Zoeken
 


Zonnestroom zonder investering voor corporatie of huurder

Laatste wijziging: maandag 13 augustus 2012 om 15:30, 3513 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 13 augustus 2012

In een tijdsbestek van slechts vier weken, zeven corporatiewoningen voorzien van zonnestroom. Dat dit kan bewijst de Rotterdamse deelgemeente Hoek van Holland. Hier is door een uitstekende samenwerking tussen de plaatselijke woningbouwvereniging en WAIFER, een initiatief van TNO en Stichting Building Brains, in korte tijd een zonnestroomproject gerealiseerd.

Het meest bijzondere aan deze aanpak, is dat deze investering gedaan is zonder dat de woningbouwcorporatie óf de bewoners in de buidel hebben moeten tasten. Iedereen blij dus. De bewoners, want die zien hun energierekening met tweederde afnemen. De woningcorporatie want die krijgt er betere en energiezuinigere woningen voor terug. En tevreden klanten, en dat is ook mooi meegenomen.

Wat is het geheim van deze aanpak? Door WAIFER en de woningbouwcorporatie Hoek van Holland is een speciale aanpak ontwikkeld. Speciaal omdat WAIFER, als private partner investeert in de zonnepanelen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de plaatsing van de zonnepanelen op de corporatiewoningen. Zij zijn daarmee dus ook uitvoerder. Op deze manier hebben zij een manier waardoor de verduurzaming van de woningen ook in deze economisch moeilijke tijden, door kan gaan. Bewoners profiteren van de voordelen van een energiezuinig huis, zonder dat ze zelf opdraaien voor de financiering ervan.

Over te nemen in heel Nederland

Wat deze aanpak ook zo bijzonder maakt, is dat het overal in het land overgenomen kan worden. WAIFER zorgt ervoor dat op landelijke schaal, grootschalig de renovatiemaatregelen worden ingekocht. Ze zorgen ervoor dat de financiering wordt geregeld en dat er energie geleverd wordt. De renovatie wordt terugbetaald door een besparingsdeel op te nemen in de energierekening. WAIFER zorgt voor de energielevering, waarbij de kosten lager zijn dan de huidige werkelijke energielasten.

De zeven corporatiewoningen in Hoek van Holland die nu kunnen profiteren van deze aanpak, maken deel uit van bijna 200 woningen. Deze worden momenteel helemaal gerenoveerd volgens het cradle-to-cradle principe. Alleen milieuvriendelijke materialen en werkmethoden worden toegepast. Ook moet het ingebouwde materiaal in de toekomst kunnen worden hergebruikt. Het energielabel gaat daarbij van F/G naar B of A. Dat merken de huurders direct in hun portemonnee want hun stookkosten worden veel lager. Ook wordt de stroom van de zonnepanelen tegen een vaste lage prijs aan de bewoners geleverd. Het grootste deel van hun stroomkosten wordt zo ‘voor eeuwig’ bevroren.

Woningbouwvereniging Hoek van Holland is eigenaar van bijna de helft van de woningen in die deelgemeente. Het is dan ook te begrijpen dat zij daardoor een grote verantwoordelijkheid voelen voor verduurzaming op lokaal niveau. De corporatie wil meer energie gaan opwekken dan verbruiken, probeert de afgifte van afvalstoffen bij bouwen en beheren van woningen terug te brengen naar nul, en gaat uiteindelijk de materialen die ze toepast keer op keer hergebruiken.

Solar City 2012

Het zonnestroomproject in Hoek van Holland is onder meer geïnspireerd door de Green Deal die verschillende Rotterdamse woningcorporaties gesloten hebben met WAIFER, VvE010 en de gemeente Rotterdam. De deelnemers hebben onder het motto “Duurzame Daden” afgesproken om met elkaar concrete grote stappen te zetten op weg naar verduurzaming van Rotterdam. Naast projecten op het gebied van zonnestroom en benutting van restwarmte, moet dit binnen twee jaar leiden tot het verduurzamen van tenminste 2.500 huur- en koopwoningen. Het is mede vanwege dit project dat Rotterdam zich inmiddels Solar City 2012 mag noemen. Deze titel mogen wij dragen omdat we als stad actief zonne-energie promoten, zelf zonne-energie toepassen of opvallende zonne-energieprojecten hebben.

En nu maar hopen op meer zonneschijn deze zomer!Bron: duurzaamgeproduceerd.nl

Voeg toe aan: