Zoeken
 


Vaccinatieschade terugdringen

Laatste wijziging: woensdag 17 februari 2010 om 15:30, 6765 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 17 februari 2010

Steeds meer mensen worden zich bewust van de schadelijke gevolgen van vaccinaties. Mensen informeren zich zelf en komen er achter dat vaccins schadelijke ingrediënten bevatten. Dit was ook het geval met de vaccins tegen de Mexicaanse griep (1). Vaccins bevatten schadelijke toevoegingen (2) zoals: formaldehyde (een kankerverwekkende stof), squaleen (3)(veroorzaker van het Golfoorlogsyndroom), aluminium (dat je hersenen aantast), polysorbaat-80 (4) (dat onvruchtbaarheid kan veroorzaken) en niet in de laatste plaats thiomersal: een giftige kwikverbinding dat voor neurologische en toxische schade zorgt en het immuunsysteem aantast (2). Deze vaccins met ongewenste toevoegingen doen de lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid ernstig geweld aan. Voor velen was dit een reden zich beslist niet te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Sommige mensen die dit later lezen, kunnen spijt krijgen van de vaccinatie. Voor hen, maar ook voor hen die zich willen ontgiften van eerdere vaccinaties, kan dit artikel een aanreiking zijn om de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de gezondheid weer in eigen hand te nemen. Dat kan wanneer mensen zich bewust worden van de mogelijkheden die hier onder andere liggen om het eigen lichaam te ontgiften en/of te ontstoren.

Ontgiften
Een gezond lichaam heeft een herstellend vermogen. Door belasting van het lichaam met giftige en schadelijke stoffen (die onder andere in de voeding kunnen voorkomen, in de verontreinigde lucht zitten, maar ook aan vaccins toegevoegd worden) kan er in het lichaam een verstoring optreden en zo het natuurlijke evenwicht uit balans komen. Hierdoor raakt het zelfherstellend vermogen min of meer geblokkeerd en wordt het lichaam dus ziek (5). Door te ontgiften stimuleren we het lichaam de opgehoopte afvalstoffen alsnog zo goed mogelijk uit te scheiden.

Ontgiften in 7 stappen
Op de site van menssana (6) worden zeven stappen beschreven om het lichaam te ontgiften. Deze zijn heel eenvoudig en meteen toe te passen: eet gezond en biologisch voedsel, drink zuiver water, gebruik voedingssupplementen zoals multivitaminepreparaten en nuttig anti-oxydanten (waaronder vitamine C, welke beschermt tegen zware metalen (17)), gebruik drainagemiddelen (Salidago, Chelidonium, Saccharum), volg een ontslakkingskuur, neem een sauna en zweet afvalstoffen uit en drink leemwater. Groene leem heeft namelijk een krachtige ontgiftende werking: het zuigt gifstoffen waaronder kwik en lood uit je lichaam (6). Je kunt de keuze laten vallen op een Vertargil leemkuur of bijvoorbeeld op het bij de drogist verkrijgbare Depuralina. Depuralina verwijdert opgehoopte afvalstoffen uit het lichaam. Om de darmen en de lever te ondersteunen in het proces van ontgiften, biedt Depuralina een geschikte oplossing. Het bevat enkel plantaardige componenten die helpen bij de ontgifting van het lichaam (7). Aan berkensap worden eveneens ontgiftende eigenschappen toegekend. Zijn zuiverende werking is toe te schrijven aan zijn gunstige invloed op blaas en nieren. Als je iedere dag een glaasje berkensap of berkenbladthee drinkt, stimuleer je de nierwerking en verhoog je de uitscheiding van gifstoffen (8).

Ontgiftende mineralen
In het januarinummer van Spiegelbeeld werd in het artikel "Alternatief voor vaccinaties" al over zink en selenium geschreven dat het een gunstige bijdrage levert aan het bevorderen van de weerstand. Zink en selenium blijken bovendien een ontgiftende werking te hebben. Zink beschermt heel goed tegen de giftige werking van vaccins (9) en biedt een bescherming tegen vergiftiging met zware metalen zoals kwik en aluminium (18). Selenium heeft niet alleen een weerstandverhogende en anti-oxydante werking, maar is volgens dr. Blaylock heel belangrijk bij het bestrijden van infecties veroorzaakt door virussen (9). Selenium is in het kader van de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep extra belangrijk, omdat het helpt bij de afvoer van giftige metalen uit het lichaam (10). Ditzelfde geldt voor Tribomechanisch geactiveerde Zeoliet. Tribomechanisch geactiveerde Zeoliet (TMAZ) wordt als supermineraal beschouwd en ontstaat als lava in contact komt met water. TMAZ heeft opmerkelijk positieve eigenschappen. Enkele gunstige effecten van TMAZ zijn: ontgifting van onder andere zware metalen, vrije radicalen, pesticiden en bovendien een ontstekingsremmende werking zelfs tegen virussen (11). Het product Skalaris Detox Basic ondersteunt het zelfherstellende vermogen van het lichaam. Skalaris Ultra Detox is een zeven maal tribomechanisch geactiveerde vorm van Zeoliet en heeft een nog intensievere werking omdat de deeltjes ook vele malen kleiner zijn.

Chlorella en DMSA
Zo is van chlorofyl (het groene pigment in planten) in Chlorella, een alg, aangetoond dat het zware metalen en pesticiden kan binden, waardoor de afvoer van deze stoffen uit het lichaam wordt bevorderd. Chlorella kan worden ingezet ter ondersteuning van het ontgiften van onder andere zware metalen (22). Niet alleen bindt en verwijdert de chlorofyl van deze alg cadmium, lood en kwik, maar tevens bevat hij gluthation, een essentieel enzym bij de ontgifting van de lever. Ook de alg Spirulina kan helpen zware metalen te verwijderen (17). Een veilige en doeltreffende manier om kwik, lood, arsenicum en cadmium uit het lichaam te verwijderen is onder andere door gebruik van DMSA: DiMercaptoSuccinic Acid. DSMA is een specifieke zwavelhoudende verbinding die zich hecht aan metaalelementen en die sinds 1950 wordt gebruikt als tegengif voor kwik. DMSA is een natuurlijk, niet giftig product, dat uitstekend oplosbaar is en daarmee makkelijk oraal in te nemen is. De werking en de veiligheid van dit product is in recente klinische studies aangetoond (24). DMSA heeft de bijzondere eigenschap zich niet alleen te binden aan kwik in het bloed, de lever en de nieren; de stof overschrijdt ook de bloed-hersenbarrière en elimineert eventuele gifvoorraden uit de hersenen.

Geactiveerde houtskoolpoeder
Houtskoolpoeder heeft een ongekend ontgiftingsvermogen (19,20). Houtskoolpoeder is gemaakt van zachte houtsoorten zoals populier, spar, den, linde enzovoort. Het is een algemeen bekend middel om kortstondige maag- en darmproblemen te verhelpen. Het werkterrein van houtskoolpoeder is echter veel uitgebreider. Het is een bijna universeel te noemen medium om tal van andere problemen, die te maken hebben met de ophoping van ongewenste lichaamsvreemde stoffen, uit het lichaam te krijgen. Houtskoolpoeder kan de volgende stoffen aan zich binden en op een comfortabele manier via de ontlasting het lichaam verlaten: zware metalen, kwik, lood, landbouwvergiften, kleur-, smaak- en conserveermiddelen, oplosmiddelen, medicijnen, hormonen, radioactiviteit, salmonella, stafylokokken, wespen- en bijensteek en bij vergiftigingen. De via de verontreinigde lucht ingeademde schadelijke stoffen kunnen eveneens met houtskoolpoeder uit het lichaam verwijderd worden. Aldus is het mogelijk dat bepaalde allergieën, veroorzaakt door opname en opslag van schadelijke stoffen, opgeheven worden. Houtskoolpoeder reinigt bloed en lymfestelsel. Het reguleert de darmfunctie. Eveneens te gebruiken bij een verslavingsontwenningskuur, omdat het die stoffen uit het lichaam haalt die de motor zijn van een verslaving. Een algemene ontgiftigingskuur van drie weken doet men zo: los één eetlepel houtskoolpoeder op in een glas water, roeren en op drinken. Doe dit drie keer daags. Hierbij moet nadrukkelijk vermeld worden dat in geen geval houtskoolpoeder je ontslaat van de verplichting medische hulp in te roepen bij levensbedreigende situaties. Houtskoolpoeder niet gebruiken bij verplicht medicijngebruik en bij de anticonceptiepil: die zouden hun werkzaamheid tot nul reduceren. Bij eventueel toekomstig verplichte vaccinatie werkt houtskoolpoeder als griepprikbestrijder. Voor en na de vaccinatie houtskoolpoeder innemen gecombineerd met een kompres van houtskoolpoeder of een kleikompres (van groene leem bijvoorbeeld) op de huid waar geïnjecteerd is en dat om de twee uur verversen.

Bioresonantie
Bioresonantie is een geneesmethode die toegepast wordt bij uiteenlopende klachten zoals hooikoorts, eczeem, onbegrepen pijnen, astma, klachten na vaccinatie en bij het ontgiften van het lichaam. Het is niet alleen werkzaam gebleken bij vele allergievormen; ook kunnen verstoringen door littekenweefsel, vaccinaties en verontreinigingen van het bindweefsel hiermee opgeheven worden (12). Resonantie heeft met trillingen te maken en treedt op wanneer een voorwerp gaat meetrillen met een ander voorwerp. De bioresonantie maakt gebruik van deze wetenschap: dat alles wat bestaat energie en trilling kent. Dit geldt eveneens voor ons lichaam en organen. Veel ziekteprocessen, veroorzaakt door gifstoffen in het lichaam, beginnen met verkeerde disharmonische trillingen die vervolgens chemische processen (kunnen) ontregelen. Het bioresonantie-apparaat, de BICOM, registreert via elektrodes de reactie en de trillingen van het lichaam en kan daarop anticiperen door de disharmonische trilling uit te filteren en geïnverteerd (de trilling in omgekeerde vorm) terug te geven aan het lichaam (12). Hierdoor doven de disharmonische trillingen uit. Op deze manier kunnen klachten afnemen en de gezondheid verbeterd worden. Bioresonantie wordt ook toegepast om alle metalen uit amalgaamvullingen in het gebit te ontgiften, of om restanten van bestrijdingsmiddelen, vaccins of oude infecties uit het lichaam te verwijderen (5).

Ontstoren van vaccinaties
De schade ten gevolge van vaccinaties blijkt veel groter dan de meeste mensen vermoeden. Het gaat dan niet alleen om de nadelige effecten die binnen drie dagen na vaccinatie ontstaan, (de termijn die de meeste gezondheidszorginstanties hanteren) maar juist eerder om de klachten die pas na weken of zelfs na enkele maanden na vaccinatie zich manifesteren. Voor deze groep van klachten die ná vaccinatie ontstaan, bestaat de diagnose Post-Vaccinaal Syndroom (PVS) (13). Bij die (ernstige) klachten is het belangrijk om deze niet te maskeren door symptoomonderdrukkende medicijnen (paracetamol bij koorts, hormoonzalven bij eczeem, inhalators bij benauwdheid, antibiotica bij ontstekingen etcetera), maar om de verstoring door de vaccins aan te pakken (15). In de homeopathie wordt gewerkt met gevoelige instrumenten en uitstekende methoden om uitsluitsel te geven of klachten die na een vaccinatie ontstaan zijn daadwerkelijk door het vaccin veroorzaakt worden of dat er een heel andere oorzaak in het spel is (13). Zo blijken veel klachten of problemen te (kunnen) verdwijnen als vaccins ontstoord worden. Wereldwijd passen veel homeopaten isotherapie toe om nadelige effecten van vaccins weer ongedaan te maken door gebruik te maken van homeopathisch verdunde en gepotentieerde vaccins. De gepotentieerde vaccins die gebruikt worden hebben 4 verschillende potenties die in een vaste volgorde toegepast worden: eerst de 30K, dan de 200K, de MK (1000K) en tot slot de XMK (10.000K). Deze methode geeft fantastische resulaten (13). Door toediening van dit verdunde vaccin in de vorm van kleine korreltjes kan de vitaliteit weer hersteld worden. Het middel biedt een tegenkracht die precies overeenkomt met de oorspronkelijke verstorende kracht van het vaccin. Op deze manier kan het vaccin ontstoord worden (21).

Dit ontstoren kan kort na de vaccinatie plaatsvinden, maar óók nog als de vaccinatie al lang(er) geleden gegeven is (14)! En hierin schuilt de kracht van de homeopathie: het behandelt niet zo zeer de klacht op zich, maar de oorzaak van het probleem. Een homeopathisch geneesmiddel behandelt de diepere energetische verstoring in het lichaam (21). Binnen de homeopathische praktijk kan naast de genoemde ontstoring een heel specifieke gerichte ontgifting toegepast worden. Door het homeopathische middel Mercurius in gepotentieerde vorm toe te dienen, wordt het lichaam gestimuleerd het schadelijke kwik uit te scheiden (5). Een reputatie op het gebied van de vaccinatieproblematiek is de homeopathisch specialist Tinus Smits. Tinus Smits heeft zich al jaren geleden toegelegd op de vaccinatieschade in het bijzonder op autisme en het autistisch spectrum (PPD-NOS, syndroom van Asperger). Dit heeft geleid tot een speciale methode die hij de CEASE-therapie heeft genoemd. CEASE staat voor: Complete Eradiction of Autistic Spectrum Expression; een zeer effectieve methode om autistische kinderen te behandelen (15,16). Stap voor stap worden alle oorzakelijke factoren (vaccins, reguliere medicatie, intoxicaties en ziektes) ontstoort met de homeopathisch verdunde en gepotentieerde stoffen die het autisme veroorzaakt hebben.

Tot slot
Dit artikel hangt in nauw verband samen met het artikel in het januarinummer van Spiegelbeeld met de titel: "Alternatief voor vaccinaties-zelf actief werken aan je weerstand." Immers als we zelf de verantwoordelijkheid nemen om onze eigen gezondheid te verbeteren, dan is het niet alleen belangrijk om gezondheidbevorderende factoren c.q. weerstandsverhogende factoren aan ons lichaam toe te voegen, maar is het eveneens van belang om tegelijkertijd de gezondheidsondermijnende factoren uit ons lichaam te verwijderen. Op die manier breng je je lichaam weer lichamelijk, geestelijk en emotioneel in balans. En dat kan door het lichaam te ontstoren en of te ontgiften. Ontgiften kan op verschillende manieren. Het is verstandig om je goed te verdiepen in een bepaalde methode van ontgiften of om dit te doen onder behandeling of begeleiding van een deskundige, juist omdat er vaak bij verschillende vormen van ontgiften beginreacties kunnen optreden. Gezondheid!

Met dank aan Philip Forrer.

Noten:
1: emea.europa.eu/influenza/vaccines/pandemrix/pandemrix_pi.html en emea.europa.eu/influenza/vaccines/focetria/focetria_pi.html
2: burgersfront.org/pdf-zips-files/gezondheid/Bescherm%20jezelf%20tegen%20de%20griep.pdf
3: healingsoundmovement.com , ‘De Grote Griep Pandemonium: de ware feiten over vaccinaties' door Drs. J. Consemulder, neuropsycholoog, onafhankelijk onderzoeker, auteur en muziekproducent.
4: wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M22&ss=P549&l=NL
5: nieuwsbrief.reeskamp-blok.nl/ontgiften.htm
6: menssana.nu
7: ontgiften-met-depuralina.nl
8: natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be/tag/1/reinigingskuur
9: xandernieuws.nl : wat te doen als u toch het schadelijke griepvaccin krijgt?
10: natuurlijkerwijs.com/mineralen.htm#zink en selenium
11: skalaris.nl
12: brinkhomeopathie.nl/framebioresonantie.htm
13: post-vaccinaal-syndroom.nl/3840/pvs.aspx en http://www.tinussmits.nl/3734/home.aspx
14: gezondheidsatelier.eu/VACCINATIES.html
15: nl.cease-autism.com/3842/autisme.aspx
16: klassiekehomeopathie.net/index_bestanden/Page572.htm
17: nl.cease-autism.com/3936/vitamine-c.aspx
18: nl.cease-autism.com/3939/metallothioneine.aspx
19, 20: Mon Petit Docteur, Dr.Danielle Starenkyj, uitgave van Orion en Le charbon de bois activé, François Versini, editions Rouge et Verte.
21: Inenten niet zonder risico, Heidy van Beurden en Tinus Smits, Lifetime-Kosmos Uitgeverij, Utrecht.
22: http://www.aov.nl/producten/fytotherapeutica/chlorellacomplex_400mg
23: http://www.fitplein.nl/artikel-67/ontgifting -van-zware-metealen
24: http://supersmart.com/nl--DMSA

 Bron: crystaldimensions

Voeg toe aan: