Zoeken
 


PESTICIDEN: voeding zit vol. Andere hersenstructuur kinderen

Laatste wijziging: donderdag 10 mei 2012 om 15:42, 2903 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 10 mei 2012

Pesticiden zijn nog schadelijker voor ongeboren kinderen dan tot nu toe aangenomen. Ze zorgen voor hersenbeschadiging.

Chloorpyrifos mag in Europa overal op gewassen worden gespoten. Door deze stof hebben telers minder last van meikevers, kniptorren en langpootmuggen. Daardoor wordt de spinazie niet aangevreten en krijg je meer opbrengst en een betere prijs bij de kritische consument. Alleen zou die consument ook op ander gebied kritisch moeten zijn, chloorpyrifos is zeer giftig.

Kinderen met andere hersenstructuur

Die ontdekking deden onderzoekers van Columbia University in New York. Ze onderzochten kinderen wiens moeders tijdens de zwangerschap relatief veel chloorpyrifos binnen kregen via voedsel. Het bleek dat deze kinderen een andere hersenstructuur hebben dan kinderen die het middel niet binnen kregen. Vooral de gebieden die emotie, impulscontrole en concentratie regelen, waren kleiner dan bij een normaal kind.

Ook waren de hersens van jongens en meisjes die aan de pesticide waren blootgesteld gelijkvormiger, terwijl er juist verschillen horen te bestaan tussen de twee sekses. Dat komt overeen met experimenten waaruit blijkt dat dieren minder geslachtskenmerken hebben als ze blootstaan aan pesticiden.

Behoorlijk verontrustend

Volgens de onderzoekers is de uitkomst van hun studie 'verontrustend', vooral omdat chloorpyrifos op zo'n grote schaal wordt gebruikt. Ze raden aan de stof beter te onderzoeken en spaarzamer te gebruiken. Als het aankomt op pesticiden behoren kinderen tot de meest kwetsbare groep. In verhouding met volwassenen drinken ze 2,5 keer meer water, eten 3-4 keer meer voedsel en ademen 2 keer meer lucht. Ze absorberen dan ook een hogere concentratie van pesticiden dan volwassenen. Baby's en kinderen worden ook geconfronteerd met unieke blootstelling vanwege de manier waarop ze omgaan met de wereld, ze kruipen op de grond en stoppen dingen in hun mond , inclusief hun vingers. Ze hebben ook te maken met blootstelling tijdens de kritieke periode in de baarmoeder en via moedermelk.

Het ontwikkelen van hersenen en lichaam

Omdat ze zo snel groeien zijn zuigelingen en jonge kinderen gevoeliger voor de effecten van blootstelling aan pesticiden dan volwassenen. De ontwikkeling van hersenen en organen zijn centraal in de complexe en kwetsbare ontwikkelingsprocessen die de groei van weefsel en orgaanontwikkeling reguleren, en deze ontwikkelingsprocessen kunnen onherroepelijk worden ontspoord door de blootstelling aan pesticiden.

Onderzoek wijst uit dat kinderen die blootgesteld worden aan pesticiden, hetzij in de baarmoeder of tijdens andere kritieke periodes, geconfronteerd worden met aanzienlijke gezondheidsrisico's inclusief de hogere incidentie van:

-Aangeboren afwijkingen
-Neurologische vertragingen en cognitieve stoornissen
-Jeugdhersentumoren
-Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
-Aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis (ADHD)
-Endocriene verstoring

Pesticiden ook via water en bodem

Veel van de ergste pesticiden, bekend als "persistente organische verontreinigende stoffen", of POP's, vervuilen ons water en de bodem voor jaren. Ze verplaatsen zich met de wind, in stromen, rivieren en oceanen en concentreren zich als ze de voedselketen binnendringen. Andere pesticiden zijn zo breed en intensief gebruikt dat ze onze voedsel en watervoorziening vervuilen (chloorpyrifos en atrazine zijn goede voorbeelden).

Dus hoewel kinderen van boeren en landbouwpersoneel een van de hoogste risico's lopen, verontreinigen bestrijdingsmiddelen het milieu en dringen de voedselvoorziening binnen op een zodanig wijze dat zelfs kinderen in cafetaria's in de stad geconfronteerd worden met dagelijkse blootstelling.

Pesticiden in voeding

In Engeland bevat een derde deel van de voeding sporen van pesticiden. Er worden meer dan 400 soorten verschillende chemicaliën gebruikt in landbouwmethodes, om insecten en onkruid te verdelgen. Zo worden cox appels 16 x bespoten met 36 soorten pesticides. Hiervan zijn maar 4 chemicaliën toegestaan en dan ook alleen maar af en toe. Ook Panga/Tilapia vis zit vol chloorpyrifos en spinazie. Druiven bevatten ook veel pesticiden.

Wijn: boordevol pesticiden. Twee glazen per dag gezond?

Het Pesticide Action Network Europa heeft een studie uitgevoerd, waaruit blijkt dat veel wijnen die in de Europese Unie verkocht worden sporen van pesticiden bevatten. Veertig flessen, waaronder ook flessen uit beroemde wijnkelders, werden geanalyseerd. Het resultaat is alarmerend. ALLE flessen wijn bevatten pesticiden, in een fles wijn zaten zelfs meer dan 10 soorten. Sommige flessen bevatten pesticiden die kankerverwekkend, mutageen en endocrien verstorend zijn. Ook uit een rapport van het Franse Ministerie van Landbouw blijkt dit alarmerende probleem: 15 soorten pesticiden gaan automatisch over van druif in wijn. Druiven zijn het meest vervuilde fruitsoort in de Europese Unie. Maar ook melkprodukten, vlees en vis zitten vol pesticiden.

Nederland scoorde al in 2008 slecht, België komt op de tweede plaats

Al in 2008 liet de European Food Safety Authority (EFSA) weten dat de maximale toegestane hoeveelheid aan residu's van pesticiden in voedsel omlaag moet. Nederland scoorde slecht in een EU rapport. Het aantal overschrijdingen in de Nederlandse winkelrekken neemt ook nu nog toe. Helaas ziet de landbouwsector en pesticidenindustrie een verbetering van de wetgeving vooral als een beperking van hun bewegingsvrijheid. Zij zijn blijkbaar bang dat het doorvoeren van strenge voorstellen leidt tot productie- en inkomensverlies. Een kortzichtige gedachte, vindt Velt, want vooruitstrevende wetgeving leidt altijd tot nieuwe innovaties. Kijk maar naar biologische landbouwers, die doen het zonder chemische pesticiden.

Rapport WWF: 'Chain of contamination - the food link'

Uit dit rapport van WWF blijkt dat al onze voeding, zelfs de gezondste, verontreinigd is. Sinds enkele jaren maken wetenschappers zich meer en meer zorgen over de aanwezigheid van hardnekkige vervuiling in het milieu. Het nieuwe rapport bevestigt die trend. Het WWF trof industriële chemische producten zoals pesticiden, PCB's en brandvertragers aan in voedingsmiddelen die in heel Europa worden verbruikt. Melkproducten, vlees, vis... geen enkel voedingsmiddel ontsnapt eraan. Die vaststelling, die door het WWF werd neergepend in een zopas verschenen rapport, bewijst dat de voeding een niet te onderschatten rol speelt in de vervuiling waarmee de mens, de fauna, de flora en het milieu als geheel worden geconfronteerd. Het WWF spreekt dan ook van een potentieel risico dat ernstige ziekten zich ontwikkelen.Bron: hijleeft

Voeg toe aan: