Zoeken
 


Christenen wegbereiders Nieuwe Wereld Orde. Deel I: Hoer van Babylon

Laatste wijziging: vrijdag 17 september 2010 om 12:34, 3849 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 17 september 2010

Alle werkelijk dogmatische religies komen van de Kabbala* en leiden er naar terug; alles dat wetenschappelijk is en groots in de religieuze droom van alle geïllumineerden [=verlichten] zoals Bachme, Swedenborg, St. Martin, en andere soortgelijken, is ontleend aan de Kabbala. Alle Maçonnieke associaties hebben hun geheimen en symbolen daaraan te danken.” – Albert Pikei

Veel evangelische christenen zijn alert op de ‘tekenen des tijds’ die het letterlijke einde van de wereld zoals we die nu kennen zouden inluiden. Vaak is hun bezorgdheid terecht: De wereld van nu lijkt enkel nog geregeerd te worden door de corporaties (banken incluis) en hun eigenaren. De mammon heerst ten koste van het leven op aarde. De corporate wereldtop ontmoet elkaar onttrokken aan het oog van het volk, in achterkamertjes, tijdens Bilderbergbijeenkomsten, G20-overleggen of in afgelegen oorden als Bohemian Grove. Daar komt geen enkel democratisch beginsel aan te pas. Deze corpocratie noemen de wereldleiders zelf: “Nieuwe Wereld Orde.”

Volgens evangelische christenen is deze nieuwe orde van Satan en zal uiteindelijk de Antichrist aan het hoofd ervan staan. Een wereld zonder christelijke normen en waarden. Het belangrijkste feit ter inluiding van wat christenen noemen ‘de eindtijd’, is de terugkeer van ‘Gods volk’ naar het ‘beloofde land’. Vanuit hun eindtijdvisie steunen zij de zionistische staat, die fungeert als splijtzwam op het wereldtoneel. Zij steunen de strijd tegen het terrorisme en daardoor indirect alle vrijheidsberovende maatregelen die daaruit voortvloeien. Waren het immers niet fundamentalistische islamieten die met hun vliegtuigen de WTC-torens te New York binnenvlogen en rechtstandig op hun plattegrond lieten imploderen? Zij steunen de strijd tegen het ‘normen- en waardenverval’ met nieuwe regels en controlemechanismen om het tij te keren. Zij steunen Bush, Rouvoet en Balkenende. Zij steunen de strijd tegen de vermeende ‘terreur’ van de vijanden van het zionisme, de arabisch-islamitische volken (=Semieten). Want uiteindelijk heeft de Here zelf het zo gewild: de goddelozen gespeend van christelijke normen en waarden, zullen massaal geliquideerd worden tijdens het grootste bloedbad aller tijden: Armageddon.

De chaos en verdeeldheid is compleet. Divide et impera. Ordo ab chao. Oorlog is het ultieme middel tot radicale omwenteling van een samenleving. Na moedwillig gecreëerde chaos roept het volk vanzelf om een nieuwe orde. (En is het niet die van de antichrist dan is het wel de Nieuwe Wereld Orde onder de totalitaire waarheid van de ‘wedergeboren’ christenen die, volgens de eindtijdleer, tezamen met Jezus de wereld duizend jaren zullen regeren).

Bron / Lees verder: anarchiel.comBron: anarchiel.com

Voeg toe aan: