Zoeken
 


Web Bot programma, Update

Laatste wijziging: zaterdag 24 januari 2009 om 22:06, 4354 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 24 januari 2009

Volgens het al vaker besproken Web Bot programma wordt 2009 in veel opzichten een dramatisch en bizar jaar. Wat staat de wereld van maand tot maand tot en met oktober 2009 te wachten? Tevens een evaluatie van de voorspellingen die tot nu toe zijn besproken. Wat is er van uitgekomen?

Het Web Bot programma, dat in de jaren '90 is ontworpen om de koersschommelingen op de aandelenbeurzen te kunnen voorspellen, bleek bij toeval ook heel nauwkeurig op de gebeurtenissen in de wereld toe te passen. Vele voorspellingen kwamen reeds uit, zoals de aanslagen op 9/11/01, de Aziatische tsunami, de orkaan Katrina en de mega-aardbeving in China vorig jaar. Ook de voorspelling van een bijzonder hevig en vroeg tornadoseizoen in de VS vorig jaar bleek te kloppen.

Op 29 september plaatsten we het eerste artikel over het Web Bot programma. Toen werd er een dramatische gebeurtenis voorspeld die op of rond 7 oktober 2008 zou gaan plaatsvinden, en die zeker enkele maanden -tot in 2009- zou gaan duren.

Op 6 en 7 oktober begon het wereldwijde financiële systeem in elkaar te storten. IJslandse banken vielen om en het hele land moest van een faillissement worden gered. De wereldwijde aandelenkoersen begonnen hun diepe val naar beneden. De overheden kwamen met reddingsplannen en bailouts en probeerden de bevolking gerust te stellen. Af en toe trad er op de beurzen een paar dagen lang licht herstel op, om vervolgens nog dieper weg te zinken. Het nieuws over de financiële en economische ontwikkelingen werd steeds slechter, en de verwachtingen moesten voortdurend naar beneden worden bijgesteld. De hele wereld kwam in een ernstige recessie terecht.

Voor het begin van december verwachtte het Web Bot een grote aardbeving, waarschijnlijk in de VS. In plaats daarvan zijn er een aantal kleinere aardbevingen- en schokken geweest, onder andere voor de westkust van Seattle en vooral onder de Yellowstone supervulkaan, wat voer gaf aan speculaties dat er een mega-uitbarsting aan zou komen. Tot nu toe heeft deze zeer grote aarbeving nog niet plaatsgevonden. Wel voorspelde Web Bot geheel correct een ijskoude winter, die het maatschappelijk leven van miljoenen mensen ernstig zou ontregelen.
 
Religieuze revolutie: Barack Obama?

Vanaf eind december zou er wereldwijd een soort religieuze revolutie beginnen. Het is onduidelijk wat hier precies mee bedoeld werd. Mogelijk dat de toenemende adoratie van de nieuw gekozen Amerikaanse president Barack Obama hier mee te maken heeft. Het lijkt wel of de hele wereld, die in een steeds diepere economische crisis terecht komt, haar hoop stelt op Obama en in hem steeds openlijker een 'messias' ziet. Obama als de verpersoonlijking van een nieuwe religie, die zich begint te vormen als een soort samenstelling van diverse onderdelen van de meeste grote wereldreligies?
 
Eén van de meest bijzondere en ronduit bizarre voorspellingen van het Web Bot voor 2009 is ongetwijfeld de plotselinge verdwijning van miljoenen mensen in de eerste helft van dit jaar. Deze mensen zullen mogelijk door een soort 'interdimensionaal portaal' gaan. Het Web Bot vergelijkt deze gebeurtenis, die wereldwijd een enorme impact zal maken, openlijk met de evangelisch-christelijke leer van de 'opname van de Gemeente', maar ontkent dat het hier om deze gebeurtenis gaat.
 
Daarnaast verwacht het Web Bot dat 'iets buitenaards' zich in 2009 steeds aktiever met de Aarde zal gaan bemoeien. Dit zal voor iedereen merkbaar en mogelijk ook zichtbaar zijn, al is het niet duidelijk of dit officieel aan een buitenaardse bron zal worden toegeschreven, of dat er een andere verklaring voor zal worden gegeven.
 
2009-algemeen
In het algemeen wordt 2009 de economische ineenstorting van de VS verwacht, het uit elkaar klappen van de huizenmarktbel, de schuldenlast die niet meer te financieren zal zijn en de mogelijk wereldwijde verwerping van de Amerikaanse dollar als reserve-munteenheid.  
 
De laaggelegen kustgebieden op Aarde (Florida, Bangladesh, Nederland) krijgen met heftige gebeurtenissen te maken, mogelijk plotselinge massale overstromingen.
 
Onder andere de NASA zal een aantal verbijsterende zaken onthullen die decennia lang voor het publiek verborgen zijn gehouden.
 
Er komt een einde aan de comfortabele high-tech consumptiemaatschappij. Mensen worden gedwongen een veel eenvoudigere, sobere manier van leven te gaan volgen.  

Economische schokken en een soort 'wazige' revolutie vormen de hoofdpunten van 2009. Wereldwijd verwacht Web Bot een 'helse zomer'. De Amerikaanse regering zal door de fors teruglopende inkomsten beginnen te bezwijken. Aan het eind van 2009 is een teruggang in grootte en diensten met 30-40% te verwachten.

2009-van januari tot oktober

 
Januari
- Na een korte, schijnbaar stabiele periode, zullen de markten opnieuw fors gaan dalen (is daadwerkelijk begonnen op de dag van Obama's inauguratie). Dit duurt zeker tot eind februari, mogelijk tot april.
- Ook de dienstensector begint in te storten. Overmatige diensten, luxueuze winkels en goederen e.d. komen in een diepe val terecht.
- De werkeloosheid zal steeds sneller gaan stijgen.
 
Februari
- De wereldwijde spanningen stijgen door de verder instortende financiële markten. Vanaf half februari, begin maart beginnen de gebeurtenissen langzaam toe te werken naar een 'helse zomer'. In de VS worden veel werkelozen gerecruteerd voor het leger of een alternatieve veiligheidsmacht (Obama's Youth Corps?). Wereldwijd één of meerdere hevige gebeurtenissen die de kustgebieden op Aarde zullen gaan bedreigen.

Maart-April
-Voedsel- en goederenrellen, demonstraties en confrontaties zijn de tekenen dat de maatschappij steeds verder uit elkaar begint te vallen.  
- De internationale druk op de Amerikaanse dollar neemt toe.
- Politieke- en NASA-klokkenluiders onthullen diverse geheimen en schandalen.
- Prijzen van zowel goud en zilver als goederen en voedsel beginnen te stijgen. Papiergeld wordt steeds minder waard.
 
Mei
- Een forse toename van het aantal daklozen, ontheemden en krakers.
- Prijzen van goederen stijgen steeds sterker door de waarschijnlijke val van de dollar. Voorzieningen zoals de levering van elektriciteit in de VS beginnen te haperen.
- Massale werkeloosheid. De druk op de Amerikaanse regering om de uitgaven te beperken neemt toe, terwijl tegelijkertijd het beroep op de sociale voorzieningen zal exploderen. Dit zal voor toenemend geweld zorgen.
- De kustgebieden op Aarde krijgen mogelijk met hevige overstromingen te maken.
 
Juni-Juli
- De 'bizarre zomer' breekt aan, maar de gebeurtenissen verschillen per regio. Sommige gebieden zitten zonder voedsel, andere gebieden zonder stroom.
- Wereldwijd veel aardbevingen, die ieder sterk genoeg zijn om de voorpagina's van de kranten te halen, maar nu ondergesneeuwd raken door de voortgaande, wereldwijde ontmanteling van de sociale structuren.
 
Augustus
- Overheidsdiensten beginnen te falen omdat het geld op is.
- De Amerikaanse dollar is zo weinig waard dat mensen de munt beginnen te weigeren.
- De overheid moet snijden in de sociale zekerheid, pensioenen e.d. of deze zelfs 'tijdelijk' helemaal niet meer uitkeren.
 
September
- Het geopolitieke landschap begint dramatisch te veranderen. Kleine gemeenschappen beginnen een coöperatieve manier van leven, onafhankelijk van de voorzieningen van de overheid.
- De Amerikaanse federale overheid begint uiteen te vallen, en er ontstaan op diverse plaatsen (sub-)regionale regeringen.
 
Oktober
- Het internet in de VS zal nauwelijks meer toegankelijk zijn.
- Twee schepen met celebrities (koninklijke leden, aristocratie, en Hollywood-types) zullen verdwijnen, mogelijk zonder dat het publiek het door heeft.

Noot redactie:

Let wel het blijven voorspellingen, niks ligt voor 100 % vast. 
Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: