Zoeken
 


Europese denktank: VS manipuleert Eurocrisis om eigen crash te verbloemen

Laatste wijziging: maandag 20 december 2010 om 16:42, 3602 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 20 december 2010

Harde beschuldigingen van de toonaangevende Europese denktank LEAP/E2020 aan het adres van de Verenigde Staten. Dat land zou met name via de belangrijke financiële en economische massamedia -die volledig in Amerikaanse handen zijn- de crisis in de Eurozone doelbewust sterk uitvergroten, om zo de eigen instorting te verbloemen. Zo vond er in november in de VS een mini-crash plaats waarbij internationale financiers hun geld nog sneller dan tijdens het begin van de crisis in oktober 2008 uit de gemeentelijke obligatiemarkt weghaalden. Niet één tv- of radiostation berichte er echter over.

LEAP/E2020 schrijft in de 50e editie van het Global Europe Anticipation Bulletin over 'grootschalige manipulatie van de publieke opinie' door de Amerikaanse media, die twee doelen zou dienen: ten eerste de publieke aandacht afleiden van de ernstige situatie in zowel de VS als Groot Brittannië, en ten tweede het de grote Amerikaanse financiële speculanten in handen spelen van enorme winsten door het zaaien van angst over de mogelijke instorting van meerdere 'zwakke' lidstaten van de eurozone.

De denktank van een aantal van Europa's knapste economische en financiële koppen is er van overtuigd dat het Amerikaanse bedrog ontmaskerd zal worden en dat deze financiële speculanten van een koude kermis zullen thuiskomen als de wereldmarkten beginnen te beseffen dat de VS bankroet is. Hun zogenaamd 'winstgevende' obligaties zullen dan niets meer waard blijken te zijn en hun dollars zullen in waarde blijven dalen. De verwachting is dat dit in de tweede helft van 2011 -waarschijnlijk rond oktober- het geval zal zijn. Dan zullen alle wereldwijde opererende financiële instellingen eindelijk begrijpen dat het Westen een groot deel van de (staats)leningen van de afgelopen 20 jaar nooit zal terugbetalen.

Mini-crash november stilgehouden voor publiek
Met de stilgehouden obligatiecrash van november is dat voor de VS inmiddels een onvermijdelijk en keihard gegeven. Op donderdag schreven we dat volgens goudspecialist Jim Sinclair de 'gruwelijke instorting is begonnen', en LEAP/E2020 komt nu tot feitelijke dezelfde conclusie. Terwijl de hele wereld zich dankzij de media focuste op 'het einde van de euro(zone)' werden in de VS in slechts enkele dagen tijd miljarden weggevaagd van de gemeentelijke ('muni') obligatiemarkt. Opgeteld bij de steeds groter wordende financieringsproblemen van landen zoals Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en België vond er een heuse 'Bear Stearn' achtige crash plaats zoals in september 2008, die destijds het begin van de instorting van Wall Street markeerde.

 
Vier redenen voor 'dodelijke crash' in 2011
De publieke schuldencrisis in zowel Amerika als Europa is dan ook volledig uit de hand aan het lopen en wacht een 'dodelijke crash'. De denktank ziet vier belangrijke oorzaken voor de enorme snelheid waarmee dit aan het gebeuren is:
 
1. De afwezigheid van economisch herstel in de VS. Hierdoor worden alle publieke diensten -inclusief die van de federale overheid- die de laatste tientallen jaren gewend zijn geraakt aan het eenvoudig opbouwen van schuld omdat hier voldoende belastinginkomsten tegenover stonden, nu de nek omgedraaid.
 
2. De versnelde structurele verzwakking van de VS, zowel in monetair, financieel als diplomatieke zaken (mede veroorzaakt door WikiLeaks), waardoor het moeilijker is geworden om buitenlandse financiers aan te trekken.
 
3. Het wereldwijde opdrogen van bronnen die goedkoop geld willen uitlenen, wat zijn weerslag heeft op landen met een veel te hoge schuldenlast zoals Griekenland, Ierland, Portugal Spanje en ook Groot Brittannië. Inmiddels zijn ook de sleutellanden VS, Duitsland en Japan erdoor getroffen, en dat in de context van de noodzaak om in 2011 een enorme hoeveelheid Europese schuld te herfinancieren.
 
4. De transformatie van 'Euroland' in een nieuwe vorm van autoritaire macht die stap voor stap nieuwe regels formuleert voor de publieke schulden van de lidstaten van de eurozone.
 
Transformatie Eurozone ondemocratisch
De eurozone ondergaat volgens LEAP/E2020 een moeilijke, maar desondanks 'ongelooflijk snelle' transformatie naar een soort semi-staat, 'Euroland'. Het proces wordt echter vertraagd door onder andere de bemoeienis van uitgebluste oud-politici zoals Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing en Jacques Delors, die volgens de denktank echter geen recht van spreken hebben omdat ze zelf nog nooit met een dergelijke crisis te maken kregen.
 
De belangrijkste oorzaak van vertraging is echter het feit dat de grote veranderingen zonder mandaat van het publiek plaatsvinden en daarom niet democratisch zijn. De leiders van Europa zijn voortdurend bezig met ontkennen van wat ze wel degelijk aan het doen zijn, namelijk het creëren van een politieke eenheid met zijn eigen economische, sociale en fiscale instellingen (een soort 'Verenigde Staten van Europa' dus). De grote besluiten die hierover nog zullen worden gaan genomen zijn al lang bekend, maar de politici durven dit nog altijd niet aan het publiek te vertellen. Volgens de denktank is deze angst onterecht en kan de Europese bevolking grotendeels gerust gesteld worden door een duidelijke uitleg en verklaringen van de geplande besluitvorming.
 
Een derde factor van vertraging noemden we al, namelijk de financiële en economische massamedia, die volledig in handen is van spelers in de VS en Groot Brittannië. In hun ogen is de sterker geworden euro een regelrechte ramp en is de instorting van de eurozone en daardoor uiteindelijk de hele EU al begonnen. Hierbij worden als bewijs onder andere gretig beelden van een groot aantal enorme rellen in heel Europa aangevoerd (waarbij aangetekend moet worden dat deze rellen ook in Londen plaatsvonden).
 
LEAP/E2020 verwacht dat dit ongunstige effect in 2011 zal wegebben, mede omdat de koers van de euro minder gevoelig blijkt voor crises zoals in Griekenland en Ierland. Nu is het de taak van Europese kwaliteitspolitici om de eurozone fundamenteel te veranderen en het probleem van de ondemocratische besluitvorming bij de verregaande Europese integratie aan te pakken. De denktank verwacht dat dit zal gaan lukken en dat 'Euroland' hierdoor in 2012 of 2013 in staat zal zijn de schok van de wereldwijde crisis te weerstaan.
 
Grote banken slachtoffers van invoering Eurobligaties
In 2011 wacht Europa nog wel de voortgaande strijd tegen de (hoofdzakelijk Amerikaanse) financiële speculanten, die door te speculeren met de exorbitante rente op de Griekse, Ierse (... etc.) schuldenlast enorme winsten maken. Om Europa daar tegen te beschermen wordt het Europese Financiële Stabilisatie Fonds opgericht, een permanent Europees financieel noodfonds. Ook het recente overleg over de mogelijke invoering van -nog zeer omstreden- 'Eurobligations' (euro-obligaties of E-obligaties) valt binnen dit kader. Hierdoor zullen de speculanten zich volgend jaar gaan realiseren dat de solidariteit in Euroland zich niet tot hen uitstrekt, vooral niet als de pijlen straks ook op Spanje, Italië of België gericht worden.
 
LEAP/E2020 denkt dat die euro-obligaties er wel degelijk gaan komen, vooral omdat de Westerse schuldencrisis zich in 2011 zal verergeren en de noodzaak om in te grijpen steeds groter zal worden. Vanaf 2012 zullen de veelal nieuwe Euroland leiders de mogelijkheid hebben om deze operatie uit te voeren, waardoor de lidstaten hun nationale waardepapieren, waar hoge rente over betaald moet worden, met enorme korting (30% - 50%) kunnen inwisselen voor eurobligaties tegen een zeer lage rente. De eerste slachtoffers van een dergelijke operatie zullen de grote banken zijn, ook de Europese. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat buitenlandse financiers zoals China, Rusland en de olieproducerende landen bij de aankoop van eurobligaties een voorkeursbehandeling zullen krijgen.


Xander
 
Bron: LEAP/E2020 (GEAB nr. 50)  


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: