Zoeken
 


Hoge legerofficier weigert bevelen totdat Obama geboortecertificaat toont

Laatste wijziging: zaterdag 3 april 2010 om 16:25, 3184 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 3 april 2010

Een nieuw hoofdstuk in de lange strijd om te bepalen of Obama nu wel of niet legitiem tot president van de VS is gekozen. De met vele hoge onderscheidingen bekroonde luitenant-kolonel Terry Lakin, op dit moment actief als vliegerarts voor stafchef generaal George Casey, weigert om nog langer bevelen van president Obama op te volgen, totdat deze eindelijk over de brug komt met zijn originele geboortecertificaat. Daarmee is hij de eerste officier in het Amerikaanse leger die dit drastische besluit maakt en een direkte confrontatie aangaat met de omstreden bevelhebber in het Witte Huis.

'Het is niet leuk, maar ik heb het gevoel dat ik geen andere keus heb dan mezelf voor de krijgsraad te laten brengen,' verklaart Lakin. 'De Grondwet is belangrijk. De waarheid is belangrijk.'

'Na al mijn dienstjaren kies ik nu voor het eerst om, met groot gevaar voor mijn carrière en toekomst, bevelen niet op te volgen omdat ik geloof dat deze illegaal zijn, dus ook het bevel om voor de tweede keer dienst te gaan doen in Afghanistan. Ik zal deze bevelen niet opvolgen omdat ik -en met mij alle dienstdoende mannen en vrouwen en het Amerikaanse volk- het verdien de waarheid te horen of Obama nu wel of niet een grondwettelijke president en opperbevelhebber is. Als dat niet zo is, dan zijn al zijn bevelen illegaal, omdat alle bevelen uiteindelijk gegeven worden door de opperbevelhebber aan de onder hem staande officieren.'

In de onderstaande videoboodschap op YouTube spreekt de veteraan, die 18 jaar ervaring heeft, de president er persoonlijk op aan om niet langer het belangrijkste document achter te houden waarmee hij veel twijfels over zijn presidentsschap zou kunnen wegnemen. 'President Obama, ik vraag u de Grondwet te respecteren en te handhaven. Wees transparant en laat uw eerlijkheid en integriteit zien. Geef daarom -als u dit heeft- uw originele, getekende geboortecertificaat vrij, waarmee u kunt bewijzen dat u op Amerikaanse bodem bent geboren en waarmee u het Amerikaanse volk kunt verzekeren dat u rechtmatig het ambt van president bekleedt en dienst doet als opperbevelhebber van de gewapende strijdkrachten.'

'Ieder redelijk mens die kritisch kijkt naar de bewijzen die er publiekelijk beschikbaar zijn zou vragen hebben over Obama's bewering dat hij een natuurlijk geboren Amerikaan is,' vervolgt Lakin, die vindt dat alle 'verontrustende' informatie tot nu toe onbeantwoord is gebleven, 'omdat Obama weigert zijn originele geboortecertificaat uit 1961, met daarop de handtekening van de dokter die hem ter wereld hielp, vrij te geven. Het is aan de president om nu met bewijzen te komen.'
 
Op de website TheBirthers.org is men uitermate opgewonden over Lakins stap. 'Dit gaat alles veranderen,' luidt het commentaar. Lakin is de eerste hoge dienstdoende officier die openlijk Obama's presidentsschap in twijfel trekt. Legerarts kapitein Connie Rhodes en reservist majoor Stefan Cook probeerden al eerder tevergeefs om de president te dwingen de gevraagde documenten te overleggen.

Voor het TV-programma 'NBC-Today' zette Obama de vele Amerikanen die vragen hebben over zijn afkomst in een hoek als 'een samenraapsel... dat vastzit in hun eigen ideologie.' De president 'vergat' echter uit te leggen waarom hij al bijna 1 miljoen dollar (belastinggeld) uitgaf aan advocaten om te voorkomen dat zijn geboortecertificaat en andere documenten, zoals zijn school- en studiediploma's, zijn paspoort, zijn medische gegevens en zijn archief over zijn loopbaan als senator, worden vrijgegeven. Talloze pogingen om Obama via de rechter te dwingen openheid van zaken te geven, zijn daarom tot nu toe op niets uitgelopen.
 
Het 'korte' geboortecertificaat dat vorig jaar online werd gezet en aangeprezen werd als het document dat aan alle twijfel een einde zou maken, bewijst echter absoluut niet dat Obama in Hawaii is geboren, omdat een dergelijk 'certification of life birth' ook werd afgegeven aan kinderen die niet op Hawaii waren geboren. Het werkelijke, uitgebreide geboortecertificaat met daarop de naam van het ziekenhuis en de dienstdoende arts is het enige document dat kan bewijzen dat Obama inderdaad op Hawaii is geboren en daardoor een 'echte' Amerikaan is. Dat document houdt hij, als eerste Amerikaanse president in de geschiedenis, echter angstvallig achter.
 
Vreemd genoeg werden er tijdens de verkiezingscampagne in 2008 wel hoorzittingen in het Congres gehouden om te bepalen of senator John McCain een 'echte' Amerikaan was en daardoor een rechtmatige presidentskandidaat, maar werd er geen enkel (!) vergelijkbaar onderzoek gedaan naar Barack Obama.
 
L.A.Times: Regering Obama meest gesloten regering ooit
Volgens een recent artikel in de L.A.Times is de huidige regering, waarvan Obama tijdens zijn campagne beloofde dat deze de meest transparante ooit zou worden, in werkelijkheid nu al de meest gesloten regering die Amerika ooit gekend heeft.

Obama had als presidentskandidaat enorm veel kritiek op zijn voorganger George W. Bush vanwege diens 'ongekend ondoorzichtige' beleid. Eenmaal in het Witte Huis wijzen Obama en de Democraten echter nu al meer verzoeken tot openbaarmaking -gedaan op grond van de Wet op de Vrijheid van Informatie- af dan destijds de Republikeinen. In Obama's eerste jaar werden 70.779 verzoeken afgewezen, tegen 47.395 in het laatste jaar van George Bush.
 
Uit een onderzoek van het internationale persbureau Associated Press naar 17 belangrijke overheidsinstellingen blijkt zelfs dat deze sinds het aantreden van Obama 466.872 keer weigerden om informatie af te geven, een stijging van bijna 50% ten opzichte van het jaar 2008 onder George Bush. 'Waarom tijdens de campagne zo'n punt maken van de geslotenheid van de vorige regering als je later zelf nóg geslotener blijkt te zijn?' vraagt de L.A.Times zich daarom af over Obama.
 
Desondanks durfde Obama op 16 maart met droge ogen te beweren dat zijn regering inderdaad 'de meest open en transparante ooit' is. In het licht van het boek 'Rules for Radicals' van links-extremist Saul Alinsky, één van Obama's vroegere 'vriendjes', is dit echter volkomen logisch. Beloof 'A', doe 'B', en hou glashard vol dat dit 'A' is, en je zult zien dat de meeste mensen je nog geloven ook.
 
 
Xander


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: