Zoeken
 


Ziek van de politiek - Actie / Manifestatiedag 21 mei Den Haag

Laatste wijziging: maandag 12 augustus 2013 om 15:02, 4332 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 12 augustus 2013

Op dinsdag 21 mei a.s. willen wij

www.ziekvandepolitiek.nl
www.hetburgercollectief.nl

(Verder nog aan te vullen met gelijkgestemden initiatieven: Graag zelfs)

een actie / manifestatiedag houden in Den Haag.


Als BURGERS zijn we onze democratische rechten kwijtgeraakt!

Wij " EISEN " ons ZELFBESCHIKKINGSSRECHT terug.

Wij zijn ZIEK van de POLITIEK en willen een 100% Democratie in de vorm van een nieuw modern KIESSYSTEEM.

De uitslag van Het BINDEND referendum is het uit te voeren beleid !!!!!!!!!!

Kortom, terugkerende bindende referendums per onderwerp, waarbij iedere stem, per onderwerp volledig telt.

Dat bindend referendum is de " Absolute " VOLKSVERTEGENWOORDIGING.
" Bij elk onderwerp is uw stem voor 100% bepalend ".
( Stemmen via internet aan de hand van uw unieke persoonsgebonden DigiD code)

- U hoeft er de deur niet voor uit om uw stemrecht te eisen -

De samenleving verandert en we constateren dat de burgers 100% het recht terug wil hebben om de toekomst van ons land op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau zelf te bepalen.

Geen politiek gekonkel meer, maar terug naar de basis.

Met een door de burger rechtstreeks gekozen Kernkabinet van hooguit 3 Ministers, aangevuld met de secretarissen-generaal van diverse departementen, die bindende referendumuitslagen omzetten in bindend beleid en wetgeving.

ZELFBESCHIKKINGSRECHT
conform artikel 1514 van de Verenigde Naties uit 1960.

Onder de noemer www.bindendreferendum.nu organiseren diverse betrokken groeperingen en personen op 21 MEI a.s. een Manifestatie bij het gebouw van de Tweede Kamer. Wij roepen op om met vereende krachten het huidige systeem te veranderen. Als de politiek het niet doet, dan moeten/gaan we als burgers het zelf doen.

Een korte demonstratieve bijeenkomst, niets hoogdravends.

Dit zijn de dames en heren 'volksvertegenwoordigers' niet waard, gelet op de geleverde prestaties zoals:

Meer dan EEN miljoen mensen onder de ARMOEDE GRENS


De Voedselbank is -helaas- de snelst groeiende bank van Nederland.
70.000 mensen zijn afhankelijk van de voedselbank en dat aantal groeit nog steeds.

600.000 mensen die noodgedwongen geen werk meer hebben, door falend beleid van de politiek en de EU (open grenzen).

350.000 mensen die hun verplichte zorgpremie/eigen risico niet meer kunnen betalen

Een overheid die de burger heeft opgezadeld met een Staatsschuld van 480 miljard euro.
Die Staatsschuld was in 2002 nog 176 en nu in 2012 dankzij de EU 480 miljard euro.

Een heer M.Rutte, die de Staatsschuld in één jaar tijd liet oplopen met meer dan 100 miljard euro.

Duizenden vakmensen w.o. chauffeurs, bouwvakkers en andere vaklieden raakten door een
visie-loze Nederlandse en EU overheid hun baan en hun toekomst kwijt.
Arbeid is een recht; het dient bovendien te worden beloond en niet heimelijk (door goedkope arbeidskrachten) te worden gestolen.

Dit is met name de Nederlandse Overheid te verwijten, zij hebben geen notie van de realiteit. Kosten van deze domme POLITIEKE maatregel, kost de Nederlandse burger/belastingbetaler 15 miljard Euro per jaar en veel persoonlijke ellende (geen werk) is het directe gevolg daar van.We verzamelen rond 11.30 uur op het plein voor het Tweede Kamer gebouw op 21 mei.

Om 11:59 uur volgt er een luid en duidelijk appèl voor aandacht d.m.v. een fluitconcert en/of een luide luchthoorn en een GROTE RODE KAART, als teken aan de politiek om het SPEELVELD te verlaten.

Dit tijdstip, is een symbolisch tijdstip, het is namelijk voor de staat der Nederlanden, naar onze mening, één minuut voor 12 !

Even na 12 uur willen we dan een manifest aan de voorzitter van de Tweede Kamer overhandigen.

Er is een verzoek gedaan om spreektijd te krijgen tijdens het vragenuurtje op dinsdag, dat blijkt niet mogelijk. Zie hier het toonbeeld van de papieren democratie.

Ons verzoek is, of u namens ons samenwerkingsverband, deze oproep op uw website, forum, Facebook, Twitter wilt plaatsen en uw achterban wilt informeren en speciaal die, die bezig zijn met zelfbeschikkingsrecht, referenda en soevereiniteit, UW STEM TELT.

Als verwijzing kunnen we alleen Resolutie 1514 van de Verenigde Naties uit 1960 vermelden.

Ook op de bovengenoemde websites is veel terug te vinden, hoe wij in het verhaal staan en wat we willen veranderen.

Link naar de petitie

Bij voorbaat dank voor uw tijd,

Met vriendelijke groet,

ZEER betrokken BURGERS.Bron: ziekvandepolitiek.nl

Voeg toe aan: