Zoeken
 


Wings: De Leegte en de Golf van Licht

Laatste wijziging: zondag 21 februari 2010 om 17:09, 1756 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 21 februari 2010

We zijn de laatste tijd niet alleen van veel dingen verwijderd, of beter gezegd "weggehaald", maar er is ook een leegte ontstaan. Gevoelens van nietszeggendheid, holte, eigenaardigheid, of zelf het ervaren van een gevoel van verlies van identiteit, zijn algemene gevoelens in deze nieuwe leegte.

We zijn ons aan het voorbereiden, om een immense golf van licht te gaan ontvangen. Dit licht zal over de aarde heengaan en zal vele veranderingen creëren....alles heeft te maken met het creëren van een planeet, die meer op één lijn ligt met het licht, of een manier van leven en zijn, op een hoger niveau. Zich leeg voelen, is dan ook een deel van de voorbereiding....een voorbode van het opgevuld gaan worden, met het begin van de nieuwe realiteit.

We zouden thuis kunnen komen en plotseling het gevoel kunnen hebben, dat ons huis te leeg is. We zouden het ineens onaangenaam kunnen vinden, om alleen te zijn. We zouden kunnen merken, dat we zonder aanleiding aan het eten zijn, als een manier om iets "op te vullen". We zouden onszelf ongewoon geïrriteerd kunnen voelen, misschien gespannen, of op zijn best rusteloos. We zouden het moeilijk kunnen vinden, om een nieuw project te starten, of een oud project af te maken. We zouden zelfs het gevoel kunnen hebben te zitten wachten op een bom die gaat vallen en we weten niet precies waarom. We zouden ook meer slaap kunnen hebben, vergezeld van een nieuwe vermoeidheid, daar we ons op allerlei manieren aan het voorbereiden zijn op dit licht.

Deze nieuwe golf van licht gaat binnenkort over ons heen vallen en het zal veel meer van de nieuwe blauwdruk met zich meebrengen. Het zal over de aarde heen wassen, de dingen op die en die manier verplaatsen, terwijl het tegelijkertijd het oude zal opruimen, zodat het nieuwe zich nu hier kan vastzetten. Deze nieuwe golf van licht zal de dingen meer dan ooit voor ons gaan veranderen.

Dit betekent, dat we op de rand staan van leven in een nieuwe realiteit, waarvan we mogelijk alleen maar hebben gedroomd. We zouden het gevoel kunnen hebben dat we op een of andere manier met iets "klaar" zijn, maar we zouden niet bewust kunnen weten wat dat is. Waar we "klaar" mee zijn, is de oude wereld realiteit. We hebben deze nu achter ons gelaten en we zouden dus het gevoel kunnen hebben, dat we ons plotseling ergens anders bevinden. Voor velen van ons betekent dit, dat we niet langer meer die oude ervaringen hoeven te hebben.

Deze nieuwe golf van licht zal een verandering brengen in de manier, waarop we leven op Aarde Twee. Het zal een manier van leven creëren, die uit het hart voortkomt. We zullen ons gaan realiseren wat echt en waarlijk belangrijk is, we zullen oude gevoelens van afscheiding en veroordeling opzij schuiven, of zelfs voor bepaalde redenen oude passies loslaten en we zullen nu weten, dat we allemaal echt broeders en zusters van een hogere orde van elkaar zijn.

Deze nieuwe golf van licht, zal hen samenbrengen, die met elkaar in overeenstemming zijn, op vele verschillende gebieden, daar oude relaties, die niet van een hogere vibratie en doel zijn, zullen beginnen te vallen. Het licht zal schijnen en zal onthullen waar alle relaties eigenlijk echt over gaan. Dus de nieuwe golf van licht zal ook een nieuwe eenheid brengen, een eenheid die op alle juiste manieren en op de manieren zoals het bedoeld is, zal bestaan.

We zullen samenkomen via de energie van het hart, dus soms lijken bepaalde relaties nergens over te gaan, maar toch zullen zij de juiste relaties zijn. Deze golf van licht zal onze pure en authentieke bestemming brengen.....wat betekent, dat "onze bestemming eraan komt". Onze goddelijkheid zal teruggezet worden. We zullen verbonden worden met onze waarlijke en juiste posities als de bestuurders van de planeet aarde en we zullen dus liefdevol geplaatst worden op de juiste plaatsen. Er zal een nieuwe "orde in het land" zijn. Er zal een "overvloedige oogst" zijn. Deze golf van licht zal een nieuwe wereld en een nieuwe realiteit inleiden. In de tijden die komen gaan, zal het moeilijk zijn om zich de oude realiteit nog te herinneren, daar het zal voelen als iets uit een tijd en plaats, waarover we misschien alleen maar gedroomd hadden. Want we zullen al gauw gaan leven in de echte droom, aangezien datgene, waar we alleen maar over gedroomd hebben, nu in onze dagrealiteit en onze fysieke realiteit een werkelijkheid zal gaan worden.

Gevoelens van leegte, holte, vreemdheid, rusteloosheid, alleen zijn, of niet verbonden zijn, zijn gevoelens die iemand vergezellen, die bij de deur staat van het nieuwe. Ja, wachtende tot die deur zich zal openen, iemand die voor die deur staat en die zich met verwachting afvraagt wat er zich daarachter bevindt, of die zelfs ademloos en in een vreemde en geïsoleerde situatie wacht, terwijl een enorme golf van licht zich voorbereidt om over ons heen te wassen. Dit is een situatie die zich hier bevindt en die toch tijdelijk even het beste is.

Dit zijn inderdaad vreemde, maar spannende, ongewoonlijke en nog niet eerder voorgekomen en lang verwachte tijden.

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen

Dit artikel is vertaald door: Linda (linda.postema@yahoo.com)

Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.comBron: goto2012

Voeg toe aan: