Zoeken
 


De fysieke verschijnselen tijdens het ascentieproces - deel 1

Laatste wijziging: zaterdag 15 november 2007 om 20:01, 2434 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 15 november 2007

Met dit stuk willen we mensen informeren over wat zich voordoet ten gevolge van de huidige veranderingen, zodat een ieder gemakkelijker zijn of haar eigen innerlijk kan raadplegen op een eventueel te nemen volgende stap.

Dit artikel is geheel gewijd aan de vele lichamelijke verschijnselen die zich tijdens het proces van ascension kunnen voordoen. De informatie is een compilatie van 23 profetische publicaties uit het recente verleden over de gevolgen voor het menselijke lichaam tijdens de aardeveranderingen aangevuld met onze eigen kennis en ervaring. Laten we hopen dat deze informatie veel van wat nu ervaren wordt een stuk duidelijker mag maken. Laat echter nooit een specialistisch medisch advies achterwege wanneer de klachten aanhouden en/of blijven toenemen.

Met dit stuk willen we mensen informeren over wat zich voordoet ten gevolge van de huidige veranderingen, zodat een ieder gemakkelijker zijn of haar eigen innerlijk kan raadplegen op een eventueel te nemen volgende stap. Bedenk wel dat je te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor je groei, je transformatie naar een volledig bewust wezen. Leer dus zelf je lichaam kennen en neem die beslissingen die nodig zijn om je eigen veranderingsproces te ondersteunen. Wat voor de één nodig is kan voor de ander volledig overbodig zijn. Net zoals de staat waarin je lichaam verkeert niet dezelfde hoeft te zijn als die van een ander. Want een ieder is de som, het resultaat, van al zijn/haar eigen geleefde levens en opgedane ervaringen met inbegrip van de levenslessen die niet met succes zijn afgesloten.

Dit eindresultaat bepaalt voor een groot deel wat je in dit leven meemaakt, nog zult meemaken en hoe het eruit ziet of zal zien. De verschijnselen die wij kunnen ervaren zijn gerangschikt naar verschillende onderdelen en worden verderop in dit stuk behandeld. Gedurende de aardeveranderingen in deze eindtijd zullen het aardelichaam en onze eigen fysieke lichamen veranderingen moeten ondergaan. Om zo gereed te worden gemaakt voor een verschuiving van een huidige derde dimensie realiteit naar die van een vierde, vijfde en misschien nog hogere dimensie. Op planetaire schaal vindt een uitgebreide verschuiving plaats in de verhouding tussen die vele verschillende energieën. Kolossale infusies van Licht komen naar het fysieke aardeniveau terwijl de sluiers van afgescheidenheid en ontkenning aan het verdwijnen zijn.

De veranderingen van de Aarde veroorzaken momenteel fysieke veranderingen in onze lichamen. De planeet is aan het muteren en hetzelfde geldt voor alle wezens die erop aanwezig zijn. Er treedt een verandering op tot in de celstructuur van onze lichamen. Een verandering in vorm, in verschijningswijze, in natuur tot het hogere wezen, een verandering die binnen in het lichaam plaatsvindt door een herschikking van de chemische en energetische elementen tot een geheel nieuwe combinatie, met als gevolg een lichaam dat verschilt van het huidige. Deze fysieke transmutatie van het lichaam is van veelbetekenende aard, het is een verandering van de basis.

Relatief gezien is dit van permanente aard ten opzichte van het erfelijkheidsmateriaal. Er treedt een fysieke verandering op in de relatie van chromosomen en een verandering in de biochemische processen waardoor ook de genetische code verandert. Vandaag de dag komen er vele berichten naar de mensheid die spreken over transmutatie en transformatie van de cellen. Sommige mensen vragen zich het verschil af en voelen zich bij de term transmutatie minder prettig dan bij transformatie wat staat voor verandering. Bij transmutatie, verandering in een ander soort, wordt al gauw gedacht aan een radicale verandering en dat boezemt angst in. Daarom wordt steeds vaker de term transformatie van de cellen gebruikt, daar staan de mensen in het algemeen meer voor open. Maar hoe we de veranderingen die nu plaatshebben in onze lichamen ook zouden noemen, feit is dat de gecodeerde informatie in onze DNA-structuur nu wordt geactiveerd.

Want de meest beknopte en uitgebreide opslagplaats van informatie van je persoonlijke blauwdruk en van onze soort zit in de DNA van onze lichamen. En ons DNA zal zich ontwikkelen van twee strengen (helix) tot twaalf en zelfs tot veertien strengen. Deze strengen zijn gerelateerd aan en communiceren met onze energiecentra, onze chakra's in en om het lichaam. De belangrijkste chakra's die eveneens in aantal toenemen (van 7 naar 12) bevatten functies die in relatie tot het resultaat van de veranderingen in het DNA onze lichamen zullen ‘omtoveren' in complete universele zenders en ontvangers. In de cellen van het menselijk lichaam zijn hele fijne ‘licht'-draden, fijne spinnenwebachtige draden van energie die informatie in zich dragen. Wanneer ze samenwerken als een soort kabel van optische vezel vormen ze in wezen de helix van je DNA.

Probeer je voor te stellen dat de frequenties, de trillingen van deze energiedraden bezig zijn van elkaar los te komen binnen in zo'n optische kabel. Het geheel is daardoor niet meer zo aan elkaar verkleefd waardoor de mate van dichtheid van je fysieke cellen minder aan het worden is. Wat er aan het gebeuren is, is dat de energie die nu door ons heen gaat, dat nu met veel meer gemak kan doen. Je zou kunnen zeggen dat je cellen als het ware ietsjes uit elkaar worden gerekt. De lichtdoorlaatbaarheid en de hoeveelheid licht (hogere frequenties) nemen toe. En licht is informatie. Dit is waarom zoveel mensen nu aan het ontwaken zijn, zich dingen herinneren en herkennen.

Het was voorbestemd dat wij het in deze periode zo zouden ervaren. Wezens, wij dus, die altijd geleefd hebben in compacte fysieke lichamen en nu de mogelijkheid krijgen te gaan leven in wonderbaarlijke lichamen van (meer) licht. Het resultaat van de veranderingen kan op een bepaalde manier soms erg lastig zijn. Zo zal je fysieke frequenties krijgen die vreemd en soms oncomfortabel kunnen zijn. Het endocriene stelsel zal kunnen versnellen en ook vertragen en daardoor verscheidene effecten hebben op de hormoonhuishouding. Je kunt een plotseling krachtig gevoel hebben en even plotseling is het weer verdwenen. Je kunt een overweldigende herinnering hebben en er toch niet zo zeker van zijn of het nou een droom is of werkelijkheid. We zijn transformatoren voor hoge energieën, we zijn als sponzen in de zeeën van energie om ons heen.

Terwijl meer en meer Licht ons ter beschikking komt, neemt ook de intensiteit van elektromagnetische energie om ons heen toe. Iedere verandering in dit ons omringende energieveld wordt opgemerkt door je eigen subtiele etherische lichaam. Dit lichaam handelt als een ontvanger en een zender voor deze energieën. De veranderingen hebben onmiddellijk effect op je fysieke lichaam dat een ‘buitenkant'- manifestatie is van je etherische lichaam. Deze veranderingen gebeuren geleidelijk aan en zijn al enige jaren gaande. Voor velen is de intensiteit waarmee de veranderingen plaatsvinden afhankelijk van het reeds bereikte niveau van ontwaken.

Velen hebben als vertrekpunt steeds het mentale, het rationele gehanteerd. Dit verschuift en velen ervaren momenteel verwarring terwijl zij zich beginnen te heroriënteren op een meer holistische wijze. Voor sommigen is dit reeds geruime tijd gaande. Anderen worden er nu pas mee geconfronteerd. En weer anderen zijn er nog niet aan begonnen. Het begin, de lengte ervan en het eindpunt worden geheel door de persoon zelf bepaald, afhankelijk van zijn of haar bereidheid tot het loslaten en accepteren van realiteiten en de mate van intentie waarmee dit gebeurt en natuurlijk de mate waarin opheldering in de energievelden van de persoon reeds heeft plaatsgevonden.

Met andere woorden, al doende breng je het energiesysteem in je lichaam in lijn door je emoties en je emotionele lichaam op orde te stellen. En ook door de grotere stroom van informatie (vernieuwingen) via je mentale lichaam (je denken) toe te staan zodat je de energieën en frequenties die de veranderingen en verschuivingen teweeg brengen op bewuste wijze kan begrijpen (ontvangen) en laten inwerken. Het gevolg is een vergroting van je bewustzijn. Vergeet niet dat alles en iedereen op deze planeet in deze tijd, alle levensvormen, geraakt worden en voorlopig zullen blijven worden door een toenemende intensiteit van Licht dat direct binnenkomt in en rond het veld van onze planeet.

Zelfs diegenen waar we nu soms op neerkijken omdat ze zich nergens aan storen of vanwege hun minder bewuste of volledig onbewuste gedragingen, worden absoluut geraakt en zullen dat blijven worden. Zij hebben het besef niet, althans nog niet. Het besef dat vele anderen wel hebben die op het pad van veranderingen al bezig zijn. Zij weten niet wat er ook voor hen gaande is. En ook niet waarom ze een grotere mate van spanning, van druk ervaren en waarom de laatste tijd onderdelen van hun wereldje niet langer opgaan zoals het niet langer kunnen beheersen van alles en iedereen via het mentale.

Er is een grote mate van verwarring aan het ontstaan onder de mensen. Er zijn geen duidelijke en geaccepteerde instanties met oprechte informatie die hier op grote schaal uitleg aan willen of kunnen geven. Daardoor blijft het zich alleen afspelen binnen de beperkte kringen van de zogenoemde New Age groepen, terwijl de nood onder de mensen steeds groter wordt. Er is niets uit ons verleden dat gewichtiger is en in staat is om het op te nemen tegen wat nu gaande is en nog verder versneld zal worden. De nood om elkaar op de hoogte te brengen van deze veranderingen is dus groot en zeker gewenst.

Vandaar de voorlichtingsavonden die steeds meer belangstellenden trekken. Wat met velen van ons nu gebeurt heeft z'n oorzaak in de toegenomen energieën die nu op aarde en om ons heen aanwezig zijn. Ons etherisch lichaam heeft daarom een hogere trilling (frequentie) gekregen. Het fysieke lichaam probeert om dit te volgen omdat het in balans wil zijn, maar heeft dit nog niet kunnen voltooien. Dit heeft de versnelling van de lichtdoorlaatbaarheid van je moleculaire structuur tot gevolg zoals hiervoor in dit artikel uitgelegd. Deze toename van energieën beïnvloedt elk deel van de systemen in je lichaam.

Het zenuwstelsel, het spierenstelsel, het bloedvatenstelsel, de huid, de organen, kortom het gehele lichaam terwijl het probeert zich aan te passen aan de frequenties van de energieën zoals die al in het etherische lichaam zijn opgenomen. Het centrale zenuwstelsel dat de energieën door het lichaam transporteert in de vorm van impulsen en het endocriene stelsel dat veel van onze fysiologisch functioneren reguleert door de afscheiding van verscheidene chemische substanties die we kennen als hormonen, ondergaan enorme overladingen van energie tijdens hun constante pogingen om de balans in het lichaam te bewaren.

De verruiming in bewustzijn tijdens deze moleculaire transformatie trekt je letterlijk andere werelden in die voorbij onze huidige potentie en realiteit zijn. De dingen van je huidige wereld veranderen terwijl je er midden in staat en het ervaart. Misschien wel de meest opgemerkte verandering is de behoefte die bijna iedereen de laatste tijd heeft voor meer rust en slaap. Probeer veranderingen niet altijd te willen zien als fysieke veranderingen, heel veel verandert ook in de relatie-, omgangs- en activiteitensfeer, in de gedragingen dus! Wanneer je jezelf overgeeft aan het proces van veranderen dat gaande is, dan laat je op die wijze je eigen beperkte ‘wijze van zijn' los.

Zoals je verlangens in wezen zeer beperkt zijn, omdat die je heel dicht houden tegen de gevoelens van zekerheid, verzorgd willen zijn en bescherming. En wanneer ze niet gerealiseerd worden wekken ze angsten op. Het tegenovergestelde is vertrouwen, een bredere kijk door bewustzijnsverruiming en putten uit de grotere stroom van licht, energie (=informatie en kennis) die door je heengaat. Tijdens deze veranderingsprocessen gebeurt er heel veel op de diepere niveaus van jezelf, meestal op het onderbewuste. Je kunt een treurig gevoel ervaren, dat je iets kwijt bent, of dat je iets achterlaat zonder ook maar enig idee te hebben wat het is en waarom je huilen moet. Terwijl je dichter en dichter bij de finale ervaring van ascension komt zul je steeds meer dingen van jezelf loslaten. Dat is alleen maar toe te juichen. Gedurende het proces van moleculaire transformatie kun je dus fysieke veranderingen zien of voelen in je lichaam of zien bij anderen. Hier volgt een aantal.

Krampen, pijnen, hoofdpijnen

Nieuw soort krampen en pijnen kunnen zich voordoen op verscheidene plaatsen in het lichaam om vervolgens weer te verdwijnen. Hoofdpijnen en plotselinge steken (pijnscheuten) in het hoofd of de ogen kunnen voorkomen. Dat kunnen tekenen van aanpassingen in je energieën zijn. Het zicht van de ogen kan tijdelijk minder worden wat ook opgewekt wordt door de grotere afscheiding van afvalstoffen via de nieren. Deze aanpassingen willen je afstemmen op de verschillende frequenties tijdens moleculaire transformatie. De delen van je hersenen die in het verleden inactief zijn geweest worden nu geactiveerd en gebruikt. Dit kan enige vernieuwing van de ‘bedrading' van het circuit in de hersenen vergen terwijl hersenpatronen die niet langer functioneren binnen dat circuit worden verlegd. Tijdens dit ontwikkelen van een hogere wijze van ‘zijn' en van denken, zal je eveneens een diepere vorm van creativiteit kunnen ervaren. Ook wordt het bereiken van hogere niveaus tijdens mediteren mogelijk.

Wanneer transformatie optreedt kunnen er zich momenten voordoen tijdens welke je jezelf ongeruster en geïrriteerder kunt voelen dan gewoonlijk. Je kunt rusteloos worden en minder in staat je te concentreren, je geheugen sneller (tijdelijk) kwijt zijn en hoofdpijnscheuten ervaren. Je kunt een toename van gevoeligheid ervaren voor mensen, geluiden, geuren en omgevingen. Zo kun je jezelf minder thuis voelen op plaatsen of bij mensen waar dat vroeger wel het geval was. En minder tegen geluiden kunnen en verlangen naar de absolute stilte om je heen. Je kunt gevoelige en verzwakte spieren ervaren zoals in de armen en benen, onder in je rug, pijnen aan de wervelkolom en de verschijnselen van een armoedige spijsvertering. Tijdens zulke processen en overstimulatie van de cellen is het lichaam voortdurend in een zogenaamde ‘vechtstaat' waardoor de opname en het verbruik van voedingsbronnen met ongelooflijke snelheid verloopt.

Hierbij gaat het niet om de hoeveelheid maar om de kwaliteit. Dit vergt goede gezonde voeding, ondersteuning van de voeding daar waar mogelijk met vitaminen en mineralen en veel, heel veel zuiver water om de snellere loskomende afvalstoffen (transformatieresten) af te voeren om zodoende de nieren, lever, darmen en maag niet overbelast te laten worden. Het mutatieproces dat je nu meemaakt wordt binnenin de moleculaire structuur van de hersenen geïnitieerd. De steeds progressievere cycli van veranderingen (zijn er wel maar merk je steeds minder omdat je lichaam meer aankan naarmate je verandert) worden in eerste instantie geleid via je ruggenmerg om van daaruit geleidelijk aan via het gehele zenuwstelsel verder te gaan. Dit is de reden voor een gevoel van plotselinge sensatie of van verstoringen in hoofd, ogen, wervelkolom en zenuwen om vervolgens te resulteren in duizelingen, hoofdpijnen, druk in het hoofd, zenuwuitbarstingen, slapeloosheid en ongebruikelijke energie toe- en afnamen. Spijsverteringsproblemen en eigenaardige pijnen in verscheidene delen van het lichaam kunnen zonder waarschuwing komen en gaan.

De lichaamscellen

Het weefsel van je lichaam bestaat uit cellen. De cellen bestaan uit moleculen en dat gaat zo door tot we op het subatomaire niveau uitkomen. Op dit niveau zijn de blauwdrukken of de sjablonen voor het lichaam aanwezig. De mogelijkheden van datgene wat we misschien in ons leven zouden kunnen gaan doen zijn gecodeerd op subatomair niveau. En op dat niveau van ons bestaan worden de veranderingen in frequentie en lichtdoorlaatbaarheid nu aangebracht. Het gebeurt terwijl de aardeveranderingen bezig zijn waarbij de as van de aarde steeds verder aan het verschuiven is. Bij een verschuiving van de as van de Aarde zullen namelijk onze huidige leefpatronen en de wijze waarop onze cellen tot nu gestructureerd waren geen garanties bieden voor een voortbestaan op de huidige manier.

En daarom moeten we veranderen. Op fysiek niveau zullen deze veranderingen een herschikking inhouden van de materie, terwijl op spiritueel gebied deze veranderingen gerelateerd zijn aan een groei in planetair bewustzijn. Wanneer deze veranderingen zich voordoen veranderen ook de verschillende levensvormen op de planeet. De precieze structuur van iedere cel in ons lichaam is aan het veranderen. De veranderingen in de cellen van je lichaam ontstaan ten gevolge van een infusie van nieuwe elektromagnetische impulsen. De structuur van energieoverdracht en energiewisselingen in de cellen wordt langzaam herzien tijdens deze mutaties. Dit kan de periodieke lichamelijke uitputtingen tot gevolg hebben, aangezien je lichaam door een fase van radicale hermodellering gaat. Wanneer je deze veranderingen opmerkt, probeer dan te relaxen en laat je meevoeren met de veranderingen. Dat komt de processen in het lichaam ten goede.

Lees, relax, stem je af, mediteer, voed je goed en wacht tot de veranderingen minder worden en stoppen. Ga in zulke perioden conflicten uit de weg. Die vergen alleen maar extra energie. Laat wel emoties die zich aandienen de vrije hand, dat wil zeggen stop ze niet weg maar beleef ze en durf een positieve houding ten opzichte van het probleem aan te nemen. We bouwen nieuwe informatie in de cellen van ons lichaam en bij velen is de vraag of het herprogrammeren van ons DNA door onszelf wordt gedaan of dat het een onoverkomelijk natuurlijk proces is. Je zou kunnen zeggen dat het van beide een beetje is. Het zit als volgt in elkaar. Voorafgaande aan de tijd van de geboorte van de mensheid zijn de cellen gecodeerd voor deze tijdsperiode in de geschiedenis van de mensheid.

Velen ondervinden in deze periode dat ze naar een bepaalde plaats of tot een bepaalde persoon worden aangetrokken. Ze ondervinden dat op die plaats aanwezig zijn of in de aanwezigheid van die specifieke persoon zijn een soort ‘trigger' laat ontstaan in het geheugen. Er ontstaat een herkenning of een ontwaken. Dus op deze wijze gebeurt het automatisch. Wij volgen de impulsen die zich aandienen. Wij volgen de natuurlijke beweging van het leven en waar ons lichaam naartoe wordt geleid. Zo wordt nieuwe informatie op gang gebracht, onder onze aandacht gebracht.

Er is natuurlijk een overlapping en samenvloeiing van vele processen wanneer nieuwe impulsen zich aandienen, voordat de nieuwe informatie zich daadwerkelijk aandient. Dit gebeurt op vele verschillende niveaus in ons lichaam. Hoe meer wij in overeenstemming zijn met de wijsheid die is opgeslagen in ons lichaam, hoe meer wij ons op een natuurlijke bewuste wijze voortbewegen naar de verschillende situaties die onze ‘triggers' zijn voor het activeren van de transformatie in ons DNA. Dus ja, wij hebben er zelf deel aan. Achterover zitten en afwachten of overgaan op de automatische piloot biedt geen soelaas. Misschien in bepaalde mate wel, maar zeker is dat hoe meer je bewust in overeenstemming (in balans) bent met de veranderingen, hoe meer je als de kapitein van het schip dat bezig is aan een woeste reis in staat bent om het rustige vaarwater te kiezen. En hoe meer je zelf de dirigent en mede-schepper bent van je nieuwe zelf en indirect van je omgeving. Bij transformaties kun je aan verschillende kanten staan; het bewust ondergaan en mededirigerend of op en neer geslingerd worden in de golven zonder te beseffen waar je op uitkomt.

In biochemische termen is dit wat gaande is in het lichaam vrij overdonderend. Er vindt een fundamentele renovatie plaats in je huis terwijl je erin verblijft. Laat mij een vergelijking geven met het dagelijkse leven. Je laat je huis renoveren. De werklui vernieuwen het dak, halen de oude vloer weg, verbreken de verbinding met het riool, verbreken de toevoer van elektriciteit en verleggen de bedrading daarvan in het gehele huis. En dit gebeurt allemaal terwijl je probeert om in het huis verder te leven. Op dezelfde manier vindt dit ook plaats in je lichaam en kunnen er momenten optreden van hevige desoriëntatie en ongemak. De veranderingen in je lichamelijk huis kunnen optreden omdat je DNA (de fundering voor alle lichaamsfuncties) opnieuw wordt gestructureerd.

Je DNA draagt oude kennis in zich over onze bestaanskant die diep geworteld is in je eigen individuele bestaan. De DNA draagt de eigenschappen in zich van goddelijkheid, de individuele ‘Ik Ben', de eigenschappen van het AL. Kun je je voorstellen hoe het zal zijn wanneer je volledig bewust bent van jezelf als individu en tegelijkertijd ook van het feit dat je ook het AL bent? Dat is waar we nu aan bezig zijn, wat we nu aan het realiseren zijn via transformatie van ons DNA. Of je het nu geloven wilt of niet. De potentie van ons DNA is in staat om een proces van reformatie in te gaan om deze veranderingen mogelijk te maken en dat is zich aan het voltrekken. Bij kinderen is de mutatie reeds bij de geboorte tot op bepaalde hoogte een feit. Universele wetten vereisen dat fysieke verschijningsvormen als expressie van goddelijk leven alleen door hen die daarin huizen veranderd mogen worden.

Dit betekent dat de DNA van een lichaam op aarde alleen veranderd kan worden door de keuze gemaakt door het bewustzijn dat het lichaam bewoont. Dat betekent dat de menselijke DNA niet veranderd kan worden door andere wezens noch door jezelf buiten het fysieke vlak om. Dit is zo'n belangrijk gegeven en de basis van veel waar wij het al over hebben gehad, dat de volgende vraag gesteld dient te worden. Hoe kan je dan hier op aarde je eigen DNA veranderen? Het antwoord is simpel. Om je DNA en de structuur te kunnen veranderen is het nodig om je emoties en je denkwijze te veranderen. Deze twee aspecten veranderen de chemische processen van je hersenen en de biochemische samenstelling in je lichaam.

Je wordt ontvankelijk voor de hoge transformerende energieën die ons omringen, de stroming komt op gang in je lichaam en je begint aan je eigen transformatieproces. Het betekent ook hoofdpijnen en soms verkoudheden. Wanneer deze veranderingen optreden kun je ook duizeligheid ervaren, gevoel van rondtollen en verlies van emotionele balans. Tijdens dit proces van moleculaire transformatie produceert je lichaam een constante stroom van afgedankte proteïnen en structuren. Een letterlijk proces van afbreken en weder opbouwen van je lichaam. Je bent een genetische ingenieur voor de mens van de nieuwe wereld. Als je ermee kunt instemmen en veranderen wilt, dien je de herstructurering en de wederopbouw van je eigen DNA aan te pakken. Je leeft in je lichamelijk huis en zal het veranderen terwijl je erin woont. Sommigen zijn ons reeds voor gegaan.

Verandering in de huidskleur

Tijdens moleculaire transformatie zal er een herpigmentatie van het lichaam optreden. Diverse ongebruikelijke merktekens kunnen zich op het lichaam tonen zoals rondingen in rood en wit. Zowel op de lichamen van jongere als oudere mensen. Dit is een tijdelijke herpigmentatie dat het lichaam in staat stelt om haar ware doelen te bereiken. De huid is een orgaan dat functioneert als een brug tussen zware materie met een grote dichtheid en minder dichte materie, de aura van het lichaam. In de komende periode zullen zelfs de blankste mensen in hele lichte mate een proces van ‘bruin worden' ondergaan. Dit heeft te maken met het extra met zuurstof verrijkt worden van de membranen van de bloedcellen. Zo worden ze gestimuleerd om in grotere aantallen en met grotere snelheid door de haarvaten te gaan, dichter naar de oppervlakte van onze huid.

Verandering in lichaamsvorm

Wij zijn bezig een cyclus in onze spirituele groei af te ronden die ons in staat heeft gesteld vele dingen heel diep te onderzoeken. Ons lichaam begint intussen ook van vorm te veranderen als resultaat van het afronden van deze cyclus. Terwijl wij terugkomen in onze oorspronkelijke tijdruimte eenheid (realiteit van onze oorspronkelijke dimensionale staat) zullen we als wezens terugkeren naar wat we vroeger zijn geweest. Sommige mensen lijkt het alsof hun hoofd zich probeert te vergroten. Velen zullen hoofdpijnen hebben gedurende deze tijden wat geassocieerd kan worden met de druk die deze veranderingen uitoefenen. Het voelt net alsof iemand probeert je hoofd te forceren naar een grotere vorm. Veranderingen in lichaamsvorm zullen heel langzaam over langere tijd gebeuren. De huidige veranderingen vinden plaats binnenin het lichaam in de infrastructuur van de bloedcellen, het centrale zenuwstelsel, het beenmerg en in de hersenen in de wijze waarop deze informatie ontvangen en zenden van en naar het Al.

Dit zijn de veranderingen die nu plaatsvinden en bij velen veroorzaakt dit verwarring omdat zij voelen dat er iets gaande is terwijl zij het niet in de spiegel kunnen zien. Zij kijken in de spiegel en zien dat ze nog steeds heel erg gelijken op de persoon die ze 5 tot 10 jaren geleden al waren. Ze zien niet dat er nu minder rimpels zijn of dat ze nu veel gezonder zijn dan toen. Dit veroorzaakt verwarring omdat ze weten dat ze heel hard werken aan hun bewustzijn en aan hun innerlijke weg. En toch verandert er maar weinig, zoals te zien is aan de buitenkant van het lichaam. Toch zal dit wel degelijk gebeuren echter pas nadat voldoende tijd er overheen is gegaan. Nu zijn we in de fase van veranderingen in onze binnenkant, waar het fundament moet worden gelegd om daarna naar buiten te kunnen veranderen.

In de toekomst zal je een grotere uitstraling bemerken aan het lichaam, als expressie van haar lichtwezen. Er zullen vele mensen zijn die zich smaller en langer zullen voelen. Dit hoeft geen echte verandering van het lichaam te zijn, maar een gevoel van verheffing boven het fysieke. En gevoel van ‘hoger lopen' of van lichter zijn met dit lichaam. Het kan direct ervaren worden als verandering van gewicht, in meer of mindere mate, als resultaat van het innerlijke transformatieproces. Het lichaam weet zichzelf weer in balans te brengen want dit proces dat nu gaande is, is van vrij natuurlijke aard. Dit transformatieproces is immers gecodeerd in de lichaamscellen.

 Bron: Unitynet

Voeg toe aan: