Zoeken
 


Wetenschapper: Bewijs voor verband komst Elenin en zware aardbevingen

Laatste wijziging: maandag 2 mei 2011 om 12:10, 4450 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 2 mei 2011

Geowetenschapper dr. Mensur Omerbashich, onder andere opgeleid aan het prestigieuze MIT (Massachusetts Institute of Technology) en werkzaam geweest bij het Nationale Laboratorium van de Berkeley universiteit in Californië, heeft empirisch bewijs geleverd voor het feit dat zware aardbevingen op de Aarde worden veroorzaakt door de astronomische samenstand van onze planeet met andere hemellichamen. Aangezien de komeet Elenin op grote afstand de krachtige aardbevingen in China (2008, Magnitude 7.9), Chili (2010; M8.8) en Japan (2011;M9.0) veroorzaakte, voorspelt dat niet veel goeds als de komeet tussen eind september en december de Aarde zeer dicht genaderd zal zijn. (1)

Dr. Omerbashich ontwikkelde het zogenaamde georesonator concept, waarin de Aarde wordt gezien als een onder druk staande mechanische oscillator (een toestel of lichaam waarmee trillingen worden opgewekt). Op onze planeet treedt krachtige seismische activiteit (M6 en hoger) op als gevolg van de versterking van de resonantie van de aardmantel tijdens langdurige (minstens 3 dagen) astronomische samenstanden met objecten in ons zonnestelsel (2 / PDF).

Het georesonator concept is te vergelijken met een brug die uiteindelijk instort als gevolg van een er overheen marcherend leger soldaten (elke gezamenlijke 'stap' versterkt de trillingen die deze stappen veroorzaken). Voortekenen van aardbevingen in de atmosfeer of de activiteit van de zon worden daarom niet veroorzaakt door een geheimzinnige 'straling' of iets dergelijks, maar vormen onderdeel van dezelfde van buiten komende kracht die op een natuurlijke wijze inwerkt op de krachten van de Aarde.

In 2007 werd volgens dr. Omerbashich het eerste instrumentele bewijs geleverd voor zijn georesonator concept, doordat de meest accurate gegevens van wereldwijde zwaartekracht meters succesvol konden worden gekoppeld aan M7+ seismische activiteit die op of rond 3 dagen van een samenstand met de zon en de maan plaatsvond. Dit verband is nu aangetoond voor het hele zonnestelsel.

Een jaar later leverde dr. Omerbashich theoretisch bewijs voor de absolute generalisatie (= altijd en overal toepasbaar zijnde) georesonator, nu als hyperresonator, waarin ons hele universum functioneert als een oscillator die wordt beïnvloed door andere universa. Hiermee zou hij volgens eigen zeggen de zwaartekracht-constante van Isaac Newton hebben aangetoond, en zouden de aannames van de beroemde natuurkundigen Einstein en Planck, die beweerden dat de natuurkundige wetten niet constant zijn, als fundamenteel verkeerd onderuit zijn gehaald.

 
Patent gestolen
Dr. Omerbashich verkeert overigens op gespannen voet met de Amerikaanse overheid, die een belangrijk patent (op een methode voor het meten van veld dynamica) van hem gestolen zou hebben en hem regelmatig zou intimideren met het doorzoeken van zijn auto -soms twee keer per dag- en zelfs het binnenvallen van zijn huis door een SWAT team. Op zijn website staat dan ook een waarschuwing tegen de Vrijmetselarij en andere misleidende organisaties zoals de Illuminati, Trilaterale Commissie en de Bilderbergers, die volgens hem belangrijke wetenschappelijke uitvindingen -zoals vrije energie van Nikola Tesla- achterhouden voor het wereldpubliek.

Lijst met samenstanden - aardbevingen
Dr. Omerbashich heeft voor alleen al het jaar 2010 een hele lijst opgesteld waarin het verband tussen astronomische samenstanden -dus zeker niet alleen met de komeet Elenin- en zware seismische activiteit onomstotelijk wordt aangetoond (2). Daarnaast geeft hij vanaf het jaar 2000 een lijst zeer zware aardbevingen die eveneens samenvielen met astronomische samenstanden van de Aarde met de zon en andere planeten in het zonnestelsel. Wat opvalt is dat Elenin al in 2007 betrokken was bij zo'n samenstand en een zware 8.1 aardbeving op de Solomon eilanden.
 
Bedenk hierbij dat dergelijke samenstanden van twee hemellichamen slechts gemiddeld een keer per week voorkomen, en samenstanden van meerdere hemellichamen zelfs minder dan een keer per maand. Van een toevallig samenvallen kan dus geen sprake zijn. Tevens opmerkelijk is het feit dat drie van de zes sterke (M9+) aardbevingen plaatsvonden tijdens volle maan. De zon speelt in de meeste samenstanden een rol (18 x), daarna volgen Mercurius (9 x), Jupiter (6 x), Venus (5 x), de Maan (5 x), Elenin (3 x), Saturnus (3 x), Uranus (2 x) en Neptunus (1 x). De planeet Mars en de ex-planeet Pluto spelen geen rol bij het ontstaan van aardbevingen op Aarde.
 
Dr. Omerbashich lijkt dus te hebben bewezen dat krachtige seismische activiteit op onze planeet niet veroorzaakt wordt door de tektonische platen. Beiden worden juist geactiveerd door externe invloeden uit de ruimte. Met deze wetenschap kunnen aardbevingen tot op enkele dagen nauwkeurig worden voorspeld, zowel wat betreft de sterkte als de locatie.
 
Elenin
Volgens dr. Omerbashich zal de komeet Elenin (C/2010X1), eerder verantwoordelijk voor de zware aardbevingen in onder andere China, Chili en Japan, tot oktober 2011 nog meer en krachtigere aardbevingen veroorzaken. Elenins krachtige zwaartekrachtveld wordt mede veroorzaakt door een 30.000 kilometer dikke wolk met allerlei (puin)deeltjes die worden 'vastgehouden' en meegesleurd door de komeet.
 
Op 17 maart schreven we al dat er tamelijk geloofwaardige aanwijzingen zijn dat de komst van Elenin -volgens sommigen 'planeet X'- tussen 27 september en 23 november 2011 apocalyptische gebeurtenissen kan gaan veroorzaken. De bevindingen van dr. Omerbashich lijken dit gegeven in ieder geval deels te bevestigen. De samenstand van de Aarde met onder andere Elenin en de nadering van de komeet kunt u zelf met behulp van een computermodel van de NASA controleren (3).
 
De grote vraag is wat er op onze planeet zal gebeuren als Elenin in de herfst veel dichterbij zal zijn gekomen. Bijkomend risico is de hierboven genoemde 30.000 kilometer dikke wolk met puindeeltjes, waar de Aarde naar het zich laat aanzien recht doorheen zal gaan.

2011-2013: Nog 2 kometen en 3 asteroïden
Naast Elenin krijgen we met nog twee andere kometen, alsmede ook met drie asteroïden te maken die op relatief (zeer) korte afstand langs de Aarde zullen scheren. Eerst komt op 18 augustus 45P/Honda-Mrkos-Pajdusako op 0,0767 AU (Astronomische Eenheden, 1 AU= ca. 150 miljoen kilometer) voorbij zeilen. Na Elenin (17 oktober / 0,232 AU en 5 november / 0,348 AU, als de Aarde het spoor van Elenin kruist) volgt op 9 november de asteroïde 2005 YU55 op 0,0022 AU en op 7 januari 2012 de komeet P/2006 T1 (Levy) op een afstand van 0,0453 AU.

Op 22 juni 2012 passeert asteroïde 2005 GO21 op 0,0442 AU de Aarde, op 12 december gevolgd door 4179 Toutatis (0,0504 AU). Tenslotte scheert 99942 Apophis op 10 januari 2013 op 0,096 AU langs onze planeet (4).

Conclusie
Hoewel het natuurlijk nog niet 100% zeker is lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het steeds dichterbij komen van komeet Elenin voor een toename van zware aardbevingen op Aarde zal gaan zorgen, zowel in sterkte als in aantal. Of dit in de herfst daadwerkelijk 'apocalyptische' toestanden zal veroorzaken is onzeker, aangezien de bevindingen van dr. Omerbashich nog niet zijn overgenomen door de gevestigde wetenschap - laat staan door de politiek en de reguliere media. Het verband tussen onder andere Elenin en zware aardbevingen lijkt echter niet te ontkennen, waardoor de kans dat de 'doemdenkers' gelijk krijgen deze keer aanzienlijk groter lijkt dan bij eerdere -niet uitgekomen- voorspellingen.
 
 
Xander
 
(2) arXiv.org (PDF)
(3) NASA


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: