Zoeken
 


11.11.11

Laatste wijziging: woensdag 2 november 2011 om 20:11, 4597 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 2 november 2011

DE  POORT  VAN  PERSOONLIJKE  ASCENTIE  

Wij, Jan & Patricia, ervaren in onze verbinding deze aanstaande portaalopening en worden hierin bevestigd door verschillende andere onafhankelijke bronnen. Wat gaat en staat te gebeuren zal het begin worden van de al reeds lang aangekondigde veranderingen, nodig om Gaia en al het leven erop de sprong naar de vijfde dimensie te laten maken.

Door de aard van onze (tweelingziel-)verbinding voelen wij ons steeds in verbinding staan met de energetische planetaire veranderingen die te maken hebben met de Ascentiesprong van Gaia op 21-12-2012. Toen wij in september terugkwamen van ons verblijf in Portugal werden wij beiden in een intens proces van loslaten van conditioneringen geplaatst. Deze conditioneringen hadden te maken met wonden die er nog zaten op partnerschap en seksualiteit. Wij hebben hier een nieuwsbrief aan gewijd; 'Leven in onvoorwaardelijkheid.... de weg naar Ascentie': http://www.tweelingziel-verbinding.info/pages/sub/63009/Leven_in_onvoorwaardelijkheid_.html.

Toen wij enkele weken geleden volop met elkaar hierin aan het processen waren en wij even later hierover berichtte in onze nieuwsbrief hadden wij nog geen idee van het belang van de 11.11.11 poort. Wij voelden wel aan, dat wij aan een laatste transformatie met elkaar bezig waren... nodig om de laatste geconditioneerde onvrijheden die nog tussen elkaar heersen te transformeren naar onvoorwaardelijke liefde. Vandaar dat wij onze laatste nieuwsbrief intuïtief 'Leven in onvoorwaardelijkheid... de weg naar Ascentie' genoemd hebben. Maar ook hierin bestaat geen toeval... tijdens het schrijven van de nieuwsbrief ontvingen wij de eerste signalen van buitenaf dat de 11.11.11 poort een zeer belangrijke gebeurtenis zou worden voor planeet Aarde. Na het verzenden van onze nieuwsbrief ontvingen wij verschillende mooie reacties van medereizigers die zich ook in deze laatste transformerende fase voelden werken. Maar anderzijds waren er ook verschillende mensen die na het lezen van onze laatste nieuwsbrief zich afmeldden.

Het 11.11.11 portaal dat zich zal openen zal het mogelijk maken om voor een eerste golf van zielen de oversteek naar de vijfde dimensie te maken. Het is een brug die momenteel gebouwd wordt tussen de oude 3D wereld en de nieuwe aanstaande 5D wereld die onze bestemming is. De brug heeft de naam 'onvoorwaardelijkheid' en is daarom enkel over te steken door diegenen die in onvoorwaardelijkheid met zichzelf leven. Zij die oversteken vormen de levende brug tussen de oude en de nieuwe werkelijkheid door hun bereidheid om alle gehechtheden aan de oude materiële werkelijkheid los te laten, de diepte van hun wonden te voelen en zich hierin gedragen voelen door het licht van onvoorwaardelijke liefde dat zij in zichzelf hervonden hebben. Deze eerste lichting van zielen die de oversteek zullen maken zullen het pad voorbereiden en het portaal verankeren in de nieuwe werkelijkheid.

Intussen zal de oude materiële werkelijkheid beginnen in te storten waardoor vele andere zielen in een versneld proces van ontwaken terecht zullen komen... en zij daardoor op hun beurt door het al reeds geopende portaal van persoonlijke Ascentie kunnen reizen naar het veld van onvoorwaardelijkheid. Hoe meer zielen door het portaal reizen en zich verankeren in het nieuwe veld van eenheidsbeleving, des te gemakkelijker het zal worden voor de zielen die de overgang nog willen gaan maken... aangemoedigd door diegenen die de oversteek reeds gemaakt hebben zullen zij zich gesterkt voelen om in onvoorwaardelijkheid met hun eigen emotionele wonden te gaan leven.

Voor diegenen die nu voelen dat zij naar de portaal opening van 11.11.11 geleid worden, door de emotionele turbulentie die zij nu ervaren en daardoor voortdurend uitgenodigd worden om in onvoorwaardelijkheid te gaan leven... is het belangrijk zich over te geven aan het transformerende proces waar je je nu in bevindt. Besef dat je er voor gekozen hebt om nu te ontwaken en dit door bewust te gaan leven in je grootste angsten en onzekerheden. Je kunt niet falen... anders zou het zich nu niet aandienen in je leven.

Besef dat je hier enkel jezelf  in kunt verliezen, in pijn en onzekerheid... en dat juist dit jou afgescheiden houdt van het veld van verbondenheid en eenheid dat je wilt leven. Door je in jezelf te verliezen, verlies je de verbinding met de anderen om je heen. Door onvoorwaardelijk van jezelf te houden, ga je onvoorwaardelijk van de anderen rondom jou houden. Je kunt enkel de illusie verliezen die je nog krampachtig in stand probeert te houden. Wat je niet kunt verliezen is je prachtige onvoorwaardelijke zelf... dit is je ongeconditioneerde zelf, je zelf die vrij is van al je conditioneringen... dit is het enige wat je over de 'portaalbrug van onvoorwaardelijkheid' kunt meenemen. Aan fysieke spullen en emotionele afhankelijkheden zul je dienen te versterven om 'licht' te kunnen reizen naar het veld van de vijfde dimensie.

Voor diegenen voor wie deze stap nog te groot lijkt en zich nog vast voelen zitten aan uiterlijke zekerheden; weet!, je bent in beweging gekomen en je bent daardoor een zoeker naar waarheid geworden. Weet, dat je niet meer terug kunt en dat jouw innerlijk verlangen je steeds verder zal stuwen naar dat wat je ten diepste verlangt... namelijk; onvoorwaardelijke vrijheid. Weet, dat het juist daarom een kwestie van tijd is dat ook jij de oversteek zult gaan maken naar het veld van eenheid en onvoorwaardelijkheid. Weet dat het voor iedereen mogelijk zal zijn die dit verlangen in zich voelt en dit nastreeft in zijn/haar leven. Weet, dat als je fysieke werkelijkheid rondom jou begint in te storten, en alles wat je dacht te zijn aan stukken valt... weet dan, dat je niet langer alleen zult zijn... weet, dat je zult opgevangen worden door diegenen die de oversteek al gemaakt hebben. Weet, dat wij allen één zijn en dat enkel onze angsten ons van elkaar gescheiden houden.

Nadat het portaal van 11.11.11 zich heeft geopend zal het nieuwe jaar zich weldra aankondigen. Wij reizen dan door het laatste magische jaar '2012' van Ascentie... en ergens gedurende dit jaar zal ook Gaia in Ascentie gaan. Planetair zullen wij dan verheven worden in het veld van 5D... in het veld van onvoorwaardelijke liefde. Ook hier hoef je je geen zorgen over te maken want je hebt het ticket al in handen om mee te reizen... het ticket is je bewuste verlangen naar onvoorwaardelijkheid.. Het zal een magisch jaar worden vol met onthullingen en nieuwe initiatieven.

Waarom de poorten zich nu openen?
Duizenden en duizenden jaren geleden zijn wij gemanipuleerd en onderdrukt geweest door een sterrenvolk die luisteren naar de naam 'Annunaki'. Onze twaalf DNA strengen werden verstoord en wij behielden slechts twee actieve DNA strengen. Gelijktijdig werd er een elektromagnetisch veld rondom de Aarde geworpen dat ons afschermde voor vibraties afkomstig van hogere lichtdimensies. Daardoor werden wij in het veld van dualiteit geleid en waren wij vrij eenvoudig te manipuleren. De aarde is een levende entiteit en heeft net als in ons lichaam meridianen en chakra's lopen. Ook deze werden opzettelijk vervuild en buiten werking gesteld door op deze plaatsen vreselijke menselijk traumatiserende gebeurtenissen laten plaats te vinden.

Al deze energetische krachtplaatsen op Aarde worden langzaam maar zeker terug gereinigd en geheeld door het indalende schepperslicht en het mooie helende werk van talloze mensen die op deze plaatsen samenkomen om ze te helen. Ook het energetische web van duister dat rond de Aarde hangt is nagenoeg helemaal verdwenen... enkel de aardse navolgelingen van de Annunaki, de illuminatie, trachten via satellieten het oude rasterwerk terug te herstellen. De Annunaki hebben zich echter recent tot het licht gekeerd en ondersteunen niet langer de illuminatie... hun plan om het raster te herstellen mislukt daarom op dit moment, sterker nog... er vormt zich momenteel een nieuw raster van eenheidslicht rondom de Aarde. Ook het rasterwerk in de Aarde via de leylijnen is zich helemaal aan het herstellen.

Waarom is dit belangrijk? De Aarde is een levende entiteit met een enorm bewustzijn. Onze lichamen zijn door Moeder Aarde gevormd. Wij zijn wezens vanuit het veld van eenheid. Moeder Aarde en onze lichamen zijn zodanig gemanipuleerd dat het niet langer mogelijk was om in eenheid op de planeet te leven. Doordat Moeder Aarde, of Gaia, zichzelf terug aan het helen is en zij langzaam maar zeker haar oude energetische bedradingen opnieuw optimaliseert, wordt het ook voor ons weer mogelijk om meer eenheidslicht in onze lichamen te dragen. Op 11.11.11 zal de heling van Gaia zo ver gevorderd zijn dat er een activatie van kristallijne energie zal plaatsvinden, die het zal mogelijk maken om te connecteren met het veld van onvoorwaardelijke liefde. Het zal een portaal, of vortex, openen naar dimensies van onvoorwaardelijke liefde waar wij ons vervolgens mee kunnen verbinden.

Alles verloopt volgens plan... en wij kunnen niet falen. Wij worden nu uitgenodigd om door de donkerste nacht van onze ziel te reizen om te kunnen herboren worden in het licht van eenheid en verbondenheid. Wij zijn niet onze lichamen, wij zijn niet onze angsten, onzekerheden en gehechtheden. Wij zijn puur schepperslicht dat gaat zegevieren over de illusie van de materie en daardoor zullen wij tot stoffelijke engelen verworden.
Zo boven, zo beneden.

Een heerlijk ontwaken... medereizigers!

Hier vind je alle interessante informatie terug over de 11.11.11 activatie:

http://www.tweelingziel-verbinding.info/pages/sub/3/29260/11_11_11_True_Spirit_Nieuwsbrief.html

http://www.tweelingziel-verbinding.info/pages/sub/3/29277/Buiten_de_lijntjes_kleuren.html

http://www.tweelingziel-verbinding.info/pages/sub/3/29273/Het_openen_van_het_portaal.html

http://www.tweelingziel-verbinding.info/pages/sub/3/29274/Sterrenpoort_van_11_11_11.html

 
Bevrijd, Verspreid en Verbind !

  

Jan & Patricia
www.tweelingziel-verbinding.info

 Bron: tweelingziel-verbinding

Voeg toe aan: