Op de website krakengent.squat.net staat sinds twee weken een kaart met een honderdtal leegstaande huizen die in het leegstandsregister van de Stad Gent staan. Ook het volledige register met meer dan 300 adressen van leegstaande huizen is er te vinden met de boodschap ‘om Gent op een andere manier te bezichtigen.'

Verboden

Het leegstandsregister is niet openbaar. De krakers kregen de adressenlijst van de Stad Gent via de wet op de openbaarheid van bestuur. ‘De lijst opvragen en op internet zetten is niet verboden. Het is niet slecht dat leegstand aangekaart wordt. Maar het is spijtig dat kraken aangemoedigd wordt. Het vrijgeven van de lijst is geen toelating tot kraken', zegt Tom Balthazar (SP.A), schepen van Wonen.

De krakers zeggen dat huizen kraken ‘het enige redmiddel is voor de zwaksten'.

‘De opvangcentra in Gent hebben te weinig plaats voor alle daklozen. En er kunnen ook vragen gesteld worden bij de hulpverlening. Dan is het toch normaal dat mensen het recht in eigen handen nemen en beginnen te kraken.'

Boetes

Huiseigenaars kunnen niet lachen met het initiatief.

‘Dat begrijp ik. Maar ze kunnen dit vermijden door te zorgen dat hun eigendom niet in het leegstandsregister komt', zegt Balthazar.

‘Huizen die langer dan een jaar leeg staan krijgen boetes tussen 1.500 en 10.000 euro per jaar.'

Eén van de grootste panden in Gent die recent gekraakt werden, een huis op de hoek van de Keizer Karelstraat en de Belgradostraat, staat ook op de lijsten. De actiegroep recht op wonen begeleidt er een groep krakers die uit het Kasteel de Pélichy in Gentbrugge moest.

Het zou gaan om een 25-tal daklozen, enerzijds Roma en anderzijds mensen die vanop de camping Blaarmeersen moesten vertrekken. De eigenaar van het gekraakte pand wil zijn gebouw leeg krijgen via de rechter.

Noot redactie:
Onder de motto; Iedereen heeft recht op onderdak.