Zoeken
 


Halve waarheden

Laatste wijziging: donderdag 22 april 2010 om 14:09, 2288 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 22 april 2010

Sinds mensenheugenis krijgen we halve waarheden voorgeschoteld. Dit kunnen we beschouwen als een uitnodiging om in ons innerlijk op zoek te gaan naar de gehele waarheid. Sommige ontmaskeren de halve waarheden als leugens, en draaien deze vervolgens om. Daarmee krijgen we de omgekeerde halve waarheid, wat evenmin waar is. Bovendien gaat dit hele omdraaiproces ons niet in de koude kleren zitten, want we worden door dit te onderzoeken doorgaans flink geraakt door de openlijke leugens die ons worden verteld (als halve waarheden).

Dat onze politiek, onze media, onze wetenschappen en onze ziektezorg zich in het meest gunstige geval met halve waarheden bezig houden, dat weten we nu zo langzamerhand wel. Hier wordt nader ingegaan op het heilige huisje genaamd religie.

 

halve waarheden

hele waarheden

beloning & bestraffing

oorzaak & gevolg

in het hiernamaals

in dit leven (en erna)

gelovigen & zondaars

bewustzijnsniveaus

Dag des Oordeels (extern)

oogsten (intern)

Schepping in 7 dagen

7 dagen + 6 nachten (13)

onze Vader (in de Hemel)

onze Moeder & onze Vader

Vader, Zoon, Heilige Geest

Vader, Moeder, Kind

Heilig (holy)

geheel (wholy)

1 juiste manier

balans tussen uitersten

Licht bestrijdt Duisternis

Licht = Liefde = Leven


In de bijbel zijn alle verwijzingen naar de fundamentele gelijkwaardigheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke systematisch verwijderd. Velen kennen het gebed genaamd ‘het Onze Vader’. Maar er is eenzelfde gebed genaamd ‘het Onze Moeder’. De bijbel maakt er potje van door tal van halve waarheden te vertellen. God is niet onze Vader. En ook is de Schepper niet gelijk aan God.

Laten we eens naar de Schepping kijken. We weten nu wel dat alles energie is, en dat alles dus vibreert of trilt (met een bepaalde snelheid, genaamd de frequentie). De Schepping is een natuurlijk proces waarbij de aanvankelijke trillingsfrequentie wordt verdubbeld. Dit noemen we een octaaf, waarbij de tweede do twee maal zo snel trilt als de eerste. Een octaaf is een geheel van acht gehele tonen, met daartussen vijf halve tonen. Dit zijn samen de 13 fasen van iedere Schepping, waarin we om beurten Licht (of Dag) en Duisternis (of Nacht) zien. De bijbel praat alleen maar over zeven Dagen. Deze halve waarheid ‘vergeet’ ons te vertellen over de zes tussenliggende Nachten. Bovendien suggereert de bijbel alsof alles in één Scheppingsoctaaf tot stand is gekomen, terwijl daarvoor in totaal negen nodig zijn.

De gehele waarheid laat ons telkens het geheel zien. In het Engels is hier het ‘misverstand’ over heilig (Holy) ontstaan, want dit dient wholy (geheel) te zijn. Evenzo is een zwart gat (black hole) geen gat, maar een geheel (black whole).

Om onszelf te bevrijden van deze ‘misverstanden’ en andere halve waarheden is het boek ‘Liefde voor Wijsheid’ geschreven, dat gratis online beschikbaar wordt gesteld via Pateo.nl. Dit boek is echter niet voor iedereen geschikt. Lees daarom eerst onderstaande leeswijzer.

Iedereen die regelmatig haast heeft, die is nog niet klaar voor dit boek. En dat geldt ook voor iedereen die zich snel verveeld. Deze medemensen spelen op het onderste spelniveau van het Grote Spel des Levens. Op dit niveau wordt het overleefspel gespeeld.
Iedereen die de waarheid nog buiten zichzelf zoekt, die is ook nog niet klaar voor dit boek. Iedereen die de oude- of nieuwe media op hun woord te geloven, die zit nog op het (tweede) niveau van het kuddespel. Wie vertrouwt op de waarheid van het ANP of van een channeling, die denkt nog steeds dat de waarheid los staat van ons. Zo iemand hoopt dan de waarheid te vinden in het genoemde boek, wat uiteraard per definitie onmogelijk is. Een boek kan ons hooguit helpen onze eigen, innerlijke waarheid te ontdekken.

Iedereen die handelt vanuit macht of bezig is deze macht omver te werpen, die speelt op het (derde) niveau van het machtspel. Het maakt daarbij niet uit of je met de zwarte stukken speelt (en machthebber bent als onderdeel van de machtspiramide) of dat je als witspeler bezig bent de vuile machtspelletjes te onthullen. Wie met teer werkt … We mogen allemaal doen wat ons hart ons aanraadt, maar neem jezelf alsjeblieft niet te serieus als ‘lichtwerker’, ‘wereldverbeteraar’ of ‘klokkenluider’.

Wie één of meerdere van de genoemde spelletjes speelt, die bevindt zich in de onderbouw van de Levensschool. Het boek ‘Liefde voor Wijsheid’ is uitsluitend geschreven voor bovenbouwers. Ook voor bovenbouwers is er een spel, genaamd het harmoniespel. Harmonie is echter een middel, en niet het doel. Het echte doel is om te gaan naar het hoogste spelniveau, waarop we (weer) vrij kunnen spelen.

 Bron: pateo

Voeg toe aan: