Zoeken
 


Canadese luchtmachtofficier voorspelt komst UFO-vloot op 13 oktober

Laatste wijziging: dinsdag 21 september 2010 om 16:33, 6904 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 21 september 2010

Als we alle recente UFO-voorspellingen zouden moeten geloven dan zou er inmiddels een ware file in de ruimte zijn ontstaan door aliens, die staan te dringen om onze planeet te redden.

 
In de lange rij voorspellingen van de komst van UFO's en Aliens naar de Aarde valt de meest recente, die van de gepensioneerde Canadese luchtmachtofficier Stanley Fulham, op vanwege het feit dat hij deze bewering schrijft in een recent opnieuw uitgebracht boek van 352 pagina's met de titel 'Challenges of Change' (1). Volgens Fulham zullen er op woensdag 13 oktober grote aantallen UFO's verschijnen boven steden over de hele wereld (2). Moeten we hier enige waarde aan hechten, of is het pensioenfonds van ook deze man failliet gegaan en zit hij dringend om geld verlegen?

In tegenstelling tot zoveel eerder, meestal door allerlei vage New Age bronnen gedane nooit uitgekomen UFO-voorspellingen onderbouwt Fulham zijn uitgebreide verhaal met een waslijst aan 'feiten'. Fulham zag zijn eerste UFO toen hij in 1944 opgesloten zat in het Duitse gevangenenkamp Stalag 357. Samen met honderden anderen zag hij hoe een helderrode en muisstille UFO over het kamp heenvloog. In die tijd werden er door beide partijen regelmatig UFO's waargenomen; zowel de Duitsers als de Amerikanen dachten dat het nieuwe vliegtuigen van de vijand waren. Pas na de oorlog kwam er aandacht voor een mogelijke buitenaardse afkomst van UFO's, aangezien de onbekende objecten overduidelijk over technologie beschikten die 'wij' nog lang niet hadden. (3)
 
Fulham ging na de bevrijding naar de Universiteit en kwam na diverse omzwervingen opnieuw bij de Canadese luchtmacht terecht, waar hij in dienst kwam bij het NORAD (North American Aerospace Defense Command). Als radarofficier kwam hij diverse malen in aanraking met waarnemingen van UFO's, gedaan door piloten van gevechtsvliegtuigen. Op instructie van hogerhand mochten dergelijke 'ontmoetingen' volgens hem beslist niet bekend worden bij het publiek.
 
De Transendors
Na gepensioneerd te zijn startte Fulham een intensieve zoektocht om een verklaring te vinden voor zijn UFO-waarnemingen in de oorlog en tijdens zijn tijd bij de luchtmacht. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat UFO's afkomstig zijn uit een andere dimensie en dat hun bemanning deel uitmaakt van de zogenaamde 'Transendor Groep van de Vierde Dimensie'. Zij zijn het die binnenkort gaan ingrijpen op Aarde - niet omdat we elkaar dreigen te vernietigen, maar omdat de planeet al in 2015 onleefbaar zou zijn geworden door de vergiftiging van de atmosfeer.
 
Fulham zou meer dan 10 jaar lang persoonlijk in kontakt hebben gestaan met deze 'Transendors', en wel door middel van een occulte methode genaamd 'channeling'. De gewezen NORAD-officier 'channelde' overigens niet zelf, maar liet dit doen door een wereldberoemde 'expert' op dit gebied. De Transendors zouden via deze persoon aan Fulham allerlei zaken bekend hebben gemaakt, zoals informatie over klimaatveranderingen, de wereldwijde financiële instorting en het internationale terrorisme. Op dat laatste gebied wisten ze te vertellen dat al-Qaeda reeds beschikt over één 'vuile' kernbom en diverse andere massavernietigingswapens.

Vergiftiging atmosfeer
Gebruik makend van de uit het Bijbelboek Openbaringen afkomstige metafoor van de 'Vier Ruiters van de Apocalyps' waarschuwt Fulham dat de mensheid alle toekomstige dreigingen zal overleven, op één na: de Co2-vergiftiging van de atmosfeer. Volgens de Transendors zou er jaarlijks 1% meer Co2 in de atmosfeer terecht komen, tot een 'kritieke hoeveelheid' van 22% is bereikt. Dat zou de mensheid zonder tussenkomst van buitenaf niet overleven.
 
De Transendors -43.000 zeer oude zielen die door middel van (re)incarnatie hun kennis en ervaringen zouden inzetten ten goede van de mensheid- zouden al duizenden malen eerder hebben meegemaakt dat andere beschavingen uitstierven omdat zij hun planeten vergiftigden. De Aarde zou zich nu op hetzelfde fatale pad bevinden, iets dat de aliens ten koste van alles zouden willen voorkomen.

De Russische ambassadeur in Canada zou grote interesse in Fulhams boek hebben getoond en het werk naar zijn thuisland hebben gestuurd, waar het werd vertaald en bestudeerd door een groot aantal overheidsofficials. Overigens is de voormalige radarofficier wel zo 'slim' om alvast te verklaren dat de aliens hun geplande interventie op 13 oktober zouden kunnen uitstellen tot een latere datum in 2010. Hoe dan ook, de massale UFO-verschijning zal volgens hem beslist dit jaar plaatsvinden.
 
Grove fouten over Co2
Los van het feit dat Fulhams beweringen over het bestaan van de 'Transendor Groep' natuurlijk onmogelijk te bewijzen zijn, bevat zijn boek ten aanzien van de Co2-vergiftiging een aantal grove fouten. Zo bestaat de Aardse atmosfeer voor slechts 0,039% uit het -overigens niet giftige- Co2 en zal dit percentage zelfs volgens de gemanipuleerde gegevens van het ernstig in diskrediet gebrachte IPCC (VN-klimaatpanel) stijgen naar 0,044%. De door de Transendors genoemde stijging met 1% per jaar is dan ook totaal onmogelijk. Ook zou het leven op Aarde al ruim vóór het bereiken van de 22% Co2 zijn uitgestorven, en zouden wij hier dus al lang niet meer zijn.
 
Je kunt je dus afvragen wat de ware motieven zijn van een veronderstelde 'groep zielen' die beweert oneindig veel wijzer en slimmer te zijn dan wij, maar toch dergelijke eenvoudig te ontmaskeren leugens doorgeven. Het is daarom niet ondenkbaar dat Fulham wordt gebruikt als pion in de links-radicale agenda van de Nieuwe Wereld Orde machtselite achter de schermen, die erop uit zijn om zoveel mogelijk verwarring te zaaien en de mensheid voor te bereiden op de komst van een één-wereldsysteem met één centrale regering. Een eventuele, met behulp van in het geheim ontwikkelde menselijke technologiën valse komst van 'aliens' -al dan niet dit jaar- zou hier wel eens heel overtuigend aan mee kunnen werken.
 
Wat er ook van waar zal blijken te zijn, Fulham heeft inmiddels wereldwijde aandacht gekregen, wat de verkoopcijfers van zijn lijvige boek ongetwijfeld omhoog zal stuwen. Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand zijn inkomsten opkrikt met behulp van zo geloofwaardig mogelijk gebrachte UFO-onzin. Hoe dan ook, u bent 'gewaarschuwd' voor wat er op 13 oktober naar alle waarschijnlijkheid níet zal gebeuren.
 
 
Xander
 
(2) PRWeb


Bron: xandernieuws.punt.nl

Voeg toe aan: