Zoeken
 


De aard van de werkelijkheid

Laatste wijziging: donderdag 13 oktober 2011 om 08:23, 2804 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 13 oktober 2011

Gegroet medereizigers!

Het zijn ongemeen boeiende tijden waarin wij leven... het zijn tijden van persoonlijke, planetaire en galactische versnellingen en transformaties. Het zijn tijden waarin ons beeld van de werkelijkheid waarin wij denken te leven, keer op keer tot het uiterste van ons kunnen wordt uitgerekt. Al onze zogenaamde zekerheden waar wij ons aan vastklampen worden telkens weer onder onze voeten weggemaaid. Onze persoonlijke processen lijken steeds  intenser en meer uitvergroot te worden. Wij lijken nergens meer in te passen en wij ontmoeten steeds weer onbegrip van onze dierbaren die niet de stap naar binnen maken.

Het is geen toeval dat wij dit ervaren in onze levens... het is geen toeval dat wij nu aan het ontwaken zijn in dit punt van tijd en ruimte op moeder Gaia.

De weg die wij met zijn allen aan het bewandelen zijn is de weg die ons uit de illusie zal voeren waar wij ons in gevangen voelen. Het is een weg van naar buiten gekeerd te leven, naar een weg die naar binnen gekeerd wordt geleefd. Wij zijn wezens van puur licht en bewustzijn die verstoppertje spelen met hun eigen grootsheid in dit speelveld van de derde dimensie.. Vanuit een groter geheel gezien zijn wij zelf de goden geweest die de Aarde met al het leven erop hebben geschapen... en in alles wat je schept daar ben je onlosmakelijk mee verbonden. Zoals wij dit ook in ons dagelijks leven ervaren. Elke gedachte en handeling die wij hebben en leven heeft een uitwerking in ons leven en in relatie met de anderen om ons heen. Wij zijn daarom steeds verantwoordelijk voor onze eigen gedachten en handelingen... voor al onze creaties. De enige manier om tot helderheid en vrijheid te komen in onze levens is door bewust te worden dat wij het steeds zelf weer opnieuw zijn die de illusie en verwarring van onze levens in stand houden.

Dit doen wij door te beseffen dat alles wat wij buiten ons waarnemen een illusie is, een droom die wij met een grote groep zielen delen die dezelfde ervaring van afgescheidenheid wilden ervaren en delen met elkaar. Des te meer je contact maakt met je innerlijke kern, je innerlijk zaadatoom, en je je hierdoor laat leiden in je leven... des te meer eenheid, vreugde en liefde zul je ervaren in de wereld buiten jou. Want wij allen te samen vormen die eenheid die een expressie van verdeeldheid willen delen met elkaar. Dus als medescheppers van onze Galaxy zijn wij onlosmakelijk verbonden met onze creaties... zo boven, zo beneden. Wij zijn teruggekeerd naar onze eigen creaties omdat wij inzagen dat de enige manier om vrijheid en eenheid te ervaren was om volledige verantwoording te nemen voor onze creaties. Daarom zijn wij als lichtwerkers terug ingedaald in de materiële illusie van de derde dimensie om door onvoorwaardelijke liefde deze wereld van afgescheidenheid terug naar het niveau van eenheid te tillen voorbij de nevelen van illusie. Wij beseften op het niveau van de ziel dat dit de enige manier was om al het leven inclusief onszelf terug naar eenheid te voeren. Als scheppers van onze Galaxy hebben wij ook een magisch kantelpunt voorzien om dit mogelijk te maken... dit kantelpunt vindt plaats op 21-12-2012.
 
Hier in deze nanoseconde in tijd en ruimte vinden wij elkaar terug en beginnen wij ons terug te herinneren aan onze grootsheid en staan wij op het punt het onmogelijke mogelijk te maken. Onze lichamen zijn gecodeerde biologische computers, die als zij eenmaal geactiveerd zijn de ongelofelijke sprong van verdeeldheid naar eenheid mogelijk zullen maken. Wij als tijdelijke bewoners van deze biologische computers activeren dit proces door in onze levens terug onze kracht op te eisen... door in waarheid met onszelf te gaan leven en niet langer angst te hebben voor onze eigen grootsheid die zal gaan stralen als wij deze stappen zetten in onze levens. Onvoorwaardelijke liefde is hier het sleutelwoord in... onvoorwaardelijk in waarheid met jezelf gaan leven is hier onze uitdaging in. Het is een radicale keuze die jou/ons zal terug voeren naar onze ware levenskern waar wij vrij zijn van verwarring en manipulaties.

Steeds in waarheid met jezelf leven wil zeggen dat je bereid bent om steeds je waarheid over jezelf te gaan delen en leven met de medereizigers om je heen. Dit is de enige reden waarom je momenteel hier aanwezig bent op Gaia. Je bent een systeemkraker... een codebreker. Je kraakt de code en het systeem van manipulaties door vanuit je waarheid te gaan leven. Je bent alzo een virus in het systeem... een virus van waarheid, kracht en onvoorwaardelijke liefde dat het systeem van binnenuit aan het veranderen is. Je bent bewust met vele anderen in het systeem geïncarneerd om dit mogelijk te maken. Nogmaals... de enige manier om het systeem te kraken en vrij van de illusies en manipulaties te worden is door onvoorwaardelijk je eigen waarheid te gaan leven. Het is geen gemakkelijke weg die jij met talloze anderen hebt gekozen... het zal je alles kosten wat je dacht te zijn in de illusie van de derde dimensie. Je zal ontdekken dat alles in je uiterlijke wereld illusie is... dat alles in je leven gemanipuleerd en voorgekauwd is... dat alles waaraan je zekerheid, houvast en status tracht te ontlenen een leugen, een illusie is. Vrijheid kent geen dwangmatigheid, kent geen afhankelijkheid... vrijheid is een vreugdevolle expressie van leven en delen met de anderen om je heen. Maar vooralsnog is het nog niet mogelijk dit ten volle te delen met je dierbaren om je heen... de tijd is er nog niet rijp voor. Momenteel ben je zelf nog bezig jezelf te bevrijden van projecties en afhankelijkheden.

Pas als je dit in jezelf hebt gerealiseerd zal het ook in jouw leven gaan leven als waarheid. Leven in vrijheid en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf... is leven zonder angsten om tekorten. Dit is wat het systeem met jou via je dierbaren probeert te doen... het probeert je in een hypnotische droomstaat te houden, gebaseerd op angsten, tekorten, afhankelijkheid, schuldgevoelens en misleidingen. Je bent een voorloper, een wegbereider, een codebreker... en je loopt mee in de voorhoede van dit proces. Daarom voel je je alleen en niet begrepen, want je bent wegen aan het banen waar nog geen wegen zijn... en soms neem je een omweg en wordt je weg moeilijk en vol hindernissen... maar dit geeft niet, want de blauwdruk van je weg die je aan het banen bent in het systeem is al diep geweten in jezelf als een diepe steeds zacht fluisterende inprenting. Het is de stem van je hoger zelf... dat deel van jou dat het overzicht behoudt en je steeds door je moeilijkste beproevingen zal gidsen.

 Het is geen eenvoudige taak om waarheid van illusie te onderscheiden. Velen onder ons zijn nog bezig met het persoonlijke stuk van ontwaken... het loskomen van de illusie dat iemand anders ons zal gelukkig maken en complementeren. Het is een diepe illusie waar wij met zijn allen zijn ingeleid. Het loskomen van deze illusie vergt meestal alle aandacht en energie zodat men niet aan andere zienswijzen kan toekomen die nu meer en meer in onze aandacht komen en die te maken hebben met het planetaire ontwaken op 21-12-2012.. Vele anderen worden op hun beurt in de illusie gehouden via het geldsysteem dat hen aan handen en voeten gebonden heeft en waar alle tijd en energie gaat insteken om gewoonweg financieel te kunnen overleven.

Jij bent een codebreker, een transformator.... en je bent bezig te ontwaken in een systeem dat er alles aan doet om dat te verhinderen. Door jouw ontwaken, door ons ontwaken... laten wij een nieuwe wind door het systeem waaien... het is de wind van verandering... het is de wind van vrijheid en onvoorwaardelijke liefde. Door ons ontwaken laten wij het systeem momenteel kreunen en wankelen. Het systeem reageert hierop terug met alle middelen dat het heeft. Het systeem wil absolute macht over de planeet met een bevolking die in een comateuze droomstaat wordt gehouden door materiële hebbedingetjes die wij denken nodig te hebben, door ons in angst te houden door geldcontrole, frequentie technologieën, oorlogen, aanslagen tegen de eigen bevolking zoals 9/11, voedsel controle en manipulaties, nieuwsmedia en via de verschillende geloofssystemen. Deze duistere kliek van mensen die al reeds duizenden jaren lang op Aarde de macht en touwtjes in handen hebben houden bewust informatie en technologieën achter en gebruiken dit tegen de eigen bevolking. Zo weten zij al zeer lange tijd wat de datum 21-12-2012 inhoudt. Zij weten dat deze datum staat voor de terugkeer van licht en liefde op de planeet. Zij weten en beseffen dat dit hun macht zal aantasten en zij zijn als de dood dat al hun manipulaties letterlijk aan het licht zullen worden gebracht.

21-12-2012 is het moment in tijd en ruimte dat het vissentijdperk overgaat in het watermantijdperk... is het moment dat het universum definitief ophoudt met het ondersteunen en daardoor mogelijk maken van de illusies van de derde dimensie. Het schepperslicht zal dan zo hoog zijn dat het zichzelf verstoppen achter manipulaties en leugens niet langer mogelijk zal zijn. Deze duistere machthebbers willen echter blijven geloven dat zij de macht en controle over de planeet ook na 2012 in handen zullen houden. Zij vechten wanhopig een al reeds verloren strijd.

Wij zijn wezens van eenheidslicht die leven in een biologisch voertuig waarmee wij vrijwillig verkozen te leven in versluiering op de planeet van de vrije wil waar alle energieën zowel licht als duister vrijelijk toegang hebben. Je dient te beseffen dat alles in jouw uiterlijke wereld van illusie gebaseerd is op afscheiding, angsten en tekorten en dat onze lichamen, onze biologische voertuigen, duizenden en duizenden jaren lang zijn gemanipuleerd en gecodeerd door de verdoken machthebbers om ons in een diepe droomslaap te houden. Je dient te beseffen dat waarheid niet buiten jezelf te vinden is... het is enkel te ervaren in jezelf door je steeds weer opnieuw te verbinden met je zaadatoom... de verbinding met je hogere zelf. Dit is de enige plaats waar je vrij kunt zijn van illusies... dit is de enige plaats waar de verdoken machthebbers niet willen van waaruit je gaat leven en handelen. Zij hebben de controle over de reguliere nieuwsmedia en bestoken ons daarin continu met beelden van oorlogen, ontwrichtingen, gruwelijkheden, haat, angst en tekorten.

Je ziet amper iets van hoop, liefde, openheid en samenwerking in de nieuwsmedia voorbijkomen. De amusementssector laat allerlei oppervlakkige drama soaps en spelletjes zien en houdt de mensheid daarmee in een comateuze droomslaap. Onze machthebbers zijn niet wie ze lijken, evenzo als onze zogenaamde geestelijke leiders... het zijn allemaal schaakpionnen van de werkelijke machthebbers die in het halfduister en uit het zicht van de media alle touwen strak in handen hebben.. Ook in het zogenaamde spirituele circuit en dat van de alternatieve nieuwsmedia worden wij bewust gemanipuleerd... ook hierin lopen mensen rond die niet zijn voor wie zij zich uitgeven en worden wij voortdurend bestookt met angstwekkende berichten die zichzelf tegenspreken met andere nieuwsbronnen.. Het duister verhult zich ook als licht om verwarring en desinformatie te verspreiden om ons alzo uit onze kracht te houden. Als je alle channels en informatiebronnen naast elkaar legt en je kijkt hier objectief naar, dan zie je dat ze allemaal te maken hebben met het planetaire ontwaken van 2012, maar dat ze hierin wel allemaal inhoudelijk van elkaar verschillen. Hoe kan dit? Alle bronnen geven zich uit als vertrouwelijk en verklaren te vertrekken vanuit waarheid. Wie z'n waarheid?... is een vraag die je je hierbij zou kunnen stellen. Je kunt niets buiten jezelf vertrouwen... je kunt enkel jezelf vertrouwen en je eigen waarheid en werkelijkheid onvoorwaardelijk volgen.

De duistere elite hoopt de macht in handen te blijven te houden. Zij beramen plannen binnen plannen en zaaien overal verwarring zodat onze aandacht steeds wordt afgeleid van hun ware plannen. Het is zeer moeilijk om hierin waarheid van onwaarheid te onderscheiden. Wij zijn allen al te vlug geneigd om één of andere waarheid aan te hangen die ons wordt voorgehouden.

Je kunt waarheid van onwaarheid nog niet volledig onderscheiden omdat je ook nog steeds in je persoonlijke leven in onwaarheid met jezelf leeft. Je krijgt zelf nog geen helderheid in je persoonlijke processen en drama's die momenteel in een sneltempo in je leven voorbijtrekken. Pas als je in helderheid en waarheid met jezelf kunt leven, pas dan zul je ook helder en in waarheid de leugens en manipulaties kunnen onderscheiden van echtheid en niet echtheid. Wat in jou is... is ook steeds buiten jou.

Medereiziger, lichtwerker... als je begrijpt dat liefde, onvoorwaardelijke liefde, de sleutel is in dit hele Ascentieproces... en dat onvoorwaardelijke liefde zal leiden naar de Ascentiesprong van de derde naar de vijfde dimensie die Gaia met al het leven erop zal maken in 2012, dan kun je begrijpen dat dit het enige is wat je dient te doen... en dit is om in liefdevolle afstemming met jezelf en de wereld rondom jou te blijven tijdens deze chaotische overgang waar wij ons momenteel in bevinden. Alles is energie... en alle energieën dragen een bepaalde frequentie. Welke frequentie wil jij voortbrengen in je leven gedurende dit transformatieproces? Frequenties van machteloosheid, angst, onzekerheid, zorgen, rancune en woede of frequenties van kracht, liefde, zekerheid, zorgeloosheid, zachtheid en onvoorwaardelijkheid? Door hierin een bewuste keuze te maken voor onvoorwaardelijke liefde, stop je met nog langer voeding te geven aan negativiteit en verwarring dat deze duistere elite in stand wil houden ten einde de Ascentie onmogelijk te maken. Je weet intussen voor jezelf dat je door je eigen persoonlijk ontwaken een belangrijke schakel bent in het laten ontwaken van eenheidsbewustzijn op deze planeet en dit met talloze andere lichtwerkers.

Je weet dat je daarvoor bent geïncarneerd om deze overgang van de derde naar de vijfde dimensie mee mogelijk te maken. Je weet dat je in een magische tijd leeft... een tijd waarin alle illusies zullen ophouden te bestaan en waardoor je een stoffelijke engel zult worden indien je hiervoor kiest. Het zijn hoopvolle tijden, het zijn tijden van verandering... het zijn tijden waarin de illusie van afgescheidenheid zal gaan wegvallen en wij elkaar terug kunnen gaan zien en beleven vanuit waarachtige eenheid. Je weet dat dit staat te gebeuren... het enige dat je hoeft te doen is te stoppen met twijfelen hierover en je zelf niet langer meer weggeven in angst en twijfel. Leef je leven! Voel liefde, voel vreugde... maak plezier in je leven! Breng deze vreugdevolle toon in je leven en het zal onze overgang van illusie naar eenheid versnellen en gemakkelijker maken voor diegenen die net een stap achter jou komen.

Wij staan aan de vooravond van een persoonlijk ontwaken, wij staan aan de vooravond van een planetair ontwaken. Dit loopt hand in hand... wat in jou is, is ook buiten jou... de verwarring in jou is ook nog buiten jou. Om dit proces van ontwaken mondiaal mogelijk te maken dienen alle manipulaties en leugens aan het licht gebracht te worden. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog gaan gebeuren. Nadat dit gebeurd is zal ook duidelijk worden waarom wij van onze ruimtefamilie zijn weggehouden en zullen hier ook verschuivingen in gaan plaatsvinden.

Het is niet de bedoeling dat de planeet terug naar het stenen tijdperk wordt gekatapulteerd door allerhande cataclysmen... het is de bedoeling dat wij onze bestaande illusoire werkelijkheid ompolen naar een werkelijkheid van transparantie en openlijk delen vanuit vrijheid. Dit proces zal ons alles kosten wat wij denken momenteel nodig te hebben om te kunnen leven in deze schijnwerkelijkheid. Wat het ons kost zijn al onze illusies die ons nog gekluisterd houden in onvrijheid... dat is het wat wij zullen verliezen. En op die manier zal het voor ons allen een intens en heftig proces worden. Want jou onvrijheid is ook de onvrijheid van de anderen rondom jou... en omgekeerd. Alles is in chaos nu... onze persoonlijke levens en het planetaire leven. Het is enkel een gevolg van de sprong die wij aan het nemen zijn... de sprong van illusie naar leven in het licht van waarheid.
De sprong van duister naar licht is een feit en onomkeerbaar.

Wij zitten in het geboortekanaal en voelen de persweeën van de aanstaande geboorte van het eenheidslicht op Aarde. Je voelt deze stuwing in je leven, je ziet deze stuwing in onze samenleving. Ja, het is een intens proces... maar na elke pijnlijke wee die je in je leven naar een hoger inzicht over jezelf heeft gestuwd, voel je telkens weer meer innerlijke vrijheid en onafhankelijkheid aan mensen en dingen buiten jou. Gaia is ook aan het persen en net zoals je dit kunt voelen in je persoonlijke leven, geldt dit ook voor Gaia... het gaat om het opheffen van blokkades die de stroom van vrije en onvoorwaardelijke liefde blokkeren. Dus, houd dit proces voor ogen en kies keer op keer voor die innerlijke gemoedstoestand die je verbindt in kracht, vreugde en liefde. Deze keuze is steeds weer beschikbaar in jou. Leef je bewust je eigen keuzes... of laat je anderen de keuzes voor jou maken? Leef je vanuit kracht en waarheid... of wordt je geleefd door angst en machteloosheid?

Maak van je leven een bewuste keuze en wordt daardoor een bewuste co-creator van het toenemende zelfbewustzijn op Aarde vanuit licht en liefde. Er is niets om angst voor te hebben... enkel jouw niet-verbinding met de waarheid in jezelf plaatst je in verwarrende afgescheidenheid en onzekerheid.

Speel!, dans!, deel liefdevol vanuit waarheid!, heb lief!, geniet!, zing! en maak zoveel als je kunt contact met de natuur!... laat dit de frequentie zijn die wij nu voortbrengen en toevoegen aan een wereld in verandering!


 Bevrijd, Verspreid en Verbind !

   

 Jan & PatriciaBron: tweelingziel-verbinding

Voeg toe aan: