Zoeken
 


'Illuminati verwachten Opname christenen in 2012'

Laatste wijziging: maandag 29 december 2008 om 23:44, 11234 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 29 december 2008


Volgens een uit de school klappende Illuminatie-ingewijde weet het veronderstelde selecte groepje wereldheersers achter de schermen al tijden dat de 'opname' van christenen daadwerkelijk zal plaatsvinden. Volgens hen komt er in 2012 een 'zielenoogst', waarbij geevolueerde zielen op Aarde de 'Vierde Dimensie' (lett.'dichtheid') binnen zullen treden. De zielen van de niet-geevolueerden -lees: de conservatieve christenen- zullen plotseling verdwijnen en getransporteerd worden naar een replica-Aarde, waar zij moeten doorgaan met 'aan zichzelf te werken'.

Dit scenario vertoont opvallend veel overeenkomsten met het scenario zoals dat in de meeste New Age kringen wordt geleerd (zie ook dit artikel). Zowel in Illuminati-kringen als in de New Age worden conservatieve christenen als derderangs wezens beschouwd, die de 'vooruitgang' van de Aarde naar een nieuw en 'verlicht' tijdperk tegengehouden. Beide groeperingen hebben veel invloed en beiden geloven in een plotselinge verwijdering van deze 'weerhouders'.

Het 'verlichte' tijdperk is volgens de ingewijde, die zich laat aanduiden met de bijnaam 'Hidden Hand', echter niets anders dan de hereniging met hun werkelijke heerser: Lucifer ('de ene', of 'de schepper'). Om samen met hem de absolute wereldheerschappij te verkrijgen is het nodig dat er een apocalyptisch offer wordt gebracht: een vrijwel allesvernietigende Derde Wereldoorlog.

De Illuminati zien zichzelf als Luceferianen, die aan het begin van de wereld een pact hadden met de God van de bijbel, Yahweh. Dit pact kwam neer op het introduceren van 'het kwaad' in de wereld, zodat mensen een vrije wil zouden hebben om te kiezen tussen goed en kwaad. In deze visie gebeurde er iets wat Yahweh niet verwacht had, namelijk dat de mens koos voor het kwaad. Het gevolg was dat de Illuminati over de wereld gingen heersen.
 
De wereld in haar huidige vorm bevalt de Illuminati echter allerminst. Volgens 'Hidden Hand' zou hun doel zijn de creatie van het 'diepste kwaad' (egoïsme, of 'negatieve polatiteit'), wat hen in staat zou stellen om eindelijk weer in kontakt te komen met hun meester: Lucifer, of satan.
 
'Op 21 december zal de 'heer van de oogst' terugkeren. Sommigen noemen hem 'Nibiru'. Naarmate deze datum nadert, zullen we de komende jaren dramatisch gebeurtenissen meemaken. Superstormen, verpletterende tsunami's en wereldwijde verwoestingen. Een zonneuitbarsting zal eind 2009 / begin 2010 voor het smelten van de ijskappen zorgen, waardoor veel laaggelegen kustgebieden zullen onderlopen.'
 
'Steden zoals San Francisco en Damascus zullen eind 2010 onbewoonbaar zijn, mogelijk zelfs al eerder. Dat hangt af van zekere 'krachten' die aan het werk zijn, en welke tijdlijnen geactiveerd worden. De mensheid speelt hierin door haar collectieve onderbewustzijn een grote rol. Mensen kiezen namelijk automatisch voor de 'negatieve polariteit', voor het kwaad, door middel van hun akties en gedachten. Gedachten zijn scheppende energieën - je krijgt wat je denkt.'
 
Het kwaad is er voor je eigen bestwil
'Hidden Hand' zegt dat de Illuminati verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van oorlog, haat, hebzucht, controle, slavernij, genocide, martelingen, moreel verval, prostitutie, drugs, etcetera. Al deze zaken zouden echter 'voor ons eigen bestwil' gecreëerd zijn.
 
'Door al deze negatieve zaken geven wij de mensen bepaalde mogelijkheden. Maar ze zien het niet. Wat belangrijk is, is niet wat ze doen, maar hoe ze er op reageren. Daar hebben mensen hun vrije wil voor gekregen. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen. In feite zijn wij allen één. Als dat begrepen wordt, dan wordt het hele spel begrepen.'
 
'Begrijp dat wij Illuminati negatief MOETEN zijn. Daarom zijn wij hier. Het is altijd onze opdracht geweest jullie mensen te helpen, jullie 'katalysator' te zijn. Negatief zijn is moeilijk voor ons, niet op fysiek niveau (dat vinden we juist prettig), maar op een spiritueel niveau. Wij zijn de lage negatieve vibraties eonen geleden ontgroeid. Wij zijn licht, en liefde. Het is erg moeilijk voor ons om al die negativiteit te creëeren, maar we doen dat omdat we van de mensen houden, en dit uiteindelijk het hoogste goed dient. Je zou kunnen zeggen dat het ons offer, onze dienst aan de oneindige schepper (Lucifer), en aan julllie, onze broeders en zuster in de 'éne'.
 
'Onze schepper is degene die jullie Lucifer noemen, 'de lichtdrager' en 'de morgenster'. Dat is niet 'de duivel' zoals die in jullie bijbel valselijk wordt beschreven. Lucifer is wat jullie een 'groepsziel' of een 'sociaal geheugen complex' zouden noemen. Dat betekent dat hij tot de Zesde Dimensie is opgestegen, wat feitelijk inhoudt dat hij -of dus eigenlijk 'wij'- inmiddels een hogere status heeft bereikt dat Yahweh. Wij zijn verder ontwikkeld dan Hem. Lucifer's volkomen uiting van zijn, of 'ons' wezen, is dat van een zon, of een heldere ster. In de derde dimensie waarin de mensen leven verschijnt hij daarom als een 'engel' of een 'lichtwezen'.
 
Rol van de media
Volgens Hidden Hand speelt de media een zeer belangrijke rol bij het creëeren van het negatieve, en maken zij op die manier de mensen tot onwetende collaborateurs.  
 
'Waarom denk je dat de media zo belangrijk voor ons zijn? De menselijke maatschappij bevindt zich in een gehypnotiseerde, comateuze staat, veroorzaakt door jullie eigen vrije wil. Jullie hebben je gedachtes doordrenkt met ongezond voedsel, wat jullie tot je nemen via de tv: Geweld, pornografie, hebzucht, haat, egoïsme, onophoudelijk 'slecht nieuws', angst en terreur. De planeet zoals deze er nu uitziet is het gevolg van jullie collectieve gedachtes. Iedere keer als jullie onrecht zien en de andere kant uitkijken, zijn jullie medeplichtig. Jullie 'gedachtes' op het onderbewuste niveau van de 'schepper', zorgen ervoor dat jullie dit soort zaken toestaan. Op deze manier werken jullie mee aan ons doel.'
 
De oogst in 2012
'Jullie mensen zijn inderdaad wat jullie 'goddelijke zielen' noemen; vonkjes of zaadjes van júllie Schepper, Yahweh. Jullie zijn het licht en beginnen jullie te herinneren wie jullie werkelijk zijn. Het is ons doel jullie daarbij te helpen. Op dit moment zitten jullie nog gevangen in de 'materie' van deze planeet die jullie de Aarde noemen. Op macrokosmisch niveau ZIJN jullie Yahweh, Zijn 'groepsziel'.

Voor een kwaaddoener spendeerde Hidden Hand naar eigen zeggen het meeste van zijn tijd aan het begeleiden van mensen bij het vermijden van de valstrikken van de Illuminatie, en het leren luisteren naar hun 'innerlijke stem', zodat ze bij de 'grote oogst' verlost zullen worden van het 'rad van reïncarnatie'.
 
'Jullie zullen nooit vrij zijn zolang je blijft incarneren op deze planeet. Hoe kunnen jullie dan wél vrij worden? Door te beseffen waar jullie zijn en waarom jullie 'hier' zijn. De tijd is echter snel aan het opraken om tot dit besef te komen. De oogst is in 2012, en degenen die het niet zullen redden, moeten de hele cyclus overdoen.' De 'negatieve oogst' zal volgens hem 95% van de mensheid bevatten. Dat laat ca. 350 miljoen mensen over die buiten de boot zullen vallen en dus in de 'derde dimensie' van Yahweh moeten blijven.
 
13 Bloedlijnen
Hidden Hand beweert dat hij behoort tot de 13 bloedlijnen die de wereld al sinds het begin der tijden hebben overheerst. Dit zijn 'huizen' met elk hun eigen specifieke taak, zoals de organen in een lichaam. De leden van deze bloedlijnen bezetten sleutelposities in de overheid, de strijdkrachten, de spirituele organisaties, de wetenschap, etcetera. Daarnaast bezitten de Illuminatie de financiële markten, en samen met behulp van de media controleren zij op die manier de wereld.
 
Democratie is volgens Hidden Hand een illusie, een manier om mensen in slavernij te houden. Zo is er in de VS feitelijk maar één Partij: die van de Illuminati. Zij bepalen wie er de nieuwe Amerikaanse president wordt.

Er zijn de komende jaren verschillende scenario's mogelijk, maar allemaal leiden deze volgens Hidden Hand tot de implementatie van de alomtegenwoordige 'blauwdruk' van hun schepper: Lucifer.
 
Hidden Hand zegt dat er in 2009 -onvoorziene omstandigheden daargelaten- een nieuwe munteenheid zal worden ingevoerd, alsmede ook een nieuwe Unie van Naties zal worden opgericht.
 
'Svali', een uit de Illuminati ontsnapte persoon, heeft volgens Hidden Hand veel waarheden omtrent de verborgen organisatie onthuld (zie dit artikel). Eén van de meest frapante zaken waar Svali mee voor de dag kwam was de ontmaskering van de leugen dat de Illuminati en het Zionisme op één lijn staan. Svali zei dat juist het tegendeel het geval is, en de stichting van de staat Israël voor de Illuminati als een grote, zeer onplezierige verrassing kwam. De Illuminatie zullen dan ook alles blijven doen om te proberen Israël te vernietigen.
 
Conclusie
Hidden Hand laat de duistere, kompleet verdraaide satanische gedachtes en plannen van de hypocriete Illuminati zien. Het is een ronduit walgelijk idee dat de Illuminati de mensheid zouden willen 'helpen', juist door het toebrengen van zoveel mogelijk ellende en lijden. Nog erger is het feit dat ze daarbij bereid lijken te zijn om bijna de hele mensheid op te offeren aan hun grote doel, de vereniging met hun 'schepper': Lucifer, in de bijbel: satan, de duivel.
 
Of Hidden Hand nu in alles de waarheid heeft gesproken valt niet te controleren. Wel past zijn verhaal precies in het 'plaatje' zoals dat al veel vaker is geschetst over de situatie in de wereld, en wie er in feite achter de schermen aan de touwtjes trekken.  
 
Voor een christen is dit verhaal opnieuw een bevestiging van de realiteit van het grote gevecht in de geestelijke wereld, en dat we op het punt staan de allerlaatste fase van de menselijke geschiedenis in te gaan, waarin Lucifer, de grote misleider, op de Aarde zal worden neergeworpen, en hier zijn verwoestende werk zal doen. Gelukkig is er ook opnieuw een (wederom buiten-bijbelse) bevestiging van de komst van de 'opname' van de Gemeente, degenen die in de ogen van de New Age en de Illuminati niet waardig genoeg zijn om op Aarde te mogen blijven: de conservatieve christenen. Of deze Opname nu in 2009 of in 2012 plaatsvindt - het moment lijkt in ieder geval zéér nabij, zeker ook gezien de vele bevestigingen die talloze christenen over de hele wereld hier al geruime tijd over krijgen.
 
Xander


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: