Zoeken
 


Het Ware gezicht van de Vrienden van Libie

Laatste wijziging: dinsdag 30 augustus 2011 om 09:31, 2606 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 30 augustus 2011

'Libië na Kaddafi: Fransen en Britten azen op de olie'

"...Frankrijk en Groot-Brittannië hopen te profiteren van de olierijkdom.
Libië drijft op olie, afgelopen jaar nog goed voor 95 procent van de export-inkomsten van het land. Libische olie is internationaal zeer gewild vanwege de hoge kwaliteit, die onder meer aantrekkelijk is voor de productie van kerosine, de brandstof voor vliegtuigen." (Chemtrails...!)

"Onder het regime van Muammar Kaddafi had diens familie direct en indirect controle over alle belangrijke sectoren van de economie. De kinderen van Kaddafi waren betrokken bij de olie-industrie, infrastructuur, telecommunicatie en media. "Je kon niets bouwen, kopen of een contract ondertekenen, zonder dat je met vertegenwoordigers van het regime te maken kreeg, die daarbij kolossale bedragen opstreken", schetst de Franse Afrika-specialist Mathieu Guidère tegenover de krant La Tribune.
(...)
In 2010 waren de belangrijkste ontvangers van Libische olie Italië, Frankrijk, China en Duitsland...."
Hier kunt u het hele artikel lezen:
http://www.z24.nl/economie/artikel_234174.z24/Libie_na_Kaddafi__Fransen_en_Britten_azen_op_de_olie.html

Zie ook:
http://www.trouw.nl/tr/nl/7504/Presseurop/article/detail/2863288/2011/08/24/Wie-wint-de-strijd-om-de-Libische-olie.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5444/De-opstand-in-Libie/article/detail/2861701/2011/08/23/Hulp-aan-rebellen-wordt-straks-beloond-met-olie.dhtml
http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2011/maart/Europese-relaties.html


Het Hoofd van de Libische Nationale Overgangsraad (NTC) Mustafa Abdel Jalil, zei tijdens een persconferentie afgelopen donderdag in Benghazi, dat de landen die de rebellen hebben gesteund in de maandenlange strijd tegen dictator Muammar Kaddafi, daarvoor zullen worden beloond met lucratieve oliecontracten: "Wij beloven dat de landen die ons geholpen hebben een streepje voor krijgen''.
Bron: http://www.pzc.nl/algemeen/buitenland/article9351698.ece


De Franse president Sarkozy heeft , "de vrienden van Libië'' uitgenodigd voor een internationale conferentie op 1 september in Parijs. Hij zei dit na een gesprek in Parijs met Mahmud Jibril, die in de Libische Nationale Overgangsraad een soort van premierspost bekleedt. Sarkozy zei dat de conferentie zich buigt over het Libië zonder Kaddafi. Hij verwacht dat de landen komen die militair hebben ingegrepen, maar ook zijn uitnodigingen gestuurd naar Brazilië, China, India en Rusland.
Bron: http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbuitenland/article9357333.ece


Leest u ook deze artikelen van journalist Daan de Wit over 'De Westerse invloed bij de Arabische Lente':
http://deepjournal.com/p/43/a/nl/2891.html
http://deepjournal.com/p/43/a/nl/2893.html

Zie ook dit eerste televisie-interview ter wereld met een ex-MI-6 spion... Over Libië en de betrokkenheid van buitenlandse inlichtingendiensten en commando's:
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/38500/wat_doen_buitenlandse_inlichtingendiensten_in_libi_NAVO-Wapens met Verarmd Uranium gebruikt in Libie?

Hoewel de NAVO het gebruik van Depleted Uranium (DU = Verarmd Uranium) in wapentuig blijft ontkennen, in haar inspanningen om Libië te bevrijden van dictator Khadaffi, zijn een aantal experts ervan overtuigd dat dit zeer giftige metaal wel gebruikt wordt in Noord-Afrika!
Leest u hier verder: http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/navo-gebruik-radio-actief-du-in-libie/

Zie ook: http://www.presstv.com/usdetail/182885.html

http://www.infowars.com/nato-war-crimes-depleted-uranium-found-in-libya-by-scientists/


Voormalig Amerikaans Congreslid (Democraat) en Presidents-kandidate Cynthia McKinney ging met een delegatie van journalisten naar Libie om uit te vinden of er daar wapens met verarmd uranium werden gebruikt. Zie haar hier in gesprek met nieuwszender 'Russia Today' over haar bevindingen:
http://youtu.be/48J_DIZBNyE
http://youtu.be/I7VzsYB07r4


Zie ook:


In Nederland zijn er vragen gesteld door het Kamerlid Van Bommel (SP) tijdens een overleg van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 en de vaste commissie voor Defensie2 op 31 maart 2011, met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en minister Hillen van Defensie over:

  • - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie d.d. 30 maart 2011 met aanvullende informatie inzake de Nederlandse bijdrage aan de uitvoering van de VN Veiligheidsraad resolutie 1973 (32 623, nr. 15);

  • - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie d.d. 31 maart 2011 inzake de antwoorden op feitelijke vragen inzake de Nederlandse bijdrage aan de uitvoering van de VN Veiligheidsraad resolutie met betrekking tot Libië (32 623, nr. 17).


Kamerlid Van Bommel (SP): "Er zijn boven Libië verschillende typen vliegtuigen ingezet die uitgerust zijn met boordwapens waarmee munitie met verarmd uranium wordt afgeschoten. Het betreft de Amerikaanse AV-8B Harrier en de A-10 Thunderbolt. Wat is het oordeel van het kabinet over deze inzet? In het Verenigd Koninkrijk is daar inmiddels bezwaar tegen gemaakt. De Britse regering heeft ook afstand genomen van de oorspronkelijke eigen positie dat die wapens in het Britse arsenaal zitten en ingezet moeten worden om pantser te kunnen doorboren. Wat is het oordeel van het kabinet over deze inzet? Is het kabinet bereid om na te gaan waar en onder welke omstandigheden deze munitie gebruikt is en is het bereid het gebruik van deze munitie, dat mogelijk vergaande gevolgen heeft voor de gezondheid van de Libische bevolking op termijn, tegen te gaan en daar bij de Amerikanen op aan te dringen? Wat is het resultaat van het gebruik van militair geweld tot nu toe? Nederland zat niet in de coalitie, maar het kabinet moet toch wel zo ongeveer weten wat de grootschalige inzet van geweld tot nu toe heeft opgeleverd. Over burgerslachtoffers staat in de schriftelijke beantwoording simpelweg dat er geen betrouwbare gegevens zijn sinds 20 maart. Maar ook op dat punt zullen de bewindspersonen toch wel een indruk hebben. Die indruk wil ik graag vernemen."
Lees hier verder: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32623-19.htmlZie ook de schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Bommel en Van Dijk (beiden SP) en Timmermans en Eijsink (beiden PvdA) aan de ministers van Buitenlandse zaken en van Defensie over eventueel gebruik van munitie met verarmd uranium en clustermunitie (ingezonden 7 april 2011). En het Antwoord van de ministers Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hillen (Defensie) (ontvangen 3 mei 2011):
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2432.html

Vraag 4

Bent u bereid vast te stellen wat voor munitie met verarmd uranium in Libië is gebruikt? Bent u bereid er bij de VS op aan te dringen geen wapens met verarmd uranium te gebruiken bij handhaving van resolutie 1973 in Libië? Indien nee, hoe verhoudt zich dat tot ondersteunen van A65/55? Indien wapens met verarmd uranium zijn gebruikt in Libië, bent u bereid aan te dringen op het doen nemen van beschermende maatregelen voor burgerbevolking? Indien nee, waarom niet?

Antwoord 4

Navraag bij de Amerikaanse autoriteiten heeft de inzet van munitie met verarmd uranium bij operaties door de VS niet kunnen bevestigen. Nederland gebruikt geen munitie waarin verarmd uranium is verwerkt. Nederlandse F-16»s nemen deel aan de NAVO operaties op grond van resoluties 1970 en 1973 van de VN-Veiligheidsraad. De Nederlandse F-16»s worden alleen ingezet voor handhaving van het wapenembargo en de no fly zone.

Vraag 6

Bent u bereid om als ondertekenaar van Conventie over Clustermunitie er op toe te zien dat geen clustermunitie wordt gebruikt in Libië door staten die de conventie niet hebben ondertekend? Zo ja, op welke wijze? Indien neen, waarom niet? Bent u bereid te informeren bij de landen die de no-fly-zone boven Libië uitvoeren of zij gebruik maken van clustermunitie? Indien nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en kunt de Kamer over uw bevindingen informeren?

Vraag 6

Nederland heeft op 23 februari 2011 het Verdrag inzake Clustermunitie geratificeerd. De regering acht naleving van dit Verdrag van groot belang en maakt zich zorgen over het humanitaire leed dat het gebruik van clustermunitie met zich mee kan brengen. Om deze reden zal de regering, conform artikel 21 van het Verdrag, bij landen die het Verdrag niet ondertekend hebben er op aandringen dit alsnog te doen, en niet langer clustermunitie in te zetten.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2432.htmlMeer over wapens met Verarmd Uranium (die ook in Irak en Afghanistan werden gebruikt):

http://www.wacholland.org/nl/category/woordenschat/verarmd-uranium

http://www.thijs.scarlet.nl/paginas/uranium.htm

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=g69g0ha5

Een Franstalige reportage van Radio Canada die de ernstige gevolgen in beeld brengt :  
http://www.youtube.com/watch?v=erHD6sXdptc
 
http://zaplog.nl/zaplog/article/verarmd_uranium_terrorisme/

Een Documentaire hierover:
http://www.beyondtreason.com/http://youtu.be/3iGsSYEB0bAZie ook: http://www.wacholland.org/nl/nieuws/navo-en-turkije-steunen-en-bewapenen-rebellen-syriVoeg toe aan: