Zoeken
 


VN wil wereldwijde belasting op internetten en telebankieren

Laatste wijziging: dinsdag 18 mei 2010 om 16:15, 1495 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 18 mei 2010

Ook invoering 'vliegtax' weer op het programma - Heffing op gebruik mobieltjes wordt eveneens overwogen   .

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), de medische tak van de VN, zit dringend om geld verlegen en heeft daarom een controversieel plan opgesteld voor het wereldwijd heffen van belasting op internetten en telebankieren. De tientallen miljarden dollars die hiermee moeten worden binnengehaald zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling, produktie en distributie van medicijnen in met name de Derde Wereld landen (lees: ten gunste komen van 'Big Pharma', de grote farmaceutische bedrijven).


De wrange ironie is dat de WHO aan de ene kant een forse financiële 'bijdrage' van iedere internetter gaat eisen, maar aan de andere kant van haar eigen financiën een puinhoop heeft gemaakt. Er wordt flink gegoocheld met het beschikbare budget en de kosten van de organisatie -vooral die van de salarissen van de stafleden en het hoofdkantoor- rijzen de pan uit. Op z'n vroegst over een jaar zal de WHO haar boekhouding misschien weer wat 'op orde' hebben, voor zover die term van toepassing kan zijn op een organisatie die 38% van het jaarbudget van circa $ 5 miljard voor zichzelf gebruikt.
 
Vanaf aanstaande maandag zullen de voorstellen in Genève besproken worden op de vier dagen durende jaarlijkse vergadering van de 193 leden tellende World Health Assembly, het wetgevende orgaan van de WHO en de medische variant van de Algemene Vergadering van de VN. De voorstellen zullen automatisch 'passief' geaccepteerd worden en op 22 mei tijdens een directievergadering daadwerkelijk geactiveerd worden.
 
Al snel daarna kunnen we verwachten dat de WHO met name de rijke landen zal proberen te overtuigen om belasting te gaan heffen op -onder andere- internetten en telebankieren, ten gunste van de armere landen.  
 
Het plan is feitelijk de medische variant van de tijdens de afgelopen december gehouden mislukte klimaattop in Kopenhagen voorgestelde wereldwijde Co2-belasting. Als de internetbelasting het wél haalt dan betekent dat de invoering van een vergelijkbare welvaartsoverdracht -jaarlijks ca. $ 30 miljard dollar- van de Westerse landen naar de Derde Wereldlanden.

De experts die de voorstellen hebben opgesteld voeren een rapport uit 1986 aan waarin gesteld werd dat slechts 5% van het wereldwijde medische onderzoek en ontwikkeling besteed werd aan de problemen in de Derde Wereldlanden. Daarbij ziet het WHO-panel echter volledig over het hoofd dat voor de meeste besmettelijke ziekten reeds medicijnen ontwikkeld zijn, en dat vooral slechte hygïene en uitzichtsloze levensomstandigheden de belangrijkste oorzaken zijn van de uitbraak van besmettelijke ziekten in de Derde Wereld.
 
Naast de 'digitale' of 'bit' belasting, die tientallen miljarden dollars moet gaan opleveren, wil de WHO 10% belasting gaan heffen op internationale wapentransacties (geschatte inkomsten: $ 5 miljard per jaar).   Ook moeten alle financiële transacties belast worden en moet de 'vliegtax', die in Nederland op 1 juli 2009 al na één jaar werd afgeschaft omdat deze zeer nadelig bleek voor de concurrentiepositie van Schiphol, alsnog wereldwijd worden ingevoerd.

Het WHO-panel stelt als alternatief een aantal minder kostbare 'vrijwillige' maatregelen voor, zoals 'solidariteits bijdragen' door een heffing op het gebruik van mobieltjes, of het opzij zetten van een deel van de inkomstenbelasting.

Gezien de wereldwijde financiële en economische crisis valt niet te verwachten dat landen staan te trappelen om deze maatregelen in te voeren. Daarom wordt in het rapport benadrukt dat 'het op deze manier verkrijgen van financiële middelen alleen bereikt kan worden als er voldoende politieke wil is en de noodzaak overtuigend aangetoond wordt.'
 
Het is maar de vraag of de burgers van de landen waarin deze belasting moet worden ingevoerd -Amerika, Europa, Japan, Zuid Korea e.d.- na alle miljarden bailouts van de banken daadwerkelijk zonder slag of stoot opnieuw een forse financiële aderlating zullen toelaten, wetende dat een groot deel van dit geld slechts gebruikt zal worden om de flink gestegen salarissen van de VN-officials 'op peil' te houden.
 
 
Xander
Originele Bron: Fox News  

 Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: