Zoeken
 


Vreemde energie anomalie Atlantische Oceaan stelt leger VS voor raadsels

Laatste wijziging: dinsdag 25 januari 2011 om 09:00, 2525 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 25 januari 2011

De Bermuda Driehoek is al tientallen jaren lang het onderwerp van soms extreem bizarre speculaties en theorieën.

 
Onder het mom van 'militaire testen' heeft de Amerikaanse luchtvaarautoriteit FAA piloten in het zuidoosten van de VS gewaarschuwd dat de GPS (Global Positioning System)-signalen waarmee vliegtuigen navigeren in de periode van 20 januari tot 22 februari verstoord of niet beschikbaar zijn. HF (Hoge Frequentie) radio amateurs hebben echter berichten en signalen opgevangen dat de GPS-verstoringen te wijten zijn aan een plotseling verschenen 'anomalie', een vreemd energie verschijnsel voor de kust van Florida, vlak bij de over de hele wereld bekende Bermuda Driehoek.

Diverse legereenheden bij en in de Atlantische Oceaan en in de Caraïbische Zee zouden vanwege onbekende verstoringen in de atmosfeer grote moeite hebben gehad om contact te onderhouden met een communicatiestation op het Amerikaanse eiland Puerto Rico. De oorzaak zou een onbekend signaal zijn geweest van extreme sterkte. Het vele megawatts krachtige VLF (Very Low Frequency) signaal pulseerde niet en werd waargenomen op zowel spectroscopen als op bliksem detectieapparatuur, alhoewel er op dat moment geen stormen in het gebied waren.

Het signaal, dat een zeer ongewoon herhalend patroon liet zien, was afkomstig van een gebied dat zich vlak voor de kust van Florida bevindt, dicht bij de iedereen bekende 'Bermuda Driehoek', waar in de loop van tientallen jaren vele schepen en vliegtuigen op mysterieuze wijze zijn verdwenen. Eén dag later, op zaterdag 22 januari, werd er enkele honderden mijlen noordelijker nóg een anomalie met eenzelfde signaal van dezelfde sterkte waargenomen. Ook in dat gebied bevond zich echter geen storm. Volgens onbevestigde bronnen zou het Amerikaanse leger meerdere vlieg- en ruimtevaartuigen hebben ingezet om beide anomalieën te onderzoeken. Op zondag 23 januari was de anomalie nog steeds op dezelfde locatie aanwezig, al zou de kracht van het signaal 's avonds om onbekende redenen iets zijn afgenomen.

De geruchten- en theorieën machine over wat er werkelijk aan de hand is -alles wijst er immers op dat van een GPS-test geen sprake is- begint inmiddels op gang te komen. Heeft de anomalie voor de kust van Florida iets te maken met een vergelijkbaar energieverschijnsel voor de kust van Jemen en Somalië? Tientallen landen -waaronder Nederland- stuurden onder het dekmantel van 'piraten bestrijding' marineschepen naar dit gebied. Sindsdien wordt er op het alternatieve internet druk gespeculeerd over wat er daar écht aan de hand is. Zijn er tekenen dat het Afrikaanse continent in tweeën zal breken? Bevindt er zich op de zeebodem een actief geworden 'sterrenpoort', en zo ja, is dat in de Bermuda Driehoek sinds eind vorige week ook het geval?
 
Misschien wil een onbekende macht de onderzeese Atlantische Rug of de bij Afrika gelegen Cumbre Vieja op de Canarische eilanden opblazen, om zo een gigantische tsunami te creëren waardoor de hele oostkust van de VS en ook de kusten van West Europa zullen worden weggevaagd. Of misschien kloppen de 'Annunaki' -de in de Bijbel genoemde gevallen engelen- letterlijk aan de (sterren)poort en willen ze net als in de tijd van Noach hun verschijning maken op Aarde. Wellicht verbleven ze destijds op het mythologische Atlantis en willen ze dit continent weer uit de zee doen oprijzen.

Volgens een complottheorie zouden de Amerikanen vanuit Puerto Rico inderdaad een 'dimensionele poort' in de gaten en in bedwang willen houden, omdat ze vrezen dat er 'iets of iemand' uit zal komen. Is het extreem krachtige signaal een duidelijke klop op de deur dat de 'poort' inderdaad op het punt staat open te gaan?

Of zou het te maken hebben met 'Gabriëls Vuist', de Sumerische planeet Nibiru? Komt 'planeet X' dichter bij de Aarde en veroorzaakt dit steeds meer seismische activiteit, vulkanische erupties en elektromagnetische verstoringen, waardoor mogelijk ook de over de hele wereld waargenomen massale sterfgevallen van vogels en vissen te verklaren zijn?
 
Wat het ook is - er is een 'anomalie' verschenen in de Atlantische Oceaan, vlak bij het Caraïbische gebied, en het verstoort belangrijke communicatie- en GPS kanalen die worden gebruikt door het lucht- en scheepvaartverkeer. De verklaring hoeft beslist niet zo buitenissig te zijn als één van de beschreven scenario's hierboven, maar het feit dat ook dit verschijnsel weer geheim wordt gehouden geeft voldoende redenen om aan te nemen dat er (veel) meer aan de hand is dan een simpele militaire test.
 
 
Xander
 


Bron: xandernieuws.punt.nl

Voeg toe aan: