Zoeken
 


Zelf bevrijding

Laatste wijziging: woensdag 24 december 2008 om 21:18, 2358 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 24 december 2008

De mensheid is langgeleden door EVOLUTIE in een lager bewustzijn gekomen. Evoluties zijn altijd afkomstig uit het Grote Universele Geestelijke Bewustzijn. EVALUATIE laat weten dat er geestelijk onwetendheid is, daarom is deze evolutie nodig, zodat iedereen gaat begrijpen wat Geestelijke bewustwording is. Het is bewust-zijn, dus begrijpen met ons verstand dat al IN onze GEEST zit.

Weten zit al IN onze bewustzijns, vertrouw + geloof daarin, want dat geeft ons innerlijke kracht. Zelf bevrijding betekent, verlost zijn van je eigen primitieve IK, verlost te zijn van je eigen lage ZELF, dan kom je bij je eigen hoge ZELF bewustzijn. Grote Meesters noemen dit VERLICHTING. Een simpele ziel, weet en voelt dat het leven zelf niet moeilijk hoeft te zijn. Eenvoud is het kenmerk van geestelijke wijsheid, het is een natuurlijk proces dat IN ons geactiveerd mag worden. Vertrouw IN jezelf en IN de toekomst, dit is de enige natuurlijke weg.

De mens zelf wil het leven zo moeilijk mogelijk maken, omdat de geestelijke materie moeilijk lijkt. Eigenlijk, intellectuelen hebben veel meer moeite simpele geestelijke wijsheid toe te passen en te begrijpen dan simpel voelende mensen. Intellectuelen moeten IN hun hoofd alles kloppend maken; alsof we geestelijke wijsheid met hoofd denken ooit kunnen begrijpen. Néé dit IS echt niet mogelijk, omdat geestelijke wijsheid niet te begrijpen IS met hoofd denken. Het is geen som of wiskunde dat door hoofd denken uitgerekend kan worden.

Geestelijke wijsheid zit in onze GEEST en daarom kunnen wij dit ook alleen begrijpen met ons verstand dat IN onze geest zit. Met Hoofd denken komen wij niets geestelijks te weten. Weten komt uit ons verstand, dat IN onze GEEST zit, geloof en vertrouw op verstandelijke inzichten dat in onze GEEST zit. Vlucht niet weg voor de werkelijkheid, juist door de werkelijkheid te beleven komen wij dichter bij ons zelf. We hebben aanleg, een vermogen om verstandelijk te begrijpen, inzichten komen als wij de waarheid willen weten dat IN onze Geest zit. Zelf bevrijding komt door werken aan je ZELF en dit betekent dat wij GEESTELIJK wakker worden. Besef dat wij gevangenen zijn geweest van ons primitief denken, dit komt door onwetendheid. Wij mogen weer OP onze eigen kracht teruggaan naar onze innerlijke BRON, waar de waarheid op ons wacht.

Een ZIEL kan teleurgesteld en verdrietig zijn, omdat we misschien nog een onbewuste IK zijn. Weet verstandelijk dat we een Geest + Ziel hebben, we kunnen dit niet zien, we mogen dit geloven, vertrouw op je innerlijke KERN. Als wij onwetend zijn houdt dit ons zielsgeluk + wilskracht tegen, omdat we niet bewust zijn van onze KERN. De sleutel van zelfbevrijding is, als wij overtuigd zijn dat wij ook een mooi uniek deel van het grote geheel uit de Universum zijn.

Wat zijn primitieve gedachten? Dat IS denken zonder na te denken, dat is denken zonder bewust ervan te zijn. Denken maakt geen weten omdat we met denken rond blijven draaien IN ons hoofd /brein waar geen antwoorden zijn. Wat bevrijdt ons van die primitieve IK? Zodra wij loslaten van negatieve gedachten. Als wij gaan begrijpen dat het Leven ZELF ook waarde heeft en geaccepteerd mag worden. Dan begrijpen wij dat dit LEVEN voor iedereen nodig IS geweest voor onze eigen zielen evolutie groei, waar wij nu middenin zitten. Als wij bewuster zijn, weten wij meer, dan worden wij ook geestelijk wakker. Dan worden wij bewust van het DOEL van het leven ZELF en van onze eigen toekomst.

Doemdenkers hebben een primitieve IK en zitten IN een negatieve spiraal naar beneden, ze hebben geen vertrouwen IN zichzelf en niet IN de toekomst. Met doemscenario's willen ze choqueren en deuren intrappen en angst onder de mensen verspreiden. Deze mensen ''denken'' dat ze vernieuwend zijn, dit is de verkeerde kant van de werkelijkheid en heel negatief. Deze mensen zijn boos en projecteren dit OP anderen, dit geeft hun een zekere ''macht''. Deze mensen hebben geen contact met hun GEWETEN, omdat ze de waarheid niet kennen. Dit is kleingeestigheid en weinig geloof en naïef door gebrek aan geestelijke kennis.

Als wij realistisch zijn, zouden wij weten dat wij zonder onze Schepper niet kunnen leven, want door de Schepper en de Schepping is alles gecreëerd dus ook de mensheid. Zou alles gecreëerd zijn voor 1 leven, zou alles vergaan in het niets.
Dit zijn vragen, zorg dat er antwoorden komen, dus onderzoek dit. Als iemand zegt, ik behoor niet tot een religie, maar ik geloof wel IN de Schepper, dat is prima, wij hebben geen religie nodig, om te geloven IN onze Schepper of God of IN het hiernamaals. Een GELOVER weet dat er meer is tussen Hemel en Aarde. De Scheppings energie zit IN alles en iedereen, als wij dit niet begrijpen, dan hebben wij geestelijke blindheid en die GEEST en persoon geestelijke armoede, omdat die geest en dus die persoon zich niet bewust is van de juiste werkelijkheid. Het is simpel, kijk naar de natuur, geweldig mooi, we kunnen het zien, het is er en bestaat echt. De mens bestaat ook, dus wij zijn echt, vele geloven alleen wat ze zien en meer niet en dat is nu geestelijke onwetendheid.

Als wij NIET in de Schepper ''God'' geloven, zijn wij continue bezig iets te bewijzen en dit is een strijd zonder einde. Deze mensen hebben veel moeite om iets te vertrouwen of te geloven en zijn zwart/wit denkers. Zijn geestelijk onwetend, kunnen niet GELOVEN en VERTROUWEN in de Schepper of schepping ZELF. Realistisch gezien hebben ongelovige mensen geen zelfvertrouwen. Deze evolutie laat ons inzien, maakt ons wakker hiervoor. Waarom zou het Universum, de wereld laten vergaan, dit kan alleen door een doemscenario levend gehouden worden. Geloof deze doemscenario's niet, bevrijd je van dit primitieve negatief denken, blijf geloven en vertrouwen IN de toekomst dat geeft positieve energie.

De Aarde IS een LEERSCHOOL waar wij onze levenslessen mogen leren, op Aarde hebben wij een zwaarder lichaam nodig. Bij de dood rusten wij geestelijk uit, dan gaan we over naar de Hogere Geestelijke Dimensie. Na een poosje kan iemand terug naar de Aarde komen omdat ze nog die ene levensles mogen leren. Wij mogen leren hoe wij iets LOSLATEN of ONTHECHTEN want dit is een geestelijke losmaking, dit is niet egoïstisch, nee dit is een noodzaak om los te kunnen laten en dit loslaten IS soms wel eens de enige redding voor jezelf.

Begrijp dat de dood geen straf is, sommige kinderen hoeven maar kort op Aarde te zijn om die ene les voor zichzelf te leren of voor hun ''ouders'' iets te leren, dit is zo aandoenlijk en dan kunnen ze zelf en of hun ''ouders'' geestelijk verder. Het is niet altijd wat wij denken dat het is, het zijn vaak verkeerde ''waarheden'' overtuigingen dat ons bang en verdrietig maakt. Zie onze Schepper als de BRON van alles, met liefde en wijsheid. God straft ons niet, wij straffen ons zelf door onze eigen onwetendheid. Laat de gave van de Schepper IN jezelf ontluiken, dan kunnen wij zelfbewuster leven. Vertrouw op de BRON dit geeft ons INZICHT.

Er zijn allerlei scenario's geschreven, er zijn vele misverstanden ontstaan door verkeerde interpretaties, dit komt uit onwetendheid. De waarheid vinden wij, als wij IN ons zelf een goede BASIS hebben gelegd. DURF in je eigen waarheid te geloven. DURF voluit te leven, Durf te vertrouwen en te geloven IN de Schepper en IN jezelf. Onze krachten zitten NIET buiten ons, het zijn innerlijke krachten. Neem verantwoording voor jezelf, ga opzoek naar je ware IK. Wij zitten nu midden IN een Zielen evolutie groei proces, omdat iedereen ook een eerlijke kans krijgt, daarom krijgen wij hulp van vele Lichtwerkers. Dit wordt ook vaak verkeerd begrepen, of niet vertrouwd, of men vindt hen arrogant. Begrijp dit, Lichtwerkers zijn juist diegene die de geestelijke trap al OP zijn geweest, dus de waarheid kennen en daarom weten ze meer dan anderen. Wij kunnen allen Licht werker worden, ga daarom ZELF ook die geestelijke trap op.Bron: spiritualwisdom.nl

Voeg toe aan: