voor de lol. De gehele mail conversaties zal ik later bij dit artikel aanvullen. We gaan eerst even verder.

 

Het volledige mailtje vindt u hier. Het meeste wordt in dit geval hierboven al weer gegeven echter er zijn mails waar veel meer in staat. Dit is belangrijk voor later om te zien hoe de rechter op een merkwaardige manier tot zijn vonnis komt.

 

 

Het volledige mailtje vindt u hier. Lees hem zeker even.

 

 

Het volledige mailtje vindt u hier

 

 

Het volledige mailtje vindt u hier. Deze is voor zowel nu informatief als voor aanvulling op het verweer zelf. 

 

 

Het volledige mailtje vindt u hier. Dit is het mailtje der mailtjes. Om dit mailtje draait de uitspraak van de rechter. Mijn reactie is op een mailtje van Maarten Rijks van Banning N.V. die met de mededeling  kwam dat Cozzmoss haar rechtszaak heeft ingetrokken.

 

 

Naar mijn kennis en weten was op dat moment voor mij de situatie af. Ik bedoel als de tegenpartij de rechtszaak intrekt, op het moment dat de aanklacht wordt ingetrokken, is er toch geen rechtszaak meer? toch? Tenminste dat dacht ik wel. Op het moment dat Cozzmoss om de doorhaling heeft gevraagd heb ik de betreffende artikelen waar het om ging offline gehaald. Dat was voor mij een persoonlijke principe kwestie. Ik bedoel, als auteurs niet willen dat Starpeople artikelen integraal overneemt dan respecteer ik dat. Sommige mensen vinden het raar dat Star-people artikelen integraal, , in zijn geheel, overneemt. Mocht u dit ook denken of hebben dan vraag ik u om het verweerschrift van Star-people te lezen. Hierin komt ook naar voren wat de beweegredenen zijn waarom star-people dit doet.

Om terug te komen op de rechtszaak heb ik in alle onschuld de artikelen uit eigen beweging van de website gehaald. Dit heeft nooit deel uitgemaakt van een schikkingsvoorstel zoals de rechter dat wel ziet en oordeelt. Zoals in mijn mail van 25 februari. In mijn aller eerste mailtje had ik de artikelen al offline gehaald. Op het moment toen Cozzmoss bij haar schadeclaim bleef heb ik de artikelen weer online gezet.  In elk ander geval ben ik altijd heel duidelijk geweest dat Star-people op geen enkele schikkingsvoorstel ingaat c.q. ergens mee akkoord gaat zoals in de mail van 4 maart staat vermeld. In mijn wereld en realiteit zijn zij de boeven en dan zou ik ergens akkoord mee moeten gaan? De rechter zou per direct een bedrijf als Cozzmoss moeten verbieden. Net als advocatenbureau Banning. Advocaten die doelbewust mee werken met instanties waarbij duidelijk is dat ze de wet misbruiken om er geld mee te verdienen is in mijn ogen uit den boze. Ook advocaten hebben richtlijnen en kaders waarin ze moeten werken en hebben ook hun verantwoordelijkheid in het stelsel der gerechtigheid.

We gaan verder.

 

 

Nou bij punt 6 en 7 ben je mij even kwijt. héh, wat? nou ja het zal.... maar

 

En hier heb ik in 1keer iets geaccepteerd? Wie oh wie? wat heb ik gemist? ik heb niks geaccepteerd. Hoezo ik heb het voorstel zoals omschreven in de mail van 28 februari 2013 geaccepteerd? Als de rechtbank de buitenrechterlijke communicatie gaat beoordelen dat kan dat nooit op basis van losse stukjes mail. De gehele conversatie heb je nodig om tot een juiste oordeel te kunnen komen. In mijn mail van 4 maart 2013 zeg ik nog zo dat star-people geen gebruik wenste te maken van enige schikkingsvoorstellen. Ik wil dat de rechter dit gaat beoordelen. Enige wat Cozzmoss wou was onder de rechtszaak uit komen en toch nog wat centjes proberen  af te troggelen.

 

Weer zoiets. Zou Cozzmoss op een manipulatieve manier contact hebben met de rechterbank? Hoezo en waar doet Cozzmoss terecht een beroep op de met starpeople tot stand gekomen schikking? Ik heb niks geschikt. wat? Hoezo star-people heeft geen feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan getwijfeld zou moeten worden aan de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst? Wanneer dan? Waar dan? en überhaupt hoezo dan? ik mis wat denk ik, what the hell. Hier wordt gemanipuleerd. Als de rechter mijn mails goed had gelezen zou het woord overeenkomst of schikkingsvoorstel nooit mogen voor komen. De rechter gebruikt de buitenrechterlijke contact tussen mij en Maarten Rijks en geeft daar zijn eigen persoonlijke interpretatie aan op basis van selectieve mailtjes... Ik vraag mij serieus af of Banning mijn mailtjes manipuleren c.q. bewerken en doorsturen naar de rechtbank...

Dat was het dan. Hier de rest van de vonnis.

 

 

Game over. Of toch niet?

 

Ik vind het bijzonder jammer dat de rechtszaak niet heeft plaats gevonden. Graag had ik een uitspraak willen hebben naar aanleiding van het verweer dat we hebben geschreven. Zelf vind ik de conclusie en de manier van afwerking maar merkwaardig en goedkoop. In mijn ogen is het weer duidelijk hoe de rechterlijke macht faalt en wetgeving niet kan of niet durft te beschermen tegen bedrijven die in grijze gebieden de wetgeving misbruiken. Vele onschuldige burgers en organisaties zijn het slachtoffer van de praktijken die Cozzmoss en Banning hanteren.

Hoewel het bij ons dus nooit tot een inhoudelijke zaak heeft geleidt geloof ik dat het verweerschrift van Star-people kan helpen om Cozzmoss af te schrikken c.q. op afstand te houden. Het verweerschrift is hieronder te downloaden. Het verweerschrift zou genoeg informatie bevatten om er voor te zorgen dat Cozzmoss haar claim laat vallen c.q. de rechtszaak intrekt. 

LET OP; Het heeft geen zin om het verweerschrift 1 op 1 over te nemen. Elke rechtszaak is uniek en een verweerschrift dient dan ook een persoonlijke verweerschrift te zijn die gebaseerd is op uw eigen unieke situatie. 

Ik hoop in ieder geval dat Star-people heeft laten zien dat je geen angst hoeft te hebben voor organisaties zoals Cozzmoss. Het zijn grote blaffende honden echter met een juiste aanpak blaas je ze zo weg. Volgens mij hoeft Star-people zich in ieder geval geen zorgen te maken dat ze weer last krijgen van Cozzmoss.

Download verweerschrift Star-people

Creative Commons-Licentie
Het Verweerschrift van Star-people is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.

PS

Heeft u te maken met Cozzmoss? Heeft u een schadeclaim gekregen? U komt er zelf niet uit of ziet door de bomen het bos niet meer? Star-people bied de mogelijkheid aan om een persoonlijke verweerschrift voor u op te stellen.Voeg toe aan: