Zoeken
 


2012 Terugkeer van de wachters?

Laatste wijziging: dinsdag 23 december 2008 om 20:55, 3275 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 23 december 2008

Wetenschappers hebben twee grote gaten ontdekt in de magnetosfeer die de Aarde beschermt tegen schadelijke zonnestormen. Met de toenemende zonneactiviteit kunnen deze gaten in 2012 voor enorme problemen gaan zorgen.

Volgens de website xandernieuws.punt.nl zetten de ontdekte gaten veel van wat de wetenschap tot nu toe meende te weten over de werking van de magnetosfeer, kompleet op zijn kop. De gaten komen namelijk voor op onverwachte lokaties, laten zonnedeeltjes sneller dan verwacht door en de totale interactie werkt op een geheel andere manier dan wetenschappers tot nu toe dachten.
 
De bevindingen hebben implicaties voor de manier waarop zonnestormen de Aarde beïnvloeden. Zware zonnestormen kunnen elektrische- en communicatiesystemen op Aarde verstoren en zelfs verwoesten.

De nieuwe gegevens zijn onder andere afkomstig van de NASA-satelliet THEMIS (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms). Gebleken is dat het Aardse magnetische veld op z’n sterkst is op het moment waarvan wetenschappers tot nu toe dachten dat deze juist op z’n zwakst zou moeten zijn.

Het magnetische veld van de Zon wisselt regelmatig. Soms is dit veld gelijkpolig aan dat van de Aarde, soms tegenpolig. Nu blijkt dat als het Aardse veld noordwaards gericht is en dat van de Zon zuidwaarts (of omgekeerd), de Aardse magnetosfeer op z’n krachtigst is en er nauwelijks zonnedeeltjes worden doorgelaten. Dit is totaal het tegenovergestelde van wat men tot nu toe dacht.
 
Tijdens de komende piek van de 11-jarige zonnecyclus in 2012 kunnen zonnevlekken, zonne-uitbarstingen en -stormen zorgen voor grote problemen met satellieten en elektrische installaties. Vanwege recente, onverwachte veranderingen in de Zon verwachten wetenschappers dat de piek in 2012 ook nog eens heftiger zal zijn dan normaal.

Daarnaast zullen de magnetische velden van de Aarde en de Zon tijdens de nieuwe cyclus eerst gelijkpolig zijn, en dan tegenpolig. Dat betekent dat de effecten van de zonnestorm op Aarde alleen maar versterkt zullen worden. Dat wordt vergeleken met het aansteken van een fornuis: als je het gas aanzet, maar niet meteen een aansteker erbij houdt, krijg je later een grotere ontvlamming dan als je het gas onmiddellijk aansteekt.
 
‘Het lijkt erop dat we de komende jaren een moeilijke tijd tegemoet gaan,’ merkte Sibeck, een wetenschapper van het THEMIS project op.

Volgens veel profetieën staat er in 2012 iets bijzonders te gebeuren. In 2012 bevindt het centrum van de Melkweg zich op 0 graden van het Westerse teken Steenbok, het punt waar de winterzonnewende plaatsvindt.

Op 21 december 2012, 12.12 Midden Europese Tijd vindt de winterzonnewende plaats en staat de Zon tijdens die winterzonnewende op het centrum van de Melkweg. Volgens de Maya’s is het centrum van de Melkweg het geboortekanaal. Een gebied wat wordt geassocieerd met transformatie en hergeboorte.

Allerlei “heilige” geschriften door de eeuwen heen hebben de gong voor de laatste ronde gehoord. Opvallend vaak wordt het jaartal 2012 genoemd, zoals bij de Pueblo-indianen, de Zulu’s en de Maya’s. De Maya’s deden hun voorspellende uitspraken over het moment waarop de gong zal klinken op basis van berekeningen die vandaagdedag nog steeds standhouden.

Centraal hierbij staan hun kalenders waarvoor zij rekenden met perioden van 26.000 jaar en groter. Die perioden kwamen voort uit een eigen tijdsberekening die in nauwkeurigheid superieur schijnt te zijn, ook aan onze eigen kalender. In de documentaire The Year Zero wijst een Maya tijdens een spreekbeurt zijn toehoorders fijntjes op een van de fouten van onze Westerse kalender. Hij zegt dat als we naar het inzicht van de Maya’s goed hadden gerekend, we geen fouten hadden gemaakt in onze eigen kalendertelling. Dan was de maand oktober (oct=8) nu de achtste maand geweest, november (nov=9) de negende en december (dec = 10) de tiende. Hier en daar wordt zelfs gepleit om de natuurlijke tijdberekening van de Maya’s over te nemen.

peaceDavid Horn, auteur van de bestseller ‘Nephilim Stargates-The Year 2012 and the Return of the Watchers’ gelooft dat de Aarde op de rand staat van een onvoorstelbaar schokkende gebeurtenis: de aanstaande terugkeer van de bijbelse reuzen, de Nephilim, die door de profeet Henoch zou zijn voorspeld.

Henoch was de zoon van Jared, de vader van Metusalem en de overgrootvader van Noach. Zijn geschriften bevatten de meest gedetailleerde verslagen van de ‘val’ (afdaling) van de ‘Wachters’, engelen (demonen), naar de Aarde en hun vermenging met het menselijk ras. Hieruit ontstonden de beruchte reuzen, de Nephilim (benei Elohim, Genesis 6:1-2).
 
In de meeste moderne bijbelvertalingen is het boek Henoch niet (meer) opgenomen. Toch wordt het boek in het Nieuwe Testament twee keer gequote en in zowel het Oude als het Nieuwe Testament bij naam genoemd (Judas 14-15). Uit de ontdekte Dode-Zeerollen blijkt tevens dat het boek Henoch vroeger als ‘heilig’ werd beschouwd. Veel oude ‘kerkvaders’, zoals Tertullianus, Justin Marty, Irenaeus en Origenes, beschouwden het boek eveneens als authentiek.

 Horn gelooft dat dit belangrijk is, omdat indien Henoch daadwerkelijk een profeet was, de wereld mogelijk een verpletterende verrassing te wachten staat.
 
Dat baseert hij op diverse passages in het boek Henoch. ‘In het tiende hoofdstuk staat dat de Wachters, die werden geoordeeld gedurende de Zondvloed, 70 generaties lang onder de ‘heuvels van de Aarde’ gebonden zouden worden, totdat de dag van hun uiteindelijke veroordeling zou komen. Dan zouden ze uit hun gevangenschap worden losgelaten en in de vurige afgrond worden geworpen, waar ze voor eeuwig gepijnigd zullen worden.’
 
‘Maar in het 15e hoofdstuk schrijft Henoch over het uitgestorven nageslacht van de Wachters, de reuzen / Nephilim, en zegt dat deze verborgen zullen worden gehouden, en niet tegen het mensenras zouden opstaan… totdat ze zullen verschijnen in de dagen van slachting en verwoesting.’

‘De profetieën van Henoch komen overeen met andere apocriefe werken, waarin gewag wordt gemaakt van een specifieke toekomstige datum waarop de Wachters zullen worden losgelaten om eeuwig veroordeeld te worden (Henoch 10:12) en dat tevens hun nageslacht, de reuzen, opnieuw op Aarde zullen komen om grote verwoestingen aan te richten.’

Henoch schrijft dat er 70 generaties vanaf de Zondvloed voorbij zouden gaan, tot de terugkeer van deze Nephilim.
 
‘Volgens modern wetenschappelijk onderzoek is er rond het jaar 2892 v.C. een grote vloed op Aarde geweest. Dit ondersteunt de visie van veel bijbelwetenschappers die de Zondvloed tussen het jaar 2800 en 2900 v.C. plaatsen. Als je uitgaat van een profetische generatie van 70 jaar (gebaseerd op Psalm 90:10), dan zullen er volgens Henoch 70×70=4900 jaar verstrijken voordat de reuzen op Aarde terugkeren.’
 
‘Dat brengt ons in onze huidige tijd. -2892+4900 = 2008. Natuurlijk zou dat ook één of meerdere jaren later kunnen zijn.’

 Staat de mensheid op de drempel van een hernieuwde kennismaking met de reuzen? Kunnen de Wachters op elk moment in de vurige afgrond worden gegooid? Betekent Henoch’s voorspelde ‘laatste oordeel’ na 70 generaties vanaf de zondvloed dat de terugkeer van Jezus Christus aanstaande is?
 
Horn wijst in zijn boek op andere profetieën die volgens hem deze timing en aanstaande gebeurtenissen ondersteunen. De mensheid zal door de terugkeer van de Nephilim ‘bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen.’ (Lukas 21:26)
 
Hij haalt bijvoorbeeld het 13e hoofdstuk van Jesaja aan, waar de verwoesting van Babylon (Irak) wordt omschreven en het einde van de tijd. Veel christenen geloven dat dit moment zeer dicht genaderd is nu het Amerikaanse leger zich in Irak bevindt. Jesaja 13:2-3 (Septuaginta): ‘Opent de poorten, gij heerser. Ik geef het bevel en Ik breng hen: reuzen komen om mijn wraak te voltrekken.’
 
Het woord ‘reuzen’ is vertaald van het woord ‘gibborim’, wezens die door veel wetenschappers worden beschouwd als het nageslacht van de Wachters en de Nephilim.
 
‘Dus wellicht komen de 70 generaties van 70 jaar nu tot een eind, en is zijn de legers in het oude Babylon (Irak) daar niet toevallig. Misschien dat beide profeten naar dezelfde gebeurtenis verwezen, namelijk dat de terugkeer van de Nephilim zeer dichtbij is. De gevolgen hiervan zouden wel eens veel verstrekkender kunnen zijn dan de meeste mensen kunnen bevatten.’  Bron: wordpress

Voeg toe aan: