Zoeken
 


De komst van de laatste paus Petrus Romanus in 2012 (deel 9)

Laatste wijziging: dinsdag 13 maart 2012 om 09:15, 5430 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 13 maart 2012

De piramide op het Grote Zegel van de VS begint in 1776 en eindigt in de periode 2012 - 2016 met de verschijning van de 'Grote Architect' (de Bijbelse Antichrist), die de wereld aan zijn voeten zal dwingen.

 
De komst van de Valse Profeet, volgens de eeuwenoude profetie van St. Malachy de laatste paus Petrus Romanus, in precies het jaar van het veronderstelde einde van de Maya kalender zou nog als toeval kunnen worden beschouwd, ware het niet dat ook de in vorige delen genoemde 'geheime' occulte genootschappen (Vrijmetselaars - Illuminati) al eeuwen toewerken naar 2012. Daarnaast bestaan er eeuwenoude Joodse, Griekse en Christelijke profetieën die eveneens wijzen naar 2012 en hebben ook de kalenders van de Azteken, Cherokee indianen en Hindoes allemaal 2012 centraal staan als het jaar van het begin van het einde van de huidige wereld.

Zohar: Messias in 2012

De in de Aramese taal geschreven Zohar wordt algemeen beschouwd als het belangrijkste werk van de Joodse Kabbalah. De Zohar werd meer dan 700 jaar geleden geschreven en bevat mystieke commentaren op de Pentateuch (de Torah, de vijf boeken van Mozes). In het Vaera gedeelte (deel 3, sectie 34) staat de komst van de lang verwachte Messias beschreven - aan het einde van 2012! Gezien de verwerping van de Messias Jezus Christus door de meeste Joden zouden veel christenen deze in 2012 komende messias beschouwen als de in de Bijbel geprofeteerde Antichrist.

Volgens de Zohar zullen in het Joodse jaar 5773 (dat begint met de nieuwe maan in september 2012 en een jaar later eindigt) de 'koningen der Aarde' zich verzamelen in Rome, mogelijk voor een topconferentie of voor het laatste conclaaf voor de verkiezing van de opvolger van paus Benedictus. Tijdens deze bijeenkomst zal Rome plotseling worden verwoest door 'vurige stenen' uit de lucht, in moderne uitleggingen wellicht (kern)raketten. Alleen de regeringsleiders die nog niet in Rome waren aangekomen zullen dit overleven, en zij zullen vervolgens nieuwe oorlogen beginnen. 'Vanaf die tijd zal de Messias zich openbaren en zullen vele volken en menigten van het uiterste der Aarde zich rondom hem verzamelen,' aldus de Zohar.
 
2012 centraal bij Maya's, Azteken, Cherokees en Hindoes
Net zoals de 900 honderd jaar oude 'Profetie der Pausen' voorziet de 700 jaar oude Joodse profetie dus in de komst van de valse messias (Antichrist) in 2012. Daarnaast eindigt zoals velen bekend de Maya kalender op 21 december 2012 met de terugkeer van hun vliegende drakengod Kulkulkan, ook wel Bolon Yokte Ku, de god van de onderwereld, genoemd. Ook de kalender van de Azteken eindigt dit jaar met eenzelfde gebeurtenis, alleen heet hun vliegende drakengod Quetzalcoatl.
 
De kalender van de Cherokee indianen bevat de Chickamaugan Profetie, onderdeel van de uit 1811 en 1812 stammende 'Cherokee Sterrenbeeld Profetieen' over de tijd van de apocalyps. De Cherokee kalender eindigt mysterieus genoeg eveneens in 2012, als tekenen in het heelal -waarbij Jupiter, Venus, Orion en de Pleiaden zijn betrokken- de 'machten' van de sterrenstelsels zullen doen 'ontwaken' en de 'ratelslang god' op Aarde zal terugkeren.
 
De Kali Yuga kalender van de Hindoes eindigt eveneens in 2012, als het tijdperk van de 'mannelijke demon' beëindigd wordt. Ook de profetes of 'het orakel' Sibille, in de oudheid levend in de Griekse kolonie Cumae in Italië, wees naar 2012.
 
'Pauselijk systeem in 2012 vernietigd'
Meer dan 260 jaar geleden profeteerde de christelijke prediker Jonathan Edwards, de leider van de Eerste Grote Opwekking in Amerika, dat in de periode 2012 - 2016 de Antichrist zou komen en de Grote Verdrukking zou plaatsvinden. In 1878 schreef de Amerikaanse dominee William J. Reid in zijn boek 'Lezingen over (het Bijbelboek) Openbaring' dat het pauselijke systeem in 2012 zou worden vernietigd.
 
Edwards en Reid hadden net zoals destijds de meeste protestantse en evangelische christenen de overtuiging dat de 1260 jaar durende heerschappij van de Antichrist (de Roomse Kerk) begon in het jaar 756, toen de paus voor het eerst wereldlijke macht kreeg toebedeeld en er pauselijke staten ontstonden. 756 + 1260 = 2016, wat binnen de 3,5 jaar van de Grote Verdrukking valt als deze inderdaad in de tweede helft van 2012 begint.
 
Web Bot
In eerdere artikelen bespraken we de afgelopen jaren het Web Bot project, dat in de eerste helft van deze eeuw verbazingwekkend nauwkeurige voorspellingen wist te doen op grond van het ontleden van het 'collectieve onderbewustzijn' van de mensheid, dat uit een speciale computeranalyse van overeenkomende kernwoorden op miljoenen internetpagina's zou kunnen worden opgemaakt. Het Web Bot voorzag op deze wijze 9/11, de anthrax aanval in Washington, de aardbeving/megatsunami in 2004 en de orkaan Katrina. Hoewel het succespercentage van het Web Bot de afgelopen 2 à 3 jaar fors is gekelderd, is het desondanks opmerkelijk dat ook dit systeem 2012 ziet als een dramatisch keerpunt en een jaar met grote wereldwijde verwoestingen.
 
Henry Kissinger voorspelde in 2008 de komst van de Nieuwe Wereld Orde, waar hij al tientallen jaren één van de leidinggevende figuren in is, in 2012. In november 2012 kiezen de Amerikanen een (nieuwe?) president en dit jaar krijgt ook de VN nieuwe leiders. Tenslotte zijn er sterke aanwijzingen dat paus Benedictus XVI in 2012 zal terugtreden en de laatste paus, Petrus Romanus, zal worden gekozen.
 
Antichrist in 2016 in herbouwde Tempel?
In de artikelenserie 'De opkomst van Apollyon' (2009) schreven we uitgebreid over een eeuwenoude Vrijmetselaars profetie over de komst van hun 'Grote Architect' Hiram Abiff (Apollo/Osiris/Nimrod) vanaf het jaar 2012. Vervolgens markeert het jaar 2016 de helft van de laatste jaarweek van Daniël waarin deze 'messias' -de Antichrist- zitting neemt in de herbouwde Tempel in Jeruzalem. In dit scenario zal de 7-jarige Verdrukking beginnen in 2012, en de 3,5 jaar durende Grote Verdrukking dus in 2016.
 
Veel Bijbelwetenschappers geloven op grond van teksten in Daniël en het Nieuwe Testament dat er niet meer dan één generatie van 70 jaar voorbij zal gaan tussen het herstel van de Joodse staat Israël en de komst van de ware Messias Jezus Christus. Israël werd in 1947 herboren en in 1948 door de VN erkend. Betekent dit dat Jezus Christus in 2019, precies 7 jaar na 2012, samen met Zijn hemelse legers op Aarde zal terugkeren en het Duizendjarig Vrederijk zal oprichten?
 
2012 ook in islam belangrijk
Zelfs islamitische geestelijken, die de terugkeer van hun Mahdi -de Bijbelse Antichrist- verwachten, beschouwen deze tijd als van groot profetisch belang. Safar Ibn 'Abd Al-Rahman Al-Hawali, auteur van 'De Dag der Wrake', schrijft op IslamicAwakening.com dat de Bijbelse profeet Daniël een periode van 45 jaar lijden voorzegt tussen de 'gruwel der verwoesting- in islamitische ogen de Israëlische bezetting van Oost Jeruzalem in 1967- en de tijd van zegen / bevrijding.
 
'Daarom zal het einde beginnen in 1967 + 45 = 2012', schrijft de moslimgeleerde. In de ogen van veel christenen is juist het islamitische Rotskoepelgebouw op het Tempelplein 'de gruwel der verwoesting', omdat op dit gebouw 'God heeft geen zoon' geschreven staat, een ernstige godslastering die in de Bijbel als de 'geest van de Antichrist' wordt veroordeeld.
 
Maya's verwachtten apocalyps 2012
De academicus Richard N. Luxton vertaalde en becommentarieerde het 'Boek Chumayel: Het Raadsboek van de Yucatec Maya's 1539 - 1648' en ontdekte dat de laatste (13e Ahau) Katuncyclus van de Mayakalender begon in 1776, het jaar van de stichting van de Verenigde Staten. Het einde van deze periode is tevens het einde van de 'lange' Mayakalender en valt in 2012. Luxton zag opmerkelijke parallellen tussen de verwachting van de Maya's voor 2012 en de Bijbelse apocalyps.
 
Rond het jaar 1595 werden de profetieën van de Maya sjamaan Chilam Balam opgetekend. Volgens Balam zal de wereld aan het einde van een periode van 13 katuns -één katun is ongeveer 19,7 jaar-, die zou beginnen in 1776 en eindigt in 2012, geoordeeld worden in de vorm van een sociale ineenstorting, epidemieën, rampen en hongersnood. In dezelfde tijd zullen er volgens deze oude Maya profetie twee grote profeten komen, de één na de ander. Is de eerste de Bijbelse Valse Profeet (Petrus Romanus), die de weg zal bereiden voor de komst van de tweede, de Antichrist?
 
1776-2012 op Grote Zegel VS
Het is beslist geen toeval dat zowel het begin als het eindjaar van de laatste 13 katuns van de Meso-Amerikaanse Maya kalender terug te vinden zijn in de piramide op het Grote Zegel van de Verenigde Staten. Dat de 13 verschillende stappen van de piramide ieder een tijdsperiode voorstellen is al jaren een publiek geheim. De basis van deze piramide wordt gevormd door het in Romeinse cijfers geschreven jaar 1776, het jaar van de Onafhankelijkheidsverklaring van de VS. De top van de piramide komt dan uit op... 2012.
 
De achter de schermen opererende occulte genootschappen treffen daarom al tientallen jaren voorbereidingen om de komst van hun 'verlosser(s)' -de Valse Profeet (Petrus Romanus) en zijn meester, de Antichrist- binnen het gestelde tijdsschema 2012- 2016 mogelijk te maken. Meer hierover in het volgende deel.
 
Wordt Vervolgd
 
 
Xander
 
 


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: