Zoeken
 


Het MIC of Militair-Industrieel Complex

Laatste wijziging: woensdag 22 december 2010 om 16:18, 2426 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 22 december 2010

Zoals bekend dienen in een kapitalistisch systeem bedrijven elk jaar meer winst te maken. Militair-industriële bedrijven moeten jaarlijks beter presteren. Dat betekent dat er elk jaar meer oorlog moet zijn zodat de omzet voor de verkopen van wapens, munitie en veiligheidssystemen kan blijven groeien. Het schieten met geweren is sterk geromantiseerd in onze maatschappij. De geweldsfilmindustrie is één grote reclamespot voor het MIC.

De gezamenlijke wapenindustrie wordt het Militair-Industriële Complex of het MIC genoemd. Deze bedrijfssector is onderhevig aan het marktprincipe van vraag en aanbod. Wanneer er geen vraag is naar wapens dan gaan er bedrijven failliet. Daarom is er in deze tak van industrie een behoefte aan gewapende conflicten. Bedrijfslobby voor het MIC betekent dat er nieuwe conflicten ontketend worden door geheime diensten. Een voorbeeld hiervan biedt het Iran-contra-schandaal waarbij politici als Bill Clinton en de CIA betrokken zijn bij regimeverandering in Nicaragua en Iran. Dit bedenkelijke winstmechanisme zou gestopt kunnen worden door politici. Politici krijgen te maken met de bedrijfslobby van het MIC. Voorlopig heeft het MIC onbeperkte handelsvrijheid. Het MIC wordt gesteund door de gezamenlijke overheden van de wereld want zij zijn de afnemers. President Eisenhower, voormalig president van Amerika, noemde het daarom het Miliair-Industrieel-Parlementair-Complex

Aandeelhouders eisen winsttoename

In ons kapitalistische systeem kunnen bedrijven zich alleen overeind houden als er elk jaar hogere omzetten en meer winst worden gemaakt. De aandeelhouders eisen dat. Dat leidt er toe dat de industrie steeds groter en machtiger wordt. De politici die verantwoordelijk zijn voor een land hebben de industrie vaak geholpen door opdrachten voor de bouw van wapenmaterieel binnen te slepen. Elke keer als een land van regime veranderd door een staatsgreep, is er een business opportunity voor het MIC. Zij weten dat er een nieuw leger wordt geïnstalleerd. Nieuwe gevechtsvliegtuigen en marineschepen worden aangeschaft. Wanneer er in een land een nieuwe machthebber komt dan krijgt hij bezoek van lobbyïsten.

Lees verder: infonu.nlBron: tom008

Voeg toe aan: