Zoeken
 


Filosofie uit de Blender

Laatste wijziging: dinsdag 6 september 2011 om 09:13, 2578 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 6 september 2011

Een (1) reactie op het artikel ‘Nooit is de Juiste Tijd’:”Wow, wat een heldere uitleg, als je ook zo een uitleg hebt over het verschil tussen emotie en gevoel zou ik daar een stuk wijzer van worden…”

Hoe leg je dat uit, en van welk standpunt ga je dit verklaren? We hebben de keus om het uit te vertellen uit psychologisch, filosofisch, metafysisch en/of spiritueel oogpunt. We hebben tevens de keus om het met de linker – of rechterhersenhelft te verklaren. Dan is er nog de keus om dat alles in een blender te doen en er een heerlijke cocktail van te maken… J

De Wiki cocktail.

Een emotie wordt veelal omgeschreven als een innerlijke ervaring of gevoel van bijvoorbeeld vreugde, angst, boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden. In biologische zin kan men een emotie echter ook definiëren als een reactie van onze hersenen op een positieve of negatieve gebeurtenis.

Dit komt zowel bij mensen als dieren vrijwel automatisch tot uiting in een bepaald patroon van gedrag (bijvoorbeeld vluchten of toenadering) en fysiologische reacties. Het gevoel kan dan gezien worden als een speciale uiting of vorm van emoties die typisch is voor mensen, namelijk de bewuste beleving, of mentale reflectie van een emotie…

De ArjunA cocktail.

Je kunt dit talloze keren lezen en een gevoel krijgen alsof deze Wiki cocktail ondefinieerbaar is; kraak noch smaak. Als ik dit lees hoor ik bijna het witte krijtje op het zwarte schoolbord krassen. De autoriteit van de onderwijzer en de tegenstelling van tekst en achtergrond gaven me vaak een gevoel van gevangen zitten, en de emotie die ik ervan kreeg was heimwee naar de jungle van Nieuw Guinea.

In de jaren dat ik er met mijn ouders woonde was dit paradijselijke eiland nagenoeg ongerept, maar dat veranderde snel. Mijn herinneringen zijn vervuld van vrijheid en harmonie met de natuur. Er was geen dorp, geen stad, geen infrastructuur en… geen school. Het Leven zelf was mijn school!

Soms bracht ik mijn vader eten in het militaire gedeelte van het kamp. Dan moest ik over een bruggetje dat als ‘hangplek’ voor de lokale Papoea’s diende. Ze kauwden bij afwezigheid van pruimtabak op een mix – we hebben het nu toch over cocktails – van betelnoot, siriblad en kalk. Als ze dan op de grond spogen leek het in mijn kinderogen op bloed.

De strategie die ik ontwikkelde was zo hard mogelijk langs deze ‘koppensnellers’ hollen. Ik heb daar later op de middelbare school een snelle 100 meter aan overgehouden. De emotie die ik had was innerlijke angst, en het gevoel dat daarbij opkwam was de fysieke reactie op die emotie; rennen voor je leven.

Vele jaren later, en hopelijk iets wijzer, vertelde ik dit aan een oudere neef die op Nieuw Guinea had gewerkt in de tijd dat wij er ook woonden. Hij moest er hard om lachen en legde me uit dat mijn ‘koppensnellers’ gekerstende Papoea’s waren en kleine kinderen niet opaten.

De emotie die zijn lachen bij me opriep was een schaduw van schaamte en het gevoel was iets van opluchting die de schaduw verdreef…

De filosofisch/metafysische cocktail.

Het is algemeen bekend dat we na een paar neuten filosofisch worden, dus na twee cocktails gaan we nu op de filosofische toer. Wij hebben het geluk dat we als mens vele emoties en variaties van emoties mogen ervaren. We hebben bovendien als ziel besloten die ervaringen in een op dualiteit gebaseerde realiteit te voelen!

Laten we voorop stellen dat we slechts twee basis emoties kennen; angst en liefde. Maar dat zijn ingrediënten die in de Spirituele cocktail horen. Laten we daarom eens kijken of we een paar veel voorkomende emoties kunnen definiëren.

Angst inderdaad, maar ook vrees, schuld, jaloezie, haat, voorwaardelijke liefde, hebzucht, lust, seksuele opwinding, nieuwsgierigheid, neerslachtigheid en verveling.

Als je dat rijtje emoties leest heb je de neiging om ze als gevoelens te omschrijven. Dat is niet verkeerd aangezien emoties en gevoelens tweelingen zijn, maar geen ééneiige tweeling. J Laten we die parallel doortrekken naar de bron van de tweelingen.

De emotie is ‘geboren’ uit de mens, dat wil zeggen dat ze in het fysieke lichaam ontstaan. De gevoelens hebben een externe bron, dus buiten het fysieke voertuig. Emoties zijn chemische reacties van ons bio/elektrisch/chemische lichaam, dat spoedig bio/elektromagnetisch/chemisch zal worden!

Grappig hè, dat ik in mijn artikelen vaak afgeef op de chemische industrie en de medische maffia terwijl wij zelf een interne chemische fabriek hebben. Wanneer ons fysieke voertuig zou stoppen met het produceren van chemische reacties houden we op te leven. Elke emotie die we ervaren (ik vermijd bewust het woord ‘voelen’) genereert een chemische reactie in het lichaam.

Omdat een emotie een chemische reactie is, is er een biochemisch voertuig nodig om die emotie te kunnen ervaren. Die chemische reacties ontstaan als gevolg van zintuiglijke en mentale waarneming. Als we op een onbewaakte overweg een TGV op ons zien stormen, creëert ons lichaam, of dat nu een vrouwelijke of mannelijke expressie is, een chemische reactie die we angst noemen.

Hieruit kunnen we concluderen dat onze sekse mede bepaalt welke emotie of chemische reactie wordt opgeroepen in ons lichaam. Als we een naakte vrouw zien wordt de chemische reactie bij mannen doorgaans seksuele opwinding genoemd terwijl vrouwen doorgaans een heel andere emotie kunnen ervaren.

De chemische reactie die we seksuele opwinding noemen komt voort uit het oer instinct om voor nageslacht te zorgen zodat we altijd over nieuwe fysieke voertuigen beschikken om weer te incarneren, het wordt echter voornamelijk gebruikt om de zintuigen te bevredigen.

In mijn optiek kan het verschil tussen emotie en gevoel simpel verklaard worden met dit voorbeeld; Liefde is een emotie terwijl verliefdheid een gevoel is. Liefde, en ik bedoel Onvoorwaardelijke Liefde, is de erkenning van innerlijke/goddelijke schoonheid, verliefdheid is de herkenning van uiterlijke schoonheid. En ja, smaken verschillen.

Als emoties ontstaan door chemische reacties in ons fysieke voertuig, waar komen dan gevoelens vandaan? Gevoelens hebben een externe bron, dus buiten het fysieke voertuig.

Onze gevoelens, ik begeef me nu op glad ijs, maar ijs en een cocktail gaan goed samen, komen van ons fijnstoffelijke aspect dat buiten tijd/ruimte verblijft.

We zouden kunnen zeggen dat gevoelens hun oorsprong vinden bij De Bron. De Bron projecteert voortdurend twee gevoelens: Vreugde en Onvoorwaardelijke Liefde.

Deze energieën stromen van de Bron via ons etherisch veld ons fysieke lichaam binnen. Dat is de ware brandstof van het Leven. Ons biologische lichaam heeft chemische reacties nodig om te functioneren en elektriciteit om te leven. Emoties zijn chemisch, en gevoelens elektrisch van aard. Daarom zijn belichaamde zielen bio/elektrisch/chemische wezens.

De spirituele cocktail.

Aangezien gevoelens door de Bron geprojecteerd worden, zijn het niet onze eigen, innerlijke creaties. Gevoelens reageren nergens op ze zijn oorzakelijk. We hebben geen controle over die energieën. Ze stromen constant door ons heen, ongeacht wat we doen.

Waar we wel controle over hebben is de keus om die gevoelens bewust te worden en of we er voor open staan of niet. We kunnen die gevoelens weerstaan of ons er aan over geven. Dat is onze Vrije Keus. Door ons bewust te worden van, en ons over te geven aan Vreugde en Onvoorwaardelijke Liefde worden we geautoriseerd. We kunnen dan eindelijk inzien dat wij goddelijke wezens zijn.

Mensen zijn echter gefocust op hun emotionele en mentale energievelden. Dit creëert weerstand en blokkades voor de Bron. Gelukkig kan niets ter wereld deze frequenties volkomen blokkeren. Maar emoties en gedachten kunnen die energie wel afbuigen en transmuteren waardoor het afgezwakt en vervormd wordt. Dat creëert op zich weer disharmonie, onbalans. Die laatste energieën manifesteren zich als emotionele overbelasting, ziekte en veroudering.

De Bio-technologische cocktail.

Om ons wezen op een gezonde evenwichtige wijze te laten functioneren hebben we een cocktail van 2 energieën nodig. Men neme 52% elektriciteit (gevoelens) en 48% chemische reacties (emoties) en schud dat in een blender tot een heerlijke levenslust ontstaat.

De meeste mensen echter geven de voorkeur aan een onevenwichtige mix van 98% emoties en 2 % gevoelens. We hebben beide energieën nodig, maar het Universum zal altijd naar evenwicht streven, dus als wij in balans met ons Zelf en het Universum willen zijn is de eerstgenoemde cocktail veruit te prefereren.

Heb alsjeblieft even geduld, want deze cocktail is zware kost. De pH waarde van ons lichaam is een microkosmos ten opzichte van het Universum/Macrokosmos.

Emoties zijn zuurrijk en gevoelens zijn basisch, we hebben dus een zuur-base balans nodig voor het welzijn in fysiek, emotioneel en mentaal opzicht.

Ons fysieke voertuig wordt natuurlijk beïnvloedt door wat we consumeren en door ons verzuurde milieu. Dat is inherent aan de Hermetische Wet: “Zo binnen, zo buiten”. Ons fysieke voertuig wordt ook sterk beïnvloedt door de balans of onbalans tussen emoties en gevoelens.

Als ons lichaam in een extreem zuurrijke omstandigheid zou verkeren en wij, voor slechts 10 minuten, ons volkomen over konden geven aan de frequenties van Onvoorwaardelijke Liefde & Vreugde, zou onze pH waarde een evenwicht bereiken die uren of zelfs dagen kan aanhouden… totdat onze emoties de boel weer uit evenwicht halen.

Dat evenwicht noemen we Epifanie/Extase. Als we ons volledig over konden geven aan de frequenties van Onvoorwaardelijke Liefde & Vreugde en die gezegende staat van bewustzijn/welzijn konden vasthouden, zouden we ook in staat zijn door muren (materie) te lopen, op water te wandelen en water in wijn te veranderen.

Omdat Onvoorwaardelijke Liefde & Vreugde projecties zijn uit Hart en Geest van de Schepper/Bron kunnen we door die frequenties te integreren ook ervaren wat het is om naar de Hermetische Wet: “Zo boven, zo beneden” te leven.

We mogen er van uitgaan dat de meeste mensen belang hebben bij leven in balans en harmonie, vrede en vreugde. De sleutel daartoe is je open te stellen voor de onophoudelijke stroom van Onvoorwaardelijke Liefde & Vreugde en toe te laten dat je die gezegende stroom in om en door je fysieke voertuig voelt dansen.

In plaats daarvan doen we ons uiterste best om gevoelens te creëren via emoties. Dat lukt niet, we kunnen geen gevoelens scheppen, we kunnen ons er aan overgeven. En volledige overgave is doodeng omdat onze emoties op hol slaan en uit balans raken.

De Chuen cocktail.

Ik herinner me uitspraak van Aartsengel Michaël: “Houd je gedachten en emoties in bedwang!” Michaël heeft het niet over gevoelens… voel je de hitte?

Emoties zijn chemische reacties op het leven, gevoel maakt dat we leven. Als dit lastig is om te begrijpen maak ik er een typische Chuen (Blauwe Aap) parabel van.

Wij bestaan voor 60 tot 80% uit water. De experimenten van de Japanse dr. Masaru Emoto (klinkt als Emotie) op water omvatten puur chemische reacties die ontstaan door negatieve of positieve woorden/boodschappen op water te plakken. Uiteraard zijn er vele deskundigen, voornamelijk linkerhersenhelft georiënteerde wetenschappers die zijn experimenten belachelijk vinden.

Die zelfde wetenschappers gaan wellicht ook, voor het oog van het kerkvolk, braaf naar de zondagmis. Ze belijden hun geloof in iets wat onbewijsbaar is, en wijzen Emoto’s onderzoek af als onbewijsbaar, want ze willen empirisch bewijs.

Die zelfde wetenschappers kennen ook, hoop ik, regel 2 uit de Genesis: “…en de Geest Gods zweefde op de wateren.” In Johannes 1:1 lezen we bovendien: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God".

Dus als de Geest Gods boven water zweeft en we projecteren een positief of negatief woord op dat water, zal de Geest navenant reageren, net zoals water reageert op het geschreven woord van Emoto. J

De Geest Gods zal dan een emotie (niets menselijks is hem/haar vreemd) kunnen hebben van Verdriet in plaats van Vreugde. De Geest Gods zou dan het gevoel hebben dat zijn/haar Onvoorwaardelijke Liefde wordt afgewezen.

We zullen enkele deskundigen aan het woord laten, want ook hun woord is het woord van god.

De Conclusie cocktail.

Een hoogleraar aan de Potchefstroom Universiteit in Zuid Afrika heeft een eigen definitie op het verschil tussen emoties en gevoelens: “Een gevoel is de respons op een emotie. Emotie is de paraplu, de mantel organisatie, die de situatie en de interpretatie/waarneming van die situatie alsook de respons of het gevoel van die waarneming herbergt.”

Een professor aan het College de Notre Dame, Frankrijk doet haar inzicht ook uit de doeken: “Emoties komen voort uit ons brein, en het brein is de software van het lichaam. Emoties zijn het ruwe materiaal, ze komen met ons DNA mee. Gevoelens zijn de interpretatie van dat ruwe materiaal uit ons brein en worden versterkt door onze cultuur.”

De schrijfster van het boek ‘Feeling Our Way’ stelt daartegenover: “Er is veel verwarring over het verschil tussen emoties en gevoelens. Emoties zijn de expressie van onze persoonlijkheid. Gevoelens zijn een expressie van de ziel.

Emoties zijn een expressie van de spanning tussen de innerlijke en de uiterlijke wereld. Gevoelens komen van de innerlijke wereld en zijn nodig om ervaren te worden. Onze sensitieve aard, onze ziel, is de brug naar de wereld van de Geest.

Onze persoonlijkheid (lager ego-wenslichaam) krijgt geen verbinding met de Geest, met de onbeperkte Bron. Onze ziel is de sleutel en de poort naar de Bron.”

Voorwaar, geliefden, ik vermoed dat het cocktail gehalte je nu draaierig maakt. Daarom concludeer ik dat het nooit tijd is om andermans concepten af te wijzen, en dat het altijd tijd is ze te respecteren…

 Bron: www.assayya.com

Voeg toe aan: