Zoeken
 


EHEC bacterie biologische oorlogsvoering ?

Laatste wijziging: woensdag 1 juni 2011 om 10:50, 3724 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 1 juni 2011

De Duitse inlichtingendienst buitenland BND heeft in een vlakbij Parijs gelegen gezamenlijk Europees-Amerikaans stafcentrum aan een bespreking over de zich vanuit Duitsland in Europa verspreidende EHEC-pandemie deelgenomen. Intussen bestaat in het stafcentrum van de geheime diensten de vage verdenking dat de EHEC-veroorzaker van het type Husec-41 mogelijkerwijs opzettelijk op verschillende Europese overslagplaatsen voor groente en fruit werd ingezet.

Ook in Denemarken, Groot-Brittannië, Nederland en Zweden zijn nu de eerste EHEC-gevallen geconstateerd. Dacht men in het begin nog aardbeien of Spaanse komkommers als overdragers geïdentificeerd te hebben, intussen is het duidelijk, dat er tegelijkertijd meerdere soorten fruit en groente uit verschillende Europese gebieden met de veroorzakers werden besmet. Was dat toeval? De these, volgens welke de voor biologische bemesting gebruikte gier op velden voor in Spanje geteelde biologische komkommers verantwoordelijk zou kunnen zijn, wordt op dit moment in het openbaar nog steeds in stand gehouden, omdat men in werkelijkheid nog steeds volledig radeloos is.

Bij de bij de BND voor biologische wapens verantwoordelijke afdeling TW is men sinds het opduiken van de pandemie evenzo gealarmeerd als bij de BND-afdeling TE (terrorisme). Want de veroorzaker Husec-41 is in Duitsland en in de rest van de wereld nog nooit zo massaal aan het daglicht getreden. De EU wacht op dit moment nog op meer informatie uit het stafcentrum, heeft echter al aangeduid om de komende dagen alarmfase 1 bij het thema voedingsmiddelenveiligheid voor alle EU-landen uit te roepen en maatregelen ter bescherming van de bevolking voor te bereiden. Bij de geheime diensten en in de commissie voor levensmiddelenveiligheid van het Europese Parlement is men gealarmeerd, omdat het nu geïdentificeerde EHEC-type wereldwijd nog nooit in verband met pandemieën en nier falen, bloedarmoede en tekort aan bloedplaatjes werd genoemd. De EHEC-veroorzaker Husec-41 leidt in eerste instantie tot zware bloederig diarree en maakt in het lichaam ook een gif vrij, dat de rode bloedlichaampjes vernietigt. Zo komt het tot gevaarlijke en levensbedreigende bloedarmoede en dodelijk nier falen, omdat de nieren door het gif verkleven.

Sinds 2008 is bekend, dat islamistische groeperingen in Noord-Afrika (bijvoorbeeld in het zuiden van Algerije) meerdere laboratoria bezitten, waarin ze werken aan bacteriestammen. Ook is bekend, dat er een fecaliën-Jihad bestaat, waarbij levensmiddelen in Europese steden door moslims opzettelijk met fecaliën worden besmet. Onafhankelijk daarvan hebben Amerikaanse geheime diensten in 2008 in een hoorzitting voor het Congres meegedeeld, dat zij tot 2013 de eerste aanvallen met biologische wapens op de bevolkingen in westerse landen verwachten. Het zal ons benieuwen welke verklaring voor de EHEC-pandemie ons de komende dagen zal worden gepresenteerd. Het lijkt in ieder geval met de huidige kennis nauwelijks geloofwaardig, dat bijvoorbeeld een Spaanse biologische boer per ongeluk gier op komkommers en andere groenten heeft aangebracht, die uitgerekend met een bacterie besmet is, die nu in de massaal opgedoken vorm van het type Husec-41 daarvoor nog nooit een pandemie heeft veroorzaakt. Is dat allemaal echt alleen maar toeval?

 Voeg toe aan: