Zoeken
 


Transitie van mens en aarde op 21-december-2012 Feit of Fictie ?

Laatste wijziging: dinsdag 20 november 2012 om 11:31, 3286 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 20 november 2012

Hoe bijzonder de tijd is waarin wij nu leven blijkt ook weer door toch wel een heel opmerkelijk fenomeen waar wij via radiësthesie zijn achter gekomen. Bij meting op een foto van een bepaald persoon bleek dat deze persoon baat zou hebben bij een bepaald voedingssupplement. Dit supplement was ons onbekend maar bleek zoveel voordelen te hebben dat gemeten op een uitdraai  via internet dit ook zeer goed zou zijn voor twee andere personen die ons bekend zijn.  Dus de bestelling gedaan en na ontvangst gemeten via radiësthesie of dit preparaat voor beide personen nog steeds die positieve uitslag had.  Tot onze verrassing en verbazing bleek dat dit middel voor een van de twee personen totaal geen pendel-uitslag meer gaf, m.a.w. dit supplement had geen invloed meer op de consistentie van deze persoon. Dit was heel vreemd en deze meting werd vastgesteld 3 dagen nadat dit middel positief uitsloeg ter verbetering van de gezondheid van die persoon. Vanaf dat moment via radiësthesie verder onderzoek gedaan wat er dan wel aan de hand zou kunnen zijn met deze persoon. Ook al omdat de 2e persoon een uitslag bleef krijgen dat het aangekochte middel zeer positief zou inwerken op de fysieke conditie.

Van de 1e persoon was bekend dat de boviswaarde, dus de staat van gezondheid altijd schommelde rond de 6000 eenheden. Voor normaal gezonde mensen varieert de waarde tussen 6500 en 8500 bovis-eenheden. Daar dus bleek dat het voedingssupplement geen invloed meer zou hebben op de 1e persoon, nu ook de boviswaarde van deze persoon gemeten, welke tot onze verbazing was gestegen tot 10.500 bovis-eenheden.  Dit is in principe onmogelijk daar fysieke menselijke lichamen de waarde van 8500 eenheden niet kunnen overstijgen, zolang de atomaire/moleculaire celstructuur geënt blijft op de aardse 3e dimensie.

Hier is dus iets anders aan de hand. Dit bracht mij op het idee een voor de pendel meetbare figuur (grafiek) te maken over de verschillende dimensies en te vragen in welke dimensie de 1e persoon zich bevond tijdens de 1e meting toen het supplement nog zeer goed voor deze persoon zou zijn. Dit gaf aan eind 3e dimensie en dit was op 28 oktober 2012. De 2e meting na ontvangst van het middel was op zaterdag 3 november en gaf aan dat deze persoon een cellulaire transformatie had doorgemaakt en nu correspondeerde met het begin van de 6e dimensie. Opgemerkt dient hierbij duidelijk te worden aangegeven, dat deze persoon fysiek of psychisch niets heeft gemerkt van dit proces. Bij verdere metingen blijkt, dat de tot dan toe te gebruikte medicijnen en vitamines bij meting geen invloed meer uitoefenden op het lichaam.

De opkomende vraag was: heeft dit te maken met de mogelijk ophanden zijnde transformatie van de planeet aarde ?  Dus ook via radiësthesie  de vraag gesteld in welke dimensie de planeet aarde zich momenteel bevindt ( 6 november 2012) ? Antwoord: in de 3e dimensie ! Het specifieke antwoord was - eind 3e dimensie !! Dan is logischerwijs de volgende vraag: In welke dimensie bevindt de planeet aarde zich op 25 december 2012 - Antwoord: midden van de 5e dimensie - Dit antwoord een aantal keren gecheckt en het klopt met steeds hetzelfde antwoord. 

1e conclusie: - is 21 december 2012 dan toch de datum van transitie ?

Verder onderzoek toont aan dat ook de 2e persoon op dit moment existeert aan het einde 3e dimensie en dat deze persoon op 25 december existeert in het begin van de 5e dimensie.

Deze metingen de afgelopen dagen gedaan bij een 5 tal andere personen met steeds weer de meting dat men zich momenteel (week 5 tot 10 november) bevindt eind 3e dimensie. Op 25 december 2012 bevinden deze personen zich zowel in de fase eind 4e dimensie als begin 5e dimensie.

2e conclusie - via radiësthesie gaan een groot aantal mensen na 21 december over naar de 4e en 5e dimensie en blijven daarmee verbonden aan de dimensionale positie van de planeet aarde.

Verder onderzoek gedaan bij alle 7 personen die deze meting hebben ondergaan.

Per persoon werd gemeten wat de mogelijke gaven zijn op dit moment dus tot 10 november 2012. Er wordt dan b.v. aangegeven de aangeboren kwaliteiten en mogelijke paranormale gaven zoals: begeleiden/voorlichten/uitleggen/troosten/bemoedigen/leiding geven/ anderen opbeuren/mensenkennis/geestelijk leiderschap/organiseren/praktisch ingesteld/ /luisteren/ raadgeven/geven van uitleg over paranormale zaken/ enz. En b.v. paranormale gaven: helderziend/helderwetend/helderhorend/pendelen/zandlezen/magnetiseren/I Tjing/ kaartleggen/medium/hypnotherapie enz.

Van alle 7 personen zien wij  een verandering op de meting na 25 december 2012 - Opmerkelijk is dat er een verschuiving plaatsvindt  in de gaven. Bij de meting tot 10 november 2012 lag het zwaartepunt van de gaven op de aangeboren kwaliteiten en minder op de paranormale gaven. Bij de vraag hoe de gaven van de persoon zijn na 25 december 2012 ging de verschuiving naar meer - paranormale gaven zoals: helderziendheid/ helderwetendheid /helderhorendheid e.d. Een van de personen die bij de meting tot 10 november b.v. organiseren als gave had, is deze gave na 25 december kwijt. Ook is het opvallend dat van de 7 gemeten personen een toename is geconstateerd na 25 december 2012 tot de gave van - troosten/begeleiden/bemoedigen/anderen opbeuren/  Voorzichtige conclusie: worden we dan toch geconfronteerd met fysieke calamiteiten of grijpt het psychisch zeer aan?

Zoals bekend en wetenschappelijk is aangetoond zijn in de ontwikkeling van de mensheid slechts 2 van de 12 DNA strengen geactiveerd. De overige 10 DNA strengen worden door de wetenschap gekwalificeerd als Junk DNA. Dus een interessant gegeven om eens te meten via radiësthesie hoeveel strengen DNA er tot 10 november bij deze 7 personen geactiveerd waren. Conclusie met 1 uitzondering  2 strengen DNA zijn geactiveerd. De uitzondering was de persoon die op 25 december 2012 existeert in het begin van de 6e dimensie. Bij deze persoon was ook de 3e streng op 10 november 2012 ook actief.  Echter bij alle personen blijkt dat na 25 december 2012 - alle 12 strengen DNA geactiveerd zijn !

Conclusie: Volgens  weer voorzichtige invulling van deze gegevens, bestaat de mogelijkheid dat de transformatie ook persoonlijk in december 2012 zoals reeds lang is voorspeld, zeer ingrijpende gevolgen kan hebben voor zowel de aarde als haar bewoners.

Verdere metingen via radiësthesie zullen de komende weken voorafgaande aan de 21 december nog gaan plaatsvinden en mogelijke geïnteresseerden krijgen de resultaten te zien.

Aldus gerapporteerd te Veendam op 12 november 2012

Volgens meting via radiësthesie gedaan door DJR-Advies.nlBron: DJR-Advies.nl

Voeg toe aan: