Zoeken
 


Newsweek beeldt Obama af als hindoegod Shiva, de Vernietiger

Laatste wijziging: maandag 22 november 2010 om 15:51, 2563 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 22 november 2010

Het internationaal bekende opinieblad Newsweek beeldt op de cover van de nieuwste editie die uitkomt op 22 november Barack Obama af als de hindoegod Shiva, 'de Vernietiger' (1). De tekst die Newsweek op Obama zet: 'God van alle dingen'. Bestaat er mogelijk een verband tussen Obama, Shiva en CERN, oftewel de Large Hadron Collider superdeeltjesversneller in Frankrijk, waar eveneens een beeld van Shiva staat opgesteld?
Shiva de Vernietiger is in het hindoeïsme een tegenstrijdige god, de 'heer van de tijd', zowel een vernietiger als een hersteller, zowel een weldadige hoeder van zielen als een wraakvolle wreker. Hij wordt meestal afgebeeld met slangen en een kroon met daarop een halve maan en schedels, en wordt vaak omgeven door een krans van vuur. Zoals iedereen weet is de halve maan tevens een belangrijk symbool van de islam. (2)

Er zijn een aantal eigenaardige associaties te maken die los van elkaar wellicht weinig te betekenen zouden hebben of gekenmerkt kunnen worden als slechts toeval, maar die in verband met elkaar gebracht een opvallend en mogelijk zelfs onheilspellend patroon laten zien.

Zo bestaat er een merkwaardig verband tussen Obama, Shiva en CERN, de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek. Allereerst staat er voor het CERN gebouw een beeld van Shiva opgesteld (3)(zie foto hieronder). Wat zou het verband kunnen zijn tussen Shiva de Vernietiger en de Europese superdeeltjesversneller Large Hadron Collider (LHC)? Volgens wetenschapper en Nobelprijswinnaar Frank Wilczek is CERN op 9 november begonnen met een serie levensgevaarlijke experimenten die in het slechtste geval zouden kunnen leiden tot de vernietiging van onze hele planeet (4). Zijn de wetenschappers bij CERN, die alle bezwaren en zorgen van de hand hebben gewezen, zich misschien wel degelijk bewust van wat hun deeltjesexperimenten uiteindelijk zouden kunnen veroorzaken?
LHC, spiraal in Noorwegen, Stargates
Op 9 december 2009 werd er in Noorwegen een spectaculaire spiraal in de lucht gezien en door diverse mensen gefilmd (5) (zie foto hieronder). De autoriteiten deden de spiraal af als een mislukte Russische rakettest, een verklaring die gezien de beelden echter nauwelijks geloofd werd. Sommigen legden het verband met de LHC in Frankrijk en speculeerden dat de deeltjesversneller mogelijk een poort naar een andere dimensie had geopend. Het verband met Barack Obama? Wel, die was op het moment dat de spiraal verscheen precies in Noorwegen, om daar de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen.
En dan is er ook nog een connectie tussen de spiraal, de theorie dat deze werd veroorzaakt door de LHC en Shiva. Shiva wordt afgebeeld in een vurige cirkel, die volgens sommigen een symbool zou kunnen zijn voor een Stargate of 'sterrenpoort', een poort naar een andere dimensie, die de LHC in Frankrijk in werkelijkheid zou zijn. De cirkel om Shiva is dan de 'poort' naar een andere dimensie van waaruit 'iets' tevoorschijn zou kunnen komen. In de Stargate films en tv-series is zo'n sterrenpoort eveneens rond en een letterlijke poort naar andere planeten en beschavingen in het heelal.

De laatste dagen worden al enige jaren bestaande bizarre en vergezochte speculaties dat er zich in de Golf van Aden een duizenden jaren oude sterrenpoort te vinden zou zijn (6) gevoed door het feit dat er in zeer korte tijd een groot aantal aardbevingen in de Golf van Aden bij Jemen hebben plaatsgevonden (43 in 36 uur tijd). Volgens complottheoretici was dit als gevolg van het boven het zeewater verrijzen van de sterrenpoort, en is de enorme internationale marinemacht in die wateren daar niet om piraten te bestrijden, maar om gereed te zijn voor het geval dat er 'iets' uit deze sterrenpoort tevoorschijn komt dat mogelijk vijandig blijkt te zijn.
 
Obama: de vernietiger door vrede?
Terug naar wat we wél kunnen zien: de cover van Newsweek. Ook hier vallen een aantal zaken op. Ten eerste houdt Obama de hele wereld(bol) in zijn hand, die gekeerd is naar Noord Amerika. Dat is niet zo vreemd, aangezien Obama president van de VS is. Sommigen merken echter op dat de militaire helicopter daar pal boven mogelijk duidt op een militaire overname (staat-van-beleg) in de VS. Daarnaast houdt Obama het nieuwe ontwerp van $ 100 biljetten in één van zijn handen - biljetten die in februari 2011 in omloop zullen worden gebracht. Staan deze twee zaken -de komst van de lang gevreesde martial law en de invoering van nieuwe $ 100 biljetten- met elkaar in verband?
 
Vooral christenen vinden ook de duif die Obama in één van zijn linkerhanden houdt een zeer opvallend teken. Obama, de vredestichter - is het niet de Antichrist die volgens de Bijbel 'door vrede velen zal vernietigen'? (Daniël 8:25, KJV). Obama was volgens veel 'eindtijd' christenen al vóór zijn verkiezing een sterke 'Antichrist' kandidaat, mede omdat Jezus in het Hebreeuws letterlijk gezegd heeft 'Ik zag de satan als Barak O Bama' (7). Daarnaast is er nog een oude islamitische profetie die stelt dat er in de eindtijd een lange zwarte man aan het hoofd van het Westen zou komen te staan, en dat hij de helper zou zijn van de 'Mahdi', de islamitische messias, die alle kenmerken heeft van de in de Bijbel omschreven Antichrist (8). In sommige versies zijn de helper en de Mahdi zelfs één en dezelfde persoon.
 
De voorzichtige conclusie kan zijn dat langzaam maar zeker een aantal op zichzelf genomen fantastisch klinkende en moeilijk te geloven theorieën en speculaties op opvallende wijze met elkaar in verband lijken te kunnen staan. Obama-Shiva-LHC-Noorweegse Spiraal-Stargates-Vrede/Vernietiging-Mahdi/Antichrist. Het verband is nog broos, maar niet langer onwaarschijnlijk te noemen. Kortom: iets om met een nuchtere, maar open houding goed in de gaten te blijven houden.
 
 
XanderBron: xandernieuws

Voeg toe aan: