Zoeken
 


De strijd tussen goed en kwaad

Laatste wijziging: woensdag 15 juni 2011 om 08:48, 3066 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 15 juni 2011

De strijd tussen goed en kwaad speelt zich af op alle niveaus van zijn. In de mens is dit tussen het niveau van de materiële wereld (het fysieke lichaam, ziektes, oordeel, ongemak) en de goddelijke Wereld (zuivere Inspiratie, werkelijke gezondheid, vergeving, vreugde). Deze twee uitersten hebben een bemiddelaar. Deze bemiddelaar is een onzichtbare maar wel voelbare dimensie, de wereld van de gedachten en gevoelens.

Als gedachten vooral worden aangestuurd door de materiële wereld, die vaak nog ik gericht is en geleid wordt door het ego, economisch gewin, kortom deik mentaliteit, vormen zich pijnervaringen (pijnplekken) en die voeden weer de lagere aspecten van de ziel. Je wordt dan geleefd door je lagere deeltjes, neerhalende emoties waardoor er gebrek aan energie en vitaliteit ontstaat en je in een vicieuze cirkel terecht kan komen. Als deze lagere aspecten de overhand krijgen, beïnvloeden zij het welzijn van de mens behoorlijk. Men raakt in verzet, wordt gemakkelijk ontevreden, legt de schuld bij de ander, voelt zich regelmatig niet gehoord en gezien. Ook neemt men geen echte verantwoordelijkheid voor zijn innerlijk welzijn, teleurstellingen leiden vaak tot kwaadheid, verdriet en venijn.

De twee uitersten (goed en kwaad) moeten worden verenigd in een dynamisch opwaarts gericht proces en dit kan enkel geleid worden door de gedachten elke keer weer positief af te stemmen (ook al voelt je persoonlijkheid dit even niet zo). Leer jezelf te beheersen en richt je op een mooie ervaring, op de natuur, uit een opbouwende wens, of begroet de zonnestralen (in het echt of visualiseer ze) die je ziel weer mogen verwarmen. Ben bewust van het feit dat je elk moment weer je eigen werkelijkheid schept. Je kleurt je toekomst door je eigen gedrag; je wensen, je gedachten, je wil, gevoel en communicatie. Dat wat innerlijk in jou speelt krijg je terug gespiegeld door de mensen om je heen.

In iedere mens leeft de goddelijke Vonk, door God ingeblazen bij de eerste ademteugen. De “duistere krachten” zullen alles in het werk stellen om deze goddelijke Vonk te doven, om de mens een robot te maken in een controle maatschappij, aangestuurd door bepaalde media, multinationals die uit zijn op meer macht en verrijking, en leiders die de verkeerde doelen nastreven. Hoe ziet de mens er in de toekomst uit? Zijn we dan voorzien van chips zoals nu al bij de dieren…(en hierbij bedoel ik niet dat wat in een knisperend zakje zit). Leven we dan  vol angst voor allerlei bedreigende situaties die flink opgeblazen worden als het de leiders of multinationals goed uitkomt. Zij doen dit door in de mens de communicatie met de goddelijke Vonk (spreken met of je laten leiden door je goddelijke Aard) te verhinderen. Hoe? Door afleiding, angst zaaien en misleiding. Als mensen steeds meer afgeleid worden door allerlei soorten vermaak, geen dieper contact met zichzelf aangaan over hoe ze werkelijk willen leven en zijn. Niet de tijd nemen om echt even rust te ervaren en te luisteren naar hun lijf of keuzes te maken welk voedsel voor lichaam en geest echt goed voor hen is. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om goed contact te hebben met de innerlijke Bron. Ze voelen zich afgesneden van hun eigen unieke wijsheid.

Waardoor ontstaat een beter contact met jouw goddelijke Vonk? Bewuster te leven? Zuiver voedsel tot je te nemen? Je gedachten te bewaken? Voor ieder mens een uitdaging om dit te onderzoeken. Een mens dient niet alles voor geschoteld te krijgen maar juist zijn eigen aard en wensen te onderzoeken, zelf keuzes te maken. Wij moeten vrij worden van het verouderde denkbeeld dat we enkel menselijke wezens zijn, onderworpen aan menselijke wetten en beperkingen. Zolang we in de macht van zonde en niet goed zijn geloven en dit effect als een realiteit zien zal de “straf “ voor zonde essentieel zijn. De gedachte aan en angst voor ziekte hebben zich diep in ons systeem geprint waardoor deze parasitaire vormen ons belagen. De angst en gedachte aan ziekte zijn louter oorzaak en gevolg, wis de oorzaak, vergeef de oorzaak en het gevolg verdwijnt. Wis het valse, kwade beeld uit je bewustzijn en richt je op je goddelijke volmaaktheid. Verhoog de trillingen van je lichaam door je op je eigen volmaaktheid te richten en je de cellen zullen luisteren.  

“Dit was de enige geneesmethode waar Jezus ooit zijn toevlucht toe nam. Hij wiste het valse beeld in het bewustzijn van degene die hij hulp verleende uit. Hij verhoogde eerst de trillingen van zijn lichaam door zijn eigen gedachten te verbinden met die van de goddelijke Geest, en zijn eigen gedachten vastberaden in overeenstemming te houden met die van de perfectie die de goddelijke Geest voor de mens ziet. Vervolgens werden de trillingen van zijn lichaam gelijk aan de trillingen in de goddelijke Geest. Nadat hij zo de trillingen van zijn eigen lichaam had verhoogd door vastberaden aan de goddelijke Volmaaktheid te denken, was hij in staat de trillingen van het lichaam van de persoon met de verschrompelde arm te verhogen tot het punt waarop hij het beeld van de verschrompelde arm uit diens bewustzijn kon wissen…”

(uit de Meesters van het verre Oosten – B. T. Spalding)

Als wij doorgroeien naar een groots besef van Eenheid, van verantwoordelijkheid voor alles wat leeft dan wordt de kans op beïnvloeding door de negatieve trillingen bijna nihil. De strijd van het dualisme, de strijd tussen goed en kwaad is dan gestreden en de mens komt als winnaar uit de bus. Als we beseffen dat de goddelijkheid niet iets is wat van buitenaf in ons moet worden gebracht maar dat zij het leven zelf is kunnen we ons ontdoen van alle beperkingen.

Ook de aarde heeft onze werkelijke aandacht en liefde nodig. Zij is een enorme transformator voor negatieve gevoelens maar als zij teveel wordt belast door onze belastende neerwaartse gedachten en gedrag, ontstaan er plaatselijke uitbarstingen die we kunnen zien als reinigingen. Als de mensheid weer eens op een kritiek punt komt in het niet begrijpen van de goddelijke waarheid en de natuurwetten ontstaat er een moment, een actie in tijd en ruimte, om totale zelfvernietiging te voorkomen. De aarde ontdoet zich letterlijk van het gezwel om uitzaaiingen te voorkomen. Denk aan; vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, stormen, grote branden, wateroverlast. De elementalen roeren zich, zij reinigen de aarde. (aarde, water, lucht en vuur). Dit gebeurt zowel dus in de mens als op collectief niveau, micro – macro, het totale massabewustzijn wordt er door geraakt

In het lichaam is een ziekte soms de meest doeltreffende manier om uit te leggen dat je niet in balans leeft. Dit proces van groei en ook weer vernietiging duurt al miljarden jaren en het zou prachtig zijn als we collectief zouden besluiten om dit hier en nu te stoppen. Dat we besluiten dat we ziektes niet meer nodig hebben omdat we voortdurend leven vanuit onze innerlijke Bron. Dat we elke zwaarte, elke fout enkel zien als een vergissing, een moment waarop we weer onze transformerende krachten kunnen loslaten.

Als je om je heen kijkt zie je dat veel mensen druk bezig zijn met ogenschijnlijke genoegens en afleidingen, die echter enkel een tijdelijke bevredigingen geven of zelfs helemaal niets opbouwends toevoegen aan hun leven. Hierdoor worden mensen innerlijk heen en weer getrokken door allerlei stemmingen en gevoelens en is er een gemis aan balans en stabiliteit. Dit is mede de oorzaak van een wildgroei van allerlei ziektes, psychische disbalans,  drankproblemen,  depressieve gevoelens en onvrede maar ook talrijke rampen op aarde.

Laten we ons niet afleiden maar doelbewust kiezen wie we willen zijn.

Het bewuste aansturen van positieve gedachten en scheppende kracht is aan het groeien in het bewustzijn van de mensheid en hier ligt de sleutel. Hoe denk jij? Hoe wil je zijn? Hoe wil je leven en omgaan met mensen? Besef dat sommige mensen (en dit is nog steeds de meerderheid) wat meer tijd nodig hebben maar het begin is gezet. Alles is aanwezig om hier en nu door te groeien naar een bewustzijn dat liefde, wijsheid en respect als peilers heeft. Het Aquariustijdperk nodigt ons uit om dit proces aan te gaan. Alles wordt steeds transparanter. Dat wat niet klopt komt aan het licht. De wereld is steeds meer een open boek ook al zorgen bepaalde regeringen er nog voor dat er op bepaalde zaken geheimhouding zit, maar ook dit gaat veranderen door de invloeden van de publieke opinie. Wij dienen weer bewust te kiezen hoe we willen leven en ernaar te handelen.

Alle mensen die willen staan voor dit nieuwe bewustzijn mogen mee zoeken naar nog betere manieren om de kennis en uitwerking van gedachtekracht over te brengen. Dit nog duidelijker in het bewustzijn te brengen zodat steeds meer mensen gaan (in)zien. We mogen elkaar inspireren in het scheppen van een betere wereld. Elke mens kan deze taak op zich nemen, we zijn elkanders leraren.

www.moniquetimmers.nlBron: bovendien.com

Voeg toe aan: