Zoeken
 


Nieuwe Testament is grotendeels vervalsing

Laatste wijziging: donderdag 19 mei 2011 om 16:06, 4330 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 19 mei 2011

AMSTERDAM - Het Nieuwe Testament bestaat voor een groot deel uit vervalste teksten. Dat beweert een Amerikaanse professor in een nieuwe boek.

Mogelijk zijn 11 van de 27 boeken in het Nieuwe Testament geschreven door vervalsers die zich hebben voorgedaan als één van de apostelen.

Zo heeft de apostel Paulus waarschijnlijk slechts een fractie van de brieven geschreven die uit zijn naam zijn opgenomen in de Bijbel. Petrus zou zelfs helemaal geen bijdrage hebben geleverd aan het heilige boek.

Per ongeluk

Dat meldt Discovery News op basis van het nieuwe boek Writing in the Name of God van Bart Ehrman, professor aan de Universiteit van North Carolina.

“De Bijbel bevat niet alleen onwaarheden door fouten die per ongeluk zijn gemaakt”, aldus Ehrman. “Veel teksten zouden we vandaag de dag betitelen als regelrechte leugens.”

De onderzoeker kwam tot zijn conclusies door de schrijfstijl, woordkeuze en argumenten in verschillende brieven van apostelen met elkaar te vergelijken. Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen optreden in teksten die door dezelfde auteur zouden zijn geschreven.

Korte zinnen

Zo gebruikt Paulus meestal korte zinnen. Maar zijn brief aan de Efeziërs staat vol met lange, bloemrijke zinnen. Ook het gedachtegoed in die laatste brief komt niet overeen met de standpunten van Paulus, zo meldt Ehrman.

Verder is het volgens de professor aannemelijk dat de apostel Petrus niet kon schrijven, aangezien hij visser van beroep was. Ook Johannes was mogelijk analfabeet gezien zijn achtergrond. Hun teksten zouden volledig door anderen zijn geschreven.

Argumenten

Volgens Ehrman is het goed te verklaren dat er veel vervalste brieven van apostelen zijn opgenomen in de bijbel. Het christendom lag in de het begin van onze jaartelling sterk onder vuur en er was de aanhangers van het geloof veel aan gelegen om hun visie kracht bij te zetten.

Waarschijnlijk schreven Christenen brieven uit naam van de apostelen om hun argumenten en overtuigingen meer cachet te geven. “Ze vervalsten documenten en verzonnen complete teksten”, aldus Ehrman.

 Bron: nu.nl

Voeg toe aan: