Zoeken
 


Het hoe en waarom van de Buitenaardse hulp aan de Aarde

Laatste wijziging: woensdag 2 februari 2011 om 21:49, 9398 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 2 februari 2011

Met dit artikel zal ik proberen mijn persoonlijke kijk te geven op het hoe en waarom van de Buitenaardse hulp aan de Aarde en haar inwoners en de rol van de “Indigo kinderen” daarin. Om te beginnen zal ik in het kort uit leggen waarom er momenteel zoveel Buitenaardse beschavingen bezig zijn hulp te bieden aan de Aarde en haar inwoners. Om dat helemaal goed te kunnen begrijpen gaan we een kleine beknopte geschiedenisles volgen in vogelvlucht, let op deze les zal je (nog) niet tegenkomen in de hedendaagse lesboeken...

De Aarde en ons zonnestelsel zijn, in vergelijking met de meeste andere planeten en zonnestelsels in dit universum, nog vrij jong. In vergelijking tot deze andere zonnestelsels ligt ons zonnestelsel daarom ook verder van de bron af van waaruit alle leven is voortgekomen. Op de planeten in deze zonnestelsels, gelegen dichter bij de bron, was dus als logisch gevolg veel eerder intelligent leven dan op onze planeet.

Op elke levensvatbare planeet ontwikkeld zich intelligent leven op haar eigen tempo en past zich vervolgens aan naar de omstandigheden op die planeet.De rassen op deze planeten ontwikkelden zich en op een gegeven moment in hun geschiedenis (ongeveer 4,4 miljard jaar geleden) waren ze technologisch zo ver dat ze in de ruimte konden reizen op zoek naar andere sterrenstelsels met levensvatbare planeten. In hun reizen in de ruimte naar de verre uithoeken van het universum kwamen ze ook langs de Aarde als logisch gevolg, de Aarde ligt vrij letterlijk in een uithoek van het universum.

De Aarde was dus nog erg jong en intelligent leven had zich nog amper ontwikkeld toen ongeveer 809 miljoen jaar geleden het eerste ras de Aarde aandeed. Het was een reptilian ras wat van oorsprong uit een een ander universum afkomstig was en, om een reden welke onbekend is, in het sterrenstelsel Alpha Draconis gedropt was in dit universum. De blauwdruk, ook wel “template” genoemd, voor leven in dit universum is namelijk van oorsprong de menselijke variant welke zich vervolgens aanpast aan de omstandigheden van de planeet waarop het zich ontwikkeld. Dit reptilian ras wat zich in Alpha Dracanis had gevestigd is kwaadaardig van soort en hang het principe van “service to self” aan.

Verder hebben ze de pest aan mensen, ze zien de menselijke variant als minderwaardig en zullen alles doen om te veroveren en te controleren. Vanuit Alpha Draconis begonnen de Alpha Draconians een reis vol veroveringen en kolonisaties door dit universum welke ze dus op een gegeven moment ook op Aarde bracht. Ze hadden, op de plek waar nu Noord Amerika ligt, een kolonie en zelfs op dit moment zijn er nog afstammelingen van deze groep ondergronds aanwezig op deze planeet.

892.000 jaar geleden kwamen de Alpha Draconians aan in het sterrenstelsel Zeta Reticuli 2, het sterrenstelsel welke de thuisbasis vormde van de zogenaamde Greys. De Greys zijn van oorsprong menselijk van vorm maar werden na verovering door de Alpha Draconians genetisch gemanipuleerd zodat ze zich bijna niet meer konden voortplanten en genoodzaakt waren robots te maken (clones) welke het werk voor hen deden. De Greys dienen sinds hun verovering, net als de Orions afkomstig van het sterenstelel Orion, de Alpha Draconians. De Alpha Draconians veroverden dus ook grote delen van het sterrenstelel Orion, waarop een 600.000 jaar durende oorlog tussen reptilians en menselijke rassen volgde genaamd de “Orion Wars”.

Omdat de Alpha Draconians als eerste ras Aarde aandeden denken ze tot op de dag van vandaag de eigenaar te zijn van de Aarde en alles op haar aanwezig.

In de loop van de geschiedenis deden ook vele andere rassen de Aarde aan. De Aarde werd dankzij haar grote hoeveelheden water, haar prachtige landschappen en vegetatie, de grote variatie aan levensvormen en het feit dat ze in een verre uithoek van het universum lag een ideale plek voor de verschillende Buitenaardse rassen om te vertoeven. Vooral het feit dat de Aarde in zo’n verre uithoek lag maakte het de ideale plek voor Buitenaardse rassen om een soort van vakantie te vieren voor periodes van zo’n 50 jaar. Omdat deze rassen vele malen ouder (soms wel duizenden jaren) dan ons worden is 50 jaar voor hun net zoveel als een paar weken van ons huidige Aardse leven. In deze vakantie konden ze letterlijk doen wat ze wilden omdat vanwege de verre ligging van de Aarde toch niemand wist wat ze uitspookten.

Hou in rekening dat deze rassen toen ook nog volop in ontwikkeling waren en soms hun boekje te buiten gingen. Wat Buitenaardsen het liefst deden was het genetisch modificeren van levensvormen. Zo experimenteerde men er hevig op los met dieren en planten en bracht ieder ras ook levensvormen van andere planeten naar de Aarde om te kijken hoe die op Aarde zich zouden ontwikkelen. Zo’n 100.000 jaar geleden vestigde een groep menselijke Buitenaardsen afkomstig van het sterrenstelsel de Pleiaden zich op Aarde en zij stichtten Atlantis.

Atlantis werd een centrum van uitwisseling tussen Buitenaardse beschavingen en 22 van deze beschavingen vestigden zich in Atlantis. De beschaving van Atlantis was van een hoog spiritueel en technologisch niveau. Zo’n 40.000 jaar geleden ging Atlantis ten onder nadat deze groepen onderling een nucleaire oorlog kregen en de Pleiadiers gedwongen waren om Atlantis te vernietigen ten faveure van de ontwikkeling van de planeet Aarde. Na deze vernietiging (in onze geschiedenis ook wel zondvloed genoemd) verspreidden deze 22 verschillende rassen zich over de Aarde en dat is dus dan ook de reden dan we zoveel (uiterlijk van elkaar verschillende) menselijke rassen op deze planeet hebben.

De Pleiadiers beloofden voor de overlevenden van Atlantis te zorgen voordat ze overgingen tot vernietiging van Atlantis, maar door een inschattingsfout lieten ze de overlevenden over aan hun lot en kwamen deze overlevenden onder controle van kwaadaardige buitenaardse rassen. De nog aanwezige Alpha Draconians, geholpen door de Orions en de Greys, namen de controle over geholpen door een ras afkomstig van Sirius B en een groep genaamd “Gizeh Intelligence” welke bestond uit afvallige Pleiadiers. Deze “Gizeh Intelligence”-groep is voornamelijk verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van de huidige geloof systemen op Aarde. Zo deed deze groep zich voor als goden welke we kennen uit de geschiedenis van Egypte en Sumerië. Men creëerde geloof systemen rond deze goden om de Aardse mensen te onderdrukken en te controleren zodat de Aardse mensen dachten dat deze buitenaardsen hun goden waren.

De laatste keer dat de Gizeh Intelligence-groep invloed had op Aarde was in de jaren 30/40 van de vorige eeuw toen men de nazi’s terzijde stond met technologie. De Pleiadiers hebben ervoor gezorgd dat deze groep nu niet meer aanwezig is op Aarde. Waar de Pleiadiers echter niet mee hebben kunnen afrekenen zijn de Greys. Dit komt omdat de NSA (National Security Agency) in het geheim in de jaren 40 van de vorige eeuw een overeenkomst sloot met de Greys. Deze overeenkomst hield in dat de Amerikaanse overheid technologie kreeg van de Greys en de Greys in ruil daarvoor Aardse mensen mochten ontvoeren voor genetische doeleinden.

Zoals namelijk eerder gemeld in dit artikel zijn de Greys zelf door de Alpha Draconians genetisch gemodificeerd in het verleden en hebben ze dus genetisch materiaal nodig om te overleven. Omdat de Aarde een planeet van de vrije wil is en we (ook al was het de NSA) een overeenkomst hebben gesloten met deze Greys mochten de Pleiadiers niet optreden tegen de Greys en hebben de Greys heden ten dage nog steeds enorme invloed binnen de verschillende geheime diensten op Aarde.

De Greys op hun beurt dienen dus de Alpha Draconians. De grote zwakte van dit ras is dat ze enkel macht hebben in de 3e dimensie, zodra een planeet zich ontwikkeld tot een 4e dimensie planeet hebben ze dus geen enkele macht meer over de bevolking van zo’n planeet en moeten ze op zoek naar een nieuw “thuis”. Het laag houden van de trilling van de bewoners van deze planeet is dan ook het grootste agendapunt van de Alpha Draconians. En dankzij het perfect opgezette hiërarchische systeem controleren ze de mensheid via politiek, economie, entertainment, media en sport nog altijd.

Toen in 1945 de Amerikanen Hirosjima en Nagasaki met atoombommen bestookten was het over met de vrije wil van de planeet Aarde. Het voortbestaan van deze zeer belangrijke planeet stond op het spel. Omdat alles in het universum met elkaar in verbinding staat en de Aarde dus van groot belang is (de ontwikkeling van ons zonnestelsel is namelijk afhankelijk van de planeet Aarde en het universum is ook weer afhankelijk in haar ontwikkeling van dit zonnestelsel) en omdat het Aardse ras een uniek ras is (want een mix van 22 Buitenaardse rassen) opgeteld bij wat er in het verleden in onder andere Atlantis gebeurd was, besloten enkele Buitenaardse rassen in actie te komen.

Men besloot de Aarde en haar bevolking te helpen met het verhogen van haar trilling zodat de Aarde uiteindelijk in de 4e dimensie terecht gaat komen zodat de Aarde gered is en de bewoners van de Aarde eindelijk hun plek krijgen in de galactische familie. Deze coalitie van Buitenaardse rassen bestaat onder andere uit rassen afkomstig van de sterrenstelsels Pleiaden, Andromeda, Arcturie en Sirius A.

Tot zover het waarom van de Buitenaardse hulp dan zal ik nu proberen uit te leggen hoe dit in zijn werk gaat en wat in mijn ogen de rol van de Indigo kinderen daarin is. Allereerst is daar de onzichtbare Buitenaardse interventie welke zich wel degelijk afspeelt op Aarde. Zo zijn er meerdere ooggetuigen en klokkenluiders afkomstig uit het leger en luchtmacht opgestaan die bevestigt hebben dat nucleaire kernkoppen op vredige wijze zijn uitgeschakeld door ufo’s op verschillende leger basissen wereldwijd. Verder is bekend dat de galactische vloot al aanwezig is in de buurt van de Aarde en ten alle tijden kan ingrijpen mocht de situatie zo zijn dat de vrije wil van de mens te erg op de proef wordt gesteld of het voorbestaan van de planeet in gevaar komt.

Een ander aspect is het langzaam opvoeren van ufo activiteiten in de lucht. Door langzaam aan steeds meer massaal in het luchtruim te verschijnen worden de mensen familiair met het fenomeen en verhoogt het de trilling van diegenen die in deze verschijnselen waarnemen.

Ook het maken van graancirkels is een niet te onderschatten aspect van het geheel. Door deze niet met Aardse technieken na te maken cirkels wordt de trilling van de Aarde verhoogt en worden door middel van verborgen boodschappen aanwijzingen gegeven over de Aardse veranderingen die gaande zijn.

Verder maken de Buitenaardsen gebruik van “contactees” zoals bijvoorbeeld Alex Collier. Aan deze contactees wordt informatie doorgespeeld die van belang is voor de verhoging van het bewustzijn van de mens. Ook worden bepaalde mensen uitgekozen als medium om via “channeling” berichten door te krijgen.

En dan kom ik uit bij misschien wel de belangrijkste manier van hulp bieden aan de Aarde en haar inwoners door de Buitenaardse bondgenoten,en dat is: Incarnatie.

Door middel van incarnatie is het voor een Buitenaardse ziel (lees: Indigokind) mogelijk om te incarneren op Aarde om zodoende een Aards lichaam te hebben en op die manier de Aardse zielen te helpen in de overgang naar de Nieuwe Tijd. Zodoende worden zij de onmisbare schakel tussen de Buitenaardsen die in fysieke vorm de Aarde helpen en de Aardse mens die eeuwen lang onderdrukt en gehypnotiseerd is door de onzichtbare krachten op de achtergrond. Deze geïncarneerde Buitenaardse zielen helpen alleen al door hun verhoogde trilling en bewustzijn, welke ze behouden hebben vanuit de hogere dimensies van hun thuisplaneet, de Aarde en haar bewoners om hun trilling en bewustzijn te verhogen door enkel aanwezig te zijn op Aarde.

Deze zielen hebben als deel van hun afspraak, welke ze afsloten toen ze op Aarde incarneerden, ingestemd met het feit dat ze bewust al hun herinneringen van vorige Buitenaardse levens vergeten zouden. Dit doen ze om later in hun leven, door onderzoek of andere gebeurtenissen, erachter te komen wie ze werkelijk zijn en waar ze vandaan komen. Zodoende kunnen deze Buitenaardse zielen in een Aards lichaam de Aardse mensen perfect bijstaan tijdens de komende veranderingen. Dit mede omdat de Aardse mens zich over het algemeen dood zou schrikken als het moment van massale UFO bekendmaking en contact daar is.

Nu kunnen bijvoorbeeld de Buitenaardse zielen die al op Aarde geïncarneerd zijn, heel makkelijk dienen als voorbeeld dat Buitenaardsen helemaal niet zo eng zijn als Hollywood en de media ons al die jaren heeft willen doen geloven maar in feite net zo doodnormaal eruit zien als welke Aardse mens dan ook. Want in feite zijn deze Buitenaardsen dus gewoon onze familie.

Ik heb het in dit artikel voor de duidelijkheid over de Indigo kinderen die voelen dat ze niet van deze planeet afkomstig zijn. In mijn ogen is er namelijk geen standaard indigo kind of welke naam of term die je deze Nieuwetijdskinderen dan ook wil geven. Ik weet dat er een gedeelte, zoals ikzelf, afkomstig is van planeten buiten deze Aarde. Ook ben ik me bewust dat een ander gedeelte indigo kinderen oude hoog bewuste Aardse zielen zijn die opnieuw geïncarneerd zijn op Aarde om te helpen in deze tijd en dat er een gedeelte van een engelachtig gehalte is waarvan ik geen verstand heb. Dit artikel richt zich dus uitsluitend op de Indigo’s afkomstig van Buitenaardse planeten.

In verdere artikelen zal ik proberen dieper in te gaan op bepaalde aspecten van het Buitenaardse verhaal van de Aarde, dit artikel is eigenlijk nog erg beknopt. Ik hoop in ieder geval dat jullie er iets aan hebben gehad!

 

Micky


Attentie: aquariusage.comBron: indigorevolution.nl

Voeg toe aan: