Zoeken
 


Licht op de vierde dimensie

Laatste wijziging: donderdag 5 mei 2011 om 15:59, 3705 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 5 mei 2011

Het belangrijkste thema in veel profetieën en in de gehele New Age is de vierde dimensie. Je komt het tegen in vele channelingen en theorieën. De reden dat ik hierover ga praten is naar aanleiding van mijn vorige artikel over chemtrails van Laura Knight. Zij heeft gecommuniceerd, en communiceert nog steeds, met een ras van entiteiten die zichzelf de Casseopeans noemt. Zij communiceert via hypnose, oeijabord en andere vormen van channeling en doet dat al meer dan tien jaar. Dat heeft ongelofelijk veel materiaal opgeleverd, te veel om allemaal door te lezen. Het materiaal is vergelijkbaar met dat van Ra wat je op goto2012 kan vinden, en ook heeft het overeenkomsten met het materiaal van de boeken van Seth, wat in de tachtiger jaren gechanneld is.

Wat is nu de essentie van dat materiaal van al die channelingen? Ik wil eens kijken naar de overeenkomsten en dan eens kijken waar we uitkomen. Al dat materiaal vertelt ons dat wij hier in een leerschool zijn. Dat wij vrijwillig ooit hier gekomen zijn en diep in de derde dimensie gedoken zijn om dit hier allemaal mee te maken. En in deze leerschool is het de bedoeling dat wij een keuze maken tussen STS (Service To Self, de op het ego gerichte kant die alleen aan zichzelf denkt) en STO (Service To Others, de gedienstige instelling die diensten aan anderen als hoogste goed ziet). Er zijn wel verschillen in de verhalen over onze afkomst, maar de grote lijn is dat wij afgescheiden zijn van de Ene en nu onszelf ontwikkelen tot we zelf een nieuwe Ene zijn. En dat wij naar keuze dat doen als STS of STO. Polariteit in optima forma dus. Wij tegen onze overheersers. Licht tegen de duisternis.

Wat in al dat materiaal ook duidelijk wordt is dat de Aarde als 3D leerschool ten einde loopt. Volgens de Casseopeans komt er een golf aan die onze Aarde gaat optillen naar de 4e dimensie. Zie hier ook de parallel met de visie van Astralwalker, die praat over “stralen uit het centrum van de melkweg” die ons naar de 4e dimensie brengen. Dus wat is dan die vierde dimensie, hoe kunnen we dat zien? Is dat een volgende stap in onze ontwikkeling? Is dat een hogere vorm van zijn? Volgens de New Age zeker, is het een toestand waarin we vele vermogens krijgen, telepathie, telekinese, astraal reizen enzovoorts. Waarin we eeuwig jong zijn en nooit meer ziek zijn, en volledig vrij en bewust zijn. Dat klinkt goed. Een ander thema wat ik al vernoemde, is dat de Aarde ook naar de vierde dimensie gaat, en daarom een leerschool wordt voor de STO, de gedienstige mensen, oftewel de mensen die ver genoeg geëvolueerd zijn om die bewustzijnssprong te maken. En de rest, de STS, de ego-mensen, die moeten van de Aarde af en op een andere wereld verder gaan. Of in andere versies van ditzelfde thema gaat de Aarde zich opsplitsen in een 3D Aarde voor de STS en een 4D Aarde voor de STO. Uiteraard zal dit met grote verwoesting gepaard gaan, maar die verwoesting zal alleen de 3D Aarde raken, en de 4D Aarde zal daar niets van merken en een paradijs worden. Zo gaat het thema, wat je in alle channelingen en New Age richtingen min of meer wel tegenkomt.

Ik wil hier toch eens kritisch naar kijken vanuit een andere hoek wellicht. Die vierde dimensie, is zoals wij het ook al begrijpen een soort van hogere trilling of “dichtheid”. Vanuit onze derde dimensie of “dichtheid” kunnen wij die vierde dimensie niet zien. Die vierde dimensie is voor ons ook de geestenwereld, oftewel de astrale wereld, waarin wij terecht komen als wij dood gaan. Vele mensen kunnen wel gedeeltelijk in die astrale wereld kijken. Als wij nu eens een ander feit of verhaal erbij betrekken, wordt het interessant. Volgens David Icke en vele anderen worden wij overheerst door entiteiten uit de vierde dimensie. Die entiteiten kunnen wij net niet zien, maar beheersen ons en houden ons gevangen in deze matrix. Het feit dat die entiteiten in de vierde dimensie of wellicht nog hoger leven, wil zeggen dat de vierde dimensie zeker geen paradijs is met alleen maar bewuste entiteiten, maar dat er feitelijk misschien niet eens zoveel verschil is met onze derde dimensie. Het enige verschil is dat het een hogere trilling of dimensie is, die wij gewoon niet kunnen zien. En dat is toch eens iets om over na te denken.

Want als die supergolf van de Casseopeans of die stralen van Astralwalker hier aankomen, of als de Aarde in de fotonengordel komt of wat er allemaal voor theorieën zijn waarmee onze Aarde in de vierde dimensie gaat komen, wat staat ons dan te wachten? Als die supergolf of stralen of fotonengordel een natuurverschijnsel is waarmee alles wat daarmee in aanraking komt in een hogere trilling komt, dan kan je gevoeglijk aannemen dat onze hele Aarde naar die hogere trilling gaat. Met alles en iedereen erop. Alles zal dan in de vierde dimensie komen, of hoe je het ook wilt noemen. Een ding is dan duidelijk, we kunnen dan onze vierdimensionale overheersers zien, wij zijn dan in hun trilling of dimensie gekomen. Dus geen stiekem gedoe en manipulatie meer, we kunnen ze openlijk tegemoet treden, en bevechten? Dit is trouwens ook wat de Casseopeans ons vertellen, we gaan onze overheersers ontmoeten! Dat is anders dan wat Astralwalker en ook Ra en velen in de New Age vertellen, dat de STO’s niet op de 4D Aarde kunnen zijn. Maar zij zijn al 4D, dus wij gaan naar hun frequentie/dichtheid toe. En we gaan ze zien. Onze overheersing is dus niet automatisch ten einde, zoals ook David Icke beweert. De vierde dimensie is misschien niet een stap vooruit in de evolutie, maar een verandering in frequentie/dichtheid. Denk eens aan de ruimteschepen van onze overheersers. In de vierde dimensie heb je dus nog steeds ruimteschepen nodig om je te verplaatsen. En daar heb je dus ook techniek en wapens, en oorlogen en allerlei begrippen die wij ook in de derde dimensie hebben. Wat is dan het verschil?

Dat zou ook betekenen dat iedereen in de vierde dimensie komt, voorbereid of niet, bewust of onbewust. En hoe bewust zijn wij zelf eigenlijk, hoeveel weten we nu eigenlijk, bedroevend weinig. We lenen ons oor aan channelingen van de galactische federatie, ascended masters en engelen, zonder te begrijpen wat of wie dat zijn. De Casseopeans zeggen dat er achter die golf, in de vierde dimensie dus allerlei ruimteschepen meereizen met rassen die een graantje willen meepikken van de buit. Welke buit? Wij!? Ook Astralwalker waarschuwt ons voor ruimteschepen die op ons wachten als we overgaan (dood gaan) en nog niet in de vierde dimensie zitten. Maar ook als we in de vierde dimensie zitten dan zijn we nog niet veilig, dan heb je onze overheersers en al die ruimteschepen die achter die golf aankomen. De Casseopeans zeggen dat er voor die golf uit een komeetcluster komt die verwoesting zal aanrichten. Ook Astralwalker zegt dat er een komeet of iets komt voordat die golf er is. Dat zou betekenen dat de kans groot is dat we al overgaan (dood gaan) voordat we in de vierde dimensie zijn. Alles bij elkaar schept dat dus geen vreugde, zijn we aan alle kanten sitting ducks.

Een positief punt is dat we volgens iedereen ook hulp gaan krijgen. Alleen wie die hulp dan is zal de grote vraag zijn. Want dan kom je weer op een ander thema van de New Age of eigenlijk de ufologie: Het verbod op inmenging, als beschaafd ras mag je je niet bemoeien met de ontwikkeling van een ander ras. Dat wordt altijd als excuus aangevoerd om uit te leggen waarom de goeden hier nog niet zijn en de slechten wel. Als je denkt aan lichtwerkers hier op Aarde, hier gekomen om de onderdrukte mensen te redden, is dat dan geen inmenging? Mag dat dan wel? En wie bepaalt dat dan, wie heeft die regel bedacht? Kijk eens naar wat je doet in dit leven. Zonder anderen te mogen helpen is leven wel heel moeilijk! Daarnaast is het zo dat we aan alle kanten bekeken worden. En als we iets geleerd hebben uit de moderne quantum mechanica is dat je niet kan observeren zonder inmenging. Observeren is ook bemoeien. De “kennis” die we krijgen van buitenaardsen en entiteiten verandert ons al. Er is dus geen neutraliteit. Iedereen heeft een agenda. Iedereen speelt mee!

Toch zie ik alles positief. Schijnbaar is er veel aan gelegen om te voorkomen dat wij gaan begrijpen wat er gebeurt. Vandaar dit artikel, om dingen met elkaar in verband te brengen op nieuwe manieren. Misschien niet de precieze waarheid, maar een poging om ons denken los te krijgen, om zelf weer onze creativiteit te gaan gebruiken en niet klakkeloos alles aan te nemen. En als ons dat lukt, dan is er hoop voor ons. Kennis maakt vrij. En dat is volgens mij ook de enig mogelijke voorbereiding die we hebben op alles wat er misschien aan gaat komen. Want het gaat niet om ons lijf, het gaat om onze ziel, onze spirit of hoe je het ook wilt noemen. Dat is wat ons uniek maakt. En het valt je misschien op dat ik niet over ons als “mensen” praat. De “mens” is ons huidige voertuig in deze wereld. Wij zijn geen “mensen”. Wij zitten in “mensen”. Wij zijn oneindig bewustzijn. En dat is onze kracht. En het is de hoogste tijd dat we dat gaan ontdekken. Samen! En dan is de toekomst voor ons! In wat voor dimensie dan ook!

RenéBron: goto2012.nl

Voeg toe aan: