Zoeken
 


Telos, de ondergrondse stad van Mt. Shasta

Laatste wijziging: dinsdag 12 juli 2011 om 09:15, 5579 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 12 juli 2011

Er zijn talloze, vaak tegengestelde legenden en verhalen over Telos en Lemurië. Onderstaand verslag vond ik de moeite waard omdat het goeddeels met mijn waarheid resoneert.

Mount Shasta is één van de zeven heilige bergen van onze planeet. De legenden over de berg omvatten verhalen over engelen, geestgidsen, UFO’s, buitenaardsen en Grote Meesters. Er wordt gezegd dat Lemuriërs er onder de grond leven in de stad Telos.

Deze stad fungeert als een interplanetaire en inter-dimensionale poort. Telos is ook bekend als de “Kristallen Stad van Licht van de Zeven Stralen”. Eens zal Telos manifest zijn op de oppervlakte van de planeet. Telos zal samengevoegd worden met Mount Shasta City. Telos, een grote stad met ongeveer 1,5 miljoen inwoners ligt in een koepelgewelf, en bestrijkt een gebied van circa 2 x 1,5 mijl.

De naam Telos betekent: “Communicatie met de Geest”. De Taal die er wordt gesproken is het Solar Maru; de oorsprong van Sanskriet en Hebreeuws. De gemiddelde lengte van de mensen is 1,95 tot 2,25 meter en de mensen hebben er een lange levensduur. Vele zijn duizenden jaren oud, maar lijken dertig of veertig jaar!

Koning Pa en koningin Ramu Mu regeren Telos met een Raad van Twaalf die uit zes mannen en zes vrouwen bestaat. Er is geen financieel systeem omdat er in de behoeften van alle bewoners wordt voorzien. Ze doen aan ruilhandel om luxe goederen onderling uit te wisselen. Men ent er geen problemen met fysieke overleving of financiële moeilijkheden.

Ze werken slechts 20 uur en zijn verder vrij. Die omstandigheid van overvloed en voorspoed maakt weloverwogen liefde en bewust leven mogelijk. Hun belangrijkste spirituele activiteit is Ascensie. Dit impliceert reizen naar verschillende dimensies, voornamelijk van de derde naar de vijfde dimensie, wat in de tempels wordt geleerd.

Telos is een technologisch geavanceerde beschaving met een opmerkelijk transportsysteem. Transport in de binnenstad geschiedt met liften en elektromagnetische sleeën. De Telos mensen reizen ondergronds van stad naar stad met een elektromagnetische metro die een snelheid haalt van 3.000 mph.

Telos is lid van de Confederatie van Planeten, en haar inwoners reizen naar andere werelden. Ze beschikken over inter-dimensionale ruimtevaartuigen. Hun computersysteem is gebaseerd op aminozuren en is verbonden met andere onderaardse steden en galactische beschavingen. Elke familie evenals alle familieleden hebben een eigen computer.

De stad kent vijf niveaus. Het belangrijkste niveau is het eerste niveau; een centrum van educatie, administratie en handel. Het centrale gebouw is een tempel waar 50.000 mensen in kunnen. Andere faciliteiten omvatten regeringsgebouwen, amusement - en conferentie centra, een palies voor het Koninklijke paar, een ruimtehaven en scholen. De andere niveaus bevatten industrieterreinen, watercultuur tuinen en cirkelvormige huizen.

De geschiedenis van Telos omvat het verhaal van Lemurië. De Lemurische Era strekt zich uit van 4.500.000 BC tot 12.000 BC. Dit enorme continent omsloot delen van de Stille Oceaan, Hawaï, Paaseiland en Nieuw Zeeland. De oostkust liep van het huidige Californië tot aan Brits Columbia.

Ze leefden in de Vijfde Dimensie en konden zich vrijelijk tussen de vijfde en derde dimensie bewegen. Het ras kwam oorspronkelijk van Sirius en Alfa Centauri. De Lemuriërs schiepen een Paradijs.

Ongeveer 25.000 jaar geleden vochten twee grote beschavingen, Atlantis en Lemurië, over ideologie. De Lemuriërs geloofden dat minder geëvolueerde beschavingen op zich zelf en in hun eigen tempo moesten evolueren. Atlantis vond dat de legere beschavingen onder controle van Atlantis en Lemurië moesten komen. Er volgden destructieve oorlogen met nucleaire wapens!

Ongeveer 15.000 jaar voor de ondergang van Lemurië stuurden haar priesters een petitie naar Shamballa, de hoofdstad van de onderaardse beschavingen om een stad te mogen bouwen onzer Mt . Shasta om hun beschaving en archieven te handhaven. De mensen leefden toen 20.000 tot 30.000 jaar lang. De Lemuriërs overtuigden de Meesters van Wijsheid van dat tijdperk dat ze de lessen van oorlog en agressie hadden geleerd.

Ze kregen toestemming om een stad onder Mt. Shasta te bouwen. Een nucleaire oorlog die 12.000 jaar geleden plaatsvond was de ondergang van Lemurië. De Lemuriërs bouwden een stad voor 200.000 inwoners onder Mt. Shasta, maar slechts 25.000 mensen haalden het tot Telos. Ze namen de Lemurische archieven en Heilige Vlammen mee naar Telos.

Telos is een stad van het Agartha Netwerk dat meer dan 100 steden omvat. De hoofdstad en regeringszetel van dit Netwerk is Shamballa. Alle steden zijn Lichtsteden en ze eren er ook de spirituele meesters van de oppervlakte zoals Yeshua/Sananda, Boeddha en Osiris.

Deze steden waren opgezet om archieven te bewaren, mysterie scholen op te zetten en technologie te bevorderen. Twee andere steden zijn Poseidon en Rama.

Poseidon ligt in de Mato Grasso, Brazilië. Het is van Atlantische oorsprong en heeft wel 1,3 miljoen inwoners. Rama is het overblijfsel van een Indiase oppervlakte stad van 1 miljoen inwoners.

Telos presenteert de optimistische onthullingen van Adamah en andere Meesters van Wijsheid. Lichtwezens van de Mt. Shasta Broederschap van Licht helpen samen met de Lemurische Broederschap in het Ascensieproces. Ascensie of VerLichting leert overgave aan de Wil van Goddelijkheid, transformatie van het ego naar de Ik Ben Aanwezigheid en de reis naar de Vijfde Dimensie.

Adamah stelt dat Liefde de sleutel is. Liefde voor je Zelf, liefde voor god en liefde voor de ganse Aarde Familie. De Mensheid heeft hier millennia op gewacht! Adamah is de opperpriester en spirituele leider van Telos. Hij fungeert als hoofd van de Lemurische Raad van Licht in Telos. Hij is ook ambassadeur en diplomaat voor de Galactische Federatie en vertegenwoordigt die wezens hier beneden en de mensheid daar boven.

Adamah is commandant van een project om het kristallijnen grid om de Aarde te handhaven, en leider van het Ascensie Project met het oogmerk de mensheid naar de vijfde dimensie te verheffen. In dat project werkt hij samen met de Christus, Maitreya, Sananda en Sanat Kumara. Adamah vertegenwoordigt de liefde en compassie van telos en het Hart van onze Moeder God.

Het is ongelooflijk belangrijk dat het collectieve bewustzijn en dat van het individuele Zelf naar een hogere frequentie gaat. Het gaat erom het Ware Zelf en onbeperkte goddelijke wezen in ons te vinden door het Hart te verkennen en de gouden engel in het leven te vinden.

Je demonstreert aldus de magie en de genade van onze Vader/Moeder God. Het impliceert werken met en in vrijheid; je vraagt wat je dromen en doelen zijn en hoe je ze in deze belichaming kunt manifesteren.

Je laat alle oude overtuigingen die je beperkt hielden los en je zuivert ruimte in je emotionele en mentale lichaam. Het is tijd dat je schoonheid, vreugde, liefde en zegeningen laat stromen. Je zult je ware identiteit herkennen als eeuwig, onsterfelijk en een glorieuze liefhebber van Goddelijkheid met een focus op je godheid van binnen. Je zult begrijpen wie de IK BEN Aanwezigheid is.

Deze bewustzijnsverhoging heeft voor een paradijs en een gouden tijdperk van volmaaktheid in Telos gezorgd. Relaties in Telos zijn gebaseerd op eenheid en een universeel bewustzijn. Eenheid is de basis van intimiteit. Ze verbinden zich met een significante ander die een spiegel is va hun liefde.  De inwoners van Telos houden van zich Zelf en focussen zich op de betekenis van ware liefde. Mannen en vrouwen leven er in gelijkwaardigheid en zien elkaar als aspecten van onze Vader/Moeder God.

Een ander doel van telos is tevoorschijn komen. De mensheid op de oppervlakte moet bereid zijn de leerstellingen van telos te ontvangen. De mensen van Telos meten de bereidheid van de oppervlaktemensen. Die bereidheid omvat compassie en het openen van het hart. Toen dit geschreven werd was het bereidheidniveau 56%, terwijl het streefgetal 90% is.

Om op de planeet te blijven dienen jullie te kiezen voor het Christusbewustzijn, Goddelijkheid en persoonlijke evolutie door met Moeder Aarde samen te werken.

Jullie zullen deel uitmaken van de gunning/dispensatie van de Liefde en het Licht van de schepper. Jullie zullen verheven worden naar de Vijfde Dimensie en een nieuwe wereld van paradijselijke magie! Dit zal de hereniging van de twee beschavingen genereren.

Een belangrijke meeting met betrekking tot het tevoorschijn komen van Telos vond plaats in Mount Shasta Stad in oktober 2003. De meeting werd Contact Dag genoemd. Adamah, de opperpriester van telos, presenteerde het programma waarmee direct contact gemaakt kon worden met de mensen en het plan om tevoorschijn te komen. De twee locaties waar dit zou plaatsvinden waren de Cave Springs in Dunsmuir en een grot bij Big Bend Hot Sprngs.

Hij stelde voor dat het programma gestart werd door tuinen aan te planten als onderdeel van de Dunsmuir Botanische Tuinen. Hij moedigde de oorspronkelijke welkom comités in gehuchten, dorpen en steden en grote conglomeraties over de hele planeet aan. Adamah vroeg ook om tuinen aan te mogen leggen op speciale locaties.

Hij verklaarde ook de codes om aan het programma deel te kunnen nemen.

  1. Het verkrijgen van een 5D Bewustzijn.
  2. Onvoorwaardelijke Liefde voor het Zelf en anderen.
  3. Een tot 90% verenigd polariteitbewustzijn.
  4. Leven in onschuld, zonder anderen in gevaar te brengen.
  5. Het emotionele lichaam bevrijden van negativiteit, waardoor je afgestemd wordt op de hogere energie frequenties van Telos.
  6. Voltooi de zevende spirituele inwijding van het innerlijk.

Die inwijding brengt je in contact met het Ministerie van Christus onder leiding van Heer Maitreya en Heer Sananda. Adamah maakte ook de kleine stappen bekend van het plan. Er zou eerst zaad gestuurd worden om in de tuinen gezaaid te worden. Dan zouden er kleine dieren naar de tuinen gestuurd worden.

Daarna zouden er kleine groepen mensen van Binnen Aarde naar de oppervlakte gaan om uitgekozen oppervlakte mensen te begroeten. Commandant Ashtar, de buitenaardse bevelhebber van de Ashtar Command Federatie, zei daarop dat als het een adequaat succes werd, de ruimteschepen op voorbestemde locaties zouden landen.

Saint Germain zei dat de Verrezen Meesters van de berg uit hun inner retraites zouden treden. Ook hij noemde liefde een sleutel voor de hereniging. Wanneer je de hoogste vorm van liefde belichaamt, verkrijg je spirituele vrijheid. Kerstmis en Nieuwjaar worden op 21 december gevierd, de dag van het Winter Solstitium en duurt 24 uur met drie belangrijke ceremonieën; om 12 uur ’s nachts, 12 uur ’s middag en om zes uur ’s avonds.

Dan wordt de terugkeer van het Christus Licht in de wereld gevierd. De Kosmische christus is bekend als Yeshua/Sananda die als de spirituele leider van het verenigd ruimte Commando fungeert. De viering wordt in een tempel gehouden die wel 10.000 mensen kan herbergen. De Koninklijke familie, hoogwaardigheidsbekleders van andere Agartha steden, leden van de Planetaire Confederatie en inwoners vieren dit samen.

Eén voor één worden 10.000 kaarsen aangestoken en de enorme hal van de tempel straalt in glorieus kaarslicht. Iedereen laat zijn witte gewaden vallen, en wanneer het middernachtelijke uur slaat trekt iedereen die gewaden weer aan om de Christus energie te verwelkomen.

De opdracht van Adamah omvat het tevoorschijn komen en de Ascensie. Het ‘tevoorschijn komen’ is de vereniging van de bovengrondse en ondergrondse werelden. Het spirituele ontwaken van de mensen op Aarde dient ene kritieke massa te bereiken waarbij genoeg mensen hun goddelijke missie kennen en er aan werken.

Dit ‘tevoorschijn komen’ is nakend. Er zal een uitwisseling zijn tussen beide beschavingen en beide zullen zich verenigen in ‘Eén Grote Familie van Kinderen van de Moeder’. Spoedig daarna zal er een permanente Gouden Eeuw van VerLichting zijn, met liefde, vrede, voorspoed en schoonheid voor allen op deze planeet.

De tweede opdracht, Ascensie, behelst dat Adamah mensen leert van de derde naar de vijfde dimensie te gaan. Hij is voorzitter van het Ascensie project op Aarde, en Telos is het hoofdkwartier. Adamah verklaart de reden van die twee opdrachten als volgt: “Als de mensheid en de Aarde naar een hoger bewustzijn willen gaan, dient de ganse planeet verenigd te zijn en samen te smelten in Een Licht van Boven en Een Licht van Beneden.”

Hoe maak je contact met Adamah?

Als je geïnteresseerd bent om tijdens je slaap naar Telos te komen, roep dan gewoon Adamah op in je slaap en vraag om toelating tot Telos. Adamah zal je graag ontvangen! Jullie zijn telepathische wezens; dus als jullie in gedachten Adamah oproepen zal hij gehoor geven. Adamah leidt ’s nachts klassen rond in Binnen Aarde. Als je in die klassen opgenomen wilt worden hoef je het slechts aan Adamah te vragen voor je gaat slapen. Adamah leert jullie Zelf Meesterschap op alle bestaansniveaus. Wees gezegend en wees een Zegen!Bron: assayya

Voeg toe aan: