Zoeken
 


Het ontwaken van het vrouwelijke bewustzijn

Laatste wijziging: woensdag 31 augustus 2011 om 11:05, 3317 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 31 augustus 2011

Wij staan pal voor een persoonlijk ontwaken... wij staan pal voor een planetair ontwaken... wij staan pal voor een kosmisch ontwaken. In feite is het ontwaken nu reeds aan het gebeuren, alleen het feitelijke goddelijke kantelpunt zoekt nog het juiste moment in tijd en ruimte om het licht op groen te zetten zodat de dijken van illusie die nu al reeds staan te scheuren en af te brokkelen met een laatste forse lichtstoot, het helemaal zullen begeven waardoor alle leugens en manipulaties plotsklaps voor iedereen duidelijk zullen worden. Deze verschuiving zal onze samenleving onherkenbaar gaan veranderen.

Toen eenheid zich opsplitste om zichzelf te kunnen ervaren in dualiteit, ontstond het mannelijk en het vrouwelijk principe... ieder begiftigd met zijn eigen unieke eigenschappen. Door de versluiering in de dualiteit en het diepe afdalen in het veld van de derde dimensie zijn het mannelijke en vrouwelijke principe uit balans geraakt. Zij zijn evenwaardig in verscheidenheid en houden elkaar daardoor in een steeds bevruchtend en nieuw levend en scheppend ervaringsveld.

Dit evenwicht is de laatste dertienduizend jaar sinds de val van Atlantis door manipulaties totaal verstoord. Via de religies zijn de mensen gaan geloven dat de man superieur is aan de vrouw en de vrouw het zwakke onbetrouwbare geslacht is. Deze onbalans bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds in onze samenleving. Door het steeds toenemend schepperslicht op onze planeet zie je een verschuiving plaatsvinden en neemt de vrouw steeds meer duidelijk haar plaats in als gelijke partner in de samenleving. Het is de aankondiging van de aanstaande hereniging van het mannelijke en vrouwelijke principe in totale gelijkwaardigheid en dit zal leiden naar het planetair ontwaken in het eenheidslicht.

Als je naar de massa van de mannelijke bevolking op Aarde kijkt, dan zie je dat er slechts een klein percentage bezig is te ontwaken. Mannen die nu ontwaken durven zich kwetsbaar open te stellen en bewust naar hun conditioneringen te kijken. Door te voelen en zich te uiten komt het vrouwelijk aspect in evenwicht met het mannelijk aspect... wat leidt tot een uitgebalanceerd persoon.

Als je naar de massa van de vrouwelijke bevolking kijkt op Aarde, dan zie je dat daar een zeer grote groep aan het ontwaken is. Door hun vrouwelijke eigenschappen zoals intuïtie, het levensbarende principe en het meer voelend naar binnen gekeerd zijn... geven zij sterker gehoor aan het steeds toenemende schepperslicht. De energieën willen in evenwicht zijn en vele vrouwen reageren hier massaal op... zij hebben hier geen keuze in. Dit wil zeggen dat zij de veranderende en transformerende factor zijn in onze samenleving. Zij ontwaken en voelen een steeds sterker innerlijk verlangen naar openheid, gelijkheid en verbondenheid. Als ontwakende vrouw en ook als man natuurlijk loop je tegen een starre mannelijke muur van onbegrip aan. Onze mannelijke samenleving vindt het bedreigend om over gevoelens en echtheid te praten en te delen. Veel vrouwen zien zich hierdoor voor een persoonlijk drama geplaatst want de partner en de omgeving snappen niets van haar ontwaken en vinden het zelfs bedreigend voor hun eigen wereldje dat strak staat van controle en onvrijheid.

 Op het niveau van de ziel vond je het een prachtige uitdaging om als vrouw in deze bijzondere tijden te incarneren want je wist zeer helder en duidelijk dat je als vrouwelijke belichaming veel beter instaat was om het instromende schepperslicht te herkennen en vorm te geven in je persoonlijke leven... en alzo je eigen onmisbare bijdrage te leveren aan het ontwaken van de  planeet met al het leven erop. Maar in je aardse voertuig ben je deze helderheid verloren en heb je slechts de zwakke stille influistering van het zaadatoom als leidraad in je leven. Je had je op zielsniveau voorgenomen om steeds meer en met een groeiend vertrouwen te gaan leven vanuit de leiding van het hoger zelf. Je had jezelf op zielsniveau voorgenomen de typische vrouwelijke maatschappelijk bepaalde stereotype patronen te doorbreken en te transformeren naar evenwicht en vrijheid. Het is geen eenvoudige uitdaging om dit te doen in je leven want je bent bezig om een eeuwenoud paradigma te doorbreken. Daardoor ga je tegen de geconditioneerde aannames leven van onze starre en onvrije samenleving. Het starre stereotype samenlevingsmodel dat ontstaan is vanuit de bewuste manipulaties van de Anunaki en de illuminatie en dit door het bewust scheppen van rassenhaat, oorlogen, arm en rijk... maar vooral door de  georganiseerde godsdiensten die een samenlevingsmodel dicteerde waar men zich aan diende te houden om een goede gelovige en mens te zijn, heeft de enorme kloof tussen man en vrouw veroorzaakt. Het heeft ons laten geloven dat je in goede en slechte tijden bij elkaar dient te blijven, het heeft ons laten geloven dat de man superieur is aan de vrouw en de vrouw bij haard en kind dient te blijven.

Veel vrouwen leven momenteel nog een leven dat gekenmerkt wordt door het "Moeder Theresa syndroom"... zij verliezen zichzelf in het te verzorgend willen zijn. Zorgen voor je kinderen, je partner, je ouders, je vrienden en kennissen, je werkrelaties en de gemeenschap is een mooie kwaliteit. Maar in een kwaliteit kun je ook gaan doorschieten en kan dit tegen jou gaan werken en ga je er uiteindelijk door geleefd worden. Hierdoor vinden talloze vrouwen zich steeds  weer terug in een ver-zorgende rol waarin zij het gevoel hebben niet gerespecteerd en gezien te worden voor alles wat zij doen.. Dit komt omdat het mannelijke en het vrouwelijke aspect in de persoon nog niet in evenwicht zijn en er nog steeds geleefd wordt vanuit eeuwenoude conditioneringen en aannames. Als vrouw (en ook als man als je vrouwelijke energie te sterk aanwezig is en nog niet in balans is met de mannelijke energie in jezelf) dien je de onbalans in jezelf te gaan herstellen door duidelijker te gaan leven in het aangeven van je grenzen. Steeds weer verzorgend klaarstaan voor je medemensen is een mooie kwaliteit die in onze samenleving als onvoorwaardelijke liefde wordt aanzien. Niets is minder waar natuurlijk... want als je steeds het gevoel hebt dat je alsmaar moet bezig zijn om anderen het naar hun zin te maken en dit gevoel zich vertaalt in een gewaarwording dat je geleefd wordt, dat je niet gezien en gerespecteerd wordt, dat je alles steeds alleen lijkt te doen en dat je geen energie meer over hebt om voor jezelf nog fijne dingen te doen die je wel echt voeden... wat ben je dan aan het doen in en met je leven? Wat probeer je hiermee te bereiken? Waarom houd je het in stand? Als vrouw

leeft het levendbarende principe door jou heen. Dit wil zeggen dat je automatisch ook een sterk zorgend vermogen ingebouwd hebt meegekregen om al wat je baart met liefde en zorgzaamheid te omringen... Dit is een universele bepaaldheid die doorheen jouw leven leeft als vrouw.
In het spel van afgescheidenheid en manipulaties om totale macht te verwerven over onze planeet en de mensheid, hebben onze duistere onderdrukkers hier bewust op ingespeeld... op deze zorgende kwaliteit. Zij creëerden bewust het "Moeder Theresa syndroom" bij de vrouwelijke bevolking van onze planeet om hen alzo in een onderdanige en nederige positie te plaatsen, om hen alzo uit hun kracht te houden. Vervolgens werd dit door de georganiseerde godsdiensten als het ultieme bewijs van onvoorwaardelijke liefde voor de gemeenschap gepropageerd. Zo werd de als vanzelfsprekende kracht van de vrouwen tegen henzelf gebruikt... door hen laten door te schieten in een zelfopofferende dienstverlening aan de gemeenschap. Deze verwarring leeft nog steeds in jou als vrouw... als een zeer diepe ingeslepen groef die je deelt met alle andere vrouwen op onze planeet. Je bent bewust gemanipuleerd om uit je kracht te blijven... er werd bewust op je levendbarende kwaliteiten ingespeeld door je hierin te overladen met schuldgevoelens. Je herinnert je deze kwaliteit... je bent deze kwaliteit... maar je neemt ze verkleurd waar doordat je hierin bewust bent gemanipuleerd.

Het is nu tijd om je plaats terug in te nemen als volwaardige co-creator van jouw leven en werkelijkheid.  Durf in je kracht te gaan staan door je grenzen aan te geven, durf het stereotype beeld te doorbreken dat de samenleving van jou verlangt en dit via jouw dierbaren, durf de verandering te zijn waarvoor je hebt gekozen in dit leven! Het is het vrouwelijk aspect van het schepperslicht dat terug aan het indalen is op onze planeet, nodig om terug balans en eenheid te scheppen. Het leven zoekt net zoals jij terug naar evenwicht... Herstel het evenwicht terug in jezelf door voor jezelf op te komen en je niet langer in een nederige en onderdanige positie te plaatsen.... maar jezelf te zien als een gelijkwaardige medeschepper. Als vrouw ben je deze onmisbare schakel in het grote transformatie proces. Als vrouw dien je je rechtmatige plaats terug in te nemen opdat heelheid en genezing kan plaatsvinden op onze planeet.

Door jezelf te bevrijden van deze conditioneringen ga je helemaal in je vrouwelijke kracht komen te staan. Hiervoor dien je het mannelijk aspect van schepperslicht in jezelf te integreren om evenwicht en gecenterde kracht in jezelf te generen en vervolgens te leven. Je integreert dit aspect door je grenzen aan te geven, door voor jezelf op te komen en je diepste waarheid te delen die in jou leeft. Vele vrouwen momenteel gaan er nog steeds vanuit dat gelijkwaardigheid, aan de man, betekent dat zij dezelfde rechten en arbeidsvoorwaarden dienen te hebben. Het is een mooi iets om gelijkwaardigheid na te streven, maar het is een valkuil voor vele vrouwen om dezelfde arbeidsvoorwaarden te eisen als welke de mannen hebben. Ons samenlevingsmodel is een eenzijdig door mannen bedacht systeem van functioneren. Er worden belachelijk hoge eisen gesteld hoe je hierin dient te functioneren... het is totaal niet afgestemd op het gevoelsleven, op delen in openheid en het menselijk welzijn. Het is een op prestatie gericht model... bedoeld om alles in afgescheidenheid te houden.

Dus, wees je bewust van je kosmische vrouwelijke kwaliteiten en ontwikkel je hierin als zelfbewust wezen dat zich niet langer opoffert aan de gemeenschap zodat iedereen zich goed zou blijven voelen in de illusie van zijn eigen leventje. Jij als vrouw bent bezig om het verschil te maken op deze mooie blauwe planeet, samen met een kleine groep van ontwakende mannen die ook in zichzelf het belang van de harmonisatie van de mannelijke en vrouwelijke energieën erkennen. De illusie en afgescheidenheid zal pas ophouden te bestaan indien deze beide energieën zich terug in eenheid hebben verenigd. De eerste stap die wij als mensheid hierin dienen te nemen is om deze energieën in onszelf als individu te erkennen en te integreren... De volgende stap zal dan zijn dat moeder Gaia deze beide energieën terug in evenwicht zal herstellen en zij op haar beurt de stap naar eenheidsbewustzijn zal zetten en wij met z'n allen in de werkelijkheid van de vijfde dimensie zullen ontwaken.

Dus... durf je leven in afstemming en echtheid met je goddelijk zaadatoom te leven... en durf het verschil te zijn waar je zelf op zit te wachten!


Bevrijd, Verspreid en Verbind !  

   

Jan & Patricia


Bron: tweelingziel-verbinding

Voeg toe aan: