Zoeken
 


Het Parcival verhaal deel Deel IX - De stille periode

Laatste wijziging: zondag 22 augustus 2010 om 14:14, 3700 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 22 augustus 2010

Wie was voor jou de afzichtelijke jonkvrouw?

Hoelang wil je nog wachten eer je van je leven gaat genieten?

Wanneer kwam jij 'de kluizenaar' tegen?

Ze somt alle zonden en dwaasheden op die Parcival heeft begaan. Het feit dat hij de Graalburcht heeft betreden zonder de verlossende vraag aan de Visserkoning te stellen wordt als zijn grootste fout aangemerkt. Parcival wordt vernederd en zwijgt voor het hof dat hem daarvoor nog de hemel in had geprezen.

            De afzichtelijke jonkvrouw verschijnt eigenlijk altijd in het leven van een man op het moment dat hij het toppunt van zijn roem heeft bereikt.

Er lijkt een vreemd verband te bestaan tussen datgene wat een man in zijn leven heeft bereikt en de macht die de Afzichtelijke Jonkvrouw over hem heeft. Hoe hoger hij is gestegen, hoe ontvankelijker een man lijkt voor verdriet en gevoelens van ontoereikendheid.. De mate waarin iemand in de maatschappij succes heeft en wordt toegejuicht, lijkt wel bepalend voor het gevoel van mislukking en zinloosheid dat hij uit de handen van de afzichtelijke jonkvrouw ontvangt. Je zou denken dat succes een mens bescherming biedt  tegen  gevoelens van zinloosheid, maar dat is niet het geval. Vaak zijn het juist succesvolle mensen die zich afvragen wat zij waard zijn en wat de betekenis van hun leven is. Die vragen, die oprijzen in wat in de middeleeuwse theologie de duistere nacht van de ziel wordt genoemd, hebben de mysterieuze gewoonte ons 's nachts, zo tussen twee en drie uur, te overvallen. Iemand merkte eens somber op dat de duistere nacht van de ziel zijn intrede altijd doet om twee uur 's nachts.

            De meeste intelligente mannen worden op middelbare leeftijd door deze Afzichtelijke Jonkvrouw bezocht. Zij roept twijfel en wanhoop op en heeft een vernietigende uitwerking.. Het leven verliest zijn glans en er komen allerlei vragen naar boven waar een man het antwoord niet op weet. 'Waarom ga ik eigenlijk nog naar mijn werk? Wat maakt het uit? Waar is het goed voor? Waarom?' Zijn vrouw bekoort hem niet langer, zijn kinderen zijn op een moeilijke leeftijd of het huis uit en vakanties boeien hem niet meer. Net nu hij de tijd krijgt en de middelen heeft om van het leven te gaan genieten, is hij er niet langer in geïnteresseerd.. Dit is het werk van de Afzichtelijke Jonkvrouw.

            In deze fase van zijn leven probeert een man vaak wanhopig een nieuwe schone jonkvrouw te vinden die hem tegen de afzichtelijke jonkvrouw kan beschermen.  Als hij echter niet met het duistere aspect in zichzelf in het reine komt zal geen enkele oude of nieuwe jonkvrouw, hoe mooi ook, deze moeilijke periode voor hem kunnen vergemakkelijken..

            Een vrouw kan het beste stilzwijgend aanwezig zijn als haar man door zo'n duistere periode heen gaat. Daarmee voorkomt ze dat de man zijn afzichtelijke jonkvrouw op haar gaat projecteren, wat hij maar al te graag zou doen. Als zij het opbrengt om 'liefdevol aanwezig te zijn' is dat het grootste geschenk dat zij haar man kan geven.

            In onze tijd, waarin het gebruik van kalmerende middelen veelvuldig voorkomt, zien we dat de komst van de afzichtelijke jonkvrouw  vaak wordt behandeld als een ziekte..  We dienen haar te vermijden en te genezen. Als we echter door medicijngebruik haar duisternis uit ons leven verbannen, ontnemen we onszelf de kans op de ontwikkeling die zij voorstaat.

            Deze voorbode van de duisternis brengt aan het hof een belangrijke individualiteit teweeg. Zij geeft elke ridder die daar aanwezig is een persoonlijke opdracht die hij alleen dient uit te voeren. Voordat deze ontwikkeling zich aandiende, werden de taken gemeenschappelijk uitgevoerd. De ridders trokken er gezamenlijk, of op z'n minst met z'n tweeën, op uit om een draak te verslaan of een koninkrijk te bevrijden. Na het bezoek van de afzichtelijke jonkvrouw zien we dat iedere taak uniek is en bestemd voor één individu. Iedere ridder dient alleen op weg te gaan, zijn eigen pad te vinden en op deze queeste zijn eigen strijd te strijden. Nu worden problemen niet langer door de groep opgelost.. Deze verandering in aanpak is de enige manier waarop een man de wanhoop die door de afzichtelijke jonkvrouw teweeggebracht wordt, tegemoet kan treden. Als een man weet dat hij alleen is, dat hij uniek is en op een eenzame queeste gaat, zal dit hem uit de duistere periode van de afzichtelijke jonkvrouw redden.

Al het lijden (maar ook dat wat we normaal gesproken onder geluk verstaan) komt tot stand wanneer wij gaan vergelijken. Als we accepteren dat ieder van ons zijn eigen weg in het leven gaat, zien we in dat het geen enkele zin heeft onszelf met anderen te vergelijken. Dan kunnen we een toestand bereiken waarin de dingen gewoon zijn zoals ze zijn. In deze toestand is er geen geluk of droefenis in de gebruikelijke zin van het woord, maar uitsluitend een staat van zijn die met recht Extase wordt genoemd. Het is vervelend om te moeten toegeven dat dit geschenk uitsluitend uit de handen van de afzichtelijke jonkvrouw kan worden ontvangen. Helaas is er geen ander die ons een dergelijk verheven geschenk kan aanreiken. Waarschijnlijk was de middeleeuwse auteur die schreef: 'lijden is de kortste weg naar verlossing',  met dit feit bekend.

            Als we de afzichtelijke jonkvrouw respecteren en accepteren dat zij een nieuw licht op onze queeste werpt, kunnen we de tweede helft van ons leven tegemoettreden.

            De afzichtelijke Jonkvrouw geeft Parival in deze nieuwe bedeling de taak de Graalburcht opnieuw te vinden. Hij zweert dat hij geen twee nachten achtereen in hetzelfde bed zal slapen totdat hij deze visionaire burcht heeft gevonden.

De afzichtelijke jonkvrouw herinnert het hof eraan dat tijdens de zoektocht naar de Graal van de ridders wordt verwacht dat zij kuisheid betrachten. Daarna strompelt ze weg; ze heeft haar taak volbracht.

            Voor de zoveelste maal herinner ik u eraan dat de kuisheid die op deze reis wordt verwacht niets te maken heeft met onze houding ten opzichte van een vrouw van vlees en bloed.. Daar gelden weer andere wetten en inzichten voor. De kuisheid die tijdens deze queeste van een man wordt verwacht betreft zijn houding ten opzichte van zijn innerlijke jonkvrouw, zijn anima die verantwoordelijk is voor zijn stemmingen. Hij dient haar niet te verleiden of door haar verleid te worden. Geen enkele ridder, behalve Parcival (en Galahad in de engelse versie) , slaagt erin zijn queeste te volbrengen. Dat wil zeggen dat we in ons leven vele mislukkingen zullen kennen, maar dat het absoluut noodzakelijk is dat ons bewustzijn (Parcival) trouw blijft aan zijn queeste. Het gaat hier niet om perfectie of om succes. Het gaat om bewustzijn.

De lange queeste

Parcival brengt vele jaren - de meeste legenden beweren dat het er twintig zijn - door met zijn avonturen als ridder. Hij raakt steeds meer verbitterd en gedesillusioneerd.. Hij raakt steeds verder verwijderd van zijn geliefde Blanche Fleur. Hij vergeet waarom hij in deze avonturen zijn zwaard hanteert. Hij vindt niet langer vreugde in de dingen die hij doet en begrijpt steeds minder van zichzelf.

            Dit zijn de dorre jaren die een man op middelbare leeftijd doormaakt. Hij weet steeds minder wat hem gaande houdt, en geeft waarschijnlijk een ontwijkend antwoord wanneer je hem naar de zin van zijn leven vraagt.

            Een aantal pelgrims in versleten kleren wandelen Parcival tegemoet. Zij vragen aan hem: 'Waarom rijdt u in volledige wapenuitrusting op de dag dat onze Heer is gestorven? Weet  niet dat het

Goede Vrijdag is? Ga met ons mee naar de kluizenaar in het woud, belijd uw zonden, ontvang de absolutie en bereid u voor op Eerste Paasdag.' Door deze woorden ontwaakt Parcival plotseling uit zijn boze droom. Hij ervaart nog geen bezieling, maar laat zich door de pelgrims meenemen naar de oude kluizenaar.

De innerlijke kluizenaar

De kluizenaar vertegenwoordigt een diep verborgen aspect van ons dat energie heeft verzameld en dat, ver weggestopt in een hoekje, op dit moment heeft zitten wachten.

De eerste helft van ons leven zijn wij over het algemeen vrij extravert en dat is ook de bedoeling.

Als we ons jarenlang extravert hebben getoond, en we uiteindelijk aan dit waardevolle deel van onze levensreis zijn begonnen, dienen we onze innerlijke kluizenaar om raad te vragen.  hij kan ons helpen de volgende stap te zetten. In onze cultuur zijn we niet gewend ons naar binnen te richten. Het is daarom voor veel mensen moeilijk om uit hun innerlijke bron te putten en van daaruit de volgende stap te zetten. Het komt in onze tijd veelvuldig voor dat mensen gedwongen worden zich naar binnen te keren doordat zij ziek worden, een ongeluk krijgen of iets anders meemaken waardoor ze even pas op de plaats moeten maken.  

 

 

De kluizenaar is een edele figuur, en als we hem met respect en waardig-heid tegemoettreden, zal hij ons zeker van dienst kunnen zijn. Als we door ziekte of een ongeluk naar zijn rijk worden verwezen, is onze waardigheid vaak ver te zoeken. Of we die waardigheid nu kunnen tonen of niet, we zullen de kluizenaar ergens op de helft van ons leven ontmoeten.

       Om hem recht te doen zullen wij in het kort iets zeggen over de mensen bij wie het kluizenaarsaspect zo sterk is ontwikkeld dat het in hun persoonlijkheid duidelijk op de voorgrond treedt. Het kleine aantal mensen dat van nature kluizenaar is (dus zeer introvert) kan het beste in het woud verblijven (symbolisch gezien dan) om daar in eenzaamheid energie te verzamelen. Zij kunnen op belangrijke momenten een waardevolle bijdrage leveren en de mensheid dienen.

 

Overwinningen op de Rode Ridders zijn deze kluizenaars vreemd en zij hebben zelden de zoete smaak van het succes geproefd. In onze tijd wordt dit soort mensen niet echt aangemoedigd of bevestigd, en zij leiden dan ook vaak een eenzaam leven. Er breekt echter een moment aan waarop er een beroep op hun kwaliteiten wordt gedaan als er een verandering tot stand gebracht moet worden. Dat kan een verandering in hun eigen leven of in dat van een ander zijn. Het is belangrijk dat deze mensen zich ervan bewust zijn dat zij deze kwaliteiten in zich hebben.

Zorg alstublieft goed voor het kluizenaarsaspect in uzelf of voor de geboren kluizenaar in uw vriendenkring. Als u een zoon (of dochter) hebt die de aspecten van een geboren kluizenaar vertoont, dwing hem (of haar) dan niet allerlei Rode Ridders te gaan bevechten. Laat hem zijn eigen weg in het woud vinden.

            Als Parcival bij de kluizenaar komt, wordt hij geconfronteerd met een soort gelijke ervaring als die met de afzichtelijk jonkvrouw. Voordat Parcival zijn mond kan opendoen, berispt de helder ziende kluizenaar hem om al zijn fouten en mislukkingen.. Ook dit keer wordt zijn nalatigheid in de Graalburcht als zijn grootst fout aangemerkt..

 

Al snel wordt de houding milder en neemt hij hem mee naar de weg.

Wat er dan gebeurd, lees je volgende week.

 

Verzorgd door Elisabeth Kellerman

Dit deel en alle opvolgende delen zijn terug te vinden op de site www.star-people.nl .

Het Parcivalverhaal deel 1 - Hoe vind je jou werkelijke zelf

Het Parcival verhaal deel II - Het kind in jou

Het Parcival verhaal deel III - Van de tiener naar de adolescent periode

Het Parcival verhaal deel IV - Herken je Anima

Het Parcival verhaal deel V - Onze diepere gevoelens

Het Parcival verhaal Deel VI - Sla Links af en ga de ophaalbrug over

Het Parcival verhaal deel VII - Onze zoektocht

Het Parcival verhaal deel VIII - De andere kant van de medaille

 

Lees binnenkort ook het tweede deel genaamd ZIJ van dit boekje.

In Zij wordt de Mythe van Psyche, Aphrodite en Eros beschreven.

Dit gaat over de levensweg van de vrouw, de anima, het innerlijke vrouwelijke.

 

Herken je bij jezelf de rode draad en wil je er aan werken maar vind je het moeilijk, dan kun je op de site http://www.innerquest..nl/ diverse cursussen te vinden die je hierbij kunnen helpen.

 

Bron: Boekje "Zij/Hij" schrijver is Robert A. Johnson, uitgever Kosmos-Z&K Uitgevers BV/ Servire, Utrecht, ISBN-9021595303 (is helaas alleen nog tweede hands te koop).

De voorstellingen komen onder andere van http://www.wikipedia..nl/  en Afbeeldingen van parcival .Voeg toe aan: