Zoeken
 


Grote eindtijd misleiding - onthulling bestaan van aliens- steeds dichterbij

Laatste wijziging: maandag 26 april 2010 om 12:01, 6538 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 26 april 2010

In juni training in Colorado om in kontakt te treden met buitenaardsen - NASA, ESA, Vaticaan, wetenschappers en VN steeds serieuzer over bestaan aliens - CERN wetenschapper: Er kan 'iets' tevoorschijn komen uit Large Hadron Collider.

Wetenschapper, systeemanalist en voormalig 'above top secret' undercover FBI-agent Stan Deyo beschrijft in zijn nieuwste boek 'The Cosmic Conspiracy - Final Edition 2010' (De Kosmische Samenzwering) tot in de kleinste details hoe de in de Bijbel voorzegde grote misleiding van de eindtijd zal bestaan uit de waarschijnlijk zeer nabij zijnde officiële wereldwijde onthulling van het bestaan van buitenaardse wezens ('aliens'), die zullen beweren dat zij de eigenlijke 'vaders' of 'scheppers' van de mensheid zijn.

Deyo onthult in 'The Consmic Conspiracy' hoe uit een nauwkeurige hervertaling met de nieuwste kennis van slechts acht verzen uit het Bijbelboek Daniël onomstotelijk blijkt dat de aard van de komende meestermisleiding, aan wie het grootste deel van de mensheid -inclusief veel Christenen- ten prooi zal vallen, inderdaad afkomstig zal zijn van wezens die zich zullen presenteren als 'buitenaards' en wellicht zelfs als 'God', 'Jezus' of 'goden', maar in werkelijkheid hun oorsprong hebben in een andere dimensie en de letterlijke belichaming van de eveneens in de Bijbel genoemde 'gevallen engelen' zijn.

De gewezen FBI-agent, die volgens eigen zeggen toegang had tot de meest geheime informatie, waarschuwt door middel van zijn boeken, lezingen, interviews en documentaires al 33 jaar voor dit moment. Eén van de redenen waarom hij zeker meent te weten dat het moment van onthulling van aliens nu heel dichtbij is, is bijvoorbeeld het feit dat er in juni een speciale training wordt georganiseerd voor mensen die een 'alien ambassadeur' willen worden, een civiele diplomaat die namens de Aarde in kontakt zal treden met de zich nog te presenteren buitenaardse wezens.
 
Deze 'CSETI Ambassadeur van het Universum' training wordt georganiseerd door dr. Steven Greer namens het 'Disclosure Project' (Onhullings Project) en vindt plaats in Colorado. Greer beijvert zich al jaren om de Amerikaanse overheid te dwingen om openheid van zaken te geven inzake het bestaan van en het kontakt met aliens en buitenaardse beschavingen. De deelnemers zal onder andere geleerd worden om door middel van bewustzijnstechnieken, coherente gedachten, lasers en electromagnetische signalen te communiceren met ET's (Extra-Terrestrials).
 
Daarnaast zal onderwezen worden in specifieke meditatietechnieken, zodat de deelnemers zich bewust zullen worden van 'het kosmische aspect van het bewustzijn dat altijd in ons is'. Ook 'remote viewing' staat op het programma, het 'zien op afstand', alsmede ook het vermogen om voorkennis te krijgen en andere aspecten van 'hogere bewustzijnsniveaus'.
 
Opvallend is dat de deelnemers volgens Greer onderscheid zullen leren maken tussen ruimteschepen van buitenaardse en menselijke oorsprong. Dat impliceert dat UFO's zowel door aliens als door mensen gemaakt kunnen zijn. Verder zal worden uitgelegd waarom de overheden het bestaan van buitenaardse wezens zo lang geheim hebben willen en weten te houden.
 
Eén van de uiterst verleidelijke onderdelen van de komende Grote Misleiding komt ook aan bod, namelijk het bestaan van vrije-energie, anti-zwaartekracht en andere technologiën die de Aarde een 'duurzaam en vredige toekomst' zullen geven. Hoe deze toekomst er de komende 500.000 (!) jaar uit zal zien meent Greer ook te weten: de mensheid zal zich evolueren naar 'verlichte wezens' die zelf buitenaardse bezoekers van andere planeten zullen worden.
 
Stan Deyo zegt dat hij zelf zo'n 30 jaar geleden met dezelfde meditatietechnieken experimenteerde om een 'volledig persoon' te worden, maar dat hij er alleen maar zieker van werd, omdat het grote verschil tussen hem en anderen, die ook op zoek waren naar 'volledigheid' en/of 'genezing', was dat hij weigerde om de instructie op te volgen om alle gedachten aan God uit zijn hoofd te bannen. 'Ik wist dat Hij bestond, ongeacht wat ze beweerden, zelfs ondanks het feit dat ik met hen meedeed. God redde me van de bijna (geestelijke) dood die door dit soort geavanceerde meditatie praktijken wordt veroorzaakt.'

Steeds meer hoge officials nemen bestaan aliens serieus
Een groot deel van het publiek doet weliswaar nog steeds lacherig over het bestaan van UFO's en aliens, een toenemend aantal hoge officials neemt het verschijnsel juist steeds serieuzer. Zo hield The Royal Society -de Britse nationale wetenschapsacademie- in januari een symposium over het onderwerp 'Het waarnemen van buitenaards leven en de gevolgen voor wetenschap en maatschappij.' Aanwezig waren vertegenwoordigers van de NASA, de ESA (Europese ruimtevaart organisatie) en de VN.
 
De president van de academie en tevens officieel 'koninklijk astronoom', Lord Martin Rees, hield de prominenten voor dat 'aliens ons misschien al recht in de ogen aankijken' in mensengedaante, zodat ze niet als buitenaardsen te herkennen zijn. Andere sprekers spraken over 'overweldigende aanwijzingen' en 'onvoorstelbaar bewijs' dat de mensheid héél dicht bij de ontdekking van buitenaards leven is gekomen.
 
Niet iedereen was daar even enthousiast over. Simon Conway Morris, professor evolutionaire paleobiologie aan de prestigieuze Universiteit van Cambridge, maakte zich zorgen dat 'buitenaardsen mogelijk niet alleen uiterlijk op ons lijken, maar ook onze zwakten hebben, zoals hebzucht, geweld en de neiging om de hulpbronnen van anderen te exploiteren.' Hij achtte het zeer waarschijnlijk dat aliens, al zouden ze in vrede komen, op zoek zullen zijn naar een plek om te leven, en water, mineralen en brandstof nodig zullen hebben.
 
Ook astronomen van het Vaticaan suggereerden dat er mogelijk al in de nabije toekomst intelligent buitenaards leven zal worden ontdekt. Op deze site schreven we al eerder over vader Jose Gabriel Funes, die in een interview met de krant L'Osservatore Romano verklaarde dat het bestaan van aliens niet noodzakelijk in strijd is met het Rooms Katholieke geloof.
 
'Hoe kunnen we uitsluiten dat er elders in het universum eveneens leven is ontstaan,' vroeg Funes zich af. 'Net zoals wij onze aardse medemens als 'broer' en 'zus' beschouwen, zouden we ook een 'buitenaardse broeder' kunnen hebben. Die zou namelijk net als wij een onderdeel van de schepping zijn.' Zowel Joodse als Islamitische leiders sloten zich bij hem aan en verklaarden, dat ook hun religies het bestaan van aliens niet uitsluiten. Een wetenschapper van de Russische orthodoxe kerk deed dit overigens wél.
 
Een andere Vaticaanse astronoom, Guy Consolmagno, concludeerde dat de kansen dat de mensheid binnenkort in kontakt zal treden met een intelligente buitenaardse beschaving groter zijn dan dat dit níet zal gebeuren. Een paar jaar geleden ging hij zelfs zo ver dat hij beweerde dat aliens nu al op Aarde aanwezig zijn en dat sommige leiders van het Vaticaan daar van op de hoogte zijn.
 
Recente onderzoeken wijzen uit dat de meerderheid van de mensen inmiddels van mening is dat de ontdekking van ET's geen invloed zal hebben op hun geloof in God. Uit een in april gehouden peiling van Reuters Ipsos onder 23.000 volwassenen in 22 landen bleek dat ruim 40% van de bevolking van India en China gelooft dat aliens al op Aarde zijn en vermomd als mensen onder ons leven. In Europa is men daar duidelijk veel skeptischer over; in Nederland, België en Zweden is maar 8% van de mensen die overtuiging toegedaan.

Zijn aliens demonen?

Met name conservatieve (evangelische) Christenen denken dat eventuele buitenaardsen feitelijk demonische manifestaties zijn en een grote rol zullen spelen in de toekomstige Grote Misleiding, die gepaard zal gaan met de openbaring van de Antichrist. 'Ik ben er rotsvast van overtuigd dat UFO's echt zijn,' schreef de bekende Christelijke auteur Hal Lindsey enige jaren geleden. 'Deze wezens zijn niet alleen buitenaards maar ook bovennatuurlijk. Om eerlijk te zijn denk ik dat het demonen zijn.'
 
Professor in de psychologie Elizabeth L. Hillstrom citeert in haar boek 'Testing the Spirits' (Het toetsen van de geesten) een toenemend aantal wetenschappers die het met Lindsey eens zijn en van mening zijn dat moderne 'UFOnauten' dezelfde wezens zijn als de in de historie beschreven demonen.
 
'Vanuit Christelijk perspectief is de verklaring van Vallee het meest treffend, omdat hij parallellen trekt tussen UFO's en demonische activiteiten... Pierre Guerin, een UFO onderzoeker en wetenschapper verbonden aan de Franse Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek, schrijft ronduit dat de moderne UFOnauten en de demonen uit het verleden zeer waarschijnlijk identiek zijn. En de ervaren onderzoeker John Keel, die onder andere het boek 'UFO's: Operatie Trojaans Paard' schreef, komt tot dezelfde conclusie: UFO manifestaties lijken over het algemeen kleine variaties te zijn op het eeuwenoude fenomeen van demonen.'

Sommige theologen, zoals Michael Heiser, erkennen dat demonen een rol kunnen spelen bij het UFO-verschijnsel, maar waarschuwen dat als UFO's inderdaad een bovennatuurlijke realiteit laten zien, de ongeïdentificeerde objecten net zo goed de manifestaties van goede engelen kunnen zijn. Zogenaamde 'ontvoeringen door aliens' lijken echter wel heel duidelijk te wijzen op demonische activiteit.
 
Komt er 'iets' uit de Large Hadron Collider?
Naast de mogelijk ontdekking van een buitenaardse beschaving op een planeet bij een andere ster of de plotselinge verschijning van een hele UFO-vloot, geloven sommigen dat er nog een andere manier is waarop de mensheid in kontakt zou kunnen komen met aliens: de CERN Large Hadron Collider superdeeltjesversneller in Frankrijk. Sergio Bertolucci, een top wetenschapper verbonden aan CERN, verbaasde onlangs een aantal journalisten van de Britse krant The Register door te zeggen dat de Large Hadron Collider mogelijk een 'extra dimensie zou kunnen creëeren' en dat uit deze 'deur' naar die andere dimensie 'iets tevoorschijn zou kunnen komen.'
 
Recent vond er een 20 uur durende serie interviews plaats met een aantal van de meest toonaangevende experts over onder andere de sociale, wetenschappelijke en spirituele gevolgen van mogelijk kontakt met aliens. In deze serie, getiteld 'Official Disclosure: Prepare for Contact' komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod:
 
* Is de officiële onthulling van kontakt met aliens nabij?
* Weten de authoriteiten op de wereld iets over buitenaardsen dat zij ons niet willen vertellen?
* Zouden aliens vriendelijk of juist vijandig zijn?
* Wat gebeurt er tijdens 'alien adbudctions'? (ontvoering door buitenaardse wezens)
* Zijn er engelen of demonen bij betrokken?
 
De antwoorden die op deze vragen worden gegeven zijn vaak verontrustend. Ex-overheidsagenten die toegang hadden tot 'above top secret' informatie, wereldberoemde onderzoekers, wetenschappers en theologen ontmaskeren de waarheid van een realiteit die zó verbijsterend is, dat de gevolgen een grote uitwerking zouden kunnen hebben op de toekomst van iedere man, vrouw en kind op deze planeet.
 
 
Xander
 
(2) News With Views (Thomas Horn)

 Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: