Zoeken
 


Bewijs onjuistheid 21/12/2012 als einddatum Maya-kalender

Laatste wijziging: donderdag 24 juni 2010 om 13:18, 8293 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 24 juni 2010

Het verschil tussen beide data waarop het Einde der Tijden volgens de zogenaamde Long Count-kalender van de Maya’s zou plaats gaan vinden is precies 420 etmalen (wat 21 maal het voor de Maya’s heilige getal 20 is, en 21 is weer 3 maal het voor velen heilige getal 7, en 3 is weer het heilige getal voor de volledigheid, denk maar aan de drie-eenheid). Kunnen we bewijzen welke van de twee genoemde data juist is? Ja, dat kunnen we! En dat bewijs staat hieronder.

De Long Count-kalender rekent terug vanaf de einddatum, wat dus tevens het Einde der Tijden is. Alles draait daarin om de getallen 13 en 20 (net als bij Tzolkin, een bij velen veel bekendere Maya-kalender), maar ook om het getal 9! Deze superlange kalender kent namelijk negen (scheppings-) niveaus (van telkens 13 fasen (verdeeld in 7 Dagen en 6 Nachten), waarbij de tijd in ieder hoger niveau 20 maal zo snel gaat). Ook de lengte van iedere Dag en Nacht is telkens een veelvoud van 9. Het 9e (en laatste) scheppingsniveau kent Dagen en Nachten van telkens 2 maal 9 etmalen. De periode van 9 etmalen is daarin de nieuwe week. Daarin past er telkens (binnen iedere Dag en Nacht) precies een Yin-week gevolgd door een Yang-week (of andersom). Wanneer we 20 van deze nieuwe weekparen nemen, dan krijgen we 360 etmalen. Dit is de lengte van een Dag en een Nacht in het 8e scheppingsniveau. De Maya’s noemen deze tijdsperiode een Tun. Ook in alle onderliggende niveaus zijn de 13 fasen telkens 20 maal zo lang. Daaraan hebben de Maya’s respectievelijk de volgende namen gegeven:

 

naam

verhouding

aantal dagen

omgerekend

katun

20 tun

7.200

19,7 jaar

baktun

20 katun

144.000

394 jaar

pictun

20 baktun

2.880.000

7.884 jaar

calabtun

20 pictun

57.600.000

157 millennia

kinchiltun

20 calabtun

1.152.000.000

3 miljoen jaar

alautun

20 kinchiltun

23.040.000.000

63 miljoen jaar

 

Wat we nodig hebben in de keuze tussen 21/12/2012 of 28/10/2011 als het ware Einde der Tijden is een historische gebeurtenis die onmiskenbaar de scheppingsenergie toont overeenkomstig één van de 13 scheppingsfasen. Deze gebeurtenis vond plaats op 1 mei 1776 in het Beierse Ingolstadt. Op die datum heeft Adam Weishaupt een Orde opgericht die even later is hernoemd tot de Illuminati. Deze (geheime) orde is gebaseerd op alle (geheime) kennis die daarvoor (in het geheim) was verzameld, inclusief de kennis over de schepping (zoals is vastgelegd in de Long Count-kalender). Het idee van een New World Order werd (breed) gedeeld op de Eerste Dag (van het 7e scheppingsniveau), want de energie op deze Eerste Dag staat in het teken van het begin (als idee) van het Nieuwe (namelijk een nieuwe planetaire ordening op het gebied van bestuur, controle en naleving). De energie op de Eerste Nacht staat in het teken van de uitwerking van dit idee. In die Eerste Nacht is het idee van een New World Order uitgewerkt door de Orde van de Illuminati op te richten. Het jaartal 1776 (in Romeinse cijfers), het jaar waarin de Illuminati zijn opgericht, samen met hun doelstelling van een New World Order (in het Latijn) is te lezen op de achterkant van ieder briefje van 1 US-dollar. Het briefje van 1 $ is gekozen omdat ze 1 (totalitair) regiem nastreven, evenals 1 munteenheid en 1 religie.

 

Kortom, wanneer we aannemen dat:

1.    de Long Count kalender een juiste weergave is van de scheppingsdynamiek, en

2.    de Illuminati hier kennis van hadden en hebben, en

3.    dit doelbewust hebben toegepast door hun Orde tijdens de Eerste Nacht (van het 7e scheppingsniveau) op te richten,

dan kunnen we daarmee eens en voor altijd de discussie over 21 december 2012 beëindigen. Wanneer we namelijk terugrekenen vanaf 21/12/2012, dan zou de oprichting van de Illuminati plaats hebben gevonden de Eerste Dag (en niet op de Eerste Nacht) van het 7e scheppingsniveau. Bij deze einddatum begint deze Eerste Nacht namelijk op 3 juni 1776, terwijl de akte al op 1 mei 1776 werd gepasseerd. Dit is energetisch gezien niet mogelijk. En daarmee valt 21 december 2012 definitief af als mogelijke einddatum van deze Maya-kalender.

 

22 juni 2010

Johan Oldenkamp 

"Het Hele Verhaal" deel 1 from WDROTV on Vimeo.

"Het Hele Verhaal" deel 2 from Anarchiel on Vimeo.Bron: pateo.nl

Voeg toe aan: