Zoeken
 


Opmerkzaamheid

Laatste wijziging: zondag 5 september 2010 om 14:42, 3098 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 5 september 2010

Vreemde titel?

Ja, zou kunnen...

Heb jij de laatste tijd ook opmerkzaamheid genoten of heb je de Australische struisvogel nagedaan?

Als je het laatste heb gedaan dan kan ik me er iets bij voorstellen, het is makkelijker, minder pijnlijk en vooral minder angstig om in een nieuwe dag van de toekomst te stappen.

En als je opmerkelijk bent geweest?

Dan heb je opgemerkt dat:                                                                                                                                                  

1. We nog lang geen kabinet hebben ( net als in vele landen vage uitslagen)

2. Bea nog op de troon zit

3. De olieramp wordt verdoezeld want het is niet spontaan opgelost

4. En er hevige natuur verschijnselen zijn, vulkanen na 400 jaar uitgebarsten, brand, water enz....

5. Er vele gebeurtenissen zich snel afwisselen, veel turbulentie in verschillende lagen van de maatschappij

6. Geheimenissen van gewone burgers komen aan het licht, denk aan de moeders die de kinderen in de tuin begraven hebben.

7. Veel klimaat veranderingen zich voordoen

8. Magnetische velden veranderen

9. We kunnen nog heel lang doorgaan......

 

In het bericht van Djwal Khul vertelde de oude meester van een op handen zijnde storm, dit kunnen we op verschillende manieren interpreteren.

Praktisch gezien  dat er echt storm komt maar wat de meester ons eigenlijk lijkt te vertellen is dat een grote verandering aan staat te komen, een verandering die nog niet voorzien was.

Iets nieuws en onverwacht, we kunnen niet voorkomen dat het zal gebeuren.

Wat er zo fundamenteel veranderd is komt door de keuzes die wij als mensen maken,

Er zijn veel lichtwerkers die iedere dag moeder aarde en haar bewoners ondersteuning geven.

Deze ondersteuning hoeft niet veel geld te kosten maar kost liefde en inzet.

Elke dag een klein gebaar voor de aarde waar we op wonen, door deze berichten te schrijven hoop ik dat ik jullie kan inspireren om een open en kritisch karakter te ontwikkelen en zelf een keuze te maken op welke manier jij met de evolutie van de aarde omgaat en of je wilt helpen.

 Ja, ook de keuze om te helpen ligt bij jouw persoonlijke keuze, je zult met de keuze van andere mensen geconfronteerd worden en moeten handelen met de omstandigheden die soms per uur lijken te veranderen.

Als ik soms naar de lucht kijk dan kan ik zo genieten van de nieuw gevormde wolken partijen, of wanneer ik in mijn stoel zit en in struiken de vogels zie zitten en de vlinders zie dwarrelen dan ben ik moeder aarde dankbaar dat ze me dit ook laat zien, dat ik het mag opmerken en het niet aan me voorbij laat gaan.

Door ons gehaaste bestaan en de tijd die zo ontzettend snel gaat gaan ook die mooie kleine boodschappen van moeder aarde ons in sneltreinvaart voorbij.

Wat zou je doen wanneer je de vraag krijgt om elke dag 5 minuten opmerkelijk te zijn,

Dus elke dag wanneer er in jouw ooghoek iets gebeurt je dan je ernaar toe draait en kijkt met heel je hart en ziel en opmerkt wat het is dat ze je laten zien.

Dat kan een vogel in een boom zijn maar ook het luider zetten van de radio wanneer je een liedje hoort en je wordt geraakt, weten jullie nog Aartsengel Sandalphon die via dit medium een boodschap kan brengen?  Brengt het een herinnering mee of is het de tekst van het liedje of is het de radio-dj die daarna nog iets verteld?

Wees opmerkzaam en weet waarom.

Bewust worden van de wereld om je heen is soms erg pijnlijk want dan kun je zien hoe de aarde er werkelijk uitziet en wat wij mensen ervan gemaakt hebben.

Gevoelens van boosheid, verdriet, leegte maar ook schaamte want wij, de mensen die nu leven hebben er aan mee gewerkt in al onze levens op aarde om nu het resultaat onder ogen te zien.

Ook mooie zaken kun je waarnemen een ongekende technologie maar net als de oude Atlantische bewoners weten we dat het vergankelijk is.

Door de herleving van de oude herinneringen kunnen we voorkomen dat het zo ernstig zal aflopen.

Als we opmerkzaamheid leren dan kunnen we herkennen dat we zaken anders moeten aanpakken, en moeder aarde kunnen sparen en daarmee ook onze levende planeet.

Net als in de oude Lemurische en Atlantische tijd verschuiven de platen van de aarde en het magnetisch veld, de oorzaken zijn bekent namelijk de veranderende magnetische velden in het universum en de normale wisseling van de polen.

Ja, normaal want dit is een proces vanaf het ontstaan van de planeet en kunnen we dit niet voorkomen.

 Even terug naar de Mexicaanse golf, alweer een olieplatform in problemen?

Of zijn het de natuurkrachten die ook de deepwater horizon deed zinken?

De cover-up was niet geheel water dicht omdat door het dunner worden van de sluiers wij lichtwerkers onze bronnen hebben die ons de waarheid vertellen.

De grote moederschepen die in Orbit rond de aarde zijn houden alles nauwkeurig in de gaten en vertellen ons wanneer er een aardse gebeurtenis is die verdoezeld wordt, zo ook met het gebeuren in de golf.

Oorzaak waren de tektonische platen en de onderaardse vulkanen die tot uitbarsting kwamen.

Wanneer bekend zou worden dat het een ramp van moeder aarde zelf zou zijn dan zou de productie van olie gelijk stop komen te liggen maar de ramp begon al in februari 2010 en er lekte toen al veel olie weg uit de openbarstende zeebodem zoals we bij veel vulkanen zien ook bij deze begint het langzaam en wordt het heftiger naarmate de druk zich opvoert.

Zo had de New World Order de tijd om met een plan te komen en de verdere productie van olie veilig te stellen.

De deepwater horizon en BP moesten de schuld dragen maar vertrouw me maar ze krijgen er een ruime vergoeding voor.

Omdat het gevaar bestond dat het een mega ramp zou kunnen worden zijn vele mensen geëvacueerd maar inmiddels alweer terug.

President Obama ( de Marionet ) Moest laten zien dat een ijsje eten gewoon aan de kunt kan plaats vinden, ja ja .

En natuurlijk een vakantie met vrouw en kinderen doorbrengen in het getroffen gebied.

Maar goed is tot zever opgelost dat er geen olie meer boven drijft, dankzij de chemicaliën en het feit dat de olie naar beneden gezakt is en daar een blokkade vormt.

Er is nu in augustus-september aangetoond dat de warme golf stroom die vanuit de golf van Mexico naar boven gaat verstoord is.

Dir is een proces wat al eerder op gang is gebracht, op natuurlijke manier maar verergert door de ramp en eerder als gevold van de radioactieve elementen in de oceanen heden ten dage.

Door de olieramp ( vulkaanuitbarsting ) is de stroom veranderd en zoekt het nog een nieuwe weg om te gaan.

Ik weet niet hoe goed jullie in aardrijkskunde waren maar een beetje kennis opgraven;

De warme golf stroom zorgt voor het gematigde klimaat wat we hier hebben in Europa, de zeeën vriezen niet dicht in de winter en de populatie vissen wordt in stand gehouden omdat de vissen via de Golfstroom hun plek vinden naar de broedplekken.

Afgelopen week was de paling nog in het nieuws die nu de reis gaat beginnen om weer te paaien en daarna sterft, de jonge aaltjes zwemmen dan naar Europa en vinden onze wateren.

Begin je al te begrijpen hoe ver de invloed reikt van de warme Golfstroom?

Ik heb een link met plaatjes en Engelse uitleg:

http://europebusines.blogspot.com/2010/08/special-post-life-on-this-earth-just.html

Wat betekent het voor ons in Nederland/Europa?

Dat we wel eens een ander klimaat gaan krijgen, je voelt deze zomer al dat er veranderingen zijn, veel regen in augustus en veel Hitte in juni en juli, in andere delen van de wereld zie je heel goed de veranderingen, Pakistan vroeger waren de overstromingen in Bangladesh en meer in India en de Russische branden.

Ook door invloed van de toenemende activiteit van de zon zullen er veranderingen optreden en er zullen zeker meer stroomstoringen komen.

Wat het magnetisch veld nog meer doet?

De dieren reageren op het veld en zullen zich daarop aanpassen of hopeloos verdwalen, diersoorten muteren sneller zoals de vliegen en muggen.

Tijd gaat enorm snel grote sprongen maar zorgt er ook voor dat de tijd waar we ook snel door heen willen komen ook snel voorbij zal gaan dus de tijd tot het allemaal voorbij is zal snel gaan en daarna zal er een grote rust heersen op de aarde en zijn wij mensen en aardbewoners tot een ander inzicht en manier van leven toegekomen.

En hoe dat gaat en waar je bang voor moet zijn?

Ten eerste je hoeft niet bang te zijn, met je gedachten kun je alles creëren en als je angst in je gedachten wereld toelaat zal dat ook in je feitelijke wereld zijn weg vinden.

Bewust zijn en je voorbereiden is goed dan ben je eerlijk en goed mat de toekomst bezig en heb je zelf alles er aangedaan om een moeilijke periode goed door te komen.

Net als een verband doos die je in huis hebt makkelijk met een sneetje in je vinger dat je een pleister bij de hand hebt.

Verder kun je proberen je gedachten positief te houden, onze gedachten spelen een grote rol in wat je voor jezelf in het voortuitzicht hebt.

Jij maakt je eigen hemel op aarde, dus ook je eigen hel.

Alles is synchroon aan elkaar, je denkpatroon en de acties en gebeurtenissen die erop volgen.

En als de tijd je te snel gaat dan zorg je ervoor dat jij voor jezelf tijd neemt ondanks de maatschappelijke druk die je ervaart.

Niks moet alles mag maar doe je dat ook.

Is het belangrijk dat je een volle agenda hebt of kun je ook tijd voor jezelf plannen?

Nu is het belangrijkste moment in jouw leven en jij kunt het zo mooi maken zodat jij het als een paradijs kan ervaren.

Speel ermee laat de wereld een speeltuin zijn en fantaseer en dagdroom alle mooie dingen, gebeurtenissen en laat ze werkelijkheid worden.

Wees 1 met moeder aarde ervaart haar natuurlijke ritme, en laat vadertje hemel jou begeleiden in de mooie lessen die er zijn te leren hier en nu.

Vraag hulp aan je medereisgenoot in deze tijd, vraag op tijd hulp aan je gidsen, aan de engelen godinnen, opgestegen meesters en als je het fijn  vind aan God.

Ze zijn er allemaal om ons te helpen de aarde te transformeren en daarmee onszelf ook te transformeren.

Ieder stukje van de aarde waar je aandacht aan besteed is een eerbetoon aan de evolutie van onze tijd en een klein beetje hulp aan moeder aarde om het een prachtig nieuw begin te laten zijn.

Droom mee en laat onze droom werkelijkheid worden want wij weten dat dromen echt geen bedrog zijn!

Op de www.lumeriastamtafel.hyves.nl staan een aantal mantra's en van Ian Henderson een heerlijke meditatie die je kunt beluisteren en tot rust brengen.

 

Reis mee naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Een gezegende en voorspoedige reis en graag zie ik jullie bij ons volgende contact.

 

Klaske Goedhart

Lumeria
4 september 2010Bron: lumeria.nl

Voeg toe aan: