Zoeken
 


Senaat wetsvoorstel S510

Laatste wijziging: donderdag 16 februari 2012 om 14:49, 2600 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 16 februari 2012

Door Mike Adams, de Health Ranger, Natural News Editor.

Wetsvoorstel S510, wordt al het meest gevaarlijke wetsvoorstel in de geschiedenis van de Verenigde Staten genoemd.

Het zou de Amerikaanse overheid het recht verlenen gezag uit te voeren over het recht van het publiek wat betreft de groei, handel en transport van alle voedingsmiddelen. This would give Big brother the power to regulate the tomato plants in your backyard.Dit zou Big Brother de macht geven om zelfs de groei van tomatenplanten te regelen in uw achtertuin. It would grant them the power to arrest and imprison people selling cucumbers at farmer's markets. Het geeft hen de macht mensen te arresteren en gevangen te zetten vanwege de verkoop van komkommers op markten. It would criminalize the transporting of organic produce if you don't comply with the authoritarian rules of the federal government.Het zou het transport van biologische producten strafbaar maken als je niet voldoet aan de autoritaire regels van de federale overheid.

"It will become the most offensive authority against the cultivation, trade and consumption of food and agricultural products of one's choice. It will be unconstitutional and contrary to natural law or, if you like, the will of God." "Het zal de meest offensieve autoriteit worden tegen de teelt, handel en consumptie van voedsel en landbouwproducten van eigen keuze. Het zal ongrondwettelijk en in strijd met de natuurlijke wet zijn, of zo u wilt, in strijd met de wil van God." - Dr. Shiv Chopra, Canada Health whistleblower ( http://shivchopra.com/?page_id=2 ) volgens Dr Shiv Chopra, Canada Health klokkenluider.

Deze tirannieke wet brengt alle voedselproductie (ja, zelfs geproduceerd voedsel in uw eigen tuin), onder het gezag van het Department of Homeland Security. Yep -- the very same people running the TSA and its naked body scanner / passenger groping programs.Ja, precies dezelfde mensen die de TSA runnen, en haar 'naakte lichaam scanner / passagier betasten' programma's.

Deze wet zou de Amerikaanse overheid de macht geven om iedereen die maar een klein beetje voedsel in zijn of haar achtertuin produceert, te arresteren als een misdadiger (een 'smokkelaar'!), slechts voor het laten groeien van een krop sla die je zou kunnen verkopen op de locale markt.
This law would also give the US government the power to arrest any backyard food producer as a felon (a "smuggler") for merely growing lettuce and selling it at a local farmer's market
It also sells out US sovereignty over our own food supply by ceding to the authority of both the World Trade Organization (WTO) and Codex AlimentariHet verkoopt eveneens de soevereiniteit van de VS over onze eigen voedselvoorziening, door zich over te geven aan het gezag van zowel de World Trade Organization (WTO) en de Codex Alimentarius.

Het zou het bewaren van zaad strafbaar maken( http://foodfreedom.wordpress.com/20 ... ), waardoor tuinders die bijvoorbeeld aardappelzaden op slaan, als criminelen zouden worden behandeld. This is obviously designed to give corporations like Monsanto a monopoly over seeds . Dit is uiteraard duidelijk ontworpen om bedrijven als Monsanto een monopolie te bieden op de handel in zaden.

It would create an unreasonable paperwork burden that would put small food producers out of business, resulting in more power over the food supply shifting to large multinational corporations.Het zou leiden tot een onredelijke last papierwerk, waardoor kleine voedselproducenten buiten bedrijf zouden worden gesteld, wat weer zou resulteren in meer macht over de voedselvoorziening; dus meer macht verschuift naar de grote multinationals.

I encourage you to read more about this dangerous bill at the Food Freedom blog on Wordpress: http://foodfreedom.wordpress.com/20...Ik moedig u aan om meer over dit gevaarlijke wetsvoorstel te lezen op het Voedsel Vrijheid blog op Wordpress: http://foodfreedom.wordpress.com/20 ...

Bekijk ook eens deze uitstekende video op NaturalNews.TV, waarin dieper wordt ingegaan op wetsvoorstel s510Watch this excellent video on NaturalNews.TV which explains S.510 in more detail::
http://naturalnews.tv/v.asp?v=9209B... http://naturalnews.tv/v.asp?v=9209B ...
Volgens VOEDSEL VOOR VRIJHEID, is wetsvoorstel S510, het meest gevaarlijke wetsvoorstel in de geschiedenis van de Verenigde Staten omdat:

1: Al het Amerikaanse voedsel, en alle Amerikaanse boerderijen onder het gezag van het Department of Defense en Homeland Security vallen wanneer er zich besmettingen of andere onvoorziene gebeurtenissen voor zullen doen.

2: Het zou het einde zijn van de soevereiniteit van de VS over hun eigen voedsel door aan te dringen op samenwerking met de WTO, waardoor de nationale veiligheid zal worden bedreigd.

3: Het verbiedt het recht om zaden schoon te maken en op te slaan, dus het bezitten van zaad in z'n totaliteit, waardoor de controle over de zaadhandel in handen valt van Mansato en andere multinationals, waardoor wederom de nationale veiligheid van de VS wordt bedreigd.

4: Het breekt af wat nog over is van de Amerikaanse economie. Het neemt de agricultuur en voedsel, de hoekstenen van alle economieën, uit handen van de burgerij, waardoor multinational coöperaties er de volle controle over krijgen.

Senaat wetsvoorstel S510 maakt het groeien, delen, verhandelen of verkopen van voedsel uit eigen tuin illegaal. http://www.infowars.com/senate-bill-s510-makes-it-illegal-to-grow-share-trade...

Sinds we dit nieuws voor het eerst brachten is er veel veranderd. Een van de redenen daarvan zou kunnen zijn dat het voedsel wordt vergiftigd. Het verzamelen van regenwater is nu illegaal in veel staten. Er wordt zelfs gecontroleerd hoeveel water je hebt opgevangen. Voor meer informatie hierover kijk op: http://www.firetown.com/blog/2010/08/05/raiding-organic-food-stores-a-sign-of...

Wetsvoorstel S510 ligt op de loer tussen het gras: http://foodfreedom.wordpress.com/2010/04/24/s-510-is-hissing-in-the-grass/#mo...

Door Steve Green:

Wetvoorstel S510 is het meest gevaarlijke wetsvoorstel in de geschiedenis van Amerika. Het doet met ons voedsel wat de recessie met onze economie deed, maar zonder geld kunnen we wel leven.

"Het zal de meest offensieve autoriteit worden tegen de teelt, handel en consumptie van voedsel en landbouwproducten van eigen keuze. Het zal ongrondwettelijk en in strijd met de natuurlijke wet zijn, of zo u wilt, in strijd met de wil van God." - Dr. Shiv Chopra, Canada Health whistleblower ( http://shivchopra.com/?page_id=2 ) volgens Dr Shiv Chopra, Canada Health klokkenluider.

"Wanneer mensen de overheid laten beslissen welk voedsel ze eten en welke medicijnen ze moeten gebruiken, zullen hun lichamen snel in verval geraken, net zoals de zielen van hen die onder tirannie leven." Thomas Jefferson.Voeg toe aan: