Zoeken
 


Werd de Space Shuttle geschrapt vanwege geheim ruimtevaartprogramma?

Laatste wijziging: dinsdag 6 september 2011 om 18:00, 6102 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 6 september 2011

 

Recent werd de Space Shuttle van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA definitief in de mottenballen gedaan. Officieel is er echter geen vervanging, waardoor nu vertrouwd moet worden op de verouderde technologie van de Russen. Wat is er gebeurd met de nieuwe aandrijving die NASA al geruime tijd aan het ontwikkelen is en waar al lange tijd niets meer over gehoord wordt? Bestaat de vervanger van de Space Shuttle misschien al, en zo ja, waarom wordt deze dan verborgen gehouden voor het publiek?

 Uit de volgende feiten en ontwikkelingen kunnen we mogelijk een conclusie trekken: (1)

1. De Amerikaanse overheid heeft vrijwel zeker een vorm anti-zwaartekracht technologie ontwikkeld. In de loop der jaren hebben duizenden ooggetuigen in de VS en in het buitenland soms enorme luchtvaartuigen gezien, waarvan de 'vliegende driekhoek' (TR-3B) mogelijk de bekendste is. Sommigen hebben deze objecten van heel dichtbij waargenomen. Deze technologie zou al meer dan 20 jaar bestaan en heeft de Space Shuttle al snel verouderd en nutteloos gemaakt. Ruimteschepen met anti-zwaartekracht technologie kunnen alles doen wat een Shuttle deed (en veel méér), maar met aanzienlijk minder moeite, geen vervuiling en vrijwel geen lawaai.

2. De eerste waarneming van een zwart driehoekig object met anti-zwaartekracht aandrijving dateert van bijna 30 jaar geleden. De cirkelvormige aandrijving van het object had een diameter van circa 20 meter (zie foto hieronder) en zou gevuld zijn met onder hoge druk staande roterende kwikdampen, waardoor het gewicht van het vaartuig met 89% werd gereduceerd. In iedere hoek van het object zat daarnaast nog een ander aandrijfsysteem om de rest van het gewicht te kunnen dragen.


De haardracht van de vrouwen lijkt erop te wijzen dat deze foto circa 50 jaar geleden werd genomen.


3. Eind maart 1998 hield de NASA een eigenaardige en snel vergeten persconferentie waarin werd meegedeeld dat er een einde zou komen aan de bemande ruimtevaart. Een reden werd er niet gegeven. Eén dag later werd het bericht op een nieuwe persconferentie tegengesproken met de mededeling dat de bemande ruimtevaart gewoon zou doorgaan. Sommigen speculeren dat mogelijk buitenaardse krachten de Aarde verboden zouden hebben om bemande ruimtereizen te maken.

4. Op 11 maart 2011 plaatste de NASA een korte video waarop medewerkers van de organisatie werden gewaarschuwd voor aanstaande calamiteiten. De woordvoerder op het filmpje, dat op de officiële NASA website werd geplaatst, zei dat de NASA eveneens 'verantwoordelijk is voor mensen op andere werelden.' Wat bedoelde hij daarmee? Wat weet de NASA over 'andere werelden' wat het algemene publiek (nog?) niet mag weten?

5. Op The History Channel is de laatste jaren enorm veel aandacht besteed aan UFO's, aliens, verhalen over ontvoeringen door buitenaardsen en bewijs dat deze wezens zich in de hele geschiedenis met de mensheid zouden hebben bemoeid. De toon van deze uitzendingen is radicaal veranderd; daar waar het bestaan van UFO's en aliens in het verleden belachelijk werd gemaakt en/of ontkracht, wordt het onderwerp nu uiterst serieus, als een bewezen feit weergegeven.

6. Werner Von Braun, de voormalige Nazi-wetenschapper die de grondlegger was van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma, werd ooit gevraagd hoe hij in staat was in de eerste helft van de vorige eeuw zijn baanbrekende technologieën te ontwikkelen. Hij reageerde door naar boven te wijzen en te zeggen: 'We hadden hulp'. Volgens zijn secretaresse Bonnie Holmes zou Von Braun aan haar hebben onthuld dat er in de toekomst na diverse oorlogen tegen o.a. het terrorisme uiteindelijk een -reële of verzonnen- buitenaardse dreiging aan het publiek zou worden gepresenteerd.

7. Mogelijk dat de vele Hollywood films en tv-series over aliens een rol spelen bij het voorbereiden en conditioneren van de mensheid met het idee dat UFO's en buitenaardsen écht bestaan. In recente films zoals 'Battle L.A.', 'Skyline' en 'Transformers 3' zijn deze buitenaardsen voornamelijk zeer kwaadaardig. De recente tv-serie 'Falling Skies' gaat over de overlevenden na een invasie uit de ruimte, waarin buitenaardsen alle grote Aardse steden hebben vernietigd en de planeet hebben bezet.

8. Over de hele wereld worden de laatste jaren steeds meer UFO's waargenomen, soms door vele honderden mensen tegelijk. Dit zou mogelijk als 'bewijs' voor het bestaan van aliens kunnen worden aangevoerd, alsmede ook hun -negatieve of juiste positieve- bemoeienis met de mensheid. Onlangs werd in de grote Amerikaanse media serieus een buitenaardse dreiging als mogelijke oplossing voor de wereldwijde financiële en economische crisis geopperd. Ook het in de afgelopen jaren op deze site besproken Illuminati kaartspel uit 1995, waarin diverse gebeurtenissen (zoals 9/11) nauwkeurig werden voorspeld, voorziet een massale verschijning van UFO's en de landing van buitenaardsen, of deze nu van andere planeten of uit een andere dimensie afkomstig zijn (zie hieronder).

Tekst linker plaatje: 'Ruimterijders uit de hel, komend van Orion, op hun interstellaire 'choppers'. De Aardas is nu al door enkel hun slechte vibraties begonnen te kantelen...'

Tekst middelste plaatje: 'Ze (de christelijke kerken) zullen het nooit begrijpen, zelfs niet als de schotels boven hun hoofd vliegen.'

Waarom?

Over de redenen van het geheim houden van geavanceerde aandrijving- en andere technologieën wordt druk gespeculeerd. Sommigen zeggen dat de wereldwijde invoering van deze systemen in één klap de energieproblemen van de wereld kan oplossen, waardoor de mensen niet langer afhankelijk te houden zijn van overheden en banken. Anderen denken dat er in de ruimte mogelijk zaken zijn ontdekt die men koste wat het kost verborgen wil houden, mogelijk om wijd verspreide paniek te voorkomen. Enkele van de soms zeer fantastisch en bizar klinkende (complot)theorieën aangaande dit onderwerp zijn:

* Op de maan werden één of meerdere buitenaardse bases ontdekt.
* Dit zou ook op Mars het geval zijn. De talloze sporen van een buitenaardse beschaving zouden op foto's van satellieten bewust worden verdoezeld. Ook zou één van de manen van Mars (Phobos en Deimos) kunstmatig geconstrueerd zijn door aliens.
* Er bevinden zich naast de planeten noch andere hemellichamen in het zonnestelsel. Volgens sommigen gaat het om de inmiddels over de hele wereld bekende 'Planeet X', 'Nibiru', 'Hercolubus', 'Wormwood', 'De Vernietiger', et cetera. Ook zouden er één of meerdere mini-zonnestelsels rondom de Zon bewegen. Recent beweerde een zogenaamde 'insider' zelfs dat één van deze planeten bewoond zou worden door 'God', 'Jezus Christus' en 'de profeten', en dat er vanuit de Aarde een geheime ruimtemissie wordt voorbereid om deze planeet te bezetten (!).

Het moge duidelijk zijn dat dit vooralsnog enkel wilde speculaties zijn. Foto's en filmpjes waarmee deze theorieën worden 'bewezen' kunnen heel eenvoudig zijn gemanipuleerd en/of zijn meestal makkelijk te ontkrachten.

Eén ding lijkt echter wel duidelijk: er bestaan vergevorderde technologieën die om onduidelijke redenen voor de mensheid verborgen worden gehouden. Mogelijk dat er in de nabije toekomst -hetzij door bewuste onthullingen, hetzij door plotselinge UFO verschijningen- meer bekend wordt over de oorsprong van deze mysterieuze technieken en (ruimte)vaartuigen.


Xander

(1) RenseBron: xandernieuws

Voeg toe aan: