Zoeken
 


Ministerie van justitie stevent af op censuur op internet‏

Laatste wijziging: woensdag 6 oktober 2010 om 19:57, 3210 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 6 oktober 2010

Als het wetsvoorstel “bestrijding computercriminaliteit” van het ministerie van Justitie wordt aangenomen, krijgt Nederland te maken met overheidscensuur op internet. XS4ALL heeft het ministerie deze week in een formele reactie opgeroepen het wetsvoorstel grondig aan te passen of er volledig van af te zien.

Uit het wetsvoorstel blijkt dat het ministerie de bevoegdheid om websites te verwijderen, afsluiten en blokkeren bij de officier van justitie wil neerleggen. Die bevoegdheid ligt op dit moment bij de rechter commissaris. Deze wijziging houdt in dat in Nederland – net als in China of Iran - zonder tussenkomst van de rechter websites ontoegankelijk gemaakt kunnen worden. Internet Service Providers die niet meewerken krijgen een onbeperkte dwangsom opgelegd.

Onafhankelijke rechter
In de praktijk kan deze wet ertoe leiden dat websites ontoegankelijk worden gemaakt die in het geheel geen strafbaar materiaal bevatten. Het is essentieel dat het ontoegankelijk maken van websites door een onafhankelijke rechter wordt bepaald. De basis van het Nederlandse strafrechtelijke systeem is de scheiding van aanklager en rechter. De officier van justitie (de aanklager) is partijdig terwijl de rechter onafhankelijk is.

Alleen zeer ernstige delicten
Bovendien is het belangrijk dat het ontoegankelijk maken van websites alleen kan gebeuren bij zeer ernstige delicten waar een gevangenisstraf op staat van vier jaar of langer, zoals bijvoorbeeld kinderporno. In het wetsvoorstel van de minister is zo’n beperking niet opgenomen. Het kan niet zo zijn dat Internet Service Providers gedwongen worden om een site als Marktplaats ontoegankelijk te maken omdat iemand daar een gestolen fiets aanbiedt.

De volledige reactie van XS4ALL op de Internetconsultatie wetsvoorstel bestrijding computercriminaliteit van de Minister van Justitie is te downloaden op www.xs4all.nl/wetsvoorstel (pdf)

Formele reactie XS4ALL wordt binnenkort gepubliceerd op http://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_versterking_bestrijding_computercriminaliteitBron: xs4all.nl

Voeg toe aan: