Zoeken
 


Europese denktank ziet 'staatsgreep' en begin van Europese regering

Laatste wijziging: woensdag 19 mei 2010 om 13:00, 1808 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 19 mei 2010

Zonder dat we het doorhadden zijn onze grenzen op 9 mei 2010 nog verder vervaagd en werd 'Euroland' geboren.

In schril contrast met hoe er in Amerika, Groot Brittannië en Azië tegen de crisis in de Eurozone wordt aangekeken, is de Europese denktank LEAP/E2020 van mening dat de Europese leiders er in het weekend van 8 en 9 mei niet alleen in geslaagd zijn om de Eurozone te redden, maar zelfs dat zij in feite een 'staatsgreep' hebben gepleegd waardoor er in slechts enkele uren tijd een Europese Regering is ontstaan. Anders gezegd: de Griekse crisis en de veronderstelde oplossing hiervan -een Europees garantiefonds ter grootte van € 750 miljard- is aangegrepen om de 'Verenigde Staten van Europa' te doen ontstaan.

De eerdere verwachtingen van de Europese Denktank dat er in de lente van 2010 een omslagpunt in de wereldwijde systeemcrisis zou komen, zijn uitgekomen. De overheden van de Westerse landen zijn zich plots gaan realiseren dat hun schuldenlast onhoudbaar groot is geworden. Daarnaast is er van het door de media gepropageerde economische herstel in werkelijkheid geen sprake.

LEAP/E2020 denkt dat het nog enige maanden zal duren voordat de media en het publiek zullen doorkrijgen dat het geopolitieke landschap in Europa in mei 2010 voorgoed veranderd werd, en welke impact dit op de hele wereld zal hebben. Daarbij spreekt de Denktank in termen van een 'coupe d'Etat', een heuse staatsgreep, die in de Europese Unie heeft plaatsgevonden.

Door deze staatsgreep hebben de 16 belangrijkste EU-landen de controle over de macht van de Unie verkregen. Nieuwe politieke en financiële instrumenten en middelen werden gecreëerd, waardoor de lidstaten geen andere keuze meer hebben dan hierin mee te gaan of te worden geïsoleerd. 10 van de andere 11 lidstaten, waaronder belangrijke landen zoals Polen en Zweden, hebben zich bij deze nieuwe koers aangesloten.

De 25 topeconomen van de Denktank zien hierin de (r)evolutie in de Europese Unie die het team al meer dan drie jaar heeft voorspeld. Wel geven ze toe dat ze nooit hadden gedacht dat dit proces in slechts enkele uren zou plaatsvinden en dat er zo'n 'moedige' beslissing zou worden genomen door het oprichten van het € 750 miljard (oftewel $ 1 biljoen) tellende garantiefonds, dat een enorme stap voorwaarts is naar totale economische en financiële integratie van alle lidstaten.
 
'440 miljoen Europeanen zijn zonder het te weten burgers geworden van een nieuw land: Euroland. Sommigen van hen delen reeds dezelfde munt, de Euro, en allen delen nu in dezelfde schuldenlast en gemeenschappelijke middelen om de in het licht van de wereldwijde systeemcrisis ontstane ernstige problemen op te lossen,' aldus LEAP/E2020.
 
'Zonder enige twijfel heeft er zojuist een radicale ontknoping in het Europese bestuur plaatsgevonden. Op brute wijze is er een gemeenschappelijke continentale overheid ontstaan, ironisch genoeg 65 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, dat op die dag met veel vertoon in Moskou werd gevierd en tevens op dezelfde dag waarop de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd opgericht (1951), de voorloper van de EU.'
 
Dit samenvallen is volgens de Europese economische experts geen toevalligheid, en markeert een belangrijke stap voorwaarts in het uiteenvallen van het wereldwijde politieke systeem en het ontstaan van een nieuwe balans. Met de recente ongekende stappen heeft de Eurozone zich onafhankelijker gemaakt van de nog altijd door de Anglo-Saksische (Engelstalige) wereld overheerste financiële markten. Daarbij is het noodfonds van € 750 miljard een versterking om de volgende financiële stormen, veroorzaakt door de draconische schuldenlast van het Westen, beter te kunnen weerstaan dan de Verenigde Staten en Groot Brittannië.
 
Binnen maximaal drie jaar zal het Europese interventiefonds worden opgenomen in het Europese Monetaire Fonds, en zal een vergelijkbaar bedrag in mindering worden gebracht op de Europese bijdragen aan het IMF. Het IMF bestaat overigens voor het grootste deel toch al uit Europees geld. Eén op de drie dollars van het IMF komt uit Europa en slechts één op de zes (andere bronnen: één op de vijf) uit de VS. In navolging van Europa heeft Azië inmiddels zijn eigen noodfonds opgericht.
 
Eén van de gelijktijdige oorzaken en gevolgen van deze ontwikkelingen zal volgens LEAP/E2020 de totale marginalisatie van Groot Brittannië zijn. Omdat zowel de Britse leiders als het Britse volk nog steeds gevangen zitten in hun ontkenning van de realiteit, wordt het land steeds zwakker en verliest het steeds meer invloed. Hun anti-Euro houding zal hen echter gaan opbreken, want met hun weigering mee te doen met het Europese interventiefonds misten ze hun laatste kans op redding. Nu moeten de Britten op eigen kracht € 200 miljard zien te vinden om hun begroting voor dit jaar op orde te krijgen.
 
In de oorlog die er tussen de wereldmarkten gaande is proberen ook de Amerikanen wanhopig zoveel mogelijk kapitaalschieters aan te trekken. Nu het Europese continent zichzelf beschermd heeft met een gemeenschappelijke munt en een gemeenschappelijke schuldenlast, is de teerling echter geworpen. Binnen enkele weken zal de Britse tragedie zich beginnen te ontvouwen en zal het land in de zomer zich beginnen te realiseren in welke val het is gelopen. De nieuwe regering van Conservatieven en Liberaal Democraten zal daarom waarschijnlijk niet meer dan enkele maanden stand houden.

De Britten zullen door de zich ontvouwende financiële ineenstorting van hun land hun positie ten opzichte van de VS en Europa moeten herbepalen. Het EU skeptische Groot Brittannië zal dan óf alleen blijven staan, waardoor ze een tragedie tegemoet kunnen zien, óf zich alsnog bij Europa moeten voegen. 'De Britse leiders van de politieke partijen lijken hier echter nog niet volwassen genoeg voor,' merken de topeconomen op.
 
Hoe dan ook, het weekend van 8 en 9 mei 2010 betekende volgens de Denktank niets minder dan het einde van het oude Westen zoals we dat sinds 1945 gekend hebben.  
 
In het licht van het groeiende wantrouwen ten opzichte van alle papieren munteenheden en de daaraan gekoppelde stijgende goudprijs wordt opgemerkt dat de dollar, ondanks de recente stijging ten opzichte van de dalende euro, zich historisch gezien nog steeds op historisch laag niveau bevindt ten opzichte van Amerika's belangrijkste handelspartners. Dat is een duidelijk teken van structurele zwakte. LEAP/E2020 verwacht daarom dat de Euro de komende maanden weer zal gaan stijgen tot $ 1.45 of daarboven (op dit moment: $ 1.2353).

Het door de media gepropageerde nepherstel in de VS is er op gericht om de mensen weer meer geld te laten uitgeven, wat echter een onmogelijke opgave is. Toch blijft de VS nog altijd volhouden dat strenge bezuinigingen zoals in Europa niet nodig zijn, ondanks het feit dat het 'herstel' in werkelijkheid een 'on-herstel' is.

EU: Zwak of sterk?
Uit de totaal verschillende berichtgeving in Europa, de VS, Groot Brittannië en Azië blijkt hoe groot de wereldwijde verwarring is over het steeds verder uiteenvallen van het politieke, economische en financiële systeem. Recente artikelen op deze site zijn vooral gebaseerd op de mening van niet-Europese analisten en (top)economen, die ervan overtuigd zijn dat het binnen enkele maanden of zelfs weken afgelopen kan zijn met de Eurozone, en de EU uit elkaar zal vallen.
 
Binnen Europa denken velen echter dat vooral Groot Brittannië en de VS de grootste risico's lopen om in te storten, en dat Europa juist sterker uit de strijd tevoorschijn zal komen. Er is hoe dan ook een propaganda oorlog gaande met de bedoeling om de eigen situatie zo gunstig mogelijk voor te stellen.  
 
Betrouwbare voorspellingen over de ontwikkelingen in de nabije toekomst zijn dan ook nagenoeg onmogelijk. Wel kan aan de hand van de extreem gespannen situatie -de gewelddadige rellen en hevige protesten- in Griekenland en diverse andere landen worden afgelezen dat de overgang naar een nieuwe financiële en politieke wereldorde niet zo makkelijk zal gaan als door de Denktank wordt voorgesteld.


Xander
 Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: