Zoeken
 


Waarom is Obama's geboortecertificaat zo overduidelijk vals?

Laatste wijziging: maandag 2 mei 2011 om 12:11, 3173 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 2 mei 2011

Talloze experts zijn verbijsterd over het feit dat Obama met zo'n duidelijke vervalsing voor de dag durfde te komen.

 
Het officiële 'lange' geboortecertificaat dat de Amerikaanse president Obama afgelopen week na toenemende druk vanuit de samenleving vrijgaf en waarmee hij wilde aantonen dat hij wel degelijk in Hawaii is geboren, is zó overduidelijk een vervalsing dat het niet anders dan opzet kan zijn. Zelfs Obama's grootste fans zouden zich nu achter de oren moeten krabben waarom Obama al zo'n drie jaar zoveel moeite doet om al zijn persoonlijke documenten voor het publiek verborgen te houden, en waarom het nu vrijgegeven certificaat zó aanwijsbaar vals is.

Obama's nu vrijgegeven geboortecertificaat is op letterlijk tientallen punten veranderd. Tevens zijn deze veranderingen zó duidelijk dat dit doelbewust moet zijn gedaan, volgens Alex Jones (Infowars) om het Amerikaanse publiek zich nog meer en langer bezig te laten houden met de vraag of Obama nu op Hawaii of in Kenya is geboren, zodat hun aandacht afgeleid wordt van het feit dat Obama nog meer oorlogen is gaan voeren (Libië) en nog meer bailouts van banken verricht.

'Het is onmogelijk dat ze zó stom zijn,' aldus Jones (1). 'Als ze wél zo arrogant en gestoord zijn, dan hebben we nóg grotere problemen. Ergens hoop ik dat dit één of ander zieke zet is, want als zij idioot genoeg zijn om dit naar buiten te brengen - wetende dat er miljoenen PhotoShop experts zijn, mensen die er diploma's voor hebben... Het is onvoorstelbaar! Onder ons personeel hebben wij drie PhotoShop experts. Duizenden experts zijn het er nu al over eens: dit is doelbewust een verschrikkelijke vervalsing.'

Obama besteedde al miljoenen dollars aan advocaten om het vrijgeven van zijn originele geboortecertificaat -alsmede al zijn andere persoonlijke documenten waaruit kan blijken wie hij werkelijk is en waar hij vandaan komt- te voorkomen. Ongeveer 2,5 jaar geleden werd alleen een afschrift van een geboortebewijs gepubliceerd, niet het officiële geboortecertificaat, dat volgens het Witte Huis niet bestond. Iedereen die anders beweerde werd een complotfanaticus genoemd.

Nu blijkt er echter ineens tóch zo'n document te bestaan. PhotoShop expert Rob is de enige die voor de camera wil uitleggen wat er allemaal mis is met het certificaat, maar naast hem zijn er talloze andere experts, sommigen met universitaire titels, die het certificaat onmiddellijk als een complete vervalsing betitelden. 'Het is ongelooflijk. De letters komen niet met elkaar overeen, de lagen van de handtekeningen gaan over de groene achtergrond heen... het alsof ze gepakt wilden worden,' zegt Jones.

'Ja, het is gestoord,' reageert Rob. Dan laat hij in Adobe Illustrator op heel eenvoudige manier zien hoe de verschillende lagen van het document niet met elkaar overeenkomen. Zo is er bijvoorbeeld een '1' toegevoegd aan het rechts boven vermelde nummer van het document ('10611'). Ook is er een handtekening toegevoegd en zijn er rechtsonder een aantal cijfers bij geplaatst, en zijn er in héél het document op diverse plaatsen letters toegevoegd.
 
'Je zou nog kunnen beweren dat het een computerfoutje of zoiets is, maar de cijfers komen niet eens overeen en lijken niet eens op elkaar als je ze vergroot. Dat is krankzinnig! Het zijn moderen computercijfers die niet afkomstig kunnen zijn van een typmachine uit de jaren '60. Iedere expert is echt met stomheid geslagen over dit certificaat, zó fake is het. Onze overheid is krankzinnig! Waarom doen ze zoiets?!'

'Het lijkt wel op een grap,' antwoordt Rob. 'Een zieke grap die ze met ons uithalen, ja,' reageert Jones verontwaardigd. 'De CIA kan perfecte fake-video's maken van mensen en hun eigen stemmen, zo goed dat niemand het opmerkt. Waarom kunnen ze dan geen goede vervalsing van zijn geboortecertificaat maken? Dit is belachelijk!'
 
Rob zet dan kort de meest in het oog springende onregelmatigheden in het document op een rijtje. 'Het belangrijkste is volgens mij dat het certificaat bestaat uit verschillende lagen die je kunt verplaatsen en manipuleren. Je kunt er stukken uithalen, en dat is voor mij het belangrijkste signaal dat er iets mis is. Het is tamelijk eng dat ze dit hebben gepubliceerd met de gedachte dat niemand hier naar zou kijken, zeker omdat er zó veel fouten in zitten.'

'Logisch dat Obama lachte (bij de officiële bekendmaking),' sneert Alex Jones. 'Het is één grote grap.' Rob: 'Ja, hij vond het klaarblijkelijk wel grappig. Maar hij weet wel degelijk wat er gaande is.' Uit een recente opiniepeiling van USA Today blijkt dat 62% van de Amerikanen niet (meer) gelooft dat Obama in de VS is geboren. Jones vraagt zich dan af of de regering mogelijk in paniek is geraakt en écht zo lui en arrogant is geweest om 'deze troep' te publiceren, waarbij alle lagen intact zijn gehouden, zodat iedereen zelf kan controleren dat het vals is.

Jones flipt zelfs even aan het einde van het interview met Rob. 'Kijk nou toch eens! Kijk naar het woord 'None', de 'e' is doelbewust donkerder en is in de lagen toegevoegd! Mensen, het was absoluut de bedoeling dat we hier achter zouden komen! Dit is gewoonweg belachelijk, zó fake is het! Daarom móet het wel bedoeld zijn om mensen hier over te laten discussiëren, in plaats van over écht belangrijke zaken.'

Talloze onregelmatigheden
Ook de datum op het geboortecertificaat lijkt veranderd en het document bevat tekst, cijfers en lijnen met verdachte witte randen die er op wijzen dat deze zaken van een scan afkomstig zijn en op de groene achtergrond van het document zijn geplakt. Zelfs al zouden de autoriteiten van Hawaii het originele document hebben gescand en dit bewust hebben geplakt, dan nog is er geen verklaring voor de afgekapte en losse elementen waaruit het document bestaat. Hier bestaat geen logische verklaring voor, tenzij de overheid het certificaat doelbewust heeft willen veranderen.
 
Beide datums bij het lokale register lijken met een PhotoShop achtig programma te zijn gewijzigd. In de reguliere media wordt dit feit gebagatelliseerd, maar wordt geen verklaring gegeven waarom de elementen of lagen in het PDF-certificaat ogenschijnlijk gewijzigde datums en ook de handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand bevatten. Immers, als het document zoals beweerd wordt inderdaad afkomstig is uit het archief van de staat, waarom was het dan nodig er zaken aan toe te voegen?
 
Beide hokjes van de 'geaccepteerde datums', het vakje van het 'beroep van de moeder', de recente stempeldatum en de handtekening van de ambtenaar bevatten een gewijzigde laag. Zoals eerder gezegd bevat het nummer van het document een toegevoegd cijfer. Dit cijfer '1' is in een aparte laag opgenomen. Daarnaast heeft het in 2009 door de Honolulu Star gepubliceerde 'lange' geboortecertificaat van een vrouw die één dag NA Obama werd geboren een lager nummer (61 10637) dan het certificaat van Obama (61 10641). Andere subtiele verschillen: het gebruik van 'Aug.' in plaats van 'August' en de term 'Honolulu, Oahu' in plaats van 'Honolulu, Hawaii', zoals destijds gebruikelijk was. Daarnaast had het document van de later geboren vrouw zichtbare stempels, die ontbreken op het certificaat van Obama. (2)

Het deze week vrijgegeven geboortecerfiticaat doet de twijfel over Obama's presidentschap dus alleen maar toenemen, en zal bij velen het vermoeden dat er ook iets mis is met zijn andere, tot nu toe krampachtig verborgen gehouden persoonlijke documenten -schoolgegevens, adoptiegegevens, paspoorten, rijbewijs- bevestigen.
 
 
Xander
 
(2) Infowars  


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: