Zoeken
 


Verhef uw hart, getrouwen!

Laatste wijziging: dinsdag 16 maart 2010 om 12:54, 1828 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 16 maart 2010

Maar weinigen hebben ons zoveel verteld over de wereld achter ons fysieke bestaan als Gottfried de Purucker. Dat is een van de redenen dat hij mij nog steeds boeit. Iemand zoals hij zou zeker hebben geprotesteerd tegen een lofrede of wat voor speciale aandacht dan ook voor zijn persoon. Hij benadrukte vaak dat de persoonlijkheid – van het Latijnse woord persona, ‘masker’ – slechts een middel tot een doel is, een voertuig gemaakt door het innerlijke zelf. Laten we daarom de leringen van de oude wijsheid die hij boven alles liefhad, en die hij nooit moe werd opnieuw onder woorden te brengen, onder de loep nemen.

Dr. De Purucker onderwees voortdurend en bracht zijn boodschap op vele manieren om zo de verschillende aspecten van ons wezen te stimuleren. Hij liet een enorme hoeveelheid geschriften na, waarvan de meeste zijn samengesteld uit toespraken, lezingen, vraag en antwoord, boodschappen en brieven. Hierin komt hij steeds terug op bepaalde hoofdpunten. Hij steekt bijvoorbeeld al zijn energie in het aanmoedigen van mensen om het verborgen centrum in henzelf te vinden:

We kunnen onszelf en anderen niet begrijpen tenzij we een begrijpend hart hebben ontwikkeld. De sleutel is sympathie en de methode is naar het goddelijke wezen van binnen te zien. Als we elk moment van ons leven in toenemende mate proberen daaraan gelijk te worden, zal het licht komen en zullen we de waarheid kennen als we haar ontdekken. We zullen meedogend en sterk worden – eigenschappen die de ware tekenen van de zelfverlichte mens zijn. De eerste les is dus het licht van onze innerlijke god te zoeken en alleen dat te vertrouwen. Als we dat licht volgen en door zijn verheven en levengevende stralen worden verwarmd, zullen we hetzelfde god-licht in anderen zien. – Bron van het Occultisme, blz. 15

Sta hier eens een ogenblik bij stil en breng deze gedachten in verband met deze gezegde: Niet mijn wil, maar de uwe geschiede: niet de wil van de gewone, domme, zelfzuchtige, schipperende en dwaze mens die bijna ieder van ons is, maar de wil, de inspiratie voor de hogere mens, van de innerlijke godheid die ons voortdurend leidt, aanspoort en tot handelen aanzet. – Aspecten van de Occulte Filosofie, blz. 145.

Bron / Lees verder: happynewsVoeg toe aan: