Zoeken
 


Menselijk DNA in vaccins mogelijk oorzaak autisme ?

Laatste wijziging: donderdag 14 juli 2011 om 11:10, 3325 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 14 juli 2011

Een voormalig farma-onderzoekster heeft waarschijnlijk de link gevonden tussen het MMR-vaccin (BMR-prik (bof-, mazelen- en rode hond)) en autisme. Ze ontdekte dat autisme enorm toenam, sinds de tijd dat er menselijk weefsel aan vaccins werd toegevoegd. En dat niet alleen.

Voor de productie van maar liefst 23 vaccins, waaronder dus ook het MMR/BMR-vaccin, die aan baby’s en peuters worden gegeven, worden menselijke cellen gebruikt van geaborteerde embryo’s. Onderzoekster Helen Ratajczak ontdekte dat er een enorme sprong was waar te nemen in het aantal autismegevallen vanaf 1983 en verder, toen het MMR/BMR-vaccin II werd geïntroduceerd.

Deze tweede versie van dit vaccin blijkt te zijn besmet met menselijke DNA uit menselijke cellen, en dit zou –volgens onderzoekster Ratajczak- weleens de oorzaak kunnen zijn van die plotselinge stijging in het aantal autisme-gevallen in de wereld. Helen Ratajczak was voormalig farmaceutisch laborante/onderzoeker bij de firma Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals. Overblijfselen van het afwijkende DNA zijn ontdekt op de X-chromosomen van 8 genen, die worden geassocieerd met autisme. Dit zou tevens de verklaring zijn, waarom jongens meer kans lopen om autisme te krijgen, dan meisjes.

Ratajczak heeft nu precies dát gedaan, waartoe kennelijk tot nog toe niemand moeite voor deed..! Ze onderzocht in een zogenaamde peer-review, álle gepubliceerde wetenschappelijke rapporten inzake autisme sinds 1943,  het jaar dat er voor het eerst melding gemaakt werd van autisme. Bijna alle rapporten die ze doorspitte, maken melding van een ernstige verdenking van enerzijds de aanwezigheid van kwik (thimerosal) als conserveermiddel in vaccins en anderzijds van de BMR-vaccinatie aan jonge kinderen, als zeer vermoedelijke oorzaak van deze autismes.

Een paar citaten uit het artikel, dat Ratajczak’s schreef, naar aanleiding van haar onderzoek.  ”Goed gedocumenteerde gevallen van autisme laten altijd genetische mutaties zien, en/of genetische aantastingen, virale infecties en/of encefalitis (hersenvliesonsteking) NADAT HET BETREFFENDE KIND is gevaccineerd. Op basis hiervan is de conclusie gerechtvaardigd dat autisme het resultaat is van genetische defecten en/of koortsachtige ontstekingen aan de hersenen.”

Het artikel vertelt ook over de vele potentiële vaccin-gerelateerde valkuilen die er nog liggen, waaronder het steeds maar stijgende aantal vaccinaties voor jonge kinderen in een heel korte periode. “Datgene wat ik heb gepubliceerd, toont vooral de overgevoeligheid van het menselijke lichaam aan. Hierdoor wordt het immuunsysteem van het lichaam van het kind volledig uit balans geblazen.”

Dr. Brian Strom, van de University of Pennsylvania’s, heeft in diverse panels gezeten van het ‘Institute of Medicine’, om overheden inzake vaccinatie-veiligheid te adviseren, zegt dat de huidige heersende mening onder medische wetenschappers is, dat vaccins wel gelinkt worden aan hersenschade, maar wetenschappelijk niet in verband worden gebracht met autisme.
Inzake het onderzoek van Ratajczak’s merkt hij vanuit een soort ivoren toren op, dat hij het geen opmerkelijke conclusies vindt, die zij trekt uit haar peer-review. “Het is een onderzoek naar theorieën, maar wetenschap is gebaseerd op feiten. Om conclusies te gaan trekken, waarbij je de effecten gaat benoemen, die mensen te voortduren krijgen, heb je cijfers nodig van menselijke onderzoeken. En de cijfers van onderzoek op mensen, tonen geen verband aan. En daarom is elke speculatie over een (niet-bestaand) verband irrelevant”

Waarom zou menselijk DNA een potentieel gevaar kunnen zijn?
Lichaamsvreemd DNA kan hersenschade veroorzaken, volgens Dr. Ratajcak, “Omdat het gaat om menselijk DNA, terwijl de ontvangers, de baby’s, peuters en kleuters, ook mensen zijn. Er een een homologische recombinatie factor. Het vreemde DNA kan zich dus nestelen in het DNA van de ontvanger. Hoe komt anders dit lichaamsvreemde DNA terecht op de X-chromosomen van zoveel autistische mensen?
Maar het ontvangende lichaam heeft natuurlijk eerst in de afweer gestaan, want dat laat niet zomaar lichaamsvreemd DNA toe. Maar waar blijven de restanten, waar is dan de schade van dit gevecht te vinden? In de hersenen natuurlijk, want dáár zitten de neuronen van het brein. Het eigen afweersysteem is volledig van slag, omdat het DNA moet vernietigen en niet de mogelijkheid heeft te zien welk DNA het eigen, en welk DNA vreemd is. Het is continue ontsteking in de hersenen. Het stopt niet, maar gaat door, tijdens het hele leven van deze persoon..”

Dr. Strom vertelde op zijn beurt, dat hij volledig onwetend was, over het feit dat menselijk DNA in de vaccins was opgenomen. Maar volgens hem: “Maakt dat niet uit, zélfs als menselijk DNA in vaccins wordt gevonden. Dat betekent nog niet dat dit autisme veroorzaakt.”
Volgens Ratajczak klopt het dat niemand nog keihard bewezen heeft, dat dit lichaamsvreemde DNA de oorzaak van autisme is. “Maar niemand heeft nog het tegendeel bewezen, laat staan wetenschappelijk, de zaak ligt volledig open”.

 
De explosieve stijging van het aantal autisme-gevallen ná de invoering van grootschalige vaccinaties. De vraag is nu, na 50 jaar.., wát is de oorzaak van deze stijging, wát zit er in vaccins dat autisme veroorzaakt..?!

Precies dáár waar Big Pharma zich altijd verschuilt achter de omgekeerde bewijslast, door te zeggen dat nog niet bewezen is dat iets NIET schadelijk is, zo draait dr. Ratajczak het nu om. “Laat de farmaceutische industrie maar eens met bewijzen komen, hoe het kan dat lichaamsvreemd DNA wordt gevonden in levende menselijke lichamen op plaatsen waar de meeste schade wordt aangericht”.

Een aantal onafhankelijk wetenschappers hebben al verklaard dat zij het onderwerp zijn geweest, van georkestreerde campagnes om hen in diskrediet te brengen, wanneer hun onderzoek uitwees, dat er mogelijk een verband aantoonbaar was tussen vaccins en autisme.

Toen Helen Ratajczakwerd gevraagd hoe ze erbij was gekomen om dit onderzoek nu uit te voeren, vertelde ze diplomatiek, dat ze tijdens haar tijd in de farmaceutische industrie, niet bevoegd was om wetenschappelijk ‘alles te publiceren’, wat ze had ontdekt. “Maar inmiddels ben ik gepensioneerd, en kan ik dus nu schrijven wat ik wil.”

(Lees meer hierover (Engels) hier).

Tot slot, last but not least. Dit is de vaccinatiekaart, het vaccinatie-schema, dat baby’s, peuters en kleuters lichamelijk te verwerken krijgen, in de VS. Als het aan het RIVM en de gezondheidsraad ligt, volgen we die knappe Amerikanen, op de voet. Ondanks dat deze vaccinatiegraad volledig evenwijdig loopt , wereldwijd overigens, met het aantal kindersterftes per duizend. Dus hoe meer vaccinaties, des te meer kindersterfte. Alleen is het ‘wetenschappelijke verband’ nog niet aangetoond. Common sens, oftewel ‘boerenverstand’, of nog anders: ‘iets met je klompen aanvoelen’, dat geldt kennelijk niet meer in de wetenschap…!

(Bron: Journal of Immunotoxicology, 2011; 8: 68-79 – 12 July 2011)

 Bron: wanttoknow.nl

Voeg toe aan: