Zoeken
 


Getuigenis van een ex-satanist

Laatste wijziging: zondag 29 januari 2012 om 19:47, 6802 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 29 januari 2012

Vertaald fragment


In deze video noemen we haar ‘Rebecah’. Ze was een satanist, maar is nu een christen.


Ze heeft een ijzingwekkend getuigenis van toen ze nog binnen het satanisme zat, al vanaf haar jeugd...


Ik was de vijfde bruid van satan - mijn element was vuur - en je kon niet erger worden dan ik op dat moment was.
Ik kon dingen verplaatsen zonder ze aan te raken en kon mensen op afstand van mij houden. Ik gaf demonen opdracht om macht over mensen te krijgen en ze weg te drukken. Op die manier beschermde ik mezelf, en ik hield echt van die macht.


Ik was echt iedere dag betrokken bij de satanische kerk. De hogepriester kwam me halen en ze brachten me naar de satanskerk. Ze verkrachtten me, en we hielden iedere dag communie, hetgeen bestond uit bloed, urine, sperma en de zwarte weduwe. Dat was een deel van mijn dagelijks leven.


Ik voelde me werkelijk angstig, maar tegelijkertijd hield ik van de macht die ik had en die ze mij leerden. Iedereen heeft gaven in zich. Je kunt beïnvloed worden door de Heilige Geest of door een waarzeggende geest. En ik werd totaal beïnvloed door de waarzeggende geest… Satanisten trokken aan me, volgden me voortdurend.

Je zag afschuwelijke dingen als dieren en mensen, die werden opgeofferd, en andere werkelijk angstaanjagende dingen. Drong het ooit tot je door dat dit slecht was?


Nee, omdat ik ZO gehersenspoeld was in die tijd, omdat toen ik vier jaar oud was, werd verkracht en misbruikt door hogepriesters. Ik wist niet beter; ik was gehersenspoeld met dit satanisme: Satan is god, en God is niet reëel. Satan WAS god voor mij. Ik was er werkelijk zo gewend aan.


Hoe keek je destijds tegen christenen aan?


Ik haatte ze, omdat ze geen macht hadden. Ik hoorde zo vaak dat God en Jezus werkelijkheid zijn. Maar ik zag die macht niet door de kerk heen werken. In werkelijkheid zag ik juist ook satanisme in de kerken werken. Satanisten waren ook meer met elkaar verbonden dan christenen.


Eens zat ik in een conferentie… Mij werd verteld dat er twee heksen aan beide zijden van mij zaten, die mij leerden hoe vloeken te leggen op de spreker. Ik zag een groot licht rondom hem en engelen. Hij richtte zich tot ons, de drie heksen, en vertelde ons dat we rechtstreeks naar de hel zouden gaan, en vroeg ons om ons tot Jezus te keren. “Of anders zullen jullie branden in de hel. Ik weet wat jullie aan het doen zijn”. En hij wees naar mij en zei, “Je zult spoedig gered worden”. Iedereen begon te bidden, en ik voelde een twinkeling door mijn hele lichaam. Ik flipte en schreeuwde… Ze moesten me uit het stadium begeleiden…
Het was vreemd, want ik begreep niet waarom we aan het doen waren wat we aan het doen waren. Ik was zo gehersenspoeld.


Wat is het hoofddoel van satanisme?


Hun doel is om de wereld te regeren.


Wat was jouw doel?


Mijn doel was om alle macht te verkrijgen die er te krijgen was, en zo hoog te komen als mogelijk was.


Je vertelde dat er satanische offers in satanskerken en rituelen plaatsvinden. Kun je zeggen hoe dit gebeurde?


Alle kinderen (op posters) die worden vermist… ze zijn min of meer dood. Ze hebben ondergrondse grotten in de bergen, en ze houden daar de kinderen, vrouwen en mannen vast. Op bepaalde tijden, midden september – oktober halen ze de mensen eruit. Ze maken de mensen zo nietswaardig middels vloeken enzo, en ook drogeren ze hen. Ze nemen een offermes, beginnen bij de borst en gaan zo helemaal naar beneden naar de onderbuik. Op die manier offeren ze, verzamelen het bloed en drinken het.
Midden september tot midden november offeren ze alleen maar baby’s, omdat ze het pure bloed nodig hebben van onbezoedelde kinderen.


Ik kon niet begrijpen dat ik dit kon zien, elk jaar van mijn leven! Ik heb het ervaren en dit was het moeilijkste deel voor mij, want ik kon baby’s letterlijk horen schreeuwen en huilen, en vervolgens hun bloed zien vloeien. Het was verschrikkelijk…


Rebecah, waar haalden ze de baby’s vandaan?


Ze hebben moeders in verwachting, die ze in de satanskerk vasthouden. Ze hebben ook mensen, die ze kidnappen en bevruchten, en ze krijgen baby’s overal vandaan.


Hoe komt het dat bijna niemand dit weet?


Dat komt omdat er satanisten bij de politie zitten, de strijdmacht, het leger en ook de regering. Ze zitten overal, zelfs in het gerechtshof en tussen de afgevaardigden van de VS. Dit wordt niet onthuld omdat ZIJ niet aan het licht willen worden gebracht, en omdat ze erg goed in liegen en dingen verbergen zijn.


Rebecah, wat gebeurt er met de mensen die graag uit het satanisme willen komen?


Ze worden vermoord, ze worden gevolgd, opgepakt, geofferd in de congregatie van de satanskerk, omdat ze teveel weten…. de samenstelling van de satanisten, hun namen, de plaatsen waar ze de mensen ondergronds verborgen houden. Ze weten gewoon teveel informatie. Het is alsof je in de maffia zit, je komt er niet levend uit zonder consequenties.


Is het moeilijk voor je om over te praten?


Zeker moeilijk, omdat ik me echt angstig voel omdat ik niet weet hoe ik iemand moet vertellen wat daar buiten gebeurt. En waar ik uit kom, omdat ik niet zeker ben of iemand dit zal geloven omdat het zo erg lijkt op een fantasie… Ja, oorlog is reëel, we worden geboren in een (geestelijke) oorlog. Je zou erg dwaas zijn, als je dit niet beseft, omdat demonen (boze geesten) ECHT zijn en mensen worden beïnvloed door boze geesten en demonische activiteit. Ze misleiden mensen, ze bedriegen mensen zoals ik.


Het Bloed van Jezus BESCHERMT me, begrijp me niet verkeerd. Ik weet wie Jezus is en ik ben in leven tot op de dag van vandaag dankzij HEM. Maar omdat ik weet waar ze zitten, ga ik alles aan het licht brengen.


Voor velen kan dit getuigenis angstaanjagend zijn, maar we mogen ons altijd herinneren dat Jezus’ macht groter is. Het is tijd voor de westerse kerk om op te staan in DIE kracht en ons te realiseren dat we een almachtige God dienen met een almachtige kracht. Rebecah’s verhaal heeft een geweldig einde en ze wordt momenteel machtig gebruikt!


…Toen ik op het landgoed aankwam, zag ik overal engelen om me heen, ik flipte, want ik dacht dit ik misschien een overdosis heroïne had genomen. Maar tegelijkertijd voelde ik een vrede… het was vreemd. De voordeur werd opengegooid… In die tijd was ik natuurlijk beïnvloed door de demonische activiteit die binnenin mij woonde. Ik had mijn gewaad aan en een tattoo die bevestigde wie ik was…


Ze had een hele groot merkteken op haar arm, een tattoo, die bevestigde wie zij was. Je bent gemarkeerd met een bestemming. Of je nu satanist bent of christen: je bent gekenmerkt. Je draagt een zegel. En omdat ze de vijfde bruid van satan was, had ze dit al gemarkeerd op haar arm staan. 


Ik was gitzwart in mijn ogen en ze vertelde me namen en data en dingen die niemand kon weten. Demonen namen mij over en ik schreeuwde, “Alsjeblieft, help me!” Ik kon niet tegen de zalving die zij rondom haar had.


De Heer gebruikte mij gewoon, maar ze werd gered die dag.


Ze zei, “Je kunt je leven aan Jezus geven, of je kunt je ziel aan satan geven. En hij zal je ziel rechtstreeks mee naar de hel sleuren.” Daarna bad ze voor mij. 


Jezus kwam en zette haar vrij. Zodra je de Naam JEZUS uitspreekt, zal ALLES moeten buigen of wijken voor Hem, ook alle machten van de duisternis.
Wie je ook bent, als je vanuit de duisternis in het Licht komt, weet je dat je vrij bent, en dat je geliefd bent. Je hele leven verandert, en dat is wat er gebeurde.


Kerk, we moeten bereid zijn om gevangenen vrij te zetten. Het is niet wij, maar het is in Zijn Naam, in Zijn kracht. Dus waarom bid je niet om te gaan in die Naam.
Ik weet niet of we ten volle het Kruis begrijpen en wat Jezus deed aan dat kruis. God is echt en Hij heeft ons alle autoriteit gegeven. Maar de duivel is ook echt.


Wanneer we bidden en vasten voor bijvoorbeeld een school, en ‘de hel breekt los’, ga dan door en stop niet. Omdat als wij denken dat de strijd makkelijk is, vergissen we ons zeer. Velen wandelen in duisternis, en we moeten ze naar het Licht brengen. Dat is onze opdracht.

 Bron: eindtijdnieuws

Voeg toe aan: