Zoeken
 


Wat is er aan de Hand?

Laatste wijziging: maandag 28 november 2011 om 15:07, 12512 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 28 november 2011

In deze periode van versnelde transformatie voor zowel de planeet Aarde als heet bewoners is dit een goede vraag. Het meest simpele en tegelijkertijd het meest complexe antwoord is: vijf vingers! Natuurlijk, want we gaan naar de vijfde dimensie, maar dat geeft heel wat om handen …J

Oké, ter zake nu.

De belichaamde zielen die in dit huis hun Hoger Zelf hebben ontmoet, weten wat er aan de hand is, en het is om je vingers er bij af te likken. Van die vier vingers en de duim kunnen we heel wat afleiden. Laten we bij de duim beginnen.

De duim staat voor Ikzelf. Immers als iemand vraagt: “Hoe gaat het?”, steek je de duim, afhankelijk van je perceptie omhoog of omlaag. Als een kleuter troost zoekt steekt het de duim in de mond omdat het in de uiterlijke wereld geen troost vindt.

Hoewel de duim als een fallisch symbool wordt gezien, is de heersende planeet toch Venus! In de duim zetelt de Goddelijke Wilskracht, en de Universele Zelf bevestiging. Corresponderende kristallen zijn o.a. Granaat, Carneool en Robijn.

De duim is de enige vinger die niet vernoemd is naar een Griekse godheid. Het is gewoon de duim en toch is het van enorm belang omdat het de kwaliteiten of kenmerken vertegenwoordigt van wilskracht op zowel individueel als Universeel niveau.

We hebben allemaal die kwaliteit nodig, maar de duim is zo nadrukkelijk aanwezig door de anatomie van onze hand dat het niet gebruikelijk is om de kwaliteit van wilskracht te benadrukken tenzij het op tijdelijk basis gebeurt.

Denk maar aan keizer Nero die over leven en dood kon beschikken door zijn duim omhoog of omlaag te tonen bij de spelen in het Circus van Rome…

Rome houdt ons al te lang onder de duim, maar daar kom ik op terug!

Wees voorzichtig met het dragen van een ring om de duim, besef wat het met je Ikzelf doet als je het met goud of zilver afklemt/isoleert… Weet dat je linkerhand je vrouwelijke principe vertegenwoordigt en de rechterhand je mannelijke principe representeert.

Je klemt de liefde voor het Zelf, voor het Ik af als je links of rechts een ring om je duim draagt. De duim heeft ook maar twee kootjes, waarbij het bovenste kootje voor wilskracht staat en het onderste kootje voor logica. Wondjes en/of verwondingen aan de duim geven signalen af met betrekking tot deze begrippen. Heb je een snee in het bovenste kootje opgelopen, vraag je dan af of jij je wilkracht benut of juist misbruikt.

De Wijsvinger.

In onze perceptie staat de wijsvinger voor kracht. Je geeft als het ware je kracht weg als je een ander of uiterlijke omstandigheden de schuld geeft van je zelf gecreëerde ervaringen in de wereld van vorm.

De wijsvinger resoneert met Jupiter de koningsplaneet. Jupiter vertegenwoordigt leiderschap/koningschap. Denk aan het goud dat Melchior aan het Kind Yeshua schonk, dat correspondeert met het koningschap in het Koninkrijk Gods.

Jupiter correspondeert met uitvoerende kwaliteiten, zelfrespect, macht, geld en spirituele of religieuze autoriteit.

Kristallen die met de wijsvinger in harmonie trillen, zijn amethist, lapis lazuli en blauwe topaas.

Het is dan ook niet wonderlijk dat el Morya Khan een Lapis Lazuli in zijn tulband draagt, want hij was ooit de Wijze Melchior!

Met deze Jupiter vinger focussen we ons op de uiterlijke aspecten van het leven zoals onze relaties met anderen en het evenwichtig delen van macht. Dat laatste is slechts mogelijk als we het ego beheersen in plaats van door het ego gedomineerd te worden!

Een sterk aanwezige wijsvinger toont de neiging naar, en talent voor leiderschap, uitvoerende kwaliteiten, ambitie en zelfvertrouwen. Een persoonlijkheid die op Jupiter resoneert wordt vaak getriggerd leidende rollen te spelen, en niet zelden in weerwil van zich zelf. Deze belichaamde zielen trekken bijna vanzelfsprekend de overvloed van het Universum in alle opzichte naar zich toe.

Adam en God wijzen op het plafond van de Sixtijnse Kapel met hun wijsvingers naar elkaar; ze geven elkaar kracht en autorisatie! Een meester als Michelangelo wist uiteraard wat hij schilderde! Voor ons is het opgeheven wijsvingertje dat zegt: “Pas op!” gewoon een teken van onmacht!

De oude schilders/vrijmetselaars hebben vaker de wijsvinger als een code in hun meesterwerken afgebeeld. De wijsvinger van Yochanan (de Doper) op een schilderij van Da Vinci alleen al is goed voor circa 80.00 hits op Internet, maar dat leidt naar zijwegen die hier niet toe doen. Je hebt alleen ogen nodig die werkelijk kunnen zien…

Middelvinger.

De middelvinger staat voor, hoe kan het ook anders, beheersing. Al die verdwaalde zielen die in drift hun middelvinger opsteken hebben een groot gebrek aan beheersing. Het grappige is dat ze het blijkbaar stoer vinden om hun gebrek aan zelfbeheersing openlijk te tonen. Ik vergeef het hen; ze weten niet beter…

Einstein heeft daar een mooie uitspraak over gedaan: “Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker…”

De planeet Saturnus resoneert met de middelvinger. Saturnus vertegenwoordigt verantwoordelijkheid, menselijke en universele wetten, rechtspleging en het gevoel voor goed of fout. Rozekwarts en koraal zijn kristallen die met Saturnus corresponderen. Je ziet hierin een parallel met beheersing, want roze staat voor zelfliefde/zelfwaardering, en een gebrek aan zelfbeheersing komt voort uit een onderdrukt minderwaardigheidsgevoel.

De middelvinger kan ook gezien worden als de gulden middenweg, de balans tussen de krachten die de vingers vertegenwoordigen. Dat komt weer overeen met het gevoel voor rechtvaardigheid en de middenweg tussen menselijke en universele wetten, tussen goed en kwaad.

Saturnus in de middelvinger helpt ons de juiste gedachten of uitspraken te projecteren in elke situatie, wat een unieke vorm van zelfbeheersing betekent. Saturnus triggert ons tot introspectie, maar neigt ook naar gewichtig doen, geheimzinnig doen om belangrijk te lijken, zwaarmoedigheid en pessimisme. De kootjes van de middelvinger vertegenwoordigen van vingertop naar handpalm de zodiaktekens Steenbok, Waterman en Vissen.

De Ringvinger.

De ringvinger staat voor trouw, trouw aan je ZELF wel te verstaan. Denk aan de berichten van de groep aan Steve Rother waarin gezegd wordt dat je niet langer de leider moet volgen, maar je ZELF moet volgen; trouw blijven aan je ZELF!

De Zon is de planeet die met deze vinger correspondeert. De Zon bepaalt het sterrenbeeld op het moment van geboorte. De Zon dat is jouw lager ego-wenslichaam en het hart. De Zon is dat wat je aan de omgeving, de buitenwereld laat zien. De Zon is het zelf bewustzijn van de mens, dat wat overblijft als conditioneringen en omstandigheden zijn afgepeld.

Apollo resoneert met de ringvinger. Apollo is in de Griekse mythologie de godheid van liefde, schoonheid, creativiteit, zelfexpressie en relaties met anderen. Kristallen die met de ringvinger corresponderen zijn Jade, Turkoois, Maansteen en

Amethist. Apollo vertegenwoordigt bovenal creativiteit/scheppingsdrang. Creativiteit in artistieke uitingen, in vakmanschap/handvaardigheid en in feite op alle gebieden van het leven.

De ringvinger is een goede maatstaf voor iemands wens om naam en faam te verwerven. De ringvinger is bepalend of iemand zowel zakelijk als privé natuurlijk leiderschap uitstraalt. De ringvinger staat ook voor intellect. Een lange ringvinger duidt op een creatieve geest.

Mensen met een lange ringvinger, dat wil zeggen langer dan de wijsvinger, vinden vaak werk in de mode of op het gebied van design en beeldende kunsten.

Een lange ringvinger duidt ook op intensiever gebruik van de rechterhersenhelft!

De Pink.

De pink staat voor spiritualiteit en hogere waarheid. Denk maar aan het kinderversje dat eindigt op: “Dat zal ik vertellen,” zei het kleine ding. Het vertellen voert terug op boodschappen doorgeven, goddelijke boodschappen. Mercurius is per definitie de boodschapper der goden.

Mercurius zou je dus een profeet kunnen noemen. Mercurius resoneert derhalve met de wierook die Caspar, de jongste van de drie wijzen, aan het Kind Yeshua schonk. Overdrachtelijk gezien staat wierook voor priesterschap en profetieën. Dan bedoelen we niet het priesterschap zoals dat in de kerk wordt beoefend.

Door de correspondentie met Mercurius vertegenwoordigt de pink ook begrippen als intuïtie, communicatie en een snel begrip van zaken. Kristalen die hiermee resoneren zijn Amber, Maansteen en Citrien. Met Mercurius in de pink is de mens in staat als zend – en ontvangststation van hogere waarheden te fungeren.

We kunnen we onze communicatieve vermogens op een heel breed vlak verfijnen en verheffen als we open staan voor de energieën van Mercurius. Op een eigentijdse manier zou je kunnen stelen dat je beter bent afgestemd op Het Veld.

Het vergt wel inzicht en moed om de ontvangen boodschap door te geven zonder aan de juistheid van die berichtgeving te twijfelen. Als Mercurius een dominante factoor in je leven speelt kan je gezien of ervaren worden als hoogbegaafd.

Maar ook hier speelt de energie van polariteit weer een dubbele rol. Hoogbegaafden en/of mensen met het Asperger syndroom kunnen niet alleen anderen op het verkeerde been zetten, ze kunnen vooral zichzelf voor de gek houden.

Denk maar eens aan de ontroerende film: “A Beautiful Mind” met Russel Crowe in de hoofdrol, of aan de ‘Sixth Sense’ met Bruce Willis en Haley Joel Osment…

Wat is er aan de hand?

We hebben gelezen dat de duim voor het Ik; het lager ego-wenslichaam staat.

De wijsvinger staat voor kracht, de middelvinger staat voor zelfbeheersing, de ringvinger vertegenwoordigt trouw aan je Zelf, en de pink vertegenwoordigt spiritualiteit.

Er zijn veel stromingen waarbij men de handen samen brengt, hetzij als groet hetzij in gebed. De vingers van de mannelijke rechterhand bevestigen als het ware de energieën van de vingers van de vrouwelijke linkerhand. Er is een vorm van eenheid; twee handen die één zijn in hun kracht.

Rome, ik zou er immers op terug komen, heeft ons geleerd de handen zo te vouwen dat we ons Zelf ontkrachten. In plaats van de energieën van onze Vader/Moeder God te bundelen, blijven de vingers van elkaar gescheiden als om de dualiteit op deze wereld te benadrukken of zelfs te eren.

Rome speelt ons nog steeds tegen elkaar uit en houdt ons onder de duim. Wat die duim en de andere vingers verder doen in de nachtelijke uren op een willekeurig seminarie is de verantwoording van de betrokken priesters…

Dat is er aan de hand!Bron: assayya.com

Voeg toe aan: