Zoeken
 


Duitse wetenschappers waarschuwen tegen schadelijke effecten zendstations digitale TV

Laatste wijziging: zondag 5 juni 2011 om 15:52, 4462 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 5 juni 2011

In een open brief aan president Obama en het Amerikaanse volk, hebben drie toonaangevende Duitse medische wetenschappers gewaarschuwd voor de inmiddels in hun eigen land aangetoonde schadelijke effecten op de menselijke gezondheid, die onstonden na het invoeren van digitale TV-uitzendingen. De VS schakelt in 2009 massaal om op digitale televisie-uitzendingen (in Nederland gebeurde dit al eind 2006).

'We schrijven u omdat wij u de aanzienlijke negatieve gevolgen voor de gezondheid willen besparen, die hier in Duitsland zijn opgetreden. In Duitsland zijn de analoge TV-uitzendingen sinds 2003 stapsgewijs vervangen door digitale uitzendingen. De omschakeling vond het eerst plaats in grootstedelijke gebieden. In deze gebieden nam de blootstelling aan (RF) straling zowel op publieke plaatsen als in de huizen van de mensen steeds verder toe. De voortdurende verslechtering van de gezondheid van kinderen, adolescenten en volwassenen in stedelijke gebieden kon niet aan een andere oorzaak worden gekoppeld.'
 
'Op 20 mei 2006 werden twee digitale zendstations in gebruik genomen in de regio Heidelstein-Kreuzberg (Hessen). Tot die tijd had dit gebied te maken met een relatief laag stralingsniveau van mobiele-telefoon zendstations. Na ingebruikname werd er binnen een straal van meer dan 20 kilometer een plotselinge toename van de volgende symptomen waargenomen: konstante hoofdpijnen, druk in het hoofd, slaperigheid, slaapproblemen, onvermogen tot helder nadenken, vergeetachtigheid, gespannenheid, geirriteerdheid, strak gevoel op de borst, snelle hartslag, ademtekort, depressiviteit, apathie, verlies van empathie, een branderig gevoel op de huid, inwendig branderig gevoel, slapte in de benen, pijn in de ledematen, stekende pijnen in diverse organen en gewichtstoename.'
 
'Vogels ontvluchtten het gebied. Katten wilden nog amper naar buiten toe. Eén kind pleegde zelfmoord, een ander kind deed een poging hiertoe. Tegelijkertijd werden dezelfde onduldbare symptomen op andere locaties waargenomen, recentelijk in Bamberg en Aschaffenburg op 25 november 2008. Medici brachten getroffen mensen naar gebieden waar nog geen digitale straling was (valleien, achter bergkammen) en zagen hoe deze mensen allemaal in korte tijd weer opknapten, en geen last meer hadden van deze symptomen.'
 
'De verantwoordelijke instellingen in Duitsland werden benaderd voor hulp, maar ze weigerden iets te doen, ondanks de sterke indirekte bewijzen in de doelbewuste gebieden. De overheidsinstellingen negeren de fundamentele rechten van de getroffen mensen, zoals gegarandeerd is in de Duitse Grondwet.'
 
In de brief zetten de wetenschappers vervolgens in een enigszins technisch verhaal uiteen, waarom de nieuwe digitale straling zeer waarschijnlijk de oorzaak is van de plotseling toenemende gezondheidsproblemen, waarbij kinderen nog kwetsbaarder blijken te zijn dan volwassenen.

''Met alle beschikbare wetenschappelijke gegevens, blijven cruciale vragen onbeantwoord... De biologische effecten (op het menselijke lichaam) zijn slechts voor individuele frequenties onderzocht (niet voor digitale uitzendingen, die gebruik maken van een zeer breed spectrum van enige duizenden frequenties tegelijk). Gegevens over verschillende biologische effecten van het hele frequentiespectrum, zijn niet beschikbaar', halen de wetenschappers een eerder onderzoek aan, waarin verder werd gesteld dat de gevolgen van blootstelling aan deze straling erg complex en 'niet te peilen' waren, en er vrijwel geen gegevens beschikbaar zijn over de lange-termijneffecten van digitale uitzendingen.
 
'In Duitsland zien we krachtig bewijs dat er een direkt verband is tussen het begin van de digitale tv-uitzendingen en het optreden van ernstige gezondheidsproblemen. Dr.Ing. W.Volkrodt, voormalig R&D ingenieur bij Siemens, erkende het gevaar van elektromagnetische velden voor mensen, dieren en planten, toen hij al in 1987 schreef: 'Toekomstige historici zullen het RF (stralings-)dilemma tussen 1975 en 1990 beschrijven als een kort, tijdelijk 'technisch incident',' waarbij hij er hoopvol vanuit ging dat de politici naar rede zouden luisteren. 'Dit incident kan snel en effectief worden verholpen met de introductie van fiber-optic (glasvezel) technologie.' Hij kon echter niet de grote opkomst van mobiele telefoon-, en nu ook digitale tv-zendstations voorzien, waardoor enorme hoeveelheden schadelijke elektromagnetische straling over de burgers worden losgelaten.
 
'De Amerikaanse bevolking krijgt haar tv-uitzendingen via de satelliet en de kabel. Als contrast hiermee is het risico dat verbonden is met op de grond gevestigde digitale tv-zendstations, onacceptabel groot.'
 
'Daarom vragen wij u, meneer de President, die hart heeft voor het welzijn van zijn burgers, om de geplande invoering van deze nieuwe technologie in de VS te stoppen, en de burgers de schadelijke gevolgen voor hun gezondheid, zoals die zich in ons land voordoen, te besparen.'
 
De dringende oproep van de drie wetenschappers, gedaan in februari 2009, heeft helaas geen effect gehad. Zoals in Duitsland, Nederland en andere landen, wordt ook in de VS overgeschakeld op digitale-tv uitzendingen via de ether. De Amerikanen kunnen zelfs met overheidssubsidie korting krijgen op de benodige digitale omvormers voor hun oudere tv's.

(Voor de duidelijkheid: de schadelijke straling is afkomstig van zogenaamde DVB-T, of Digital Video Broadcasting-Terrestrial, uitzendingen via de ETHER, dus niet via de kabel/satelliet/glasvezelkabel. Eind 2006 werden in Nederland alle analoge ethernet-uitzendingen gestopt, en zijn de Nederlandse zenders (nationaal en regionaal) alleen nog maar digitaal vrij te ontvangen. Dat betekent dat ook de Nederlanders overal blootstaan aan deze straling. In Nederland worden digitale ether-uitzendingen verzorgd door KPN/Digitenne.)
 
Xander
 


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: