Zoeken
 


Lemurië

Laatste wijziging: donderdag 10 juni 2010 om 10:01, 7656 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 10 juni 2010


door Maria Piotrovskaja

Lemurië was lang geleden, nog voor de tijd van Atlantis, een Gouden Eeuw civilisatie, een waar paradijs op aarde. Oorspronkelijk droeg Lemurië de naam ‘Het land van Mu’ wat ‘Het Moederland’ betekende. De cultus van de Goddelijke Moeder vormde een spirituele en materiële fundament voor deze uitstaande, superieure civilisatie.

‘Het Moederland’ lag op een continent die ongeveer 12.000 – 14.000 jaar geleden onder de Stille Oceaan zonk. Dit verdwenen oeroude continent die in de wetenschappelijke kringen ‘Gondvana’ wordt genoemd, was in het begin van de menselijke evolutie nog het enige continent op de wereldbol. ‘Het Moederland’ lag verspreid over het gehele continent en vele nabije eilanden, die zich dienden als koloniën van de Goddelijke Moeder civilisatie.

De val van de civilisatie op Lemurië heeft vóór de Gouden Eeuw en catastrofe op Atlantis plaats gevonden. Atlantis was in het begin gewoon één van de vele koloniën van Lemurië, die na de verdwijning van het oorspronkelijke oercontinent nog de hoogtepunten van een eigen Gouden Tijdperk wist te bereiken.

Het bestaan van het oeroude continent en de civilisatie van Lemurië houdt de wetenschap en de spirituele kringen van nu nog steeds bezig. Er is veel interesse, veel verwarring en veel speculatie over wat wel en wat niet ooit op Lemurië heeft plaats gevonden.

De belangrijkste informatie over Lemurië kwam naar boven in 1930 door het wetenschappelijke onderzoek van archeoloog James Churchward. De resultaten van zijn wetenschappelijke onderzoek van oeroude Hindoeïstische tempelschriften heeft hij in zijn boek ‘Het verloren continent van Mu’ vastgelegd.

Lemuria was the lost continent of the Pacific which, according to the findings of James Churchward, archeologist and author of ‘The lost continent of Mu’, extended from north of Hawaii three thousand miles south to Easter Island and the Fijis and was made up of three miles from east to west. Churchward’s history of the ancient Motherland is based on records inscribed on sacred tablets he claims to have discovered in India. With the help of the high priest of an Indian temple he deciphered the tablets and during 50 years of research confirmed their contents in further writings, inscriptions and legends he came upon in Southeast Asia, the Yucatan, Central America, the Pacific Islands, Mexico, North America, ancient Egypt and other civilizations. He estimates that Lemuria was destroyed approximately 12.000 years ago by the collapse of the gas chambers that upheld continent.

Voor iedere spirituele zoeker vormen de Universele Akasha Kronieken naast het wetenschappelijke onderzoek van James Churchward de belangrijkste bron van informatie over de verdwenen civilisatie van Lemurië.

De Akasha Kronieken zijn etherische ‘bestanden’ die gezamenlijk het compleet Universeel Archief van Kosmische geschiedenis van alle planeten en alle levensvormen in het heelal vormen. De Akasha kronieken zijn gedetailleerde omschrijvingen in de Kosmische Geest van alle wereld gebeurtenissen die vanaf de eerste momenten van de menselijke evolutie op aarde plaats hebben gevonden. Deze kronieken kan men met de spirituele bestanden in de Kosmische computer vergelijken. Alle gebeurtenissen op ons planeet van persoonlijke en niet persoonlijke aard in de Universele Geest worden opgenomen, onthouden en gefixeerd.

De gemiddelde mens van deze moderne tijd heeft geen toegang tot deze kostbare Universele Archieven. De adepten, de Mahatma’s, de opgevaren meesters van de Grote Witte Broederschap zijn in staat de Akasha kronieken van alle tijdperken, alle culturen en alle naties op ieder gewild moment met hun geestelijke oog te bekijken. De meeste informatie over het verdwenen continent Lemurië in dit artikel is gebaseerd op de beschrijvingen uit de Akasha Kronieken, die door de opgevaren meesters van de Grote Witte Broederschap aan zijn leerlingen vrij waren gegeven.

De bevolking van Lemurië had een lange en glorieuze geschiedenis in de Akasha kronieken achtergelaten voordat het Gouden Tijdperk van 150.000 jaar door decadentie en verval ten onder ging. De opgevaren meesters nodigen de lichtdragers ‘het kijkje’ in de onbekende geschiedenis van onze planeet te nemen, zodat wij er veel van kunnen leren en een breder perspectief van de wereldgeschiedenis kunnen ontwikkelen. Vele zielen van het licht kunnen eigen reïncarnaties op Lemurië herinneren en kunnen een betere inzicht in hun eigen karmische omstandigheden verkrijgen tijdens het lezen van deze omschrijvingen.

Lemurie ofwel ‘Het Moederland’ of ‘Het Land van Mu’ was een land uit de oertijd, waar perfectie, harmonie, liefde, vrede en broederschap in de menselijke samenleving de basis voor de materiele evolutie vormde.

De eerste evoluties van Lemurie hebben 150.000 jaar lang in de 3 elkaar opvolgende Gouden Tijdperken van volkomen perfectie en zuiverheid geleefd. Dat waren de 3 eerste wortelrassen van de mensheid, die een gezamenlijk Goddelijke Plan voor ieder ras hebben vervuld en na afloop de Hemelvaart hebben behaald. Nu staan ze bekend als de opgevaren meesters en de opgevaren meesteressen van de 3 eerste wortelrassen op Aarde.

In totaal zijn er 7 wortelrassen die volgens het Kosmische Plan onze planeet achter elkaar bewonen. De zielen van een wortelras vormen een complete spirituele eenheid. Er wordt een specifiek Goddelijke Plan voor iedere wortelras gecreëerd om een bepaald aspect van het Kosmische Christusbewustzijn gezamenlijk te kunnen uitten. Het eerste wortelras belichaamde de Goddelijke Kracht, de tweede – de Goddelijke Wijsheid en de derde – de Goddelijke Liefde.

De tijd van de eerste Gouden Tijdperken op Lemurië was de tijd van uiterst hoge materiële en spirituele ontwikkelingsniveau van de totale bevolking. Dit niveau was nog nooit door de andere (ook Gouden Eeuw) civilisaties op ons planeet bereikt.

De onbegrensde potentie voor wetenschappelijke ontdekkingen en zelfbewuste, eervolle toepassing van de Kosmische Wet vormden de materiële basis van Lemuriaanse beschaving. De Lemuriërs waren allemaal bewust van hun Goddelijke oorsprong en hun Goddelijk Licht die in de geheime chakra achter het hart verankert was. Hun dagelijkse devotie, de aanroepingen tot het Hart van God in de Grote Centrale Zon zorgden dat hun levensenergieën in direct contact zonder onderbreking met de Bron des Levens verbleven. Ze leefden volgens het Goddelijke Plan; hun leven was Gods leven en het verbond tussen God en mens werd niet verbroken. Het was het volmaakte evenwicht tussen de Macrokosmos en de microkosmos, ofwel: zoals boven, zo beneden.

De Lemuriërs van het Gouden Tijdperk zagen absoluut geen kwaad in hun medemensen en ze leefden in totale harmonie met flora en fauna en de natuur om hun heen. Het waren letterlijk kinderen van God en ze waren niet onderhevig aan ziekte of dood.

Het was absoluut een ideale samenleving, die compleet volgens de wil van God verliep. De vrije wil van ieder mens was gericht om de Wil van God te belichamen en de perfectie van het Goddelijke Plan voor de menselijke evolutie te manifesteren. De Lemuriërs waren vanuit hun hart met alle leven op aarde en in het gehele Kosmos sterk verbonden. Ze waren in staat de hartconnectie tussen de mens en de kern van planten, bomen en bloemen, de dieren en de kern van het atoom in leven te houden. Alle Lemuriërs bezaten meesterschap over levitatie, precipitatie (materiële manifestatie van geestelijke substantie) en de wetenschap van alchemie, waardoor zij dingen konden doen die in onze ogen bovennatuurlijk of onmogelijk lijken!

De leiders van deze ideale samenleving waren priesters, koningen en wetenschappers, want er bestond geen scheiding tussen regering, wetenschap en godsdienst: vergelijkbaar met macht, wijsheid en liefde in de drievoudige vlam in ons hart.

De hoofdstad van ‘Het land van Mu’ was ‘De Gouden Stad van de Zon’ die de kosmische energie van de Hemelse Vader Alpha, vertegenwoordigde. Middenin stond een ronde tempel die aan de Goddelijke Moeder Omega gewijd was. Dit was de cultus van de Zonnemoeder – ‘The Sun Mother, clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars.’ De kroon met de 12 sterren die de Zonnemoeder op haar hoofd droeg, verwees naar 12 Kosmische Hiërarchieën van de zodiak. De Zonnemoeder vertegenwoordigde de Goddelijke Vonk, de Goddelijke natuur in iedere ziel, die de zeegolven van menselijke emoties, door de maancirkel uitgebeeld, volledig onder eigen controle had.

De geestelijke leiding van de Hoofdtempel en in het spirituele opzicht de leiding over de gehele civilisatie lag in de handen van de Hoogste Priesteres van de Hoofdtempel die door de bevolking van ‘Het Land van Mu’ als de fysieke belichaming van de Goddelijke Moeder, de Zonnemoeder, op de planeet aarde was beschouwd. De Hoogste Priesteres was de zichtbare en de tastbare manifestatie van de Kosmische Moeder voor alle zielen in reïncarnatie. De kosmische energie van de Goddelijke Moeder Omega kon zich vrij in het wezen van de Hoogste Priesteres manifesteren dankzij haar zuiverheid, haar devotie en haar geestelijke kracht.

De Hoofdtempel van de Zonnemoeder was het fysieke en het spirituele middelpunt van de gehele Lemuriaanse civilisatie. Op het hoofdaltaar brandde dag en nacht de eeuwige fysieke vlam van de Goddelijke Moeder Omega. Spiritueel gezien was deze fysieke vlam een geestelijke brandstof, die voorspoedige ontwikkeling van deze Gouden Eeuw civilisatie in stand hield. De priesters en de priesteressen zorgden voor het voortdurende gebed en de aanroepingen naar de Bron des Levens, de Grote Centrale Zon, om het licht en de energie vanuit het Kosmos naar de materiële beschaving toe te laten stromen. De kracht van het geluid en het gesproken woord was het belangrijkste middel in de gehele Lemuriaanse samenleving om de oneindige spirituele energie in de concrete materiële vorm om te kunnen zetten.

De Ark van het Kristallen Licht heeft zich tussen de Grote Centrale Zon en het Hoofdaltaar in de Tempel van de Goddelijke Moeder als een zichtbaar teken van het verbond tussen God en mens, Bron en zijn schepping, Geest en materie geopenbaard. Dit was een intens kanaal van Wit Licht, die voor de onaangebroken stroom van de levensenergie op het Moederland zorgde. Dit kanaal hield zich in stand tot zover de aanroepingen en de heilige mantra’s naar de Goddelijke Moeder non-stop 24 uur per dag vanuit het Hoofdaltaar van Lemurië het Kosmos in waren uitgezonden. Dit was een permanent gebed naar het Witte Licht van de Goddelijke Moeder, die door de priesters en priesteressen van de Hoofdtempel 150.000 jaar lang op Lemurië stand heeft gehouden.

Rond de Hoofdtempel stonden 12 kleinere ronde temples in een cirkelvorm. 12 kleinere tempels vertegenwoordigden de 12 Kosmische Hiërarchieën van de zodiak en de Hoofdtempel vertegenwoordigde de Zon. De temples, gewijd aan de Moedervlam waren in iedere stad van Lemurië aanwezig. Gezamenlijk vormden ze het netwerk van het Wit Licht verspreid door het hele land.

Vanuit het spirituele perspectief kunnen wij zeggen dat de 12 Kosmische Hiërarchieën van de zodiak een specifiek aspect van het Goddelijke bewustzijn ofwel een volmaakte Goddelijke kwaliteit in eigen sterrenconstellatie focussen. Ieder mens is in staat zijn volmaaktheid en Goddelijke perfectie in de menselijke vorm te bereiken als hij spirituele connectie met deze 12 Kosmische Hiërarchieën kan opbouwen en onderhouden.

- De zonnehiërarchie van Steenbok vertegenwoordigt het kosmische aspect van de Goddelijke Kracht. De miskwalificaties van deze energie komen voor als kritiek, veroordeling en zwarte magie.
- De zonnehiërarchie van Waterman vertegenwoordigt het kosmische aspect van de Goddelijke Liefde. De miskwalificaties van deze energie komen voor als haat, afkeer en hekserij.
- van Vissen vertegenwoordigt het kosmische aspect van de Goddelijke Meesterschap. De miskwalificaties van deze energie komen voor als twijfel, angst, doodsbewustzijn.
- Ram vertegenwoordigt het kosmische aspect van de Goddelijke Beheersing.
De miskwalificaties van deze energie komen voor als arrogantie, trots, bedrog en alle lagere manifestaties van het menselijke ego.
- Stier vertegenwoordigt het kosmische aspect van de Goddelijke Gehoorzaamheid.
De miskwalificaties van deze energie komen voor als ongehoorzaamheid, halsstarrigheid en het negeren van de Kosmische Wet.
- Tweelingen vertegenwoordigt het kosmische aspect van de Goddelijke Wijsheid.
De miskwalificaties van deze energie komen voor als afgunst, jaloezie, intellectualisme, cynisme, menselijke argumentatie.
- Kreeft vertegenwoordigt het kosmische aspect van de Goddelijke Harmonie.
De miskwalificaties van deze energie komen voor als disharmonie, disbalans, zelfmedelijden, besluiteloosheid, zelfrechtvaardiging.
- Leeuw vertegenwoordigt het kosmische aspect van de Goddelijke Dankbaarheid.
De miskwalificaties van deze energie komen voor als ondankbaarheid, geestelijke blindheid, onachtzaamheid.
- Maagd vertegenwoordigt het kosmische aspect van de Goddelijke Rechtvaardigheid.
De miskwalificaties van deze energie komen voor als zelfmedelijden, zelfrechtvaardiging, frustratie, bezorgdheid, gevoelens van onrecht.
- Weegschaal vertegenwoordigt het kosmische aspect van de Goddelijke Werkelijkheid. De miskwalificaties van deze energie komen voor als oneerlijkheid, intriges, verraad.
- Schorpioen vertegenwoordigt het kosmische aspect van de Goddelijke Visie. De miskwalificaties van deze energie komen voor als zelfzucht, verafgoding, egoïsme.
- Boogschutter vertegenwoordigt het kosmische aspect van de Goddelijke Overwinning over de lagere, menselijke natuur.
De miskwalificaties van deze energie komen voor als wrok, wraak, vergelding, moedeloosheid, apathie.

Alle drie eerste wortelrassen die in de Gouden Tijdperken op Lemurië leefden, maakten hun Hemelvaart en keerden terug naar de sferen van het Licht als Opgevaren Meesters.

Maar met de komst van het vierde wortelras ging het mis! Dit was een historisch moment, wanneer de eerste golven van de lagere evoluties uit het verwoeste planeet Maldek met een uiterst lage vorm van bewustzijn, versterkt door de legioenen van gevallen engelen begonnen zich massaal onder de hoogbegaafde, spiritueel verlichte Lemuriërs te incarneren.

De kleine planetengordel tussen Mars en Jupiter is alles wat er overbleef van Maldek, de tiende planeet van ons zonnestelsel. Op Maldek had namelijk een totale nucleaire oorlog plaats gevonden nadat de gehele civilisatie op deze planeet zich tegen de Kosmische Wetten, de Goddelijke Plan en de Wil van God gekeerd heeft.

Vanuit compassie en onbegrensde liefde hebben Lemuriërs de overlevenden evoluties van Maldek uitgenodigd zich op het paradijselijke planeet Aarde te vestigen. De Lemuriërs waren overtuigd dat hun geestelijke ontwikkelingsniveau, hun sterke verbinding met de Bron des Levens, hun pure hart en hun zuivere intenties een stevige basis vormden om deze lagere evoluties van Maldek goed op te kunnen vangen en naar het licht toe helpen te groeien. De realiteit was minder idealistisch. De komst van de achtergeblevenen uit Maldek heeft nog meer negatieve levensvormen bij zich aangetrokken, namelijk de gevallen engelen.

De tijd van de val van Aartsengel Lucifer en 1/3 van de lichte engelen in het Kosmos, die later ‘de gevallen engelen’ waren genoemd heeft veel eerder in de Kosmische geschiedenis plaats gevonden. Tijdens de ‘oorlog in de hemel’ hebben legioenen van Aartsengel Michael de legioenen van Lucifer verslagen. De Kosmische Wet verplichte de Luciferianen op aarde te incarneren om hun karma uit te werken. De lagere evoluties van Maldek en de gevallen engelen kwamen samen tegelijkertijd tot reïncarnatie op Lemurië. Het gewicht van hun karma in combinatie met destructieve levenswijze en uiterst trage bewustzijnsniveau hebben uiteindelijk de vernietiging van de hoogste civilisatie ooit, het paradijselijke Lemurië, veroorzaakt.

De lagere evoluties die in Lemurië tot incarnatie kwamen, hebben de levensbeschouwing van de Lemuriërs stapsgewijs negatief beïnvloed. Lemurië heeft niet op een dag haar glorie verloren. Dat was een destructief proces, dat uiteindelijk in versnelling kwam en de vernietiging van de totale civilisatie veroorzaakte. Dit proces kunnen wij ‘degeneratie’ noemen.

De eersten die uit de hogere vibraties van de hoge spirituele bewustzijn ‘vielen’ waren de hoogpriesters die zich meer en meer verheven begonnen te voelen boven het gewone volk . Dat kwam ook grotendeels door het feit dat steeds meer gevallen engelen de machtposities in de hoge priesterschap hebben overgenomen. De concurrentie en de rivaliteit tussen de menselijke ego’s van de priesters begon zich als een epidemie door het land te verspreiden. De priesters gebruikten hun kennis en hun bedrevenheid in het maken van invocaties of aanroepingen om hun rivalen uit te schakelen. Ze versterkten hun bezweringsformules door het maken van groteske beelden zoals die nu nog te zien zijn op het Paaseiland.

Degenen in Lemurië die zwaar in de hoogpriesters waren teleurgesteld, stonden langzaam aan open voor de magnetische aantrekkingskracht van de gevallen engelen, hun enorme charisma en de manier waarop deze hun wisten te verleiden hun hoogstaande principes los te laten.

Vanaf het moment dat “Adam en Eva’- de archetypes, ofwel het standaardvoorbeeld van het gewone volk - aten van de vrucht van de ‘Boom der Kennis van Goed en Kwaad’ onder invloed van Lucifer zelf, uitgebeeld als de slang, verloren de mensen hun onschuld en was de neerwaartse spiraal onvermijdelijk.

De geestelijke kracht van het Moederland was met innerlijke en uiterlijke zuiverheid met de priesterklasse verbonden. De zuiverheid van gedachten, emoties, motieven en daden van de priesters in de tempels van Lemurië was hun schild tegen negatieve invloeden van buitenaf en de bron van hun fysieke en spirituele kracht. De geestelijke kracht van de priesterklasse vormde het onzichtbare energetische schild voor de Lemuriaanse civilisatie, dat als een mantel van wit licht over de gehele bevolking hing.

De vernietiging van de Lemuriaanse civilisatie was in eerste instantie door de vernietiging van het energetische schild van de priesterschap mogelijk geworden. Door het verlagen van het hoge bewustzijn en het breken van de morele standaarden in de priesterklasse was een opening voor de totale vernietiging van de Ark van het Licht, het verbond tussen hemel en aarde mogelijk gemaakt. Homoseksualisme en lesbianisme waren voor het eerst door de luceferianen aan de priesters en priesteressen in Lemurië als een nieuwe, andere manier van energiewisseling geïntroduceerd. Langzamerhand waren de seksuele perversies als ‘normaal’ gedrag door de priesters zelf en door de gehele bevolking geaccepteerd. Seksualiteit heeft steeds grovere vormen genomen en de fallus cultus heeft de cultus van de zuivere moedervlam vervangen.

De vernietiging van de eeuwige moedervlam op het hoofdaltaar van het land en de moord van de Hoogste Priesteres van de Hoofdtempel was de diepste punt in de val van de Gouden Eeuw civilisatie op Lemurië. De cultus van de Zonnemoeder was bruut beëindigd en de cultus van de zwarte Godin, de heerster van de Maan, - The Great Whore - die lagere verlangens in de mens stimuleerde, in plaats van de verering van Goddelijke Moeder Omega was gekomen. Het duurde niet zo lang totdat de complete civilisatie in een barbare staat was beland. Dit was de donkerste tijd uit de gehele geschiedenis van onze planeet. Er zijn nog steeds vele zielen in reïncarnatie die deze tragedie mee hebben gemaakt. Iedere reïncarnatie biedt de mens een nieuwe kans aan om de juiste keuze voor het vereren van de Goddelijke Vonk in plaats van het mee gaan met de lagere menselijke gevoelens bewust te kunnen maken.

De priesters en priesteressen die aan de cultus van de Zonnemoeder trouw waren gebleven vluchtten naar de noordelijke koloniën van Lemurië en hebben zich op Atlantis en India gevestigd. Nu, in onze moderne tijd zijn de brahmanen, de hoogste priesterkaste in India, de echte spirituele opvolgers en bewaarders van de geestelijke schatten van het verdwenen Moederland.

De catastrofe op Lemurië heeft in één dag plaats gevonden. Het complete continent was onder de Stille Oceaan gezonken nadat het eerst door de vuurzee van brandende lava overspoeld werd.

De ‘Karmische Raad’ die door God was ingesteld om het naleven van de goddelijke rechtvaardigheid op aarde te beoordelen, besloot dat de laggards samen met de Luciferianen, die ook een hoger ideaal voor ogen hadden gehad en de onschuldigen die hun onschuld verloren hadden, ruimschoots de gelegenheid zouden krijgen God hier op aarde te dienen. Helaas waren deze niet van plan deze kans te gebruiken omdat de meeste laggards – hoewel die materieel en wetenschappelijk bijzonder hoog ontwikkeld waren – willens en wetens weigerden hun talenten en vrije wil te gebruiken tot Gods glorie en zijn goddelijk plan. Zij brachten de enorme kennis met zich mee die zij hadden ontwikkeld en die de vernietiging van hun eigen planeet had veroorzaakt en de laggard-wetenschappers leerden nu ook aan de minder ontwikkelde evoluties op aarde de atoomsplitsing en het gebruik van kernenergie voor zowel vreedzame als vernietigende doeleinden; het scheppen van verschillende levensvormen in een reageerbuis; hoe ultrasonische golven, laserstralen en astrale straling toe te passen voor genezing en onderwerping. Bovendien waren zij in die lang vervlogen tijd al veel verder in de ruimtevaart en veel andere wetenschappen dan wij tegenwoordig zijn!

Hierdoor grepen ze al gauw de algehele macht en rijkdom in Atlantis en bezetten alle hoge posten in de regering, de religie, de economie, de kunst, de media, enzovoorts. Op deze manier versterkten zij ook de Luciferiaanse leugen dat de mens God niet nodig had. Door hun misbruik van voortplanting creëerden ze walgelijke levensvormen, zoals half man/half paard, terwijl ook de kunst geperverteerd werd. Zelfs de elementalen (natuurgeesten)werden niet ontzien en ook ontstonden de insecten.

Terwijl Lemurië in rook, vuur en exploderende lava ten onder ging, werd Atlantis ongeveer 12,500 jaar geleden vernietigd door aardbevingen en overstromingen, bekend als de zondvloed in de tijd van Noach . De misbaksels van de laggards werden vernietigd en de goddelijke wet luidde: Van nu af aan zal het niet mogelijk zijn om dierlijk en menselijk leven te kruisen!

In de toekomst zullen we misschien wel meer van Atlantis horen omdat men denkt dat een deel hiervan op de zeebodem bij Bermuda ontdekt is.Bron: crystaldimensions

Voeg toe aan: